υπόμνημα προς υπουργούς και συμβούλιο άρθρου 7 ν.4302/14 12.04.2016

Το παρόν απευθύνεται στο Συμβούλιο του άρθρου 7 του Ν. 4302/14. Το Συμβούλιο πρέπει να ξεκαθαρίσει την έννοια «εφοδιαστική (Logistics)», που τέθηκε στον νόμο, από το προηγούμενο Συμβούλιο - Επιτροπή, που συνέταξε το νομοσχέδιο. Το παρόν σχόλιο εστάλη επίσης στον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου, καθώς και στους συναρμόδιους υπουργούς σε ακαδημαϊκούς, ΕΒΕΑ, ΟΕΕ, κλπ.

Σε ότι αφορά στην λέξη «εφοδιαστική», έχω καταγγείλει την μαϊμουδιά στην μετάφραση, η οποία προέκυψε από το τεχνοκρατικό ολίσθημα του Πολυτεχνείου. Δεν χρειάζονται επομένως άλλα επιχειρήματα για να απαλειφθεί η λέξη «εφοδιαστική» από τον νόμο. Μένει τώρα να διευκρινιστεί και η λέξη «Logistics», των πολλαπλών εννοιών και ερμηνειών. Ορθό είναι να τεθούν όλες οι απόψεις επί τάπητος, για να υπάρξει ένας σαφής ορισμός της λέξης, που θα τύχει κοινής παραδοχής.

Εγώ βοηθώ με το παρόν το Συμβούλιο να μελετήσει τις απόψεις μου και να τις δεχθεί ή να αντιπαραθέσει επιχειρήματα. Η ακαδημαϊκή κοινότητα και η αγορά περιμένουμε από το Συμβούλιο να ξεκαθαρίσει το ισχύον θολό τοπίο. Αυτό θα συμβεί, αν το Συμβούλιο αντιληφθεί ορθά και θέσει επί τάπητος τα προβλήματα που ζητούν λύση.

Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα λειτουργήσει, όπως διαχρονικά νομοθετούσαν όλες οι κυβερνήσεις. Θα εφαρμόσει δηλαδή την πολιτική της και θα επικαλείται ότι, «τα θέματα συμφωνήθηκαν και με τους κοινωνικούς φορείς, εταίρους και τις παραγωγικές τάξεις».

Αυτός είναι και ο λόγος που παρεμβαίνω, γιατί επιθυμώ να ξεκαθαρίσουν τουλάχιστον οι ενδιαφερόμενοι φορείς τις προτάσεις τους στην αγορά, έτσι ώστε να φανεί, αν η πολιτική επιλογή θα λύνει, διαιωνίζει ή επιτείνει τα προβλήματα, για την οργάνωση και εκτέλεση του μεταφορικού έργου.

Η προηγούμενη επιτροπή – Συμβούλιο με τον όρο «εφοδιαστική (Logistics)», όρισε ότι, είναι η Μεταφορά η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση. Εγώ διαφωνώ με αυτήν την άκομψη ισοπέδωση του θεσμοθετημένου περιβάλλοντος λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Τα πάντα, που αφορούν στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, εντάσσονται μέσα σε ένα «νομοθετικό πλαίσιο», το οποίο οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων και όσοι ασχολούνται με την Μεταφορά, την Διαμεταφορά και την Αποθήκευση.

Θα τολμήσω να εισέλθω στα ενδότερα αυτού του νομοθετικού πλαισίου, που είχε ως γνωστό ζητήσει από το Συμβούλιο - Επιτροπή του νομοσχεδίου ο υπουργός Χατζηδάκης. Ως είναι αυτονόητο, θα πρέπει να αναλύσω τις συμβάσεις Αποθήκευσης, Μεταφοράς και Διαμεταφοράς. Όσο για την λέξη «Logistics», θα την κρίνετε στο τέλος του παρόντος, σε συνάρτηση με τις παρακάτω περιγραφές συμβάσεων, που καταρτίζονται, για την κυκλοφορία των μέσων μεταφοράς, για να βρεθούν τα εμπορεύματα από την παραγωγή, αρχικά στην αγορά και τελικά στην κατανάλωση.

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται στους χώρους που φυλάσσονται τα αγαθά είναι:

α) «σύμβαση παρακαταθήκης», για τη φύλαξη των εμπορευμάτων ή και
β) «σύμβαση μίσθωσης ακινήτου», για την εναπόθεση του πράγματος, ή ακόμη και
γ) «σύμβαση έργου», για την παροχή πρόσθετης εργασίας στα αγαθά, διαλογή, στοίβαγμα, συσκευασία, φόρτωση, κλπ.
επιπλέον και
δ) «σύμβαση εντολής», ή οποία έχει ιδιαιτερότητες:
δ1) είναι ενδεχόμενο να αποτελεί μέρος της σύμβασης έργου,
δ2) ενδεχόμενα να είναι άμισθη. Πχ να ενημερώνει ο Αποθηκευτής ή ο Διαμεταφορέας με ηλεκτρονικό μήνυμα το λογιστήριο του πελάτη του, για τις κινήσεις των ειδών, δίχως επιπλέον αμοιβή, εκτός από τα συμφωνημένα αποθήκευτρα, τα έξοδα φορτώσεων, κλπ.

δ3) ενδεχόμενα να είναι έμμισθη. Να συμφωνηθεί έναντι αμοιβής μια σύμβαση «λογιστικής υποστήριξης», με βάση την οποία θα εργάζεται πχ ο αποθηκευτής, σαν ένα τμήμα της επιχείρησης του πελάτη του, εκδίδοντας ηλεκτρονικά τα παραστατικά στοιχεία πώλησης ή τα στοιχεία της μεταφοράς φορτίου, κλπ, με ταυτόχρονα την καταχώρηση τους, με κωδικό πρόσβασης, στο λογιστήριο του πελάτη του.

Μέσα στον λαβύρινθο των παραπάνω συμβάσεων, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί και η λέξη «Logistics», για να την εντάξουμε στην λειτουργία της ελληνικής αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Ο σκοπός είναι να ερευνήσουμε, αν θα μπορούσε να οριστεί με ενιαίο τρόπο η λέξη και να ενταχθεί νομικά, σε μια από τις παραπάνω συμβάσεις. Στην συνέχεια θα ήταν εύκολο να την ορίσουμε, για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε τουλάχιστον μεταξύ μας.

Η προϋπόθεση προς τούτο είναι να παραβλέψουμε:
- αφενός τους πολυάριθμους ορισμούς «Logistics» των αλλοδαπών ακαδημαϊκών,
- αφετέρου τις έννοιες για την λέξη «Logistics», όπως τις έχει αντιληφθεί έκαστος από εμάς.
- Επιπλέον όμως να παραβλέψουμε και τις λοιπές παρεπόμενες ερμηνείες για την λέξη, που τις ανακοινώνουν τα συντεχνιακά συμφέροντα, στα διαφημιστικά τους συνθήματα, για να προάγουν τις πωλήσεις τους.

Στόχος μας πρέπει να γίνει η περιγραφή μιας νέας σύμβασης μεταξύ των προσώπων της μεταφοράς, ως προς την παροχή και την αντιπαροχή των εμπλεκομένων, την οποία θα δεχθούμε με τον όρο: «Σύμβαση Logistics».
Ή πιο ορθά, όπως εγώ την έχω ορίσει με επιστημονικό τρόπο, αλλά με απλά ελληνικά: «Σύμβαση Λογιστικής Υποστήριξης». Σε κάθε περίπτωση πάντως, ενώ θα αναφέρεται μια ξενική λέξη σε ένα τεχνοκρατικό όρο, θα γίνεται κατανοητός ο όρος αυτός από όλους, με την με την ίδια επιστημονική ή τεχνοκρατική έννοια.

Όσο απλοϊκή και να φαίνεται η «σύμβαση λογιστικής υποστήριξης», τόσο δύσκολη είναι η περιγραφή και η σχέση των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και η παροχή και αντιπαροχή εκάστου. Χρήσιμο είναι επομένως να προσεγγίσουμε και τα λοιπά πρόσωπα που καταρτίζουν κύριες, παρεπόμενες ή βοηθητικές συμβάσεις μεταφοράς, που είναι αναγκαίες, για την εκτέλεση και της ζητούμενης «Σύμβασης Λογιστικής Υποστήριξης» ή αν την προτιμάτε, με τον ξενικό όρο: «Σύμβασης Logistics».

Προς τον σκοπό αυτό πρέπει να αποκλειστούν:
α) Οι εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες εκμισθώνουν λογιστικά, κλπ προγράμματα στις επιχειρήσεις, γιατί δεν συμμετέχουν σε αυτές τις συμβάσεις. Απλά οι εταιρείες πληροφορικής προσφέρουν έναντι κέρδους το τεχνολογικό μέσο – πρόγραμμα Η/Υ.

β) Στην συνέχεια πρέπει να αποκλείσουμε τις εταιρείες πληροφορικής, οι οποίες έχουν ενδεχόμενα σαν στόχο να αναλάβουν την εκμετάλλευση του λογισμικού των φορολογικών αρχών, που θα ελέγχει τα λογιστικά προγράμματα των εταιρειών, που διακινούν τα εμπορεύματα και συνάπτουν τις συμβάσεις. Ας το ονομάσουμε υποθετικά, για τις ανάγκες του παρόντος σχολίου, με τον όρο, πχ: το «TAXIS Εμπορευμάτων».

γ) Πρέπει να αποξενώσουμε - αναλύσουμε την δράση και των εταιρειών πληροφορικής, που δεν εκμισθώνουν το λογιστικό τους πρόγραμμα σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά το έχουν για ίδια χρήση. Δηλαδή το έχουν σαν εργαλείο, για να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην αγορά της Μεταφοράς, της Διαμεταφοράς και της Αποθήκευσης, που πρόδηλα συνιστούν την κύρια απασχόληση τους.

Επομένως μας ενδιαφέρει ο ΚΑΔ, (Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας), αυτών των επιχειρήσεων, δηλαδή το αντικείμενο της εργασίας τους στην Μεταφορά, στην Διαμεταφορά και στην Αποθήκευση, γιατί το λογιστικό τους πρόγραμμα, είτε ίδιο, είτε μισθωμένο, θα πρέπει να τεθεί, κάτω από την ομπρέλα του πιο πάνω «TAXIS Εμπορευμάτων».

Στην συνέχεια πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια «Διακίνηση».
Θυμίζω τον ορισμό μου:
Διακίνηση ενός φορτίου είναι μια λειτουργία της μεταφοράς, κατά την διάρκεια της οποίας το μεταφερόμενο είδος βρίσκεται στην κατοχή ή στην διαχείριση τρίτων προσώπων, με τα οποία δεν έχει συνάψει άμεσα κάποια σύμβαση ο κύριος του είδους αυτού. (Πχ: Μεταφορέας παραδίδει φορτίο σε μια αποθηκευτική επιχείρηση, μέχρι να βρει και άλλες αποστολές για να συμπληρωθεί το ωφέλιμο φορτίο του φορτηγού του.)

Από την στιγμή που ο Σύνδεσμος Ελλήνων Διαμεταφορέων έχει εισάγει στην επωνυμία του και τον όρο «Logistics», ορθό είναι να ξεκαθαρίσουμε τις συμβάσεις που κατάρτιζαν οι Διαμεταφορείς, πριν μεταλλαχτούν σε «& Logistics». Όπως έχω αναφέρει σε άλλα σχόλια μου, οι συμβάσεις των Διαμεταφορέων ήταν:
- «πρακτορεία μεταφοράς»,
- «μεσιτεία μεταφοράς»,
- «παραγγελία μεταφοράς»,
- «υπεργολαβία μεταφοράς» ή κατά την κρίση τους, αν το επιθυμούν και σύμβαση,...
- ...«λογιστικής υποστήριξης».

Οι Διαμεταφορείς έχασαν την χρυσή ευκαιρία, που τους έδωσε το κράτος μετά το άνοιγμα των συνόρων το 1993, όταν η φορολογική αρχή τους υποχρέωσε να τηρούν το «βιβλίο προσωρινής εναπόθεσης». Επρόκειτο για την τήρηση λογιστηρίου αποθήκης, για τα εμπορεύματα που προέρχονταν από τις χώρες της ΕΕ, τα οποία κρατούσαν οι Διαμεταφορείς στην κατοχή τους.

Η παραπέρα διαχείριση αυτών των εμπορευμάτων, θα ήταν εύκολη υπόθεση για τους Διαμεταφορείς, γιατί είχαν την τεχνογνωσία και το μόνο που χρειάζονταν ήταν η μίσθωση, από μια εταιρεία πληροφορικής, του κατάλληλου λογιστικού προγράμματος αποθήκης. Ή η επέκταση και του ήδη μισθωμένου προγράμματος, σε τρόπο ώστε να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες για την διαχείριση των εμπορευμάτων των πελατών τους.

Με βάση δηλαδή την κατάρτιση συμπληρωματικών συμβάσεων, θα παρέδιδαν οι Διαμεταφορείς, με οδηγίες των πελατών τους, τμηματικά τα εμπορεύματα στους πελάτες τους, ή κατ’ εντολή των πελατών τους, θα τα παρέδιδαν σε τρίτα πρόσωπα, πχ αγοραστές των διαφόρων παρτίδων - ειδών.

Αυτή η δράση των Διαμεταφορέων, θα δικαίωνε και το: «& Logistics», στον διακριτικό τους τίτλο, διότι θα τηρούσαν προς τον σκοπό αυτό και το βιβλίο «προσωρινής εναπόθεσης», δηλαδή θα παρείχαν και λογιστική υποστήριξη στους πελάτες τους.

Ως είναι φυσικό η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των Η/Υ θα διευκόλυνε την διαχείριση και τον τρόπο συνεργασίας των εμπλεκομένων, πχ Μεταφορέων, Διαμεταφορέων και των πελατών τους.

Φυσικά, στην αγορά αυτή, θα μπορούσαν εύκολα να εισέλθουν και οι «Εθνικοί» Διαμεταφορείς, οι οποίοι έχουν άρτια οργανωμένα μεταφορικά δίκτυα και θα μπορούσαν να ενοποιήσουν αποστολές φορτίων διαφόρων αποστολέων, σε επί μέρους προορισμούς εντός της χώρας μας.

