Άρθρα και Σχολιασμοί σχετικά με όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Μεταφοράς

Το νομοσχέδιο «εφοδιαστικής» και η απελευθέρωση των οδικών Μεταφορών (Ν. 3887/2010)
Στα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για την απελευθέρωση των οδικών μεταφορών. Το πρόβλημα όμως δεν λύνεται, όσο το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως των ΦΔΧ παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα, ή νομικά πρόσωπα που όλα τα μέλη είναι Μεταφορείς. Αυτό στην πράξη διαιωνίζει την υφιστάμενη κατάσταση, γιατί δεν βοηθά στην ορθολογική ανάπτυξη του οδικού μεταφορικού έργου. Το μόνιμο αποτέλεσμα είναι η προσφορά όλο και μεγαλύτερου αριθμού ΦΔΧ και σκόρπιων Μεταφορέων. Ο σκόρπιος οδικός Μεταφορέας δεν έχει την τεχνογνωσία και την υποδομή, για να αναλάβει υπεύθυνα το συνολικό μεταφορικό έργο της αγοράς. Κατά μείζονα λόγο δεν έχει την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς της μεταφοράς αξιών και φορτίων.

Ο δεύτερος ορισμός για τις «δραστηριότητες της εφοδιαστικής» περισσότερο με διαφημιστικό έντυπο μιας επιχείρησης, μοιάζει παρά με ορισμό άρθρου ενός Νόμου. Επιπλέον ο ορισμός παραπέμπει στους κωδικούς κίνησης των λογιστικών προγραμμάτων των ΗΥ, για την διαχείριση της αποθήκης και των πωλήσεων, παρά σε ορισμό δραστηριοτήτων με βάση την κατηγοριοποίηση του μητρώου των Δ.Ο.Υ.. Δηλαδή τους ΚΑΔ (κωδικούς άσκησης δραστηριότητας ) που λαμβάνει το κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο από το Μητρώο των Δ.Ο.Υ., κατά την έναρξη του επαγγέλματος.

Ο όρος «εφοδιαστική» (Logistics) είναι άστοχος για πολλούς λόγους:
1) εφοδιαστική εκτελεί το κατάστημα από την αποθήκη στο υπόγειο, στον ισόγειο χώρο πώλησης,
2) εφοδιαστική εκτελεί και το φαρμακείο του νοσοκομείου που τροφοδοτεί με τα αναγκαία φάρμακα στους θαλάμους τις νοσοκόμες,
3) Εφοδιαστική εκτελεί και ο «λόχος εφοδιασμού και μεταφορών» του στρατού.
Υπάρχουν άπειρες ακόμα περιπτώσεις, που η εφοδιαστική διενεργείται με μόνη την εφαρμογή των τριών οικονομικών αρχών, δηλαδή με «μέτρηση» και «υπολογισμό», δηλαδή με λογισμό ήτοι:
α) με όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα επίτευξη του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος,
β) επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος με όσο το δυνατόν λιγότερα μέσα,
γ) με συγκεκριμένα μέσα επίτευξη του μέγιστου αποτελέσματος.

Λογιστική = Logistics = Λογισμός  

(Ο μίτος της Αριάδνης  στον λαβύρινθο της διαδρομής από την παραγωγή στην κατανάλωση)

Στα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για «το Logistics», με βάση άλλες γνώμες «τα Logistics» ή επιπλέον για άλλους «την επιστήμη Logistics».  Μετά το 1993 που άνοιξαν τα κοινοτικά σύνορα υποχρεώθηκαν οι Διαμεταφορείς να τηρήσουν βιβλίο «προσωρινής εναπόθεσης», για τα  εμπορεύματα που προέρχονταν στην χώρα μας από τις λοιπές κοινοτικές χώρες. Ως ήταν φυσικό οι ξένοι ονόμασαν την λογιστική παρακολούθηση αυτών των εμπορευμάτων, που ήταν στην κατοχή των Διαμεταφορέων    Logistics = Λογιστική.

Σελίδα 8 από 8
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί