Άρθρα και Σχολιασμοί σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Μεταφοράς

 Στις 14.3.2014 είχα προτείνει προς την επιτροπή για την διαβούλευση του νομοσχεδίου «εφοδιαστική» την κατάθεση δύο νομοσχεδίων. Ένα για το μεγάλο διαμετακομιστικό έργο του Πειραιά και ένα για όπου κρίνει η επιτροπή ότι υπάρχει ένα ζήτημα που άπτεται της διακίνησης των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.
Ήδη χθες 22.7.2014 δικαιώθηκα στις προβλέψεις μου, γιατί ο Δήμαρχος Πειραιά έδειξε την πρόθεση του, να εισπράττει ένα «τέλος ανοχής» για να επιτρέπει την διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων της COSCO από και προς την Ευρώπη. Αυτό είναι απαράδεκτο και αν η κυβέρνηση ενδώσει σε παρεμβάσεις και αιτήματα τρίτων θα ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. Θα ακολουθήσει δηλαδή μια άνευ προηγουμένου αλυσιδωτή προβολή κάθε είδους αντίστοιχων αιτημάτων, πχ άλλων δημάρχων που θα διέρχονται οι συρμοί από τον δήμο τους, ή συνδικαλιστών αγροτών, κλπ, που θα κλείνουν κατά βούληση την γραμμή του τραίνου, επικαλούμενοι κάθε είδους συντεχνιακό τους αίτημα.

Το πρόβλημα το θέσαμε από την πρώτη ημέρα για να υπάρχει ένας κοινός τόπος συνεννόησης των εμπλεκομένων.
Το ΣΧΕΜ μιλάει για «εμπορευματικές μεταφορές» Το νομοσχέδιο αναφέρει τον όρο «εφοδιαστική» που προφανώς δεν είναι ή δεν εμπεριέχουν «εμπορευματικές μεταφορές» κατά το ΣΧΕΜ. Επιπλέον έχει τεθεί σαν ένα είδος καταλύτη σε παρένθεση η λέξη Logistics. Η λέξη αυτή όταν αναφέρεται στην καθημερινότητα, την αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως θέλει και είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο σύμβασης, ή κάποιας δέσμευσης.

Αποθήκη…
Ένας χώρος αποκτά την ιδιότητα της «αποθήκης», από την στιγμή που θα εναποτεθεί ένα αγαθό σε αυτόν! Άρα πρώτα υπάρχει το αγαθό και στην συνέχεια υπάρχει η αποθήκη. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα καταχωρείται στο λογιστήριο η απόκτηση – προμήθεια του αγαθού και αμέσως μετά αποκτά ο φυσικός χώρος που ταξινομήθηκε την ιδιότητα της αποθήκης. Εκτός αυτού αποτελεί το θεμέλιο της βιομηχανικής λογιστικής, να απογραφεί η παρτίδα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι το παραχθέν προϊόν μεταφέρθηκε με λογιστική εγγραφή από την παραγωγή, δηλαδή την βιομηχανική λογιστική, στην λογιστική της αποθήκης. Εκεί όπου θα βρεθεί με βάση τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής και θα τεθεί στην διάθεση της διοίκησης της επιχείρησης και του τμήματος πωλήσεων.

Σε ότι αφορά στο Master plan:
φαίνεται ο έκδηλος ενθουσιασμός αυτού που κάνει τις περιγραφές των υποδομών, και δείχνει πλουσιοπάροχα φωτογραφίες. Πρόκειται για εκτός θέματος αναφορές, γιατί το νομοσχέδιο πρέπει να θεσμοθετεί την λειτουργία αυτών των υποδομών και δεν κάνει διαφήμιση κατασκευαστών ή προμηθευτών υποδομών και εξοπλισμών. Το λάθος όμως είναι αυτό που αναφέρεται στο Master plan επί λέξει ότι: «οι δραστηριότητες logistics εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταφορών, ενώ οι αποφάσεις και οι ενέργειες που λαμβάνονται εστιάζονται στο σύνολο των μεταφορών, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του κλάδου logistics.»

Στο τέλος Μαΐου 2014 κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την «εφοδιαστική».  Η πρώτη τεχνοκρατική παρατήρηση είναι ότι στο ίδιο κείμενο νόμου θα θεσμοθετηθούν δύο εντελώς διαφορετικές λειτουργίες του περιβάλλοντος της αγοράς της μεταφοράς των αξιών και των φορτίων. Από την μία πλευρά το διαμετακομιστικό έργο των εμπορευματοκιβωτίων (ε/κ) του Πειραιά. Από την άλλη γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθούν διάφοροι θεωρητικοί ή ξενόγλωσσοι όροι, που είχαν παρεισφρήσει σταδιακά στα τελευταία χρόνια σαν διαφημιστικά συνθήματα στο περιβάλλον  λειτουργίας της ελληνικής αγοράς της μεταφοράς των αξιών και των φορτίων.

Ηλίας Κακατσάκης Πτυχιούχος τμήματος οργάνωσης και Διοίκησης των επιχειρήσεων Παν. Πειραιά. Αριστούχος μεταπτυχιακός του τμήματος Διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας του ιδίου Πανεπιστημίου.
Λογιστής – Σύμβουλος Μεταφορικών Επιχειρήσεων.


Επειδή το νομοσχέδιο αυτό θα έχει καταλυτική σημασία στην ανάπτυξη του τόπου, επιπλέον όμως θα καταστήσει την χώρα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο, οφείλουμε όλοι μαζί να κουραστούμε λίγο ακόμα για να το καταρτίσουμε όσο το δυνατόν αρτιότερο.

Τα τεχνικά ζητήματα πχ: επιλογές των χώρων για την κατασκευή των υποδομών, τα κατασκευαστικά πρότυπα των κάθε είδους υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων, η εσωτερική τεχνική διαρρύθμιση των χώρων και η αρτιότητα των προγραμμάτων των Η/Υ δεν λαμβάνονται υπόψη από εμένα, γιατί αφορούν τους τεχνικούς. Επομένως εγώ θα ασχοληθώ με αυτό που κατέχω, δηλαδή έχοντας κατά νου, πως θα λειτουργήσουν με λογισμό, δηλαδή με μέτρηση και υπολογισμό, όλες αυτές οι τεχνικές υποδομές μεταφοράς φορτίων, που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα όμως πως θα λειτουργήσουν και οι συναλλαγές των εμπλεκομένων σε τρόπο ώστε η διακίνηση των αγαθών να διενεργηθεί σύννομα, οικονομικά, ορθολογικά και με αστραπιαία μετάδοση των πληροφοριών στους εμπλεκόμενους.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί