Δημόσια Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 16.04.2016

Πριν στεγνώσει το μελάνι του πρόσφατου άρθρου μου της 8.3.16 για την «εφοδιαστική», δέχθηκα έντονη κριτική για τις απόψεις μου, μεταξύ άλλων και για την λέξη «αχταρμά», που ανάφερα στο τέλος του τελευταίου άρθρου μου της 12.4.2016. Τα πράγματα αποσαφηνίζονται, αν αναλυθεί ή έννοια της λέξης «Διοίκηση» στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Τότε δεν θα υπάρχουν «πορίσματα αχταρμά», κάτι που επιθυμώ διακαώς, γιατί και εγώ, πιστέψτε με, δεν τα νταγιαντίζω μπλιό...

Η λέξη «αχταρμά» είναι πράγματι υπερβολική, αλλά είναι και ο μόνος τρόπος να διακριθεί ο σκοπός λειτουργίας του «Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής», σε σχέση με την λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Στον Ν. 4302/14 ορίστηκε ότι:
{«Εφοδιαστική (Logistics)» είναι η Μεταφορά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση}…
Προσέξτε ότι οι όροι τέθηκαν στον ενικό αριθμό. Αυτό σημαίνει ότι η κάθε Μεταφορά, Διαμεταφορά και Αποθήκευση διενεργείται μέσα στο υφιστάμενο θεσμοθετημένο πλαίσιο, που έχει ορίσει η πολιτεία και εκτελείται σε εφαρμογή των συμβάσεων, όπως τις περιέγραψα στο άρθρο της 12.4.2016, δηλαδή:
- μέσα στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο,
- με τις υφιστάμενες υποδομές,
- με τα υφιστάμενα μεταφορικά μέσα,
- με την υφιστάμενη τεχνολογία, κλπ.
 
Επομένως η Μεταφορά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση είναι αντικείμενο της επιστήμης Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, της Μικροοικονομικής Ανάλυσης, του Επιχειρησιακού και του Βιομηχανικού Λογισμού. Δηλαδή πρόκειται για δράσεις, που υπόκεινται αυστηρά, στον σχεδιασμό, στον προγραμματισμό,  στον απολογιστικό έλεγχο, καθώς και στην απόλυτη επιχειρηματική επιλογή και απόφαση της Διοίκησης της κάθε Επιχείρησης!
   
Άρα ο σκοπός της «Διοίκησης των Επιχειρήσεων» είναι η εκτέλεση των φάσεων της Μεταφοράς, της Διαμεταφοράς και της  Αποθήκευσης στο σύνολό τους.

Αντίθετα οι Μεταφορές, οι Διαμεταφορές και οι Αποθηκεύσεις, εκτελέστηκαν σε παρελθόντα χρόνο, ή η πολιτεία σχεδιάζει τον τρόπο, με τον οποίο θα εκτελούνται σε μέλλοντα χρόνο. Είναι προφανές ότι, το σύνολο των ρυθμίσεων αυτών, των λειτουργιών της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου, για την εν γένει παραγωγή και την κυκλοφορία των αγαθών, εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας της Δημόσιας Διοίκησης

Άρα σκοπός της «Δημόσιας Διοίκησης» είναι μεταξύ άλλων η θεσμοθέτηση του πλαισίου των κανόνων λειτουργίας της αγοράς της Μεταφοράς, της Διαμεταφοράς και της αποθήκευσης.
 
Εδώ βρίσκεται και το επίμαχο σημείο, για να γεφυρωθούν οι αντιφάσεις, ο ανταγωνισμός και οι σκοπιμότητες των συντεχνιακών συμφερόντων, που οφείλει να ρυθμίσει η Δημόσια Διοίκηση, πχ:
- Να καταργήσουμε τους παλιούς χώρους φύλαξης - αποθήκες και να κατασκευάσουμε νέους;
- Να αποσύρουμε τα κυκλοφορούντα φορτηγά και να προμηθευτούμε νέα;
- Να οργανώσουμε νέα «πάρκα» των 300 και πλέον στρεμμάτων και να καταργήσουμε τα υφιστάμενα μικρότερα;
- Να καταργηθούν τα ΙΧ και τα ΔΧ φορτηγά και να κυκλοφορήσουμε νέα φορτηγά «Μικτής Χρήσης»;
- Να καταργήσουμε υφιστάμενους μεταφορικούς άξονες και τις επενδύσεις στα μεταφορικά δίκτυα, για να λειτουργήσουμε νέα;
- Να καπελώσουμε τις εταιρείες πληροφορικής και να εκχωρήσουμε προνόμια σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση;
- Να χρηματοδοτήσουμε την αναδιάρθρωση παλαιών επιχειρήσεων; ή την σύσταση και λειτουργία νέων;
-
Ή μήπως να υποχρεωθούν οι δράσεις συγκεκριμένων Μεταφορικών και Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων, σε μετεγκατάσταση εντός κρατικής υποδομής;
- Να συσταθούν κρατικές; ιδιωτικές; ή μικτές επιχειρήσεις, για την φύλαξη - αποθήκευση των εμπορευμάτων;

Ή το σπουδαιότερο και το πλέον επίκαιρο και κρίσιμο:
- Να εισαχθεί νέος Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στην Δ.Ο.Υ. για τον όρο «Εφοδιαστική (Logistics)»;

Δηλαδή ένα ΚΑΔ, που θα αφορά στην επιχείρηση, η οποία θα διαχειρίζεται την Παραγωγή της, επιπλέον όμως την Μεταφορά, Διαμεταφορά και Αποθήκευση των δικών της προϊόντων, αλλά και των εμπορευμάτων τρίτων;

Θα πρόκειται τότε για επιχειρήσεις που λειτουργούν με «Σύστημα», δηλαδή με σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης, υπό την αιγίδα της "μητέρας" επιχείρησης. Η λειτουργία αυτών των συστημάτων διαχείρισης των εμπορευμάτων είναι γνωστή σε εμένα από τα μέσα της δεκαετίας του ’70, που επιμορφώθηκα από τον Paul Wohlfart. Η εταιρεία του, Wohlfart Transport KG, είχε σαν λογότυπο το σύνθημα  "Spedition mit System" και ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη προσωπική εταιρεία της Γερμανίας.

Η εταιρεία Wohlfart, παρόλο που ήταν μεταφορική ήλεγχε:
α) Αντιπροσωπίες φορτηγών και επιβατικών οχημάτων, ελαστικών, και συνεργεία επισκευών,
β) Εργοστάσιο παλετών, για ίδια χρήση, αλλά και για πώληση,
γ) Χώρους στάθμευσης με πρατήρια καυσίμων, εστιατόριο, αποθήκες ανταλλακτικών και ελαστικών, κλπ.
δ) Διατηρούσε βάσει συμβάσεων με τους πελάτες, δύο ειδών χώρους διαχείρισης των εμπορευμάτων,
    δ1) τους χώρους συγκεντρώσεως, φύλαξης και αποθηκεύσεως, (
Aufbewahrungplaetze), των εμπορευμάτων των πελατών, και
    δ2) τα κέντρα μεταφορτώσεων (
Umschlagsplaetze), τα οποία δεν φυλάσσονταν εμπορεύματα. Απλά είχαν αντικριστά πύλες, στις οποίες κώλωναν τα φορτηγά και ξεφόρτωναν, όχι στον χώρο του κέντρου, αλλά στα κινητά αμαξώματα που ήταν στις απέναντι πύλες, ανάλογα τον προορισμό της καθεμιάς.

Παρενθετικά:
{Μετά το πέρας των ημερήσιων αφίξεων και τον μεταφορτώσεων αναχωρούσαν τα αμαξώματα με προορισμούς τους πελάτες ή άλλα κέντρα μεταφορτώσεων, ζεμένα με άλλους τράκτορες. Τα αμαξώματα και οι τράκτορες των αφίξεων, ήταν διαθέσιμα για νέα δρομολόγηση. Το άδειο δάπεδο του κέντρου δεν χρειαζόταν ούτε σκούπισμα!

Πάντως η Δημόσια Διοίκηση έκανε σημαντικό βήμα στον Ν. 4302/14, να προσεγγίσει τον παραπάνω ορθολογικό τρόπο λειτουργίας της μεταφοράς, γιατί τουλάχιστον όρισε, τον τρόπο που πρέπει να κατασκευάζονται τα δάπεδα των χώρων που διακινούνται τα εμπορεύματα.

Εκεί φτάνει η γνώση στην Μεταφορά, στην Διαμεταφορά και στην Αποθήκευση του Πολυτεχνείου, και εκεί αναλώθηκε. Μην μου χολιάζεται επομένως, όταν χρησιμοποιώ τον όρο «Logistician Betaτζήδες», όταν περιγράφω την σχέση ορισμένων με την μεταφορά. Μήπως και εγώ δεν αυτοσαρκάζομαι σαν «φορτηγατζής»;
Η δουλειά ντροπή δεν έχει…}

Στις δεκαετίες που παρήλθαν από τότε, η Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας τιμωρούσε την μεταφορική επιχείρηση, αν τολμούσε εκτός από την μεταφορά να προσθέσει και άλλες λειτουργίες στον σκοπό της, γιατί θα είχε διαφορετική, δυσμενή φορολογική μεταχείριση, σε σχέση με τις ατομικές μεταφορικές επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι, να γίνεται προσπάθεια σήμερα, για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, από αυτούς που επί σειρά δεκαετιών την υποβάθμιζαν.

Έχω επομένως κάθε λόγο να αμφισβητώ την μετάφραση του όρου του κειμένου της ΕΕ «λογιστικό σύστημα» σε «σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης», που έκανε ο καθηγητής του Πολυτεχνείου. Αν λάβουμε υπόψη ότι «σύστημα σημαίνει σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων», πρέπει αυτόματα να λάβουμε υπόψη ότι, η Μεταφορά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση προσεγγίζεται από νομικής, τεχνικής, οργανωτικής, κλπ, σκοπιάς, ανάλογα την φάση στην οποία βρίσκεται.
("φάση" είναι όρος του βιομηχανικού λογισμού, που σημαίνει ότι, το προϊόν μπορεί να παραμείνει μισοτελειωμένο. Βλέπε σχετικά σε άλλα σχόλια, γιατί και η μεταφορά μπορεί να διακοπεί σε μία φάση της, για διάφορους λόγους., πχ αλλαγή του μέσου μεταφοράς.)

Άρα η «εφοδιαστική», ότι και να σημαίνει η λέξη,  περιγράφει μια μόνο λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου, που οφείλει να μας περιγράψει η Δημόσια Διοίκηση, που αναγνωρίζει τον όρο, γιατί τέθηκε με ευθύνη και επιλογή της στον Ν. 4302/14.

Προσοχή! Έχω διαπιστώσει ότι,...

...Μια εταιρεία πληροφορικής, για να προάγει τα συμφέροντα της ορίζει αυτό που εγώ περιγράφω από Μικροοικονομικής άποψης ως «θεσμοθετημένο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου»,
με τον Μακροοικονομικό όρο «εφοδιαστική αλυσίδα».

Για να ισιώσει την ασάφεια η εταιρεία πληροφορικής, δηλαδή την αναφορά του θεωρητικού και ανύπαρκτου όρου «εφοδιαστική αλυσίδα», στην λειτουργία της αγοράς, εισάγει την λέξη «Logistics» με διφορούμενες έννοιες, που μπορούν να εκληφθούν ως:
«Logistics» = «λογιστικό πρόγραμμα Η/Υ», = «Λογισμικό» επιπλέον όμως και ως:
«Logistics» = «λογισμός» = μέτρηση και υπολογισμός,
και στην συνέχεια το γυρίζει στην θεωρία, ότι,
«Logistics» = «εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας…»,
για να καταλήξει στο τέλος να μας περιγράψει τις αρχές της επιστήμης του «Επιχειρησιακού Λογισμού» και της διοίκησης των επιχειρήσεων!

Ιδού επί λέξει το κείμενο του ορισμού:

«Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: Business Logistics, Systems Logistics, Maritime Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, City Logistics, Crisis Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και Reverse Logistics

Αντιλαμβάνεστε ότι ο παραπάνω ορισμός από Μικροοικονομικής άποψης σημαίνει ότι, αναφέρεται στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων», γιατί πράγματι αυτές σχεδιάζουν υλοποιούν και ελέγχουν τις προμήθειες των πρώτων υλών, την παραγωγή και την κατανομή της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση, για την επίτευξη κέρδους.
Ο όρος «να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών» είναι ερασιτεχνικός, διότι η επιχείρηση στοχεύει στο κέρδος.

Η ικανοποίηση των πελατών είναι έμπρακτη, με την συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ του πωλητή με τον αγοραστή. Η ικανοποίηση των πελατών σημαίνει ότι τους πουλάμε σε τόσο υψηλές τιμές,
όσο,
- αφενός να σημειώνει η επιχείρηση τα επιθυμητά κέρδη,
- αφετέρου και ο πελάτης να μην αναζητά άλλους προμηθευτές.
Αν στοχεύουμε μόνο στην ικανοποίηση του πελάτη θα κλείσουμε το μαγαζί, γιατί οι πελάτες είναι μόνιμα ανικανοποίητοι!

Πλέον αυτού είναι προφανές ότι, η συγκεκριμένη εταιρεία πληροφορικής δεν εκμισθώνει προγράμματα Η/Υ για την παραγωγή, για αυτό και αναφέρεται στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων αμέσως μετά την παραγωγή, μέχρι την κατανάλωση. Δηλαδή εκμισθώνει πρόγραμμα «λογιστικής αποθήκης», το οποίο προωθεί με τον ορισμό της, γιατί το ορίζει σαν: "το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας", που το αναφέρει μάλιστα ως "Logistics"!
Από την στιγμή όμως, που δεν μπορούν να μας εξηγήσουν τι είναι το Logistics του "τμήματος της εφοδιαστικής αλυσίδας", μήπως μπορούν να μας ορίσουν, αν υπάρχει και ποιό είναι το Logistics του "υπόλοιπου της αλυσίδας", που έχουν στον νου τους;

Η επιλεκτική αναφορά και περιγραφή "τμήματος" των λειτουργιών της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου φανερώνει έλλειψη γνώσεων και συντεχνιακή σκοπιμότητα. Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι, η αγορά λειτουργεί με σύστημα, δηλαδή με σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων. Εκεί ανήκει και το "τμήμα", όπως και όλες οι λειτουργίες των επιχειρήσεων και οι συμβάσεις που καταρτίζουν μεταξύ τους.

Ερωτάται όμως:
Μήπως το "τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας" που περιγράφει η εταιρεία πληροφορικής σπάει στα δύο;
Αυτό διότι
- άλλο πράγμα είναι η αλυσίδα να αποτελείται από "κρίκους" της ίδιας επιχείρησης, πχ η αλυσίδα να εκτείνεται μεταξύ της αποθήκης του σούπερ μάρκετ και των καταστημάτων πώλησης, με τα ΙΧ φορτηγά της, και
- άλλο πράγμα είναι να παραδίδεται η παρτίδα από το σούπερ μάρκετ σε μία μεταφορική επιχείρηση.
Τότε πλέον το είδος δεν μπορεί να εμφανίζεται στην λογιστική αποθήκης του σούπερ μάρκετ.
Εκεί μπαίνει σε χρήση το "σύστημα", που σημαίνει ότι, αρχίζει να λειτουργεί η σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων, δηλαδή του σούπερ μάρκετ και της μεταφορικής επιχείρησης. Βλέπε παρακάτω τον ορισμό μου για την τεχνοκρατική έννοια "Logistics".

Προσέξτε επίσης την αλχημεία: ...«Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας...»
Στην θεωρία όμως η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει τις προμήθειες και την παραγωγή! Κατά την γνώμη μου, η εταιρεία πληροφορικής με τον ορισμό της, περιγράφει μόνο τις δυνατότητες του προγράμματος Η/Υ που εκμισθώνει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, θα το αποσιωπήσω, για να παραπλανήσω τους φοιτητές και τους νέους επιστήμονες, οδηγώντας τους σε λάθος αντίληψη της αγοράς.

Η επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων που ασχολείται με την βιομηχανική επιχείρηση καλείται βιομηχανικός λογισμός. Άρα η εταιρεία πληροφορικής συσκοτίζει την ύπαρξη λογισμικών για την βιομηχανική λογιστική και το πρότυπο κόστος, που περιέχουν και «εμπορικό», δηλαδή γενική λογιστική και λογιστική αποθήκης. Όπως επίσης την ύπαρξη λογισμικών, όπως τα περιγράφω παρακάτω στον ορισμό μου.

Μένει επιπλέον να μας διευκρινίσει η εταιρεία πληροφορικής τι εννοεί πχ για την έννοια "Business Logistics", που αναφέρει στον ορισμό της και μας ενδιαφέρει.
-Πρόκειται για το πεδίο της επιστήμης διοίκησης των επιχειρήσεων που ασχολείται με τις παραπάνω δράσεις της λειτουργίας της «Διοίκησης των Επιχειρήσεων» και καλείται "Επιχειρησιακός Λογισμός" = "
Business Logistics";
ή
Πρόκειται για το λογιστικό πρόγραμμα αποθήκης που εκμισθώνει, για να μπορούν οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να κάνουν αποτελεσματικά την δουλειά τους, στην διαχείριση της αποθήκης;

Το πιο σημαντικό είναι αυτό που στον ορισμό περνά στα ψιλά. Είναι ο όρος «Systems Logistics». Πολύ θα ήθελα να δοθεί ορισμός από την εταιρεία πληροφορικής, τι είναι τέλος πάντων αυτά «τα Systems Logistics» που αναφέρει.

Εγώ πάντως έχω εργαστεί περίπου 15 χρόνια με το «λογιστικό σύστημα» IRIS της INTERFERRY και το Topas Tipas της INTERCONTAINER, που λειτουργούσαν σε εκτέλεση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που προέβλεπε το άρθρο 14θ του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 2454/93! Επρόκειτο για το λογισμικό που μίσθωναν, το οποίο  ενέκρινε και το κοινοτικό τελωνείο και τους επέτρεπε να λειτουργούν και σαν ΕΟΦ.

Αν η εταιρεία πληροφορικής πάρει θέση σε αυτήν την αναφορά μου, θα λάμψη η αλήθεια και για την μαϊμού μετάφραση του πολυτεχνείου των όρων της ΕΕ «logistical system», «système logistique» και «logistisches System». Αυτό διότι θα πρέπει να διευκρινιστούν στην ελληνική, γεγονός που θα υποχρεώσει να διορθωθεί η μετάφραση των παραπάνω όρων από το μαϊμού «Σύστημα Εφοδιαστικής Διαχείρισης», σε «Λογιστικό Σύστημα» που αναφέρουν οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ή, «Systems Logistics», που αναφέρει ορθά ο παραπάνω ορισμός της εταιρείας πληροφορικής.
Βλέπετε όμως την αντίφαση: το «Systems Logistics», που αναφέρει η εταιρεία πληροφορικής, είναι φανερό ότι, πρόκειται για λογισμικό, με πρόγραμμα λογιστικής. Ενώ αντίθετα το «σκέτο Logistics» του παραπάνω ορισμού, μας παραπέμπει στις δράσεις του επιχειρησιακού λογισμού και της μικροοικονομικής ανάλυσης.

Στο σημείο αυτό επαναλαμβάνω τον ορισμό που είχα υποδείξει στην επιτροπή του νομοσχεδίου, κατά την δημόσια διαβούλευση:

«Λογιστικό Σύστημα (Logistics) για τις λογιστικές καταχωρήσεις,
Λογιστικό Σύστημα (System) για τις μεταφορικές καταχωρήσεις,
Είναι η Διαδικτυακή και διεπιχειρησιακή διαχείριση των εμπορευμάτων και των μεταφορικών μέσων, οι λογιστικές και οι μεταφορικές καταχωρήσεις, η κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και η επίβλεψη της θέσης και της κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων, οι οποίες διενεργούνται μεταξύ των στελεχών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων, με πρόσβαση μέσω διαδικτύου της μίας, σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης».

Η διαφορά των δύο ορισμών μπορεί εύκολα να διακριθεί ακόμα και από πρωτοετή φοιτητή. Συγκεκριμένα:
Στον ορισμό της εταιρείας πληροφορικής αναφέρεται ότι «Logistics είναι κλπ…» Δηλαδή ότι πρόκειται για ένα τμήμα της λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς. Αυτό παρέσυρε και την Δημόσια Διοίκηση να το αναπαράγει στον νόμο με την διατύπωση:
{«Εφοδιαστική (Logistics)» είναι η Μεταφορά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση}…
Επειδή η διατύπωση ότι, "Logistics είναι η Μεταφορ
ά, η Διαμεταφορά και η Αποθήκευση", συνιστά ασυναρτησία, τέθηκε επιβλητικά επικεφαλής της ανοησίας ο όρος μαϊμού της μετάφρασης του Πολυτεχνείου «Εφοδιαστική»!

Αντίθετα, από τον ορισμό μου ορίζεται σαφέστατα ότι, η μεταφορά η διαμεταφορά και η αποθήκευση διενεργούνται με «Logistics», όποια έννοια και να της δοθεί, από αυτούς που την εισάγουν στα κείμενα τους. Συγκεκριμένα:
«Logistics» = «με λογιστική»
«Logistics» = «με το Λογιστικό πρόγραμμα Η/Υ»
«Logistics» = «με το Λογισμικό μιας εταιρείας πληροφορικής»

Επίσης όμως, περιγράφεται και η έννοια ότι, η μεταφορά η διαμεταφορά και η αποθήκευση, διενεργείται από την διοίκηση των επιχειρήσεων:
«με Logistics» = «με Λογισμό» = «μέτρηση και υπολογισμό».
Τέλος, επειδή οι διοικήσεις των επιχειρήσεων στοχεύουν στο κέρδος, δηλαδή ασκούν κερδοσκοπική δράση, επί το ελληνικότερο... «κάνουν
Business», μεταφράζω για μια ακόμα φορά: «Business Logistics» = «Επιχειρησιακός Λογισμός»! Αυτό το επιστημονικό πεδίο, είτε στενοχωρεί κάποιους είτε όχι, ανήκει στην επιστήμη Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Στον αντίποδα της παραπάνω θεωρίας και συντεχνιακής μεθόδευσης, λειτουργεί η Δημόσια Διοίκηση, που οφείλει να είναι διαυγής.  Όλα θα γίνουν σαφή, αν εισαχθεί ο όρος «λογιστικό σύστημα» της ΕΕ, καθώς και ο όρος μου, «υπαγωγή σε ιεραρχημένη σειρά», δηλαδή όροι σαφείς και μικροοικονομικοί. Πρόκειται για «αλυσίδα», που «δένει» και «τσουβαλιάζει» τους εμπλεκόμενους να λειτουργούν μέσα στο θεσμοθετημένο περιβάλλον, που ορίζει η Δημόσια Διοίκηση, με την χρήση ενός εγκεκριμένου λογιστικού προγράμματος Η/Υ:
- ο καθένας με την σειρά του,
- όπως επιβάλει αφενός η νομοθεσία,
- αφετέρου όπως ορίζει αυτός, που οργάνωσε και διαχειρίζεται την ιεραρχημένη δράση των εμπλεκομένων, για την επίτευξη του τελικού σκοπού της επιχείρησης του.
Η τυχόν χρήση, για ειδικούς λόγους, μη εγκεκριμένων προγραμμάτων Η/Υ από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, δεν με απασχολεί, γιατί πρόκειται για εσωτερική οργάνωση των επιχειρήσεων τους.
Εγώ περιγράφω το θεσμοθετημένο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου.

Αν θεωρηθούν οι αναφορές μου αυτές σαν αυτονόητες, θα πρόκειται για υποκρισία από πλευράς Δημόσιας Διοίκησης, γιατί τότε θα πρέπει να μας εξηγήσουν, γιατί δεν ορίστηκαν και δεν λήφθηκαν υπόψη στο κείμενο του νόμου. Στην ουσία ο νόμος φωτογράφισε τον παραπάνω ορισμό της εταιρείας πληροφορικής, ενώ η μεταφορά η διαμεταφορά και η αποθήκευση είναι ήδη θεσμοθετημένες. Αν υπήρχε ένα κενό στον νόμο, όφειλε η Δημόσια Διοίκηση με τον Ν. 4302/14 να το ρυθμίσει, αντί να προβάλει την λειτουργία και τον σκοπό της παραπάνω εταιρείας πληροφορικής.  

Επομένως επιβάλλεται να γίνει διάκριση μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως επίσης διακριτός πρέπει να γίνει και ο ρόλος των στελεχών των τεχνικών επιστημών, σε σχέση και σύγκριση με τα στελέχη Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Θυμηθείτε τον ορισμό μου για την μεταφορά:

«Μεταφορά είναι το σύνολο των τεχνικών εργασιών, καθώς και των λογιστικών απεικονίσεων, ως και των διοικητικών διαδικασιών, που έχουν σαν σκοπό την διακίνηση ενός αγαθού, με την σύννομη μεταβολή του τόπου, του ιδιοκτησιακού, του νομικού ή φορολογικού καθεστώτος του, είτε αυτές συντελούνται ταυτόχρονα με την παροχή του Μεταφορέα, είτε όχι».
καθώς και την αναφορά μου, σχετικά με τις διάφορες προσεγγίσεις της μεταφοράς, πχ, από νομικής, τεχνικής, οργανωτικής, εμπορικής, φορολογικής, κλπ, πλευράς…

Κοντολογίς:
Η «
Logistician Mastorάντζα» να κάτσει στον πάγκο της και να συμπληρώσει τον όρο «Μηχανικοί Οικονομίας και Διοίκησης»! Αυτό διότι πρόκειται για εντελώς διαφορετική έννοια, που λαμβάνει ο όρος «Διοίκηση», όταν αναφερόμαστε στην «Δημόσια Διοίκηση», σε σύγκριση με την «Διοίκηση των Επιχειρήσεων».

Η Δημόσια Διοίκηση, με βάση τα παραπάνω, ασχολείται με αντικείμενο τις Μεταφορές, τις Διαμεταφορές και τις Αποθηκεύσεις.
Αντίθετα με αυτά,
Η Διοίκηση των Επιχειρήσεων ασχολείται με αντικείμενο την κάθε μια Μεταφορά, την κάθε μια Διαμεταφορά και την κάθε μια Αποθήκευση.

Όταν επομένως αναφέρεται η λέξη «Logistics» = «Λογισμός» = μέτρηση και υπολογισμός», ουδείς αρνείται ότι, τόσο οι τεχνικοί επιστήμονες, όσο και οι οικονομικοί – εμπορικοί επιστήμονες εφαρμόζουν τις οικονομικές αρχές για να κάνουν την δουλειά τους.

Όταν όμως εμφανίζονται στην πιάτσα «Logistician Betaτζήδες» ή «Logistician Managerεμανατζήδες», ή ακόμα και «Logistician piciστες», και λένε ότι τους συμφέρει, ότι τους κατέβει ή ότι κατάλαβαν από τις αποσπασματικές μεταφράσεις των ξένων βιβλίων, εγώ αναγκάζομαι να τους ανακαλώ στην τάξη, ή ορθότερα, να βάζω τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Συμπέρασμα:

Δεν επιτρέπεται επομένως ένα μηχανικός Δημόσιας Διοίκησης να παρεισφρέει σε θέματα της Διοίκησης μιας Εμπορικής ή Βιομηχανικής Επιχείρησης. Όπως αντίθετα, δεν επιτρέπεται ένα στέλεχος της Διοίκησης μιας Βιομηχανικής, Μεταφορικής, κλπ, Επιχείρησης, να παρεισφρέει σε θέματα μηχανικού Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ένας επιστήμονας έχει όμως υποχρέωση, να συμβουλεύεται τον άλλο και όλοι μαζί να συμβουλεύουν την πολιτεία, προκειμένου να θεσμοθετούνται ρυθμίσεις, που θα συμβάλουν στην ορθολογική λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου.
Αυτός ακριβώς είναι και ο ρόλος των μελών του Συμβουλίου του άρθρου 7 του ν. 4302/14.

Τι συνέβη όμως, πχ, στην μετάφραση του άρθρου 14θ του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα 2454/93;
Ένας μηχανικός του Πολυτεχνείου, (με τον οποίο ήρθα σε επικοινωνία προ έτους περίπου και σχολιάσαμε τα σχετικά με την μετάφραση), μπήκε στα χωράφια της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα:
Μετάφρασε τον όρο «λογιστικό σύστημα» με τον όρο « σύστημα εφοδιαστικής διαχείρισης».

Δηλαδή μετάλλαξε την υποχρέωση της Διοίκησης μιας Επιχείρησης να οργανώσει το λογιστήριο της, σε τρόπο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί από απόσταση, όπως ζητούσε το κοινοτικό τελωνείο, σε τεχνική εκτέλεση του μεταφορικού έργου. (Για το θέμα αυτό αναφέρομαι εκτενώς σε πολλά άρθρα μου.)

Το κακό όμως έχει γίνει, γιατί από τα μέσα της δεκαετίας '90 αναμασάμε άβουλα την λέξη «Εφοδιαστική»!
Τι δουλειά έχει όμως ένας μηχανικός σε θέματα οργάνωσης λογιστηρίου  και της τεχνικής της λήψης των αποφάσεων, για τα οποία είναι αρμόδια η Διοίκηση της Επιχείρησης; Η επιχείρηση σχεδιάζει και προγραμματίζει την παραγωγή και την διάθεση της παραγωγής, με βάση τις ισχύουσες φορολογικές  και λοιπές διατάξεις, τις υφιστάμενες υποδομές, και όχι βέβαια, με αυτές που σχεδιάζονται να θεσπιστούν ή να κατασκευαστούν σε μέλλοντα χρόνο.

Επομένως η αναγκαία επιστημονική γνώση για τον σχεδιασμό της παραγωγής και τον προγραμματισμό της διάθεσης της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση, δεν είναι αυτή του πολιτικού μηχανικού ή του μηχανικού Δημόσιας Διοίκησης, αλλά του επιστήμονα Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων (ΟΔΕ).
Τα στελέχη ΟΔΕ έχουν σπουδάσει τον Επιχειρησιακό και Βιομηχανικό Λογισμό, την Μικροοικονομική Ανάλυση και την τεχνική λήψεως των αποφάσεων, κλπ. Αυτό σημαίνει ότι,...

... Άλλη είναι η οργάνωση του μεταφορικού έργου, όπως την υπαγορεύει η πολιτεία με τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις. Όπως άλλη είναι η ελευθερία επιλογής της Διοίκησης της Επιχείρησης, μέσα στο θεσμοθετημένο περιβάλλον, να σχεδιάσει και να προγραμματίσει την κατάρτιση και την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης και έργου, για να επιτύχει τον τελικό σκοπό της, δηλαδή: «Την παραγωγή και την διάθεση αγαθών στην αγορά και στην κατανάλωση, για την επίτευξη κέρδους». 

Όταν επομένως στα βιογραφικά, για την αίτηση μιας θέσης εργασίας, αναφέρονται προσόντα «μηχανικού με γνώσεις οικονομίας», τι θα πρέπει να κατανοήσουμε;
α) Πώς πρόκειται για Μηχανικό που κατέχει να κατασκευάζει πλοία, αεροπλάνα, αεροδρόμια, λιμάνια, τραίνα, αυτοκινητόδρομους, κλπ, με οικονομικό τρόπο; επιπλέον για
β) Ένα μηχανικό που ξέρει να στήνει βιομηχανικά συστήματα και συστήματα μεταφορών με ειδικές μελέτες;

Ή αντίθετα, όπως εγώ έχω διαπιστώσει στην αγορά, σε αυτά τα βιογραφικά, κρύβεται ένας «μηχανικός οικονομίας μασκαράς», που το παίζει λογιστής - κοστολόγος, που είναι και γνώστης του Επιχειρησιακού και του Βιομηχανικού Λογισμού, καθώς και της Μικροοικονομικής Ανάλυσης; 

Μήπως το ίδιο δεν κάνει και η εταιρεία πληροφορικής, όταν αναφέρει στον ορισμό της για: «σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει...»; Ποιός εκτελεί αυτές τις δράσεις; Η διοίκηση της επιχείρησης εφαρμόζοντας τις αρχές του Επιχειρησιακού Λογισμού, με την βοήθεια της λογιστικής και του προγράμματος του Η/Υ;
ή
«τα, το Logistics», που είναι τόσο δύσκολη έννοια και εμείς αδαείς, που μας επιβάλουν να το δεχθούμε όπως μας το σερβίρουν,  γιατί δήθεν δεν μεταφράζεται;!
Ή να καταλάβουμε ότι, επρόκειτο για «Logistics», το πλιάτσικο που έκανε ο Λέων ο Σοφός;
Ή επειδή  έκανε «Logistics» ο στρατηγός Παγώνης, πρέπει να κάνουν το παγώνι και τα στελέχη Οργάνωσης και Διοίκησης των επιχειρήσεων;  

Η διάκριση των επιστημών είναι σαφής. Ο μηχανικός Δημόσιας Διοίκησης εργάζεται με βάση στατιστικά στοιχεία, με ποσότητες, εποχικότητα, τεχνολογία μέσων μεταφοράς, επιλογή τόπων εγκατάστασης υποδομών, υποχρεώσεις της χώρας από διεθνείς συμβάσεις, κλπ.

Αντίθετα το στέλεχος ΟΔΕ εργάζεται μέσα στο θεσμοθετημένο περιβάλλον που ορίζει η πολιτεία, με βάση τα κοστολόγια, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις πώλησης και έργου, τον ανταγωνισμό, τις αποφάσεις του επιχειρηματία, τις συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κλπ.

Αντιλαμβάνεστε επομένως, γιατί είμαι της γνώμης και επιμένω στην άποψη ότι, θα πρέπει να καταργηθεί ο όρος «Εφοδιαστική (Logistics)», από τον Ν. 4302/14;
Απλά γιατί ο όρος αυτός ισοπεδώνει:
- τις τεχνικές επιστήμες για την κατασκευή των υποδομών, των τεχνολογιών και των μεταφορικών μέσων,
- με την χρήση και εκμετάλλευση όλων αυτών των συντελεστών της παραγωγής,
από τις Εμπορικές, Βιομηχανικές, Μεταφορικές, Διαμεταφορικές και Αποθηκευτικές  επιχειρήσεις!

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, η αγορά λειτουργεί από όλους τους εμπλεκόμενους, με Logistics = λογιστική = λογιστικά προγράμματα Η/Υ = λογισμό = μέτρηση και υπολογισμό, ή αν θέλετε, με εφαρμογή των οικονομικών αρχών. Κάθε αλλοίωση αυτού του αξιώματος συνιστά αλχημεία ή συντεχνιακή σκοπιμότητα.

Σημειώστε ότι δεν υπάρχει μόνο η «εφοδιαστική» λειτουργία των επιχειρήσεων στην αγορά, όποια έννοια και να της δώσουν, αυτοί που την χρησιμοποιούν. Επιπλέον υπάρχει και η «τροφοδοτική», η «διανεμητική», η «διαμετακομιστική», η «προμηθευτική», και πολλές άλλες  λειτουργίες, που εκτελούν οι Διοικήσεις των Επιχειρήσεων, για να επιτύχουν τον σκοπό τους. (Με την αναφορά επιθέτων, για την περιγραφή των λειτουργιών της επιχείρησης δεν συμφωνώ! Τα επίθετα τα αναφέρω για να δώσω έμφαση στις απόψεις μου...)

Η Δημόσια Διοίκηση έχει υποχρέωση από την δική της πλευρά, να εισάγει τους κανόνες, οι οποίοι θα ρυθμίζουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων στο σύνολο τους. Με ενδιαφέρον περιμένω την άποψη του νέου Συμβουλίου, πάνω σε αυτό το ζήτημα, αν δηλαδή θα παραμείνει εγκλωβισμένο στην «εφοδιαστική» ή θα αντιληφθεί την ευρύτερη έννοια «θεσμοθετημένο περιβάλλον λειτουργίας της μεταφοράς αξίας και φορτίου», που έχω εισάγει εγώ και είναι υποχρεωμένη η «Δημόσια Διοίκηση» να ρυθμίζει.

Η «εφοδιαστική» επομένως, είτε το θέλουμε είτε όχι, ανεξάρτητα από τις σκοπιμότητες που την επέβαλαν, είναι μια άστοχη έννοια. Οι λειτουργίες στην αγορά της μεταφοράς αξίας και φορτίου είναι συνοπτικά τρείς, ανεξάρτητα πως επιλέγει να αναφέρει ή να περιγράφει τις επί μέρους δράσεις τους, ο κάθε ένας από εμάς:
Η πρώτη περιλαμβάνει τις συμβάσεις πώλησης και έργου μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων.
Η δεύτερη περιλαμβάνει την ενδοεπιχειρησιακή κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δηλαδή μεταξύ των εγκαταστάσεων εντός της χώρας μας, ανεξάρτητα της απόστασης, μιας επιχείρησης με τον ίδιο ελληνικό ΑΦΜ.
Η τρίτη περιλαμβάνει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων, που διακινούνται εντός της χώρας μας ή διεθνώς, μεταξύ των επιχειρήσεων ενός ομίλου, που έχουν διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά  ελέγχονται και διοικούνται μέσω διαδικτύου, από το ίδιο μεγάλο κεφάλαιο.

Οι επιχειρήσεις μεγάλου κεφαλαίου αναφέρονται στην βιβλιογραφία με διάφορους όρους, για τον λόγο αυτό, εδώ περιορίζομαι να προσδιορίσω την δράση αυτών των εταιρειών κεφαλαίου. Οι ίδιες δεν ασκούν συγκεκριμένη παραγωγική ή εμπορική δράση, πέραν από την εμπορική πολιτική που χαράζουν στις εταιρείες του ομίλου. Απλά τα κέρδη τους συνάγονται από την ενοποίηση, (Konsolidierung – Consolidation), των ισολογισμών των επιχειρήσεων που ελέγχουν.
αναφορά μου αυτή είναι βάσιμη, γιατί στηρίζεται στην τετραετή πείρα μου, ως Διευθυντής μιας εταιρείας του βελγικού Group Lambert. Επομένως γνωρίζω εκ των έσω και όχι από τα βιβλία, τον σκοπό, την οργάνωση και την λειτουργία αυτών των ομίλων.)

Η πολιτεία έχει υποχρέωση επομένως να ρυθμίζει όχι μόνο την «εφοδιαστική», αλλά όλες τις δράσεις των στελεχών και τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, που εκτελούνται, πχ προμήθειες, διανομή, κλπ, για να βρεθούν οι πρώτες ύλες στην παραγωγή και τα προϊόντα - αγαθά - εμπορεύματα, από την παραγωγή στην αγορά και στην κατανάλωση.

Η ορολογία των ρυθμίσεων πρέπει επομένως να είναι σαφής, γιατί με αυτήν δουλεύει η αγορά, δίχως να αναπαράγει αδόκιμους, γενικόλογους, και μακροοικονομικούς όρους, όπως πχ, για την περίπτωση μας στον
Ν. 4302/14: «ροές» ή «εφοδιαστική». (Για τις «ροές» και την «εφοδιαστική» βλέπε και άλλα αναλυτικά σχόλια. Θυμίζω επίσης:
«αλυσίδα» = «υπαγωγή σε ιεραρχημένη σειρά».)

Άρα στην διοίκηση των επιχειρήσεων, δεν πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο οι μηχανικοί! Ούτε αντίθετα τα στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο, στους σχεδιασμούς και κατασκευές των υποδομών, και των λοιπών τεχνολογιών, γιατί εκεί είναι κατά κύριο λόγο αρμόδιοι οι μηχανικοί.

Η διαφορά που στηρίζω την παραπάνω διαπίστωση μου, είναι στην έννοια της λέξης «οικονομία». Η οικονομία που αναφέρεται στο σύνολο των λειτουργιών όλων των επιχειρήσεων, ονομάζεται «μακροοικονομία». Αντίθετα η οικονομία που αναφέρεται στην λειτουργία μιας μόνο επιχείρησης ονομάζεται «μικροοικονομία».

Ο μηχανικός επομένως «Οικονομίας και Διοίκησης», (Νομίζω ότι είναι η ειδικότητα του νέου προέδρου του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, ο οποίος είναι καθηγητής στο Παν. Αιγαίου.), βρίσκεται στον χώρο της μακροοικονομίας. Αντίθετα το στέλεχος Διοίκησης της «Επιχείρησης» βρίσκεται στον χώρο της μικροοικονομίας.

Έχω ζητήσει από το Παν. Αιγαίου, να μου στείλουν την μεταπτυχιακή διατριβή ενός άριστου φοιτητή τους, για να μπορέσω να κάνω τα σχόλια μου, πάνω σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Ελπίζω για το καλό της επιστήμης να μου δώσουν αυτήν την  ευκαιρία...

Ιδιαίτερη εντύπωση μου προξενεί η αναφορά του Παν. Αιγαίου μεταξύ άλλων ότι, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει «Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξη και έλεγχο προϋπολογισμών».
Πιστεύω, πως κάτι λείπει από αυτές τις μελέτες...

Δηλαδή λείπει η διευκρίνιση αν αφορούν:

α) Στην έρευνα της αγοράς για το κόστος δημοσίων ή ιδιωτικών επενδύσεων για την κατασκευή παγίων εγκαταστάσεων, στην προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικών εξοπλισμών κλπ.
Αντιλαμβάνεστε πιστεύω ότι, εδώ πρόκειται για περιστασιακές υπηρεσίες μηχανικών, που έχει ανάγκη η πολιτεία, πχ ο σχεδιασμός των υποδομών στο Γκόνου ή το Θριάσιο, ή μια μεταφορική επιχείρηση, πχ για την κατασκευή μιας αποθήκης με ύψος ραφιών 20 μέτρων.

Αυτό σημαίνει ότι σε τέτοια περίπτωση θα απευθυνθεί η Διοίκηση της Επιχείρησης σε εταιρεία ειδικών μελετών και κατασκευών, για να επωφελείται όλων των τεχνικών εξειδικεύσεων, που είναι αναγκαίες για το έργο, πχ πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κλπ.

Ή αν αντίθετα αφορούν,

β) Ενδεχόμενα σε ένα μηχανικό - υπάλληλο θα τον απασχολεί μόνιμα η διοίκηση της μεταφορικής επιχείρησης για συντηρήσεις, επισκευές, ως επόπτη ασφαλείας, τεχνικό στοιβάγματος και ταξινόμησης αποθήκης, υπεύθυνο φορτώσεων, τεχνικό Η/Υ, κλπ.

Ή αν αφορούν

γ) Αντίστοιχα σε μια βιομηχανική επιχείρηση, που θα απασχολεί μόνιμο μηχανικό στην παραγωγή για να προσφέρει εργασία βασισμένη στις ειδικές τεχνικές γνώσεις του, για την, πχ:
α) εξοικονόμηση ενέργειας από την καλή λειτουργία των μηχανών,
β) χρονομέτρηση διάρκειας των δράσεων και ανεύρεση λύσεων για την απώλεια χρόνου από ανοργανωσιά,
γ) αναδιάρθρωση του χώρου των μηχανών, για την εξοικονόμηση χώρου και την μείωση των αποστάσεων,
δ) πρόσθεση μιας επιπλέον φάσης παραγωγής για την αξιοποίηση ενός υποπροϊόντος, για να λάβει μεγαλύτερη εμπορική αξία,
ε) έρευνα στην αγορά για την προμήθεια μηχανών νέας τεχνολογίας, για την αντικατάσταση των αποσβεσθέντων ή απαρχαιωμένων μηχανολογικών εξοπλισμών,  
στ) φροντίδα για τον φωτισμό, τον εξαερισμό και την καθαριότητα των χώρων, κλπ.

Παραπέρα η βιομηχανική λογιστική και η γενική λογιστική - απεικόνιση των συναλλαγών, για την κοστολόγηση της παραγωγής και για την διαχείριση των ειδών της αποθήκης, είναι υπόθεση της Διοίκησης της Επιχείρησης και αντικείμενο του επιχειρησιακού λογισμού = business Logistics, της μικροοικονομικής ανάλυσης και της τεχνικής λήψεως των αποφάσεων.

Πρόκειται για δράση αποκλειστικά στελέχους της Διοίκησης της Επιχείρησης, που εργάζεται για την επίτευξη κέρδους, για να βγει μεταξύ άλλων και το μεροκάματο του μηχανικού της παραγωγής ή όποιου άλλου μηχανικού  εργάζεται στην επιχείρηση. 
 

Αντιλαμβάνεστε ότι, εδώ πρόκειται για επιστήμονες Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με διάφορες εξειδικεύσεις, όπως πχ Λογιστών, Κοστολόγων, χρηματοοικονομικών αναλυτών, νομικών, εμπορικών επιστημόνων, κλπ.

Άρα τον μηχανικό Οικονομίας και Διοίκησης πρέπει να τον προσομοιάσουμε:
- Σαν ένα δημόσιο υπάλληλο, που έχει καθήκον να συνδράμει την πολιτική ηγεσία στην θεσμοθέτηση κανόνων που βοηθούν στην ανάπτυξη του συνόλου των επιχειρήσεων.
Ή
- Σ
αν ένα τεχνοκράτη που εργάζεται σε μια εταιρεία μελετών και κατασκευών, που  θα μελετήσει μια συγκεκριμένη κατασκευή ή την τεχνική εγκατάσταση μιας επιχείρησης - πελάτη.

Αντίθετα το στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, που έχει καθήκον να προάγει τα κέρδη της επιχείρησης του και μόνο, πρέπει να τον προσομοιάσουμε με ένα ιδιωτικό υπάλληλο, ειδικό επιστήμονα ΟΔΕ.

Προσέξτε την διαφορά αντίληψης της Δημόσιας Διοίκησης, από την Διοίκηση των Επιχειρήσεων, σε σχέση πχ με την έννοια «ροές», που αναφέρεται στον Ν. 4302/14. Εγώ έχω γράψει στο βιβλίο μου ότι: «Όπως η φύση σχημάτισε την κοίτη των ποταμών για να κυλούν (ρέουν) τα νερά, έτσι και οι μεταφορικές και Διαμεταφορικές επιχειρήσεις οργάνωσαν τα μεταφορικά δίκτυα, για να κυκλοφορούν μέσα σε αυτά τα εμπορεύματα.»

Άρα με τον αδόκιμο όρο «ροή», η Δημόσια Διοίκηση αντιλαμβάνεται το μεταφορικό έργο στο σύνολο του, πχ από τον Ασπρόπυργο στην Αθήνα ή από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Αντίθετα στο μεταφορικό δίκτυο η Διοίκηση της κάθε επιχείρησης οργανώνει μόνο τα δικά της φορτία και ανταγωνίζεται τους μεταφορικούς άξονες των άλλων επιχειρήσεων, που κυκλοφορούν μεταφορικά μέσα, στην ίδια, ή σε παραπλήσια διαδρομή.

Εδώ παρενθετικά οφείλω να αναφέρω αποσπασματικά απόψεις, που αναλύω εκτενώς σε άλλα άρθρα μου: Τον όρο «ροές» τον ειρωνεύομαι σαν «τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός». Ο λόγος είναι ότι πρόκειται για τον γενικόλογο και ξενόφερτο - αγγλικό όρο, «flow of goods», που αναφέρει η ακαδημαϊκή θεωρία. Πρόκειται για  ένα Μακροοικονομικό όρο και τον χρησιμοποιούν ανεύθυνα και ανούσια οι ξενοσπούδαστοι, οι άπειροι περί την μεταφορά αξίας και φορτίου, καθώς επίσης και οι τεχνικοί.

Οι αντίστοιχοι όροι των επίσημων γερμανικών και γαλλικών κειμένων της ΕΕ είναι «Mouvements de marchandises»  και «Warenbewegung», όρους που εγώ μεταφράζω ως «κίνηση των ειδών», που είναι όροι της λογιστικής  αποθήκης και της Μικροοικονομίας!!!

Η σύγκριση των όρων δείχνει ότι το «flow of goods», σημαίνει περίπου:
«τρέχα γύρευε που είναι η παρτίδα...».
Στους δύο ξενόγλωσσους όρους που ανάφερα, καθώς και στην  μετάφραση που προτείνω,  σημαίνει αντίστοιχα:
«χτύπα τον κωδικό στο σύστημα, για να εντοπίσεις από την λογιστική εγγραφή αποθήκης, που είναι το είδος ή η παρτίδα».

Ο λόγος είναι ότι η «ροή» των εμπορευμάτων, μεταξύ τόπου αναχώρησης και προορισμού, είναι όρος της στατιστικής, χρήσιμος στους υπαλλήλους Δημόσιας Διοίκησης. Αυτό διότι η «ροή», περιλαμβάνει το σύνολο του μεταφορικού έργου, ανεξάρτητα των μέσων μεταφοράς, του είδους των επιχειρήσεων που το διενεργούν και της ποιότητας του έργου, πχ μαζικό, μεγάλο, εποχικό, ομαδικό, τακτικό, έκτακτο, βιαστικό, τριγωνικό, συνδυασμένο, ενδοεπιχειρησιακό, κλπ, όπως αναφέρομαι αναλυτικά  στο βιβλίο και στα σχόλια μου.

Αντίθετα εγώ σαν τεχνοκράτης μεταφοράς αξίας και φορτίου έχω εισάγει και χρησιμοποιώ τον όρο «κυκλοφορία» των εμπορευμάτων. Πρόκειται για όρο Μικροοικονομικό και αναφέρεται στην διακίνηση της κάθε παρτίδας μέσα στο μεταφορικό δίκτυο που έχει οργανώσει η Διοίκηση της Επιχείρησης, μεταξύ του συγκεκριμένου τόπου αναχώρησης και προορισμού.

Σας θυμίζω τους όρους μου: γραμμή, διαδρομή, δρομολόγιο, μεταφορικός άξονας, μεταφορικό δίκτυο, που αναλύω στο βιβλίο μου. Για τον λόγο αυτό διευκρίνισα ότι, η «Μεταφορά» προσεγγίζεται από εμπορικής, οργανωτικής, κοστολογικής, κλπ πλευράς, που είναι εσωτερική υπόθεση και επιλογή της Διοίκησης της Επιχείρησης.

Επιπλέον οφείλω να τονίσω ότι, ο μικροοικονομικός όρος «κυκλοφορία», έχει σαν προϋπόθεση την διακίνηση των αγαθών με εφαρμογή των κανόνων της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον λόγο αυτό έχω αναφέρει στο βιβλίο μου ότι, η «Μεταφορά» προσεγγίζεται, επιπλέον και από νομικής, τεχνικής, φορολογικής, κλπ, πλευράς.  

Η υποχρέωση επομένως της Δημόσιας Διοίκησης, είναι, πχ, να απελευθερώσει τις μεταφορές, για να επιτρέπεται να αναχωρεί από τον Ασπρόπυργο προς την Αθήνα, ένα ΙΧ φορτηγό με δέκα παλέτες διαφόρων επιχειρήσεων, αντί να αναχωρούν για την ίδια διαδρομή, πέντε φορτηγά με 2 παλέτες έκαστο. Επιπλέον να δύναται να παραλάβει και να μεταφέρει το ίδιο όχημα, από την Αθήνα προς τον Ασπρόπυργο, τα εμπορεύματα οποιασδήποτε επιχείρησης, που είναι στην αντίστροφη διαδρομή επιστροφής και να τα αποθέσει όπου  συμφέρει την επιχείρηση.
(Θυμίζω τον ορισμό μου για την έννοια «Διακίνηση»:
Διακίνηση ενός φορτίου είναι μια λειτουργία της μεταφοράς, κατά την διάρκεια της οποίας το μεταφερόμενο είδος βρίσκεται στην κατοχή ή στην διαχείριση τρίτων προσώπων, με τα οποία δεν έχει συνάψει άμεσα κάποια σύμβαση ο κύριος του είδους αυτού.)

Αυτό με υποχρεώνει να «σπάσω» στα δύο τον ορισμό, που έχω εκπονήσει, για την έννοια «απελευθέρωση των μεταφορών», Με τον τρόπο θα γίνει κατανοητή η διάκριση που κάνω, μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοίκησης των Επιχειρήσεων:

Το πρώτο σκέλος του ορισμού μου είναι υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης:
«Απελευθέρωση των μεταφορών σημαίνει να απεγκλωβιστούν τα φορτηγά από τις συμπληγάδες των συνδικαλιστών και της δαιδαλώδους νομοθεσίας,»…
Το δεύτερο σκέλος του ορισμού μου ανήκει στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων:
…«για να μπορούν να κάνουν ελεύθερα την δουλειά τους αυτοί που τα χρειάζονται»!

Νομίζω ότι είμαι σαφής στις θέσεις μου...
Μπορούν να γίνουν εξίσου σαφείς και οι θιασώτες των «
Logistician», των «Logistics Manager», των νεοφερμένων «Logistics clusters»; και οι συνοδοιπόροι τους, οπαδοί της σοφιστείας ότι: «τα Logistics θα φέρουν την ανάπτυξη»;
Τι στο καλό είναι αυτά «τα Logistics
»; ποιος; που; και σε ποιόν; προσφέρει «τα Logistics της ανάπτυξης»;

Πρόκειται για νέους τύπους λογισμικών των εταιρειών πληροφορικής;
Πρόκειται για μια εξελιγμένη υπηρεσία των εταιρειών μεταφοράς, διαμεταφοράς και αποθήκευσης;
Πρόκειται για μια υποχρεωτική ένταξη διαφόρων επιχειρήσεων σε ένα κρατικό ή μικτό φορέα ενιαίας διαχείρισης των εμπορευμάτων;
Πρόκειται για την σύσταση βιομηχανικών ή εμπορικών επιχειρήσεων που θα κυκλοφορούν και ΔΧ φορτηγά;

Μήπως υπάρχουν και «τα Logistics της υπανάπτυξης»; που τα προσφέρουν οι «κακοί», που χρεοκόπησαν την πατρίδα μας και τώρα εμφανίστηκαν οι «καλοί», που προσφέρουν αφιλοκερδώς «τα Logistics της ανάπτυξης»;

Εγώ για τον όρο «Logistics» έχω δώσει τον παραπάνω ορισμό, για την έννοια που πρέπει να λάβει στον
Ν. 4302/14, ο οποίος θα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Επομένως τα σημερινά μέλη του νέου Συμβουλίου του άρθρου 7, δεν έχουν δικαιολογία να δηλώνουν: «Δεν ξέραμε τι να βάλουμε», όπως δήλωναν οι προκάτοχοί τους...

Όποιος συμμετέχει σε θεσμικά όργανα και «δεν ξέρει», οφείλει να ρωτάει και να ερευνά για να μάθει, προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας. Επομένως δεν επιτρέπεται να δίνει λάθος γνώμη, να συμβιβάζεται από άγνοια με τις απόψεις άλλων, να συγκαλύπτει ή να κουκουλώνει, για να είναι αρεστός σε όλους. Οι επιτροπές και τα συμβούλια λειτουργούν για να γεφυρώνουν συντεχνιακές διαφορές, προς όφελος της ανάπτυξης καθενός κλάδου της οικονομίας, για να συμβάλουν όλοι μαζί τελικά, στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Μόνο έτσι θα αρχίσει και η  πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας συνολικά, και όχι βέβαια, με ευχολόγια της μορφής: «τα Logistics θα φέρουν την ανάπτυξη». Αυτό διότι την ανάπτυξη την φέρνει:
- αφενός η Δημόσια Διοίκηση με την θέσπιση κανόνων για την ορθολογική οργάνωση της λειτουργίας  της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου,
- αφετέρου η ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου από τις Διοικήσεις των Επιχειρήσεων και η σκληρή δουλειά
των στελεχών τους.

Την ανάπτυξη της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου δεν θα φέρουν επομένως τα διαφημιστικά συνθήματα, οι ακαταλαβίστικες αναφορές και οι «επιστημονικές» αναλύσεις των ξενοσπούδαστων, των θεωρητικών και των λογίς - λογίς «Εταιρειών Logistics». Την ανάπτυξη θα φέρει η σύνθεση των απόψεων των εμπλεκομένων, που θα βασίζονται σε καθαρές κουβέντες και λογικές συντεχνιακές απαιτήσεις. 

Η μητέρα μου που ήταν μια κορδελιάστρα του δημοτικού και εργαζόταν στο στιβανάδικο του πατέρα μου στα Χανιά, έλεγε την χαρακτηριστική φράση: «Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσύ κοίτα και αγόραζε»! Δεν γνωρίζω τι αναφέρουν, σχετικά με αυτό το σύνθημα - μέθοδο πώλησης, η ξένη ή η εγχώρια βιβλιογραφία «Marketing»...
Εγώ πάντως βρίσκω έντιμο, ηθικό και διαχρονικό το σύνθημα της μητέρας μου, γιατί εφιστά την προσοχή του συναλλασσόμενου, να αναλύσει και να ερευνήσει στην αγορά, για να επιλέξει στην συνέχεια και να αποφασίσει σωστά και  προς το συμφέρον του.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φιλτράρονται οι μεθοδεύσεις και τα επιχειρήματα, για να λαμβάνονται οι επιχειρηματικές αποφάσεις ανεπηρέαστα, από την πλύση εγκεφάλου, που μας υποβάλουν τα συντεχνιακά συμφέροντα.
Η ρήση της μητέρας μου έγινε περίπου προ 64 ετών, γιατί στα Χανιά ήμουν στην προσχολική ηλικία. Προσέξτε όμως ότι, έχει τωρινή εφαρμογή στο παρόν σχόλιο μου, για να γίνει μια ακόμα διάκριση της διαφοράς του στελέχους  «Δημόσιας Διοίκησης», από το στέλεχος «Διοίκησης των Επιχειρήσεων», διότι:
α) Τα λάθη, τις παραλήψεις, την αδιαφορία και την ανεπάρκεια του στελέχους Δημόσιας Διοίκησης, την πληρώνει ο δημόσιος προϋπολογισμός και η αγορά.
β) Τα λάθη, τις παραλήψεις, την αδιαφορία  και την ανεπάρκεια του στελέχους της Διοίκησης των Επιχειρήσεων την πληρώνει η επιχείρηση του και το ίδιο το στέλεχος, που υποβαθμίζεται στην ιεραρχία της επιχείρησης ή απολύεται!

Για να γίνει κάτι σωστό από το Συμβούλιο, θα πρέπει να επικεντρωθεί ο ρόλος του ως «Δημόσια Διοίκηση», για να θέσει τα θεμέλια σε γερές βάσεις, που θα βοηθήσουν στην ορθολογική ανάπτυξη του μεταφορικού έργου στο σύνολο του.
Η λύση προς τούτο είναι απλή: Θα πρέπει να ρυθμιστούν με υπουργικές αποφάσεις,
αφενός το τεχνικό μέρος της Μεταφοράς, Διαμεταφοράς και Αποθήκευσης, όπως πχ τα 20μετρα ράφια, τα στρέμματα, τα δάπεδα των αποθηκών, τα πάρκα, τα νόμιμα λογισμικά - λογιστικά προγράμματα, η κυκλοφορία των ΙΧ και ΔΧ φορτηγών, κλπ.
Αφετέρου να οριστούν οι προϋποθέσεις για την σύσταση και την λειτουργία των Μεταφορικών, των Διαμεταφορικών και των Αποθηκευτικών επιχειρήσεων.

Αυτόματα θα απεγκλωβιστούμε από την ασυναρτησία «εφοδιαστική» και θα πάψουμε να είμαστε δεμένοι με την αλυσίδα της, γιατί θα κατανοήσουμε ότι, «αλυσίδα» στην λειτουργία της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου σημαίνει:  «υπαγωγή εμπλεκομένων σε ιεραρχημένη σειρά δράσεων». Όλοι κατανοούμε βέβαια ότι υπάρχουν πολλές δράσεις - λειτουργίες των επιχειρήσεων στην αγορά και όχι μόνο η «εφοδιαστική».
Αυτό όμως θα ήταν το εύκολο...

...Το δύσκολο είναι πώς θα μεταπείσουμε τους ακαδημαϊκούς να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους; Δηλαδή να κατανοήσουν ότι η ορολογία της λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου είναι σαφέστατη και δεν επιδέχεται θεωρητικές, ανεφάρμοστες ή εισαγόμενες σοφιστείες. Άλλο είναι το λεξιλόγιο του αμφιθεάτρου, όπως άλλη είναι η νομική, εμπορική, κλπ, ορολογία των λειτουργιών των επιχειρήσεων, καθώς και των συμβάσεων που καταρτίζονται για την διεκπεραίωση του μεταφορικού έργου.

Στο αμφιθέατρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος λειτουργεί ο ακαδημαϊκός ως στέλεχος Δημόσιας Διοίκησης, γιατί δίνει διαλέξεις, με ανέξοδες θεωρίες ή σχόλια για τις αντίθετες επιστημονικές απόψεις άλλων θεωρητικών.
Στην λειτουργία του περιβάλλοντος της μεταφοράς αξίας και φορτίου όμως, το στέλεχος Διοίκησης των Επιχειρήσεων αγωνίζεται στην ελεύθερη αγορά, όπου έχει να αντιμετωπίσει τον σκληρό ανταγωνισμό. 
Ο
ι ακαδημαϊκοί οφείλουν επομένως να διακρίνουν την διαφορά του Μακροοικονομικού και θεωρητικού όρου «εφοδιαστική αλυσίδα», με τον δικό μου Μικροοικονομικό όρο «υπαγωγή σε ιεραρχημένη σειρά». 

Στην ακαδημαϊκή θεωρία για την «Εφοδιαστική αλυσίδα», το αγαθό κυκλοφορεί χωρίς να λαμβάνονται υπόψη,
- αφενός τα πρόσωπα της μεταφοράς αξίας και φορτίου, δηλαδή αποστολέας, παραλήπτης, μεταφορέας
, εντολέας, αγοραστής, πωλητής,
- αφετέρου οι συμβάσεις που καταρτίζονται μεταξύ αυτών των προσώπων, για να αλλάξουν σταδιακά τα αγαθά κύριο, (με τις συμβάσεις πώλησης), ή κάτοχο, (με τις συμβάσεις έργου), προκειμένου να βρεθούν οι πρώτες ύλες στην παραγωγή και τα προϊόντα από την παραγωγή στην αγορά και στην κατανάλωση.

Επομένως υπάρχει η πρόκληση για σύγκριση:
Από την μία πλευρά υπάρχει η μεσοβέζικη «εφοδιαστική», με την αμφισβητούμενη μαϊμού προέλευση και την άγνωστη προσθήκη του ουσιαστικού, που ως επίθετο πρέπει να προσδιορίζει. Ποιό είναι πχ αυτό το ουσιαστικό; μήπως «αλυσίδα»; «διαμετακόμιση»; «διαδικασία»; «διαχείριση»; «λειτουργία»;
Μήπως όμως και... «λογιστική»; Πώς σας φαίνεται το: «Εφοδιαστική Λογιστική»; Πρόκειται για έννοια που περιλαμβάνει και την «διαχείριση», επιπλέον ως είναι αυτονόητο και την «Διοίκηση των Επιχειρήσεων»!

Αυτό γιατί η Διοίκηση της Επιχείρησης με την επιστήμη του Επιχειρησιακού λογισμού = Business Logistics μετρά διαρκώς την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης. Ο επιχειρησιακός λογισμός περιλαμβάνει δύο βασικούς κλάδους:
α)
Την Γενική Λογιστική και την
β) Μικροοικονομική Ανάλυση, στην οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων η μελέτη του κόστους διατήρησης και μετακόμισης των προϊόντων. Ποιό είναι αυτό το κόστος; Μα ποιό άλλο από...
...Αυτό που αναφέρει ο Ν. 4302/14, δηλαδή το κόστος της Μεταφοράς, της Διαμεταφοράς και της Αποθήκευσης.
Ερωτάται όμως:
ποιός είναι επιστημονικά καταρτισμένος να μελετά το κόστος αυτό και να παίρνει αποφάσεις;
- Το στέλεχος Οργάνωσης και Διοίκησης των επιχειρήσεων;
- Οι μηχανικοί οικονομίας και Διοίκησης (Δημόσιας;) ή
- Οι μηχανικοί του Πολυτεχνείου;  
Η κρίση δική σας.

Εγώ πάντως πιστεύω και το αναφέρω σε κάθε ευκαιρία ότι, πρόκειται για εξειδίκευση της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, τα στελέχη της οποίας στελεχώνουν τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας, στις Μεταφορικές, Διαμεταφορικές και Αποθηκευτικές επιχειρήσεις. Πολλές Βιομηχανικές και Εμπορικές Eπιχειρήσεις μάλιστα, οργανώνουν στο λογιστήριο τους ειδικό τμήμα μελέτης, κοστολόγησης, οργάνωσης και εκτέλεσης της διαχείρισης των εμπορευμάτων, που δεν διαφέρει στο παραμικρό από την οργάνωση των  Διαμεταφορικών Επιχειρήσεων.
 
Για όσους έχουν πείρα διεθνών μεταφορών, πρόκειται για τους «Haus Spediteur».
Δηλαδή το τμήμα Μεταφορών και Διαμεταφορών της βιομηχανικής επιχείρησης. Πρόκειται για το τμήμα που διαχειρίζεται τα ΙΧ φορτηγά της επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα συμβάλλεται και με μεταφορικές επιχειρήσεις, για να καλύψει ειδικές ανάγκες. Τα στελέχη που καλύπτουν αυτές τις θέσεις προέρχονται κυρίως από τις μεταφορικές ή τις Διαμεταφορικές επιχειρήσεις. Αντίστοιχα όμως συμβαίνει και το αντίθετο...

Παρακαλώ να μην προτρέξετε να δηλώσετε ότι αυτός είναι ο «Logistician» και ο «Logistics Manager». Στην περίπτωση που αναφέρω πρόκειται για ένα τμήμα – λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης, που στελεχώνεται από διάφορες ειδικότητες εργαζομένων, οι οποίοι με εντολή της Διοίκησης της επιχείρησης εκτελούν τις συμβάσεις μεταφοράς, διαμεταφοράς και αποθήκευσης.

Όταν επομένως στον Ν. 4302/14 άρθρο 7, αναφέρεται ότι συγκεκριμένα μέλη του Συμβουλίου επιλέγονται από επιχειρήσεις "που ασχολούνται πραγματικά με το Logistics", αυτά ακριβώς τα πρόσωπα εννοούν και όχι βέβαια τον "Logistician" ή τον "Μηχανικό Οικονομίας και Διοίκησης". Το συμβούλιο οφείλει να δώσει διευκρινήσεις, τόσο στην αγορά, όσο όμως και στους αρμόδιους υπουργούς, οι οποίοι τους επέλεξαν μεταξύ άλλων και για αυτό τον σκοπό.   

Από την άλλη η δική μου σαφής έννοια «υπαγωγή σε ιεραρχημένη σειρά», ορίζει, (από τις εκάστοτε συμβάσεις που καταρτίζονται), τα πρόσωπα με το όνομα τους. Δηλαδή όσους εμπλέκονται στην εκάστοτε περίπτωση, για να λειτουργήσει στην αγορά ο μηχανισμός των συναλλαγών, με σκοπό να βρεθούν τα συγκεκριμένα αγαθά από την παραγωγή στην κατανάλωση.

Ειδικά στην περίπτωση της ενδοεπιχειρησιακής κυκλοφορίας των αγαθών, ισχύει ακόμα πιο αδιαμφισβήτητα η «υπαγωγή σε ιεραρχημένη σειρά», γιατί εκεί την σειρά την καθορίζει η Διοίκηση της Επιχείρησης, που κατανέμει εξουσίες και αρμοδιότητες στα στελέχη της, τα οποία γνωρίζει πολλές φορές ακόμα και με το μικρό τους όνομα!

Από εκεί και πέρα η αγορά λειτουργεί σήμερα με την βοήθεια της τεχνολογίας με «σύστημα», δηλαδή με σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης των εκάστοτε προσώπων που δρουν για την υλοποίηση των συμβάσεων.
Την τεχνική του συστήματος την όρισα παραπάνω ως:
«Λογιστικό Σύστημα (Logistics) για τις λογιστικές καταχωρήσεις,
Λογιστικό Σύστημα (System)
για τις μεταφορικές καταχωρήσεις.
Φυσικά γ
ια να γίνει κατανοητός ο ορισμός μου, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι, η μεταφορά εκτελείται σε «φάσεις». Φάση στην επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) και συγκεκριμένα του Βιομηχανικού Λογισμού, καλείται, όπως προανέφερα, η παραγωγική διαδικασία, που επιτρέπει να παραμείνει το προϊόν μισοτελειωμένο.

Αντίστοιχα και η μεταφορά μπορεί να διακοπεί «μισοτελειωμένη» σε μία «φάση» της, για διάφορους λόγους, πχ αλλαγή του μεταφορικού μέσου, άφιξη στο τελωνείο, ενδιάμεση αποθήκευση, κλπ, μέχρι να εκτελεστούν οι όροι της σύμβασης έργου της συγκεκριμένης μεταφοράς και να παραδοθεί το εμπόρευμα στον παραλήπτη. Η ολοκλήρωση της κάθε φάσης εισάγεται στο σύστημα της μεταφορικής επιχείρησης και ειδοποιείται με e-mail ο κάθε ενδιαφερόμενος, που έχει πρόσβαση στο σύστημα με τον κωδικό του.

Για να γίνω απόλυτα κατανοητός, ιδού ένα πρακτικό παράδειγμα εκτέλεσης φάσεων, όπως προβλέπεται ότι θα οργανωθεί το μεταφορικό έργο μέσα στην χώρα μας:
Φάση πρώτη: παραλαβή μιας παλέτας από τον αποστολέα στην Αθήνα,
Φάση δεύτερη: μεταφορά της παλέτας στο Θριάσιο
φάση τρίτη: παράδοση της παλέτας στην αποθήκη στο Θριάσιο,
Φάση τέταρτη: παράδοση της παλέτας στην μεταφορική επιχείρηση
φάση πέμπτη: μεταφορά της παλέτας στο Γκόνου, κοκ.
Από εκεί αρχίζουν να εκτελούνται σταδιακά με ιεραρχημένη πάντα σειρά οι φάσεις μεταφοράς, μέχρι να παραδοθεί η παλέτα στον παραλήπτη, κάπου στην Β. Ελλάδα.

Αντιλαμβάνεστε τον κακό χαμό που θα γίνει, αν δεν λειτουργούν οι εμπλεκόμενοι με ιεραρχημένη σειρά και με "σύστημα"; δηλαδή σχέση ενότητας και αλληλεξάρτησης μεταξύ τους;
Αντιλαμβάνεστε επομένως ποιό είναι το "λογιστικό σύστημα"; Απλά πρόκειται για το λογιστήριο της κάθε επιχείρησης,
- που καταχωρεί τις συμβάσεις που καταρτίζει,
- επιπλέον και την λογιστική αποθήκης, για τα είδη που διαχειρίζεται,
- καθώς και την διαχείριση των πληροφοριών που απορρέουν,
- για τις οποίες δίνει πρόσβαση με κωδικό στο λογιστήριο της,
- πολλές φορές στέλνεται και e-mail,
- σε όσους  εμπλέκονται στην εκάστοτε φάση και στην συγκεκριμένη μεταφορά.   

Δέχομαι ευχαρίστως την κριτική που μου ασκείται, επειδή τάραξα την ησυχία που βασίλευε στην ακαδημαϊκή παιδεία. Δεν υπάρχει όμως άλλος τρόπος να ελληνοποιηθεί η ακαδημαϊκή παιδεία, σε ότι αφορά στην μεταφορά αξίας και φορτίου. Δηλαδή να απαλλαγούμε από τα βαρετά, ανούσια και ανεφάρμοστα, που λέει ο κάθε σοφός της υφηλίου, χωρίς να καταθέτουμε και εμείς τις προτάσεις μας, για το ίδιο ακριβώς επιστημονικό πεδίο.  

Είναι ανάγκη επομένως να οριστεί στον Ν. 4302/14 και ο όρος «Logistics», όπως τον ορίζω εγώ, δηλαδή σαν την διαδικτυακή κατάρτιση των συμβάσεων, για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου. Εγώ δίνω δηλαδή στον ορισμό μου, για την λέξη «Logistics», επιπλέον και την έννοια «Λογιστικό Σύστημα», που είναι όρος θεσμοθετημένος από την ΕΕ, για την λειτουργία της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων εργάζονται με Logistics = Λογισμό = μέτρηση και υπολογισμό. Απλά η λέξη λαμβάνει διάφορες έννοιες ανάλογα το κείμενο που την αναφέρει.

Όποιος δηλώνει ότι, η λέξη «Logistics» δεν μεταφράζεται, είναι άσχετος με την μεταφορά και τον βιομηχανικό λογισμό. Από την στιγμή που εκτελούμε την δράση «Logistics», έχουμε εκ του ασφαλούς και μια περιγραφή της δράσης αυτής στην ελληνική. Η διοίκηση των επιχειρήσεων θα ενέτασσε τις δράσεις στην μικροοικονομική ανάλυση, που θα μελετούσε, θα σχεδίαζε, θα κοστολογούσε και θα προγραμμάτιζε, τι θα παράγει η επιχείρηση και για ποιές αγορές προορίζει την παραγωγή.

Στην συνέχεια θα κοστολογούσε το ειδικό κόστος διάθεσης του προϊόντος στην αγορά και θα έδινε εντολή στον τροχονόμο της παλέτας (Logistician), που, πότε, πως, με ποιόν και ποιές ποσότητες να στείλει.
Εδώ υπάρχει και ένα «γιατί»!!! Αν δηλαδή το αγαθό φεύγει σαν εμπόρευμα σε εκτέλεση της σύμβασης πώλησης του, ή σαν προϊόν, για να κατανεμηθεί σε ένα αποκεντρωμένο χώρο που λειτουργεί η επιχείρηση.  

Η παραπάνω περιγραφή μου καθορίζει αυτόματα και τον ρόλο της  «Δημόσιας Διοίκησης»,  στην διάκριση των λειτουργιών της «Διοίκησης των Επιχειρήσεων», με τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, δηλαδή, πχ:
- αφενός την νόμιμη εκπροσώπηση της επιχείρησης για την έγκυρη κατάρτιση των συμβάσεων.

- αφετέρου το δικαίωμα στην κατανομή εξουσιών και αρμοδιοτήτων της «Διοίκησης των Επιχειρήσεων», στα στελέχη της επιχείρησης, για την εκτέλεση των συμβάσεων.

Επιπλέον να αφαιρεθούν οι λέξεις «Εφοδιαστική» και «ροές» από τον νόμο, διότι:
α) Τις έννοιες «Εφοδιαστική» και «ροές», τις αντιλαμβάνεται ο καθένας με τον δικό του τρόπο.
β) Από τα κείμενα μου συνάγονται εναλλακτικοί και σαφείς τρόποι, για την περιγραφή και τον ορισμό των εννοιών αυτών.

Σε όλα τα κείμενα των νόμων, τουλάχιστον του Υπ. Μεταφορών, υπάρχει πάντα ένα άρθρο που καλείται:
«Η έννοια των όρων», στο οποίο ορίζεται και περιγράφεται κάθε έννοια, που ο καθένας ενδεχόμενα θα κατανοήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. Στον Νόμο 4302/14 δεν προστέθηκε ένα τέτοιο άρθρο, προφανώς για να είναι όλοι ευχαριστημένοι, γιατί θα ερμηνεύουν το γράμμα του νόμου, όπως συμφέρει την κάθε πλευρά.

Πλέον αυτού η «Δημόσια Διοίκηση» θα μείνει πολιτικά στο απυρόβλητο, γιατί δεν τόλμησε να ρυθμίσει στον
Ν. 4302/14 τα ανοικτά θέματα, πχ την κυκλοφορία των ΙΧ και ΔΧ φορτηγών, την σύσταση ιδιωτικών σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, την σύσταση τυχόν κρατικής αποθηκευτικής επιχείρησης, το TAXIS των εμπορευμάτων, κλπ. Η αγορά της μεταφοράς αξίας και φορτίου εγκαταλείπεται προς το παρόν στην τύχη της και στο έλεος των συντεχνιακών συμφερόντων.

Δεν μένει επομένως παρά να γίνουν οι ορισμοί μου αποδεκτοί, για να αρχίσουμε να καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ή να εκπονηθούν από άλλους, διαφορετικοί ορισμοί, ίσως ποιό άρτιοι και αντιπροσωπευτικοί, οι οποίοι να προστεθούν σε ένα άρθρο, σε μια προσεχή τροποποίηση του ν. 4302/14. Οι ορισμοί των ξένων επιστημόνων για τις «αλυσίδες» και «τα Logistics» είναι αρκετοί, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους, άρα αλληλοαναιρούνται.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει εμείς μεταξύ μας, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, γιατί…

- ...άλλος είναι ο ρόλος του κράτους για την κατασκευή των υποδομών, καθώς και για την οργάνωση του περιβάλλοντος της λειτουργίας των επιχειρήσεων, δηλαδή στην θεσμοθέτηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς της μεταφοράς αξίας και φορτίου. Επομένως και η δράση των στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει να ταυτίζεται με τον ρόλο και τις επιλογές της πολιτείας.

- …Όπως επίσης άλλη είναι η τυχόν λειτουργία ενός κρατικού λογιστικού συστήματος, που θα ελέγχει τα λογιστικά συστήματα των Μεταφορικών, Διαμεταφορικών και Αποθηκευτικών Επιχειρήσεων. Επομένως αυτό το λογιστικό σύστημα, θα αφορά στις συμβάσεις των επιχειρήσεων πληροφορικής με το κράτος, το οποίο ονόμασα «TAXIS των εμπορευμάτων»…

- …Όπως φυσικά διαφορετικός είναι ο ρόλος και οι αποφάσεις του επιχειρηματία, μεταξύ αυτών και η επιλογή του λογιστικού συστήματος που θα μισθώσει η Μεταφορική, Διαμεταφορική και Αποθηκευτική επιχείρηση, από τις εταιρείες πληροφορικής, για να κάνει την δουλεία της, το οποίο θα ελέγχεται από το κρατικό «TAXIS των εμπορευμάτων». Αυτό το λογισμικό - λογιστικό πρόγραμμα αποθήκης, το ονόμασα «Λογιστικής υποστήριξης».

- ...Όπως φυσικά άλλος είναι ο τρόπος λειτουργίας των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, ο οποίος ορίζει και το πρόγραμμα Η/Υ, που πρέπει να μισθώσουν από τις εταιρείες πληροφορικής, για να οργανώσουν και να ελέγξουν τις λειτουργίες τους, δηλαδή ενδεικτικά: τις προμήθειες, την παραγωγή, την απογραφή και ταξινόμηση της παραγωγής, την κατανομή των προϊόντων σε διάφορους τόπους, τις συμβάσεις έργου, τις πωλήσεις, την κίνηση των ειδών αποθήκης, κλπ.

Ειδικά για αυτήν την περίπτωση, θα παρακαλέσω να μην θριαμβολογήσει κάποιος, δηλώνοντας: «αυτό είναι η εφοδιαστική», γιατί απλά δεν ισχύει. Στην ελληνική γλώσσα δεν συγκρίνονται ουσιαστικά με επίθετα. Θα το συζητούσα αν κάποιος δήλωνε: «μήπως μέσα σε όλες αυτές τις λειτουργίες εντάσσεται και ο εφοδιασμός»; 

- … Όπως δυστυχώς άλλος έπρεπε να είναι και ο ρόλος και η διδασκαλία των ακαδημαϊκών, οι οποίοι διδάσκουν αποσπασματικές γνώσεις ξένων βιβλίων διαφόρων προελεύσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων. Το αποτέλεσμα είναι να παράγονται πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί, που πρέπει να εργαστούν 10 χρόνια, μέχρι να αντιληφθούν:...
- ...τον σκοπό, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης,...
- ...τις συναλλαγές που διενεργεί η επιχείρηση και τις συμβάσεις που καταρτίζει,...
- ...Τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, τόσο από τις ομοειδείς επιχειρήσεις, όσο όμως και από επιχειρήσεις διαφορετικής τεχνικής μέσων μεταφοράς, ανταγωνιστικών μεταφορικών αξόνων, κλπ...

Κυρίως όμως...
- ...
Μέχρι να τους επιτραπεί η πρόσβαση, σε όλη την έκταση του λογισμικού – λογιστικού προγράμματος, που μισθώνει η επιχείρηση...
- ...Για να κατορθώσουν να απεγκλωβιστούν τελικά από την υποαπασχόληση ή την απασχόληση τους σε υποδεέστερες δράσεις, που προβλέπει ο κωδικός χρήστη στο πρόγραμμα του Η/Υ, που τους επιβάλουν διακριτικά, οι αρχαιότεροι συνάδελφοι τους. Αυτό παρατηρείται δυστυχώς μεταξύ των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, για να μην υπάρχει η γνώση των προσόντων και επιδόσεων του καθενός, στην κρίση των επιχειρηματιών – εργοδοτών τους.

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο λύσεις:
α) Ή κατέχεις επαρκώς τα παραπάνω και παρακάμπτεις την ιεραρχία και επιδιώκεις την αναγνώριση, υποβάλλοντας στην διοίκηση της επιχείρησης μελέτες, λύσεις και προτάσεις,
β) Ή έχεις εμπιστοσύνη στις ικανότητες σου, τολμάς και ζητάς στην ελεύθερη αγορά μια θέση εργασίας, αντίστοιχη των επιστημονικών προσόντων και της πείρας σου.
Το ζητούμενο είναι να επιμορφώνεσαι διαρκώς, για να έχεις τα αναγκαία προσόντα, που θα σου επιτρέψουν να είσαι στον κατάλληλο χρόνο, στον σωστό τόπο, για να αρπάξεις μια, από τις ελάχιστες ευκαιρίες, που θα παρουσιαστούν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας σου.

Στυλιανός Κακατσάκης   -    Περιστέρι 16.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Άρθρα & Σχολιασμοί Δημόσια Οικονομία, Δημόσια Διοίκηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 16.04.2016