Από την ίδια πίτα της αγοράς, θα μπορούσε να περισσέψει ένα εξ ίσου μεγάλο κομμάτι και για τους έλληνες οδικούς Μεταφορείς. Όσοι από αυτούς λειτούργησαν εταιρείες περισσοτέρων οχημάτων και εκμεταλλεύτηκαν ίδιους ή νοικιασμένους χώρους, ξεχώρισαν και αναπτύχθηκαν στην αγορά. Όσοι έμειναν με την ιδέα ότι,
«η άδεια είναι το εφάπαξ του αυτοκινητιστή», δεν πρόκοψαν στην αγορά της μεταφοράς.

Όλο το βάρος επομένως των συναλλαγών στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου, πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο που καταρτίζονται και εκτελούνται οι συμβάσεις, μεταξύ των εκάστοτε εμπλεκομένων προσώπων της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Η επιτροπή του Ν. 4302/14, ενώ ανάφερε τον όρο «μεταφορά», δεν έδωσε όμως τον ορισμό που της υπέδειξα, ή έστω ένα δικό της ορισμό, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον ρόλο έκαστου, που συμμετέχει στις συμβάσεις, που εκτελούνται για την διενέργεια του μεταφορικού έργου.

Εγώ τόλμησα και έδωσα ήδη προ δεκαετίας ορισμό για τον όρο «μεταφορά», αφού έλαβα υπόψη και τις δράσεις όλων των λοιπών εμπλεκομένων προσώπων, για την διενέργεια του μεταφορικού έργου. Η τομή που όρισα από τότε στην αγορά, ήταν η άποψη μου ότι, στην μεταφορά περιλαμβάνονται οι βοηθητικές και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες, που προσφέρονται από τρίτους. Δηλαδή όρισα ότι, η μεταφορά δεν περιλαμβάνει μόνο το κοινώς λεγόμενο αγώγι, ή αν θέλετε «την παροχή του μεταφορέα», όρισα δηλαδή ότι:

«Μεταφορά φορτίου είναι το σύνολο των τεχνικών εργασιών, καθώς και των λογιστικών απεικονίσεων, ως και των διοικητικών διαδικασιών, που έχουν σαν σκοπό την διακίνηση ενός αγαθού, με την σύννομη μεταβολή του τόπου, του ιδιοκτησιακού, του νομικού ή φορολογικού καθεστώτος του, είτε αυτές συντελούνται ταυτόχρονα με την παροχή του Μεταφορέα, είτε όχι».

Με βάση τον παραπάνω ορισμό γίνεται αντιληπτό το γεγονός ότι, καταρχήν η μεταφορά είναι «σύμβαση έργου». Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην σύμβαση της μεταφοράς είναι:
α) ο αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας, εντολέας.
Αλλά, εκ του ορισμού μου, έχουμε και βοηθητικά πρόσωπα μεταφοράς, όπως πχ
β) τον αποθηκευτή, χρήστη μέσων φορτώσεως, ταξινόμησης, κλπ.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτήν την περίπτωση συμμετέχουν σε συμβάσεις, που καταρτίζονται μεταξύ τους, αλλά και με τους κυρίους των εμπορευμάτων. Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν στην κάθε περίπτωση, με τον τρόπο συμμετοχής των τρίτων στην σύμβαση που καταρτίζει ο μεταφορέας:
- Αν η σύμβαση περιλαμβάνει μόνο το αγώγι, τότε έχουμε μια «απλή σύμβαση μεταφοράς» του μεταφορέα.
- Αν ο μεταφορέας προσφέρει και λοιπές παροχές, όπως πχ φύλαξη, φόρτωση, συσκευασία, διαλογή, κλπ, τότε η σύμβαση του μεταφορέα καθίσταται «μικτή».

Η μικτή σύμβαση του Μεταφορέα επιβάλλει να ελέγξουμε...
...Από ποιούς; και με βάση ποια σύμβαση; θα παρασχεθούν ενδεχόμενα στον Μεταφορέα, λοιπές παροχές; Πρόκειται για ένα παράγοντα που λειτουργεί καταλυτικά, στην οργάνωση διενέργειας του μεταφορικού έργου. Χρήσιμο είναι επομένως, να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό, το γεγονός ότι, η «σύμβαση έργου» έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξουν τα εμπορεύματα κάτοχο. Μια σύμβαση έργου καταρτίζεται, πχ, με την έκδοση του εγγράφου μεταφοράς ή με το έγγραφο που εκδίδει ο αποθηκευτής, για το εμπόρευμα που παράλαβε προς φύλαξη. Ή ακόμα και ο "φασονιέρης", (κατ αποκοπή αμοιβόμενος), για να προσθέσει εργασία στα αγαθά που παραλαμβάνει.

Η σύμβαση έργου που καταρτίζεται σε αυτήν την περίπτωση προβλέπει και το παραστατικό που εκδίδεται, το οποίο λαμβάνεται υπόψη, για την διενέργεια της λογιστικής εγγραφής, που απορρέει από την σχετική σύμβαση που καταρτίστηκε. Σημειωτέον ότι, η ύπαρξη τριγωνικής μεταφοράς, καθιστά την σύμβαση έργου ακόμα πιο πολύπλοκη.

Μια από τις κύριες αιτίες που διακινούνται τα εμπορεύματα είναι η «σύμβαση πώλησης». Με την σύμβαση αυτή αλλάζουν τα εμπορεύματα κύριο, δηλαδή αυτόν που είναι δικά του. Η σύμβαση πώλησης έχει ως βασικά πρόσωπα τον αγοραστή και τον πωλητή.

Στην πράξη όμως παρεμβαίνουν και τρίτα πρόσωπα, ως αντιπρόσωποι του πωλητή ή του αγοραστή, η συμμετοχή των οποίων, καθιστά ακόμα πιο πολύπλοκη την σύμβαση πώλησης, όπως είναι πχ:
- η τριγωνική πώληση,
- η εκπλήρωση τελωνειακών διαδικασιών για την απελευθέρωση του εμπορεύματος από το τελωνείο,
- η εκπλήρωση τελωνειακών διαδικασιών για την εισαγωγή, εξαγωγή, κλπ,
- η ενδιάμεση πρόσθεση εργασίας στο εμπόρευμα, για να λάβει τις προδιαγραφές, που προβλέπει η σύμβαση πώλησης,
- η μεσολάβηση μιας τράπεζας για να πληρωθεί η αξία του εμπορεύματος με βάση την συμφωνία, κλπ.

Για τον λόγο αυτό έχω εισάγει και την έννοια «Μεταφορά αξιών», την οποία ορίζω έτσι:

«Μεταφορά αξιών ονομάζουμε την εμπορική πλευρά της διακίνησης ενός εμπορεύματος, η οποία το παρακολουθεί και το απεικονίζει λογιστικά, αποτυπώνοντας με λογιστικές εγγραφές τις διάφορες οικονομικές συναλλαγές και τις λοιπές νομικές, φορολογικές, ποιοτικές, κλπ, μεταβολές που υφίσταται το εμπόρευμα, μέχρι να εκπληρωθούν άπαντες οι όροι της σύμβασης πώλησης του.»

Η διαφορά μεταξύ της μεταφοράς φορτίου και της μεταφοράς αξίας συνίσταται στο γεγονός ότι,
- η μεταφορά αξίας απεικονίζεται λογιστικά με χρηματοοικονομικά μεγέθη.
Ενώ αντίθετα,
- η μεταφορά φορτίου απεικονίζεται λογιστικά με ένα κωδικό που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα, την περιγραφή των συσκευασιών, κλπ, της παρτίδας.

Για την διάκριση αυτών των λειτουργιών, έχει εισάγει το ενωσιακό τελωνείο στον ενωσιακό τελωνιακό κώδικα τους όρους:
α) «Λογιστική καταχώρηση», δηλαδή την χρηματοοικονομική λογιστική, για την μεταφορά αξίας,
β) «Μεταφορική καταχώρηση», δηλαδή την λογιστική αποθήκης, για την μεταφορά φορτίου.
Επιπλέον:
1) το ενωσιακό τελωνείο και οι λοιπές φορολογικές αρχές υποχρεώνουν όσους συνάπτουν συμβάσεις πώλησης και έργου να τηρούν λογιστήριο με βάση τις αρχές της λογιστικής. (άρθρο 14θ του κοινοτικού τελωνιακού κώδικα 2454/93).

2) Το ενωσιακό τελωνείο υποχρέωσε επίσης όσους διακινούν εμπορεύματα σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης, (οι γνωστοί ως ΕΟΦ), να τηρούν το λογιστήριο τους, με λογισμικό που επιτρέπει τον έλεγχο του τελωνείου από απόσταση.

Κατά τα γνωστά το κοινοτικό τελωνείο είχε ονομάσει το λογισμικό που θα χρησιμοποιούσαν οι ΕΟΦ «λογιστικό σύστημα» - «logistical system» - «système logistique» και «logistisches System». Βάσει έγκυρου λεξικού «σύστημα» σημαίνει «σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης».

Το «logistical system» - «système logistique» και «logistisches System» έχω καταγγείλει ότι, μεταφράστηκε από σκοπιμότητα, από ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου, ως «Σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης». Το ενωσιακό τελωνείο με τον όρο «λογιστικό σύστημα», δεν έκανε τίποτα άλλο, από την υπαγωγή των εμπλεκομένων στην ενωσιακή διαμετακόμιση σε ιεραρχημένη σειρά. Αν ορισμένοι αρέσκονται να χρησιμοποιούν τον όρο «αλυσίδα», τότε ας εκλάβουν την ιεραρχημένη σειρά σαν: «αλυσιδωτή εμπλοκή».

Η αλχημεία αυτή πάντως του Πολυτεχνείου μετάλλαξε μια λογιστική εργασία και την σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης των προσώπων της μεταφοράς αξίας και φορτίου, σε αποσπασματικές και περιστασιακές τεχνικές εργασίες, όπως πχ τον τρόπο κατασκευής των χώρων που διέρχονται ή φυλάσσονται τα εμπορεύματα, των λογιστικών προγραμμάτων Η/Υ, των βοηθητικών μέσων συσκευασίας και στοιβάγματος, την λειτουργία των μέσων μεταφοράς, κλπ.

Οι φορολογικές αρχές αντίθετα, δεν ασχολούνται ως γνωστό, αν ένα εμπόρευμα αναληφθεί από το ράφι με ρομποτική εφαρμογή, η με χειρονακτική εργασία. Ή αν μεταφέρεται οδικά ή σιδηροδρομικά. Αυτό σημαίνει ότι, το σημαντικό που ορίζουν οι τελωνειακές και οι φορολογικές αρχές, είναι η υποχρέωση των εμπλεκομένων στην μεταφορά αξίας και φορτίου, να καταρτίζουν συμβάσεις, τις οποίες θα καταχωρούν στο λογιστήριο τους. Με βάση αυτές τις συμβάσεις, θα δηλώνεται ανά πάσα στιγμή στις φορολογικές αρχές, ο εκάστοτε κύριος ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων.

Για την εγκυρότητα των συμβάσεων έργου που καταρτίζονται, από τις οποίες συνάγεται μεταφορική καταχώρηση, έχει οριστεί ο «Διαχειριστής Μεταφοράς», για να υπάρχει ο εκάστοτε υπεύθυνος έναντι των φορολογικών αρχών. (κανονισμός (ΕΚ) 1071/2009)!

Για την εγκυρότητα των συμβάσεων πώλησης, που καταρτίζονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, από τις οποίες συνάγεται λογιστικό γεγονός, έχει οριστεί ο «Λογιστής», για να υπάρχει ο υπεύθυνος, που εκτελεί την φορολογική απεικόνιση της συναλλαγής, δηλαδή καταχωρεί την λογιστική εγγραφή, υποβάλει δηλώσεις, κλπ, όπως ορίζει ο ΚΦΑΣ.

Με τις παραπάνω αναλύσεις κατέστησα σαφές ότι, δεν υπάρχει «εφοδιαστική», γιατί πρόκειται για αδόκιμο όρο, προερχόμενο από τεχνικούς, που δεν κατέχουν την ορολογία του Επιχειρησιακού Λογισμού. Αν είχαν οι μηχανικοί τις σωστές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, θα γνώριζαν ότι, οι λειτουργίες των επιχειρήσεων δεν περιγράφονται με επίθετα, πχ εφοδιαστική, τροφοδοτική, διανεμητική, κλπ, ούτε με αναφορά ή περιγραφή υποδομών, μέσων μεταφοράς ή τεχνικές ταξινόμησης και στοιβάγματος των εμπορευμάτων, κλπ.

Σε άλλα σχόλια έχω αναφερθεί σχετικά με λεπτομέρειες. (βλέπε σχετικά τα σχόλιο της 19.8.15 «καταγγελία για την μαϊμουδιά “εφοδιαστική”» στον Ν. 4302/15» και το πρόσφατο της 8.3.16 «απάντηση σε κριτική “εφοδιαστική” και “muster plan”).

Με βάση τις παραπάνω εκτενείς αναλύσεις, είμαι σε θέση να αναφέρω τον ορισμό μου, για την λέξη «Logistics», όπως αυτός έπρεπε να είχε τεθεί στον Ν. 4302/14:

«Λογιστικό Σύστημα (Logistics) για τις λογιστικές καταχωρήσεις,
Λογιστικό Σύστημα (System)
για τις μεταφορικές καταχωρήσεις,…

…είναι η Διαδικτυακή και διεπιχειρησιακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων, οι λογιστικές και οι μεταφορικές καταχωρήσεις, η κατάρτιση και η εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η επίβλεψη της θέσης και της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, οι οποίες διενεργούνται μεταξύ των στελεχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου της μίας, σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης».

Με βάση τα παραπάνω πρέπει το Συμβούλιο σας να διευκρινίσει στην αγορά:
- αν «Logistics» είναι η Μεταφορά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση; όπως αναφέρθηκε στον ν. 4302/14.
Ή μήπως αντίθετα,
- η διενέργεια της Μεταφοράς, της Διαμεταφοράς και της Αποθήκευσης διενεργούνται μέσα στο σύστημα των λογισμικών, που χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους, για να καταρτιστούν και να εκτελεστούν οι συμβάσεις;
Ή μήπως τελικά…
- …Όλη η φασαρία γίνεται, για να προκριθεί μια εταιρεία πληροφορικής, που θα εντάξει σε ένα λογισμικό τις κινήσεις αποθήκης των αποθηκευτικών χώρων όλων των εμπλεκομένων επιχειρήσεων;
- Μήπως η εταιρεία πληροφορικής συμμετέχει ήδη στο Συμβούλιο σας και εγώ σπαταλώ μάταια τον χρόνο μου, στην προσπάθεια μου να βοηθήσω στις εργασίες του Συμβουλίου σας;

