Ερώτηση:
Μπορεί όποιος διδάσκει «Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας» να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους στις παρακάτω δύο… «εφοδιαστικές αλυσίδες», στις συμβάσεις που καταρτίζονται και στις διαδικασίες για την εκτέλεση τους, δίχως να σεβαστεί την ισχύ των κανονισμών της ΕΕ; Ασφαλώς και όχι!

k1

k2

Σημειώστε ότι αυτή η εξέλιξη στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων επετράπη για πρώτη στην χώρα μας φορά το έτος 1979. Αυτό συνέβη ύστερα
από αίτηση μου προς το Υπ. Οικονομικών, Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, την οποία υπέβαλα ως εταίρος κατά 20% της εταιρείας Euroterminal ΕΠΕ.
Το 80% κατείχε η γερμανική εταιρεία Wohlfarth Transport KG, που ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία Συνδυασμένων Μεταφορών (ΣΜ) της Γερμανίας. 

Έπειτα από δισταγμούς και παλινωδίες εξ αιτίας των αντιδράσεων μου, αναγκάστηκε το Υπ. Οικονομικών να εκδώσει την Εγκύκλιο Τ. 3325 πολ. 85
της 17 Νοεμβρίου 1979, με την οποία επέτρεψε την διενέργεια ΣΜ που συνοδεύονταν με δελτία TIR! Ο ΟΣΕ από την πλευρά του εξέδωσε  την επιστολή 509103 από 12 Δεκεμβρίου 1979 με την οποία ενημέρωνε τους σταθμάρχες και τις υπηρεσίες του γενικότερα, για τον τρόπο που θα διενεργούνται οι άγνωστες αυτές τεχνικές στις μέχρι τότε Οδικές Μεταφορές. Επιπλέον, αυτήν την εγκύκλιο για την σημαντική εξέλιξη στις χερσαίες Μεταφορές δημοσίευσε 
η Εφημερίδα "Ναυτεμπορική"  στο φύλο της 30.11.79...

Παρόλα αυτά υπάρχουν επιστήμονες, (πχ Ελένη Γκολογκίνα - Οικονόμου), που προσεγγίζουν την " Ευθύνη στην Συνδυασμένη Μεταφορά" μετά το 1999, και το 2010, ανατρέχοντας στην διεθνή βιβλιογραφία, όπως επίσης σε δικούς μας θεωρητικούς συγγραφείς πάνω στο πεδίο "Μεταφορά", που χρονολογούνται μάλιστα και μετά την ισχύ του παραπάνω κανονισμού έτους 1979 του Υπ. Μεταφορών... Προς τούτο έχω αναρτήσει άρθρο στην ιστοσελίδα μου με θέμα:
"Η Ευθύνη του Μεταφορέα στην Συνδυασμένη Μεταφορά", γιατί όπως και να το κάνουμε εγώ τις εισήγαγα πρώτος στην Χώρα μας, εγώ όφειλα επομένως  να κατανείμω και την κατά περίπτωση ευθύνη εκάστου εμπλεκόμενου. Οι Δικηγόροι και οι Δικαστές είναι αρμόδιοι για τα παραπέρα...
   
Με αυτήν την αναφορά μου στο σημείο αυτό θέλω να ενημερώσω προς πάσα κατεύθυνση ότι οι ΣΜ, όπως άλλωστε και όλες οι τεχνικές εκτελέσεως της Μεταφοράς, πχ τραίνο, πλοίο, αεροπλάνο, κλπ είναι πρωτίστως φορολογικό θέμα! Αυτό άλλωστε επιβεβαιώθηκε αργότερα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα:
Την 1.1.1993 άνοιξαν ως γνωστό τα σύνορα των χωρών της Ευρώπης, που είχε σαν συνέπεια να θεσπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, (ΕΕ), ενιαίοι κανόνες για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Κυριότεροι κανόνες ήταν, αφενός αυτοί που αφορούσαν στην λειτουργία ιδιωτικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Αφετέρου αυτοί που επέτρεπαν την διαχείριση των εμπορευμάτων, εμπόρων και βιομηχάνων, από τρίτες - ιδιωτικές αποθηκευτικές επιχειρήσεις, στις οποίες δόθηκε στην χώρα μας Κ.Α.Δ. 52.29.19.03.

Η ΕΕ προς τον σκοπό αυτό όρισε με κανονισμούς τις διαδικασίες που έπρεπε να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στην λειτουργία της αγοράς. Μεταξύ των κανονισμών ήταν και ο 2454/93, που αφορούσε μεταξύ άλλων και στην κυκλοφορία εμπορευμάτων καταγωγής τρίτων χωρών, που θα εισάγονταν στην ΕΕ, ή, αντίθετα, εμπορευμάτων καταγωγής ΕΕ, που έπρεπε να εξαχθούν του εδάφους της ΕΕ. 

Στον κανονισμό αυτό όρισε η ΕΕ στις επίσημες γλώσσες της, πρώτη στον κόσμο, τον όρο: «Lieferkette» & «Chaine d’ approvisionnement». Ο όρος αυτός μεταφράζεται στην ελληνική «αλυσίδα εφοδιασμού» και στην αγγλική «Supply Chαin». Στο κείμενο του κανονισμού έθεσε η ΕΕ και το παρακάτω σχήμα, που δηλώνει τους εμπλεκόμενους στην λειτουργία της αγοράς, τους οποίους “αλυσόδεσε” με τις διαδικασίες, που έκαστος κατά περίπτωση οφείλει να εφαρμόζει:

1

Μάλιστα, η ΕΕ υποχρέωσε μεταξύ των εμπλεκομένων την τήρηση «Logistical System» = «Λογιστικού Συστήματος», για να ελέγχει από απόσταση ανά πάση στιγμή την θέση και τον κάτοχο των εμπορευμάτων.

Μετά το 1994, αφού έλαβαν γνώση του κανονισμού της ΕΕ οι θεωρητικοί Αγγλίας, ΗΠΑ, κλπ, άρχισαν σταδιακά να χρησιμοποιούν τον όρο της ΕΕ, δηλαδή να αναλύουν καθένας υπό τον όρο «Supply Chain» γενικά και αόριστα την λειτουργία της δικής τους αγοράς. Όμως, οι προσεγγίσεις τους  εντάσσονται στο «Marketing», γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη στις αναλύσεις τους το θεσμικό πλαίσιο, τις συμβάσεις που αποφασίζονται και καταρτίζονται μεταξύ των Διοικήσεων των Επιχειρήσεων και τα λογιστικά γεγονότα που συνάγονται από τις διαδικασίες για την εκτέλεση των συμβάσεων.
(Βλέπε στα "περισσότερα" όλο το άρθρο.)

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Παράσχου Μανιάτη, που έχει σαν αντικείμενο την κυκλοφορία των αγαθώνμαπό την παραγωγή στην κατανάλωση Ο τίτλος του βιβλίου όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνδέει την θεωρία με την πράξη, ήτοι: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Το ζητούμενο για εμένα στο παρόν σχόλιο μου είναι να αναλυθούν οι έννοιες «θεωρία» και «πράξη»..Το εγχείρημα είναι δύσκολο και γι’ αυτό το κείμενο που ακολουθεί έχει σαν προϋπόθεση την γνώση πτυχιούχου ή μεταπτυχιακού φοιτητή στην οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ή έμπειρου στελέχους μιας επιχείρησης σε αυτό το αντικείμενο.          

                                                                     Μέρος 2ο

Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Παράσχου Μανιάτη, που έχει σαν αντικείμενο την κυκλοφορία των αγαθώνμαπό την παραγωγή στην κατανάλωση Ο τίτλος του βιβλίου όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι συνδέει την θεωρία με την πράξη, ήτοι: «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ». Το ζητούμενο για εμένα στο παρόν σχόλιο μου είναι να αναλυθούν οι έννοιες «θεωρία» και «πράξη». Το εγχείρημα είναι δύσκολο και γι’ αυτό το κείμενο που ακολουθεί έχει σαν προϋπόθεση την γνώση πτυχιούχου ή μεταπτυχιακού φοιτητή στην οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ή έμπειρου στελέχους μιας επιχείρησης σε αυτό το αντικείμενο.          

