Άρθρα και Σχολιασμοί σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Μεταφοράς

Ο όρος «εφοδιαστική» (Logistics) είναι άστοχος για πολλούς λόγους:
1) εφοδιαστική εκτελεί το κατάστημα από την αποθήκη στο υπόγειο, στον ισόγειο χώρο πώλησης,
2) εφοδιαστική εκτελεί και το φαρμακείο του νοσοκομείου που τροφοδοτεί με τα αναγκαία φάρμακα στους θαλάμους τις νοσοκόμες,
3) Εφοδιαστική εκτελεί και ο «λόχος εφοδιασμού και μεταφορών» του στρατού.
Υπάρχουν άπειρες ακόμα περιπτώσεις, που η εφοδιαστική διενεργείται με μόνη την εφαρμογή των τριών οικονομικών αρχών, δηλαδή με «μέτρηση» και «υπολογισμό», δηλαδή με λογισμό ήτοι:
α) με όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα επίτευξη του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος,
β) επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος με όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα,
γ) με συγκεκριμένα μέσα επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος.

Λογιστική = Logistics = Λογισμός  

(Ο μίτος της Αριάδνης  στον λαβύρινθο της διαδρομής από την παραγωγή στην κατανάλωση)

Στα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για «το Logistics», με βάση άλλες γνώμες «τα Logistics» ή επιπλέον για άλλους «την επιστήμη Logistics».  Μετά το 1993 που άνοιξαν τα κοινοτικά σύνορα υποχρεώθηκαν οι Διαμεταφορείς να τηρήσουν βιβλίο «προσωρινής εναπόθεσης», για τα  εμπορεύματα που προέρχονταν στην χώρα μας από τις λοιπές κοινοτικές χώρες. Ως ήταν φυσικό οι ξένοι ονόμασαν την λογιστική παρακολούθηση αυτών των εμπορευμάτων, που ήταν στην κατοχή των Διαμεταφορέων    Logistics = Λογιστική.

Σελίδα 8 από 8
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί