Η εφοδιαστική Αλυσίδα στην πράξη Μέρος 3ο: Η λειτουργία της αγοράς ως έχει, δηλαδή χωρίς... αλυσίδα!

 

                                                              ΜΕΡΟΣ 3ο

 

Για την έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα» και «Logistics» συνέταξα το παρακάτω κείμενο για να σχολιάσω το βιβλίο του καθηγητή του Οικ. Παν. Αθηνών Παράσχου Μανιάτη. Επειδή έλαβα ποικίλα σχόλια και ερωτήσεις συνιστώ να μελετηθεί από τους φοιτητές καταρχήν το παρόν νέο σχετικό κείμενο των 50 περίπου σελίδων και στην συνέχεια το παρακάτω αναλυτικό κείμενο των 270 σελίδων, που χωρίζεται σε δύο μέρη. Πάντως τόσο το παρόν πρόσφατο, όσο και τα δύο αρχικά μέρη (1ο & 2ο ) είναι χρήσιμα στους φοιτητές για την σύνταξη αξιόλογων εργασιών στο θεωρητικό θέμα «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics».       

                                                      ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ότι γράφω σε αυτό το χρώμα είναι ορολογία, αναφορές και διδασκαλία της ΑΒΣΠ 
Ότι γράφω σε αυτό το χρώμα είναι όροι ή αναφορές της φορολογικής νομοθεσίας 
Ότι γράφω σε αυτό το χρώμα είναι όροι ή αναφορές της νομικής επιστήμης

Διευκρίνηση: Οι αναφορές μου στην διδασκαλία της ΑΒΣΠ γίνονται για να αποδείξω ότι στην χώρα μας κατέχουμε τα θέματα παραγωγής και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εξ ίσου καλά, ίσως και ακόμα καλύτερα από τους ξένους... Και ότι έχουμε για τα πάντα αντίστοιχη επιστημονική ορολογία και θεσμοθετημένες ρυθμίσεις!

                         Περιγραφή του θέματος                               ενότητα - προσεγγίσεις / Σελίδα

Γενικά…………………………………………………………………………………….……1

Η δράση των Πολυεθνικών επιχειρήσεων  = ή # της Εφοδιαστικής  Αλυσίδας; ……    5

Οι σχολές ΟΔΕ των ΑΕΙ και η Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ………………     6

Η «Διοίκηση» (;) της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: τι είναι αυτό;  …………………..….       8

Ένταξη και Διοίκηση των Επιχειρήσεων στην Αγορά ………………………… .……     9

Η διαχρονική δράση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ………………………………...  12

Οι δράσεις για την κυκλοφορία των αγαθών στην πράξη ………………….…………   15

Συμπεράσματα για την κυκλοφορία των αγαθών ………………………….………….    18

Διδάγματα και επιταγές της Νομοθεσίας για τον έλεγχο της Αγοράς …….…………     22

Άρθρο 50 ν. 4172/2013  Φάκελος Τεκμηρίωσης …………………………….....……..    24

Άρθρο 21 ν. 4174/2013  Προέγκριση Μεθοδολογίας  Ενδοομιλικής Τιμολόγησης ….  25

Οι Αρχές του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου ……………………………….……………      30

Συγκρίσεις και Σχόλια για τις φορολογικές ρυθμίσεις .......……………................…..    32

Ανακεφαλαίωση και σχόλια ορισμών "αλυσίδας"  ...............................................         34
 

Το Reverse Logistics ως λειτουργία της αγοράς .......................................................  36
 

Άλλες προσεγγίσεις λειτουργίας της αγοράς .........................................................     38
 

Ειδικότερες προσεγγίσεις λειτουργίας της αγοράς....................................................    39


Συμπεράσματα κατάλληλα για 18…άνω!  ………………………...…..………………    40

Επίλογος και διδάγματα χρήσιμα στις εργασίες των φοιτητών ................................   42
 

Συγκρίσεις των απόψεων μου με τις αντίστοιχες των θεωρητικών ..........................  44


Προβληματισμοί και διλλήματα από το μέλλον .........................................................  46

 

Προκλήσεις για Ακαδημαϊκούς και όχι μόνο!  ............................................................  48

 

Θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ εξαγωγής εμπορευμάτων ή εισαγωγής από τρίτες χώρες.... 50

 

ΟΔΕ: Η επιστήμη που διδάσκει ορθά την ένταξη & λειτουργία των επιχειρήσεων στην αγορά... 52


Περί διακρίσεων των επιστημών στην λειτουργία της αγοράς και η ευθύνη της ΟΔΕ ... ............. 54


                                           ΣΕΛΙΔΑ 1    ΓΕΝΙΚΑ

Για την έννοια «εφοδιαστική Αλυσίδα» και την «Διοίκηση της» έχουν γραφτεί πολλά βιβλία παγκοσμίως. Όμως, από τις προσεγγίσεις των συγγραφέων συνάγεται ότι οι αναλύσεις τους είναι αντιφατικές και πολλές φορές υποβολιμαίες. Αυτό με αναγκάζει να αναφερθώ στα θέματα παραγωγής και κυκλοφορίας των αγαθών, για να περιγράψω πρακτικά και επιστημονικά, με βάση το επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ, (Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων), την εμπλοκή των επιχειρήσεων καθώς και την λειτουργία της αγοράς γενικότερα. Το κείμενο μου είναι ανατρεπτικό και αναπτύσσεται χωρίς να δεσμεύεται από τις εισαγόμενες αναφορές των θεωρητικών περί των «Εφοδιαστικών Αλυσίδων» και των «Logistics» τους, καθώς και τις κάθε είδους ντόπιες παραλλαγές και μεταλλάξεις τους.
 

Οι δεκάδες διαφορετικοί ορισμοί «Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και «Logistics» με ανάγκασαν να μελετήσω τις έννοιες «αλυσίδας» σε βάθος, με αποτέλεσμα να συνάγω το συμπέρασμα ότι στην διεθνή αγορά για την παραγωγή και την κυκλοφορία των αγαθών, λειτουργούν επιπλέον «Διανεμητικές», «Εικονικές», «Τροφοδοτικές», «Προμηθευτικές», «Καταναλωτικές», «Διεπιχειρησιακές», «Πολυεθνικές», κλπ, «Αλυσίδες» και «τα Logistics τους», που κατά παράξενο τρόπο αποσιωπούνται από τους θεωρητικούς, γιατί προφανώς τις συγχωνεύουν  όλες μαζί μέσα στις «Εφοδιαστικές» τους αλυσίδες… Γιατί άραγε;
 

Στο σημείο αυτό αξίζει να ανατρέξω καταρχήν στις αρχές της δεκαετίας του 70, για να ενημερώσω τους φοιτητές για τη σύνδεση της μουσικής με την ίδια την «“Διοίκηση” της εφοδιαστικής αλυσίδας» και της Βαβυλωνίας των σχετικών ορισμών και προσεγγίσεων «Αλυσίδας» και «Logistics» που αναφέρει η εισαγόμενη θεωρία.

 Ειδικότερα, σχετικά με την «Ενορχήστρωση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» που αναφέρει ο Christopher στην σελίδα 318 του βιβλίου του, (εκδόσεως 2017), όπως επίσης και την «Ενορχήστρωση Δικτύου» που αναφέρει στην σελίδα 369 δηλώνω ότι «κλέβει» τον όρο από άλλο συνάδελφο του δημοσιογράφο…


Αυτό διότι εγώ την «ενορχήστρωση» την έχω εντοπίσει και διαπιστώσει προσωπικά, επειδή είχα την τύχη να εργαστώ σαν στέλεχος πολυεθνικών επιχειρήσεων και συμμετείχα στις διεθνείς συσκέψεις που οργάνωνε η εκάστοτε «Μητέρα» επιχείρηση, ή με βάση τις απόψεις του Christopher και των θεωρητικών ο «ενορχηστρωτής της εφοδιαστικής αλυσίδας». Σκοπός όλων των συσκέψεων ήταν πάντα ο ίδιος, δηλαδή να οργανώσουν και να ελέγξουν την «αλυσίδα» τους, ή αλλιώς τις εταιρείες που είχαν διεθνώς υπό τον έλεγχο τους.  

       Αξίζει όμως στο σημείο αυτό να αναφερθώ και στο βιβλίο του Antony Sampson στις αρχές του 70 με τίτλο: «Weltmacht ITT. Die politischen Geschäfte eines multinationalen Konzerns». (Δηλαδή: Η παγκόσμια δύναμη ΙΤΤ. Οι πολιτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες  ενός παγκοσμίου ομίλου.) Το βιβλίο είναι εκδόσεως του έτους 1975 στην Γερμανία / Αμβούργο. Η πρωτότυπη έκδοση κυκλοφόρησε πρωτύτερα στο Λονδίνο / Αγγλία υπό τον τίτλο: «Sovereign State. The Secret History of ITT».

(Ο Antony Sampson γεννήθηκε το 1926 και σπούδασε στην Οξφόρδη. Υπήρξε εκδότης πολλών περιοδικών και συνεργάτης του αγγλικού περιοδικού "Observer".)

Ιδού το εξώφυλλο της γερμανικής έκδοσης του βιβλίου:


To βιβλίο αναφέρεται σε μια σύναξη της ΙΤΤ που είχε προσκληθεί Antony Sampson να συμμετάσχει ως ο μοναδικός δημοσιογράφος.  Ο συγγραφέας μας ενημερώνει ότι η σύναξη έλαβε χώρα στην  «Exekutiv - Villa», που βρισκόταν σε μια τοποθεσία στα προάστια των Βρυξελλών. Το εντυπωσιακό για τον δημοσιογράφο - συγγραφέα Antony Sampson ήταν:
«Η παγκόσμια σύναξη από επιχειρήσεις  με πολλά αντικείμενα εργασιών, από τηλεφωνεία μέχρι  καλλυντικά και από ενοικιάσεις αυτοκινήτων μέχρι αλλαντικά…»!  Σημειώστε ότι η ΑΒΣΠ, (Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά), γνώριζε την ύπαρξη αυτών των επιχειρήσεων, τις ονόμαζε «ομάδα» και δίδασκε την ένταξη και λειτουργία τους στην αγορά σε επί μέρους εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία ΟΔΕ.   

Κάτι αντίστοιχο αναφέρει ο Βλάσης Γιαννάκαινας στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του για την διεξαγωγή μετά το 1991 κάθε δύο χρόνια συνεδρίου του “Logistics & Supply Chain Forum” στο Κρουαζιερόπλοιο «Oriana», που συμμετείχε αντίστοιχα ως προσκεκλημένος ο δημοσιογράφος και εκδότης περιοδικού Martin Christopher…     

Εμένα αυτά δεν με εντυπωσιάζουν, γιατί λίγο έως πολύ όλα τα στελέχη ΟΔΕ συμμετέχουν σε συσκέψεις που οργανώνει μια επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου.  Όμως, εμένα εκείνο που με εντυπωσίασε από το βιβλίο σχετικά με την ΙΤΤ είναι η δήλωση «του αφεντικού» της σύναξης ότι: "Ich hasse alles, was nicht genau nachgeprueft werden kann". («Μισώ όλα όσα δεν είναι δυνατόν να επανελεγχθούν με ακρίβεια!»…)

Αυτό σημαίνει ότι ο  «Διοικητής της Εφοδιαστικής αλυσίδας», δηλαδή αυτός που ενδιαφέρεται για το «καλό του συνόλου», ή «το καλό της αλυσίδας», όπως αναφέρουν οι θεωρητικοί, κατανέμει εξουσίες και αρμοδιότητες στα στελέχη των επιχειρήσεων του ομίλου του και συγχρόνως ελέγχει, το αποτέλεσμα των πεπραγμένων της διαχείρισης και των αποτελεσμάτων χρήσης χωριστά για την κάθε επιχείρηση ή ομάδα επιχειρήσεων του ομίλου.
 

Αυτή η διαπίστωση με προκαλεί να παραβλέψω τους δεκάδες διαφορετικούς ορισμούς «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας», για να ορίσω και να κατονομάσω τον ίδιο τον «Διοικητή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας», δηλαδή τον Διοικητή, (το αφεντικό), της ομάδας επιχειρήσεων που ελέγχει. Πιστεύω ότι με την προσέγγιση αυτή δεν θα αφήσω περιθώρια στους θεωρητικούς να αμφισβητήσουν την ανάλυσή μου, γιατί μέχρι τώρα οι θεωρητικοί και οι μεταφραστές ξένων βιβλίων μας φλομώνουν με αντιφατικούς  ορισμούς των κάθε είδους «Διοικήσεων εφοδιαστικών αλυσίδων» και των «Logistics» τους.   
 

Εγώ ονομάζω «Κύριο 51%»  τον «Διοικητή» κάθε ορισμού και περιγραφής «“Διοίκησης”» ή και «“Διαχείρισης” Εφοδιαστικής Αλυσίδας» από τους θεωρητικούς,  ή προς τέρψη όσων προτιμούν την ξένη ορολογία «Mister 51%». Επειδή έχω γνωρίσει 5 από αυτούς τους Κερδοσκόπους επιχειρηματίες = Businessman, σας τους παρουσιάζω και σαν εικόνα που είναι χίλιες λέξεις!

Ιδού χωρίς λόγια ο «Διοικητής της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» όπως τον απεικονίζει στο βιβλίο του ο δημοσιογράφος Antony Sampson το έτος 1973, που ενέπνευσε με πολλές δεκαετίες καθυστέρηση και τον δημοσιογράφο Martin Christopher να εισάγει τον όρο «ενορχήστρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας», που παρήγαγε η δημοσιογραφική του φαντασία: 


Το συμπέρασμα όμως που προκύπτει από τις παρεμβάσεις και την επιρροή Δημοσιογράφων, (πχ Martin Christopher και Antony Sampson και άλλων), στην επιστήμη ΟΔΕ, είναι ότι κάνουν κατά παραγγελία στημένες ανταποκρίσεις σαν οικονομικοί ρεπόρτερ.

Αυτό επιβάλει στους επιστήμονες Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων να αναλογιστούν τις στημένες, επιλεκτικές και ασυνάρτητες αναφορές των δημοσιογράφων και των συνοδοιπόρων τους θεωρητικών και να συγκρίνουν την λειτουργία της αγοράς με βάση τις ρυθμίσεις της πολιτείας.
Συγκεκριμένα:
Ο Martin Christopher ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό του, ήδη στον πρόλογο του βιβλίου του, σελίδα 13, ότι:
«Όταν κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου, το 1992, η αξιοποίηση των Logistics και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας  βρισκόταν στα σπάργανα, παρότι οι ιδέες στις οποίες βασίζονται κυκλοφορούσαν από καιρό.»
  
Άρα, προ του 1992 δεν υπήρχε βιβλιογραφία που να αφορά στην «αξιοποίηση των Logistics» και στην «διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας», γιατί κατά δήλωση του Christopher ήταν στις φασκιές.
Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι κάθε σχετική έννοια «Logistics» ή «αλυσίδας» , που εμφανίστηκε από τότε στην θεωρία από διάφορους «Christopher», είναι προφανώς εμπνευσμένη από την «αλυσίδα», που απεικονίζεται στο κείμενο του Τελωνειακού Κώδικα της  ΕΕ, το οποίο στις αρχές του 90 ήταν σε δημόσια διαβούλευση και τέθηκε τελικά σε ισχύ την 01.01.93 με τον Κανονισμό ΕΕ 2454/93.

Ο τελωνειακός κώδικας της ΕΕ «αλυσοδένει» τους Εξουσιοδοτημένους Οικονομικούς Φορείς, (ΕΟΦ) με τις τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις που υποχρεώνονται να τηρούν, για να έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τα εμπορεύματα κατά την διάρκεια της διεθνούς κυκλοφορίας τους, (ως υποκείμενα σε δασμούς και άλλους φόρους), από την παραγωγή προς την κατανάλωση!!!
(Ερωτώ: Μήπως αυτή η κυκλοφορία των προϊόντων της παραγωγής συνιστά την «εφοδιαστική αλυσίδα» των θεωρητικών;)
   
Άρα, από το παρακάτω σχήμα της ΕΕ συνάγεται η πραγματική έννοια: «διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», γιατί αναφέρει με το όνομα τους καταρχήν τα κατά περίπτωση και σειρά εμπλεκόμενα πρόσωπα στην αλυσιδωτή λειτουργία της αγοράς, καθώς επίσης και τους νόμιμους εκπροσώπους τους, δηλαδή τους «“Διαχειριστές” και τους “Διοικητές”» των κάθε είδους "αλυσίδων"».
 
Επιπλέον
Ο τελωνειακός κώδικας 2454/93 ορίζει τις διατάξεις που πρέπει να τηρεί έκαστος Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας, (ΕΟΦ), για να παραμείνει «αλύμαντη η αλυσίδα». Δηλαδή δεν θα διακόπτεται η συνέχεια της με αφαίρεση κάποιου «κρίκου», δηλαδή εμπλεκόμενου προσώπου που έχει ορίσει η ΕΕ και ότι θα τηρούνται αδιάλειπτα και εις το ακέραιο οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αυτό σημαίνει ότι θα παραμένει το εμπόρευμα ανά πάσα στιγμή υπό τον έλεγχο από απόσταση των αρμοδίων τελωνειακών και φορολογικών αρχών, κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας του από τους τόπους αποστολής προς τους τόπους προορισμού. (Μήπως όμως αυτό συνιστά μια από τις πολλές έννοιες "Logistics" των θεωρητικών;)
Από απόσταση» σημαίνει ότι το Τελωνείο της ΕΕ θα έχει πρόσβαση στα Λογιστικά Συστήματα Η/Υ των ΕΟΦ. (Βλέπε αναλυτικά σε άλλα σχόλια.)

    Επαναλαμβάνω το σχήμα «αλυσίδας» της ΕΕ:
      

   

Και ερωτώ:
Υπάρχει αντίρρηση ότι η παραπάνω «εφοδιαστική “αλυσίδα”» της ΕΕ είναι η πρωτότυπη και αυθεντική και ότι όλα ανεξαίρετα τα σχήματα και οι ορισμοί «αλυσίδας» του Christopher και των άλλων θεωρητικών που ακολούθησαν μετά το 1991 – 2, συνιστούν αντίγραφα, για την περιγραφή της λειτουργίας της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας κατά την κρίση και την επιστημονική εξειδίκευση κάθε ενασχολούμενου; 
 

Η άποψη μου επιβεβαιώνεται και από την βιβλιογραφία του καθ. Μανιάτη στην οποία αναφέρεται η πρώτη εμφάνιση του δημοσιογράφου και εκδότη περιοδικού Martin Christopher, στο: «Logistics and Supply Chain Management.  Strategies for Reducing Costs and Improving Services. Financial Times. Pitman Publishing. 1992».
Η δημοσιογραφική έρευνα του Christopher να εντοπίσει την επικείμενη έκδοση του κανονισμού της ΕΕ, (με το χαρακτηριστικό σχήμα αλυσίδας), δεν σημαίνει όμως ότι του επέτρεψε:
α) Να το παίξει ειδικός και να πλατειάσει στο πεδίο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας και της διεθνούς αγοράς, δίχως να σεβαστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ. 
β) Επιπλέον να εισάγει από επιστημονική άγνοια λειτουργίας της αγοράς την δημοσιογραφική του φαντασία γαρνιρισμένη με κουτσομπολιό ή δημοσιεύματα γύρο από την
    δράση των πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Επομένως
Η παραπάνω  «αλυσιδωτή» περιγραφή της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από την ΕΕ αποδεικνύει ότι στην αγορά  λειτουργούν δύο κατηγορίες εμπλεκομένων, (“αλυσοδεμένων” με φορολογικούς κανόνες), προσώπων.

Από την μία πλευρά των κυρίων των προϊόντων*, ήτοι των παραγωγών / εξαγωγέων και των εισαγωγέων, που ίσως να είναι και αυτοί παραγωγοί / εξαγωγείς ή και έμποροι, που δρουν στο εσωτερικό της χώρας τους, εντός της ΕΕ ή και διεθνώς απανταχού του πλανήτη. 