Παραπάνω διευκρίνισα την έννοια «Logistics» = «Λογιστική», όπως θα έπρεπε να οριστεί στον Ν. 4302/14, η οποία ως γνωστό απεικονίζει με εγγραφές τις αγορές, πωλήσεις, κινήσεις των εμπορευμάτων, κλπ, των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια πρέπει να δεχθούμε ότι, όποιος τρίτος καταχωρεί αυτές τις εγγραφές έναντι αμοιβής στο λογιστήριο του κυρίου των αγαθών, παρέχει σε αυτόν λογιστική υποστήριξη. Την σχετική σύμβαση, που καταρτίζουν μεταξύ τους,  όρισα να την ονομάζουμε: «Σύμβαση λογιστικής υποστήριξης» ή ξενικά: «Σύμβαση Logistics».

Σε ότι αφορά στην λέξη «Logistics» = «Λογισμός» = «μέτρηση και υπολογισμός» και εξ αυτού «Business Logistics» = «Επιχειρησιακός Λογισμός», έχω αναφερθεί εκτενώς σε πολλά άρθρα μου. Πρόκειται δηλαδή για ένα κλάδο της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, (ΟΔΕ), το επιστημονικό πεδίο της οποίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Βιομηχανικό Λογισμό και την Μικροοικονομική Ανάλυση.

Υπάρχουν τώρα και οι εταιρείες πληροφορικής που προσφέρουν στην αγορά τα προϊόντα τους. Αν επιλέξουν να τους δώσουν μια περιγραφή σε αυτά, τότε δέχομαι να χρησιμοποιούν τον όρο «Logistics» = «Λογιστικά». Αν τα προγράμματα που προσφέρουν στην αγορά είναι υψηλού επιπέδου και προδιαγραφών, σε τρόπο ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους και να ελέγχονται από απόσταση από τις φορολογικές αρχές, τότε πλέον γίνεται λόγος για ένα «logistical system» - «système logistique»και «logistisches System» = «λογιστικό σύστημα».

Εγώ είχα την τύχη να εργαστώ επί σειρά πάρα πολλών ετών με κωδικό πρόσβασης στο «λογιστικό σύστημα» της Intrecontainer, το «TOPAS – TIPAS» και για μερικά χρόνια, επίσης με κωδικό πρόσβασης, με το λογιστικό σύστημα της Interferry, το «IRIS». Επιπλέον έχω εργαστεί σαν λογιστής με ελληνικά λογιστικά προγράμματα Η/Υ, τα οποία δεν επιθυμώ να κατονομάσω.
Απλά διευκρινίζω ότι, δεν ήταν του μεγέθους και των δυνατοτήτων των ξένων...

Το Συμβούλιο σας όμως πρέπει να δηλώσει στην αγορά, αν μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο που αναζητούσε η επιτροπή που συνέταξε το νομοσχέδιο, τώρα Ν. 4302/14, προβλεπόταν η εγκατάσταση στην αγορά του «φορέα», που θα λειτουργούσε ένα σύστημα «TAXIS εμπορευμάτων».

Σημειώστε ότι, τα λογιστικά συστήματα διακρίνονται με βάση,
- αφενός το πρόσωπο που τα χρησιμοποιεί,
- αφετέρου το καθεστώς κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.
Άρα πρέπει να διακρίνουμε:
1) Τα λογιστικά συστήματα των ΕΟΦ, τα οποία καταχωρούν τα εμπορεύματα που διακινούνται σε καθεστώς ενωσιακής διαμετακόμισης. Αυτά ελέγχονται από τις τελωνειακές αρχές από απόσταση, μέσω των συστημάτων:
α) «NCTS, (new computerized transit System),
του ενωσιακού τελωνείου.
β)
«ICISnet» (Integrated Customs Information System), του ελληνικού τελωνείου

2) Τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων, που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές , ελέγχονται από τις ενωσιακές φορολογικές αρχές μέσω του συστήματος VIES (VAT Information Exchange System). Πρόκειται για σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών.

3) Τα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων που διενεργούν συναλλαγές μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, τις οποίες απεικονίζουν λογιστικά όπως ορίζει ο ΚΦΑΣ και ελέγχονται από το γνωστό μας σύστημα «TAXIS»…

Ενδεχόμενα να υπάρχει πολιτική επιλογή να μπει «τάξη» και αυστηρός έλεγχος στην κυκλοφορία των αγαθών εντός της χώρας και να μεθοδεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών η οργάνωση ενός «λογιστικού συστήματος ομπρέλα», το οποίο θα ελέγχει τα λογιστικά συστήματα των ελληνικών επιχειρήσεων που διακινούν εμπορεύματα.

Το ενδεχόμενο αυτό, το ανάλυσα παραπάνω και το θεωρώ αναγκαίο και είναι ευπρόσδεκτο, αρκεί να ληφθεί υπόψη η ήδη υπάρχουσα κατάσταση στην αγορά:
α) τόσο σε ότι αφορά στην υφιστάμενη οργάνωση και λειτουργία των χώρων που φυλάσσονται και διακινούνται τα αγαθά,
β) όσο και στο καθεστώς κυκλοφορίας των μέσων μεταφοράς, όπως πχ ΙΧ ή ΔΧ φορτηγών, ιδιωτικές σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, κλπ.

Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό και σημαίνει ότι, δεν πρέπει να παραβλέψουμε την ύπαρξη των υφιστάμενων υποδομών και τον τρόπο εκμετάλλευσης των φορτηγών οχημάτων. Αν υπάρχει καλή θέληση και αγνή πρόθεση, υπάρχουν και οι λύσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας και στον έλεγχο της διακίνησης των αγαθών, χωρίς να ζημιωθούν οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις υφιστάμενες υποδομές φύλαξης των εμπορευμάτων και οι επιχειρήσεις που κυκλοφορούν ΙΧ ή ΔΧ φορτηγά…

Κοντολογίς:
να μην χρηματοδοτηθούν νέες υποδομές, «πάρκα», «φορείς», «εμβέλειες», «ράφια 20 μέτρων», «στρέμματα», «Αστικά Κέντρα Ενοποίησης...», κλπ, αλλά να οργανωθεί με ένα λογιστικό σύστημα η ορθολογική λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών και επιχειρήσεων. Ή να χρηματοδοτηθεί η συγχώνευση συγκεκριμένων λειτουργιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων, όπως πχ η συνεκμετάλλευση της κυκλοφορίας ΙΧ και ΔΧ φορτηγών, η ενοποίηση της λογιστικής διαχείρισης των χώρων φύλαξης, κλπ.

Αυτή πράγματι είναι η προσδοκία της αγοράς, που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις. Η αποξένωση της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων και η ενίσχυση για την λειτουργία νέων, θα φέρει μαρασμό στην αγορά, καταστροφικό ανταγωνισμό και θα οδηγήσει, ακόμα και σήμερα κερδοφόρες επιχειρήσεις, σε λουκέτο.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και κύριοι του Συμβουλίου,

Οι φοιτητές και οι νέοι επιστήμονες περιμένουν από εσάς το ξεκαθάρισμα του τοπίου στην αγορά εργασίας, που πρόκειται να εισέλθουν. Η λέξη «εφοδιαστική» πρέπει να απαλειφθεί από τον Ν. 4302/14, διότι αποδεδειγμένα συνιστά αλχημεία του Πολυτεχνείου. Η λέξη «Logistics» πρέπει να αποσαφηνιστεί με βάση τις παραπάνω αναλύσεις και προτάσεις μου ή να αντικρουστούν με δικές σας, θεμελιωμένες όμως, με τεχνοκρατικές γνώσεις και πείρα της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Σε καμιά περίπτωση όμως πρέπει να πλανάται ασάφεια στην αγορά για την λέξη «Logistics», όπως έχει κακοποιηθεί από μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αυτοαποκαλείται μάλιστα «Logistics», δηλαδή τρέχα γύρευε, για να μπορέσεις να κατανοήσεις, τι εννοούν ή τι μεθοδεύουν με αυτήν την ξενική λέξη.

Κρίνω και ζητώ να με καλέσετε σε μια συζήτηση – αντιπαράθεση επιχειρημάτων, με όποιο μέλος του Συμβουλίου σας θεωρεί ότι, ο όρος «εφοδιαστική (Logistics)» έχει καλώς, όπως ορίζεται στον Ν. 4302/14. Εγώ θα εκπροσωπώ τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες. Τα μέλη του Συμβουλίου σας, θα εκπροσωπούν και θα προστατεύουν τα συντεχνιακά τους συμφέροντα.

Η συνισταμένη των συμπερασμάτων των συζητήσεων μας, θα έχει σημαντικά οφέλη για την ορθολογική λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς και για την ανάπτυξη της χώρας. Αυτό διότι θα έχουμε αποσαφηνίσει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και η πολιτική ηγεσία, θα έχει να αποφασίσει πολιτικά, πάνω σε καθαρές προτάσεις, χωρίς ασαφείς και διφορούμενες έννοιες.

Επομένως ότι θεσμοθετηθεί, θα είναι πολύ πιο εύκολα υλοποιήσιμο, από το ενδεχόμενο, το συμβούλιο σας, αντί σαφών προτάσεων, να γνωμοδοτούσε με χρησμούς ή με ένα αχταρμά προτάσεων, για να είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς ευχαριστημένοι…

Στυλιανός Κακατσάκης   www.kakatsakis.eu     Περιστέρι 12.4.2016

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί υπόμνημα προς υπουργούς και συμβούλιο άρθρου 7 ν.4302/14 12.04.2016