Μέρος 1ο

ΜΕΡΟΣ 3ο: Συνεκτικό - Ανατρεπτικό - Προκλητικό - Επιστημονικό - Πρακτικό

 Για την έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα» και «Logistics» συνέταξα το παρακάτω κείμενο για να σχολιάσω το βιβλίο του καθηγητή του Οικ. Παν. Αθηνών Παράσχου Μανιάτη. Επειδή έλαβα ποικίλα σχόλια και ερωτήσεις συνιστώ να μελετηθεί από τους φοιτητές καταρχήν το παρόν νέο σχετικό κείμενο των 50 περίπου σελίδων και στην συνέχεια το παρακάτω αναλυτικό κείμενο των 270 σελίδων, που χωρίζεται σε δύο μέρη. Πάντως τόσο το παρόν πρόσφατο, όσο και τα δύο αρχικά μέρη (1ο & 2ο ) είναι χρήσιμα στους φοιτητές για την σύνταξη αξιόλογων εργασιών στο θεωρητικό θέμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics».       

Προσοχή!
Το άρθρο απευθύνεται σε καλοδιαβασμένους φοιτητές για τις εργασίες τους πάνω στην "εφοδιαστική αλυσίδα". Κυρίως όμως σε ακαδημαϊκούς για αυτοκριτική και προβληματισμό, για τις ανεφάρμοστες τριτοκοσμικές θεωρίες που διδάσκουν!

Τι είναι…   “Logistics”, “Business Logistics”, “cross docking”, “Logistics Center”, “Supply chain”, “logistical system”, “Logistician”, “Logistics Manager”, “Supply chain Manager”, “bill of lading”, “Through bill of lading”, “INCOTERMS”, “invoice”, “COTIF”, “CMR”, “NCTSnet”, “ICISnet”, “VIES”, “AEO”, “Εφοδιαστική (Logistics)”, “TRANS”, “3PL”, “TRANSPORT”, “ADR”, “RID”, “consolidation”, “deconsolidation”, “reverse logistics”,“flow of goods”.

Ιδού η περιγραφή των ξένων όρων με την αντίστοιχη ελληνική ορολογία, μέσα από την ανάπτυξη ενός ανατρεπτικού επιστημονικού και τεχνοκρατικού κειμένου, που αναφέρεται στον χρόνο από την ολοκλήρωση και την απογραφή της παραγωγής, μέχρι και της διάθεσης του προϊόντος στην κατανάλωση.

Στυλιανός Κακατσάκης          www.kakatsakis.eu       Περιστέρι 23.03.2018

Για να γίνονται τα κείμενα μου κατανοητά, πρέπει να είναι ολοκληρωμένα, γεγονός που με αναγκάζει να ανατρέχω σε άλλες αναφορές μου, προκειμένου να διευκολύνω τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες να αντιλαμβάνονται σφαιρικά τις προσεγγίσεις μου. Για τον λόγο αυτό, το παρακάτω σχόλιο μου έχει τρία μέρη που τα χαρακτηρίζω ως “εισαγωγή”, για να ακολουθήσει το σχόλιο μου πάνω στο ερώτημα, σχετικά με την «υποχρέωση διακίνησης των φορτίων μέσω των Κ.Α.Δ. (Κέντρων Αποθηκεύσεως και Διανομής) του ν. 4302/14» .

Το παρόν σχόλιο μου είναι τεχνοκρατικό και απευθύνεται σε έμπειρα στελέχη που δρουν στην Αγορά της Μεταφοράς, επιπλέον θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μεταπτυχιακής διατριβής.         

Σελίδα 1 από 5
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική