Άρθρα και Σχολιασμοί σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Μεταφοράς

Στην καθημερινότητα της εκτέλεσης της μεταφοράς αναγκαζόμαστε να αναφέρουμε διάφορους εντυπωσιακούς όρους, τους οποίους εμπνεόμαστε, ή ενδεχόμενα   έχουμε «τσιμπήσει» από κείμενα άλλων. Το πρόβλημα είναι ότι, οι όροι αυτοί είναι «ξένο σώμα» στις γνώσεις κάθε άσχετου ή άπειρου χρήστη. Κατά συνέπεια το μόνο που κερδίζουν τέτοιες αναφορές σε πορίσματα επιτροπών, γνωμοδοτήσεις, κλπ, είναι ο εντυπωσιασμός που προκαλείται. Στην πράξη δεν προσφέρεται η παραμικρή χρησιμότητα, για την λήψη κρίσιμων συμπερασμάτων, καθώς και επιχειρηματικών ή πολιτικών αποφάσεων. Ο λόγος τώρα γίνεται για ένα από αυτούς τους όρους, που είναι: «οι εμπορευματικές ροές»!...

 

Ως γνωστό, οι νόμοι δίχως τα ΠΔ ή τις Υπουργικές Αποφάσεις, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Από την άλλη πλευρά επιβάλλεται τα κείμενα που συμπληρώνουν τους νόμους, να είναι σαφή, διαυγή και να στοχεύουν συνολικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Με βάση αυτές τις αρχές, θα πρέπει πρωτίστως και οι προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση της οικονομίας να έχουν σαν στόχο μεταξύ άλλων και την αναπροσαρμογή του περιβάλλοντος λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς. Μεγάλο μέρος αυτού του κειμένου δημοσιεύτηκε σε περιοδικό του χώρου της μεταφοράς, επιπλέον εστάλη μετά την ψήφιση του Νόμου 4302/14 σε Υπουργούς, διαφόρους εμπλεκόμενους φορείς, Ακαδημαϊκούς και συνδικαλιστές.
Το παρακάτω κείμενο είναι συμπληρωμένο στο τέλος με καυστικά σχόλια, που δεν επιτρόταν να αναφερθούν στα επίσημα υπομνήματα. Ήμουν όμως υποχρεωμένος να τα αναφέρω στο παρόν, για να ξεκαθαρήσει η αγορά εργασίας στην μεταφορά αξίας και φορτίου.

Το παρόν δεν έχει σχέση με το μεγάλο διαμετακομιστικό έργο των container - εμπορευματοκιβωτίων (ε/κ) του Πειραιά. Για αυτά αναφέρομαι αναλυτικά στην παρούσα σελίδα μου και ειδικότερα στο συνοπτικό σχόλιο «απόηχος για την εφοδιαστική«logistics», που ενημέρωνα μέχρι και το πρωί της 24.9.2014. Τώρα πλέον, τα σχόλια μου για το νομοσχέδιο «εφοδιαστική», παραμένουν στην ιστοσελίδα μου, σαν ένα σημείο άντλησης επιστημονικών και τεχνοκρατικών πληροφοριών. Το μόνο που μένει τώρα είναι να συμμετάσχω και να συνδράμω, στην ορθή και χρηστική σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων ή των υπουργικών αποφάσεων. Μεγάλο απόσπασμα του παρόντος έστειλα μετά την ψήφιση του Ν. 4302/14 στα τρία συναρμόδια υπουργεία, καθώς και σε ακαδημαϊκούς και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στον απόηχο των σχολίων μου για την «εφοδιαστική» συνέταξα το παρακάτω κείμενο το οποίο έστειλα σε συλλογικούς φορείς, ακαδημαϊκούς, μέλη της επιτροπής και Υπουργεία. Ο σκοπός μου ήταν να έχει κατατεθεί και η παρακάτω άποψη μου, πριν η «εφοδιαστική (Logistics)» γίνει νόμος του κράτους, γιατί τότε λόγω των αντιρρήσεων μου, θα έπρεπε να με ποτίσει η πατρίδα μου κώνειο. Η βασική μου ένσταση είναι ότι από τον ίδιο τον τίτλο του νομοσχεδίου, μέχρι και τις αναλύσεις που γίνονται στα άρθρα του, φαίνεται έντονα η προσπάθεια της επιτροπής να συμβιβάσει με αδόκιμο τρόπο αντιφατικές λειτουργίες. Κοντολογίς πιστεύω ότι το νομοσχέδιο συντάχθηκε περισσότερο για να εξουσιοδοτηθούν τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, προκειμένου να θέσουν σε ισχύ ΠΔ ή διάφορες υπουργικές αποφάσεις, παρά να ρυθμιστούν θέματα «εφοδιαστικής (Logistics)».

 Στις 14.3.2014 είχα προτείνει προς την επιτροπή για την διαβούλευση του νομοσχεδίου «εφοδιαστική» την κατάθεση δύο νομοσχεδίων. Ένα για το μεγάλο διαμετακομιστικό έργο του Πειραιά και ένα για όπου κρίνει η επιτροπή ότι υπάρχει ένα ζήτημα που άπτεται της διακίνησης των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
Ήδη χθες 22.7.2014 δικαιώθηκα στις προβλέψεις μου, γιατί ο Δήμαρχος Πειραιά έδειξε την πρόθεση του, να εισπράττει ένα «τέλος ανοχής» για να επιτρέπει την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων της COSCO από και προς την Ευρώπη. Αυτό είναι απαράδεκτο και αν η κυβέρνηση ενδώσει σε παρεμβάσεις και αιτήματα τρίτων θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. Θα ακολουθήσει δηλαδή μια άνευ προηγουμένου αλυσιδωτή προβολή κάθε είδους αντίστοιχων αιτημάτων, πχ άλλων δημάρχων που θα διέρχονται οι συρμοί από τον δήμο τους, ή συνδικαλιστών αγροτών, κλπ, που θα κλείνουν κατά βούληση την γραμμή του τραίνου, επικαλούμενοι κάθε είδους συντεχνιακό τους αίτημα.

Το πρόβλημα το θέσαμε από την πρώτη ημέρα για να υπάρχει ένας κοινός τόπος συνεννόησης των εμπλεκομένων.
Το ΣΧΕΜ μιλάει για «εμπορευματικές μεταφορές» Το νομοσχέδιο αναφέρει τον όρο «εφοδιαστική» που προφανώς δεν είναι ή δεν εμπεριέχουν «εμπορευματικές μεταφορές» κατά το ΣΧΕΜ. Επιπλέον έχει τεθεί σαν ένα είδος καταλύτη σε παρένθεση η λέξη Logistics. Η λέξη αυτή όταν αναφέρεται στην καθημερινότητα, την αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως θέλει και είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο σύμβασης, ή κάποιας δέσμευσης.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί