Άρθρα και Σχολιασμοί σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Μεταφοράς

Αποθήκη…
Ένας χώρος αποκτά την ιδιότητα της «αποθήκης», από την στιγμή που θα εναποτεθεί ένα αγαθό σε αυτόν! Άρα πρώτα υπάρχει το αγαθό και στην συνέχεια υπάρχει η αποθήκη. Αυτό σημαίνει ότι πρώτα καταχωρείται στο λογιστήριο η απόκτηση – προμήθεια του αγαθού και αμέσως μετά αποκτά ο φυσικός χώρος που ταξινομήθηκε την ιδιότητα της αποθήκης. Εκτός αυτού αποτελεί το θεμέλιο της βιομηχανικής λογιστικής, να απογραφεί η παρτίδα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι το παραχθέν προϊόν μεταφέρθηκε με λογιστική εγγραφή από την παραγωγή, δηλαδή την βιομηχανική λογιστική, στην λογιστική της αποθήκης. Εκεί όπου θα βρεθεί με βάση τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της παραγωγής και θα τεθεί στην διάθεση της διοίκησης της επιχείρησης και του τμήματος πωλήσεων.

Σε ότι αφορά στο Master plan:
φαίνεται ο έκδηλος ενθουσιασμός αυτού που κάνει τις περιγραφές των υποδομών, και δείχνει πλουσιοπάροχα φωτογραφίες. Πρόκειται για εκτός θέματος αναφορές, γιατί το νομοσχέδιο πρέπει να θεσμοθετεί την λειτουργία αυτών των υποδομών και δεν κάνει διαφήμιση κατασκευαστών ή προμηθευτών υποδομών και εξοπλισμών. Το λάθος όμως είναι αυτό που αναφέρεται στο Master plan επί λέξει ότι: «οι δραστηριότητες logistics εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο των μεταφορών, ενώ οι αποφάσεις και οι ενέργειες που λαμβάνονται εστιάζονται στο σύνολο των μεταφορών, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του κλάδου logistics.»

Στο τέλος Μαΐου 2014 κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την «εφοδιαστική».  Η πρώτη τεχνοκρατική παρατήρηση είναι ότι στο ίδιο κείμενο νόμου θα θεσμοθετηθούν δύο εντελώς διαφορετικές λειτουργίες του περιβάλλοντος της αγοράς της μεταφοράς των αξιών και των φορτίων. Από την μία πλευρά το διαμετακομιστικό έργο των εμπορευματοκιβωτίων (ε/κ) του Πειραιά. Από την άλλη γίνεται προσπάθεια να θεσμοθετηθούν διάφοροι θεωρητικοί ή ξενόγλωσσοι όροι, που είχαν παρεισφρήσει σταδιακά στα τελευταία χρόνια σαν διαφημιστικά συνθήματα στο περιβάλλον  λειτουργίας της ελληνικής αγοράς της μεταφοράς των αξιών και των φορτίων.

Ηλίας Κακατσάκης Πτυχιούχος τμήματος οργάνωσης και Διοίκησης των επιχειρήσεων Παν. Πειραιά. Αριστούχος μεταπτυχιακός του τμήματος Διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας του ιδίου Πανεπιστημίου.
Λογιστής – Σύμβουλος Μεταφορικών Επιχειρήσεων.


Επειδή το νομοσχέδιο αυτό θα έχει καταλυτική σημασία στην ανάπτυξη του τόπου, επιπλέον όμως θα καταστήσει την χώρα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο, οφείλουμε όλοι μαζί να κουραστούμε λίγο ακόμα για να το καταρτίσουμε όσο το δυνατόν αρτιότερο.

Τα τεχνικά ζητήματα πχ: επιλογές των χώρων για την κατασκευή των υποδομών, τα κατασκευαστικά πρότυπα των κάθε είδους υπαίθριων ή στεγασμένων χώρων, η εσωτερική τεχνική διαρρύθμιση των χώρων και η αρτιότητα των προγραμμάτων των Η/Υ δεν λαμβάνονται υπόψη από εμένα, γιατί αφορούν τους τεχνικούς. Επομένως εγώ θα ασχοληθώ με αυτό που κατέχω, δηλαδή έχοντας κατά νου, πως θα λειτουργήσουν με λογισμό, δηλαδή με μέτρηση και υπολογισμό, όλες αυτές οι τεχνικές υποδομές μεταφοράς φορτίων, που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ταυτόχρονα όμως πως θα λειτουργήσουν και οι συναλλαγές των εμπλεκομένων σε τρόπο ώστε η διακίνηση των αγαθών να διενεργηθεί σύννομα, οικονομικά, ορθολογικά και με αστραπιαία μετάδοση των πληροφοριών στους εμπλεκόμενους.

Το νομοσχέδιο «εφοδιαστικής» και η απελευθέρωση των οδικών Μεταφορών (Ν. 3887/2010)
Στα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται, όσο το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των ΦΔΧ παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα που όλα τα μέλη είναι Μεταφορείς. Αυτό στην πράξη διαιωνίζει την υφιστάμενη κατάσταση, γιατί δεν βοηθά στην ορθολογική ανάπτυξη του οδικού μεταφορικού έργου. Το μόνιμο αποτέλεσμα είναι η προσφορά όλο και μεγαλύτερου αριθμού ΦΔΧ και σκόρπιων Μεταφορέων. Ο σκόρπιος οδικός Μεταφορέας δεν έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή, για να αναλάβει υπεύθυνα το συνολικό μεταφορικό έργο της αγοράς. Κατά μείζονα λόγο δεν έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς της μεταφοράς αξιών και φορτίων.

Ο δεύτερος ορισμός για τις «δραστηριότητες της εφοδιαστικής» περισσότερο με διαφημιστικό έντυπο μιας επιχείρησης, μοιάζει παρά με ορισμό άρθρου ενός Νόμου. Επιπλέον ο ορισμός παραπέμπει στους κωδικούς κίνησης των λογιστικών προγραμμάτων των ΗΥ, για την διαχείριση της αποθήκης και των πωλήσεων, παρά σε ορισμό δραστηριοτήτων με βάση την κατηγοριοποίηση του μητρώου των Δ.Ο.Υ.. Δηλαδή τους ΚΑΔ (κωδικούς άσκησης δραστηριότητας ) που λαμβάνει το κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Μητρώο των Δ.Ο.Υ., κατά την έναρξη του επαγγέλματος.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί