ΣΧΕΜ (13-03-2014)

Το πρόβλημα το θέσαμε από την πρώτη ημέρα για να υπάρχει ένας κοινός τόπος συνεννόησης των εμπλεκομένων.
Το ΣΧΕΜ μιλάει για «εμπορευματικές μεταφορές» Το νομοσχέδιο αναφέρει τον όρο «εφοδιαστική» που προφανώς δεν είναι ή δεν εμπεριέχουν «εμπορευματικές μεταφορές» κατά το ΣΧΕΜ. Επιπλέον έχει τεθεί σαν ένα είδος καταλύτη σε παρένθεση η λέξη Logistics. Η λέξη αυτή όταν αναφέρεται στην καθημερινότητα, την αντιλαμβάνεται ο καθένας όπως θέλει και είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί δεν αποτελεί αντικείμενο σύμβασης, ή κάποιας δέσμευσης.


Όταν όμως η λέξη τίθεται έστω και σε παρένθεση σε ένα νομοσχέδιο, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Δεν αρκεί να περιγράφεις τότε γενικόλογα, γιατί διακυβεύονται συμφέροντα. Το ορθό είναι να τίθενται στα νομοσχέδια όροι που δύνανται να τεθούν σε συμβάσεις. Η «μεταφορά» είναι σύμβαση. Η «πώληση» είναι σύμβαση. Οι μεταφορές είναι στατιστική και συγκοινωνιολογία και δεν γίνονται αντικείμενο σύμβασης. Σε ότι αφορά στο Logistics, δεν τίθεται επίσης σε συμβάσεις. Ας την αφήσουμε λοιπόν στους ξένους που μας τιμούν χρησιμοποιώντας μια δική μας λέξη και να τις δίνουν όποια έννοια κρίνουν.
Εμείς σας δώσαμε ελληνικούς ορισμούς που βοηθούν τις συνεννοήσεις. Το νομοσχέδιο αναφέρει ένα ξένο όρο με 500 προσεγγίσεις. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα νομοσχέδιο που στην ουσία θέλει να καταστήσει την Ελλάδα μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο, να μιλάμε και να διαφωνούμε για μία ή 2 νταλίκες ενός μεταφορέα!
Ούτε βέβαια θα πείσουμε τους ξένους ότι κάναμε νόμο για την «διεπιχειρησιακή και διαδικτυακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων», που ζητούν από εμάς στον Πειραιά ή την Θεσσαλονίκη, επειδή αναφέρουμε την λέξη logistics σε ένα νόμο.
Το νομοσχέδιο για να είναι λειτουργικό για τους ξένους πρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνο στο διαμετακομιστικό έργο του Πειραιά και του στρατοπέδου στην Θεσσαλονίκη. Θα πρέπει να φέρει περίπου τον τίτλο: «Μεγάλο ναυτιλιακό διαμετακομιστικό έργο εμπορευματοκιβωτίων … κλπ»
Σε επόμενο νομοσχέδιο μπορούμε να οργανώσουμε την υποδομή και την διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο εισαγωγών εξαγωγών. Θα πρέπει όμως να έχει γίνει πρωτύτερα η ιεράρχηση των στόχων του νομοσχεδίου που δεν θα έχουν αναφορές σε 500 στρέμματα που τρομάζουν ή σε λέξεις που προσεγγίζονται με 500 έννοιες. Πρέπει δηλαδή να κωδικοποιηθούν:
α) πρώτα οι δράσεις της πραγματικής οικονομίας, δηλαδή η σύμβαση έργου και η σύμβαση πώλησης, που δείχνουν την πορεία των αγαθών και των μεταφορικών μέσων από την παραγωγή στην κατανάλωση. (μεταφορικούς άξονες)
β) στην συνέχεια να προσεγγίζεται η εκτέλεση της κάθε σύμβασης τεχνικά, με βάση τα μέσα και της τεχνικές της μεταφοράς, οδικές, σιδ/κές συνδυασμένες, κλπ.
γ) στην συνέχεια διαπιστώνεται ποιες οργανωτικές ανάγκες πρέπει να καλυφθούν για την αρμονική συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ τους,
δ) στην συνέχεια να ελέγχεται η υπάρχουσα τεχνική υποδομή για να διαπιστωθεί ξεχωριστά ανά περίπτωση, τι λείπει στις υποδομές, για να βελτιωθούν οι επί μέρους ανάγκες διακίνησης των εμπορευμάτων, έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί η εκτέλεση των συμβάσεων απρόσκοπτα.
Τότε πλέον μπορούμε να αναφερθούμε για την οργάνωση και εκτέλεση μιας σύμβασης πώλησης ενός ανταλλακτικού λίγων γραμμαρίων, μέχρι διεκπεραίωση μεγάλου μεταφορικού έργου.
Οι επιλογές είναι δικές σας. Εξάλλου θα ακολουθήσουν τα ΠΔ και ίσως τότε υπάρξουν συμβιβασμοί. Το ορθό είναι πάντως το νομοσχέδιο να κατατεθεί με μοναδικό αντικείμενο το διαμετακομιστικό έργο και να ακολουθήσει και δεύτερο για τα επί μέρους θέματα που αναφέρει το παρόν νομοσχέδιο. Δεν απηχεί σαν νομοσχέδιο ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων η προσθήκη στα νομοσχέδια άσχετων δευτερευόντων θεμάτων, και μάλιστα όταν αυτά συνοδεύονται από απειλές απεργιών.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Στυλ. Κακατσάκης

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί ΣΧΕΜ (13-03-2014)