Από την άλλη πλευρά των κατόχων των εμπορευμάτων*, δηλαδή των Διαμεταφορέων, Αποθηκευτών και Μεταφορέων, που επιμελούνται του μεταφορικού έργου εντός μιας μόνο χώρας, εντός της ΕΕ, ή ευρύτερα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Επιπλέον επιμελούνται και των δράσεων  για να διενεργηθούν οι τελωνειακές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την εκτέλεση του έργου της Μεταφοράς για την πραγματοποίηση των εξαγωγών ή των εισαγωγών των εμπορευμάτων των πελατών τους από και προς τρίτες χώρες.

*(Προϊόν ονομάζω το αγαθό του οποίου κύριος εξακολουθεί να είναι ο ίδιος ο Παραγωγός του.
  *Εμπόρευμα ονομάζω το προϊόν που έχει καταστεί αντικείμενο Σύμβασης Πώλησης.) 

Ως γνωστό οι τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις της ΕΕ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες «αλυσίδας», δηλαδή λειτουργίας της αγοράς:
1) Από την μία πλευρά σε αυτές που αφορούν στην εξαγωγή εμπορευμάτων εκ της ΕΕ, όπως πχ  της επιστροφής ΦΠΑ ή της απαλλαγής από ειδικούς φόρους, κλπ. 
2) Από την άλλη πλευρά σε αυτές που αφορούν στην εισαγωγή εμπορευμάτων στην ΕΕ, που καταβάλλονται ανάλογα την περίπτωση ειδικοί φόροι και βέβαια ο ΦΠΑ, για να
    έχουν το δικαίωμα οι εισαγωγείς να διαχειριστούν τα εισαχθέντα εμπορεύματα, με βάση τις ρυθμίσεις που ισχύουν στα λοιπά εμπορεύματα της ΕΕ.
 3) Υπάρχει και η «Ενδοενωσιακή Διαμετακόμιση», που αφορά στην κυκλοφορία εμπορευμάτων μεταξύ  χωρών της ΕΕ.
 Τέλος…
 4) Υπάρχει και η κυκλοφορία εντός μίας χώρας της ΕΕ με κυριότερες κατά τα γνωστά τις διατάξεις περί  ΦΠΑ και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις.

  Προσοχή:
   Η ΕΕ με τον κανονισμό 1071/2009 όρισε τον «Διαχειριστή Μεταφοράς», δηλαδή το πρόσωπο που  καθίσταται κάτοχος των εμπορευμάτων στην διάρκεια της κυκλοφορίας
    τους από την παραγωγή προς την κατανάλωση, άρα υπεύθυνος έναντι των Τελωνείων και γενικά των φορολογικών αρχών. 
   Ερωτώ:
   Μήπως οι θεωρητικοί ταυτίζουν τον «Διαχειριστή Μεταφοράς» που ορίζει η ΕΕ στον κανονισμό ΕΕ 1071/2009 με τον «“Διοικητή” ή τον “Διαχειριστή”» κάποιου από τους
   πολλούς ορισμούς των Εφοδιαστικών τους Αλυσίδων; Αντιλαμβάνομαι ότι οι ρυθμίσεις της ΕΕ για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων υποβαμίζει πλήρως τις απόψεις των
   δημοσιογράφων, των θεωρητικών, των μηχανικών και γενικά όλων των άσχετων με το επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ! Πώς να τα κάνουμε όμως; Γι΄ αυτό υπάχει η επιστήμη ΟΔΕ,
   για να διδάσκεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς ως έχει ενταγμένη στις ρυθμίσεις της πολιτείας.  

    Κατά συνέπεια δεν χρειάστηκε να οριστούν από την ΕΕ οι υπεύθυνοι «αλυσίδας» των κυρίων των εμπορευμάτων, δηλαδή οι Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις,
   (ΕΒΕ), γιατί διαχρονικά ορίζονται ως υπεύθυνοι έναντι των φορολογικών αρχών οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. Δηλαδή οι Διαχειριστές για τις  ΕΠΕ ή οι Πρόεδροι και 
   Διευθύνοντες σύμβουλοι για τις ΑΕ.

Άρα οι θεωρητικοί πρέπει να δηλώσουν στις αναφορές τους:
 - Αν ο «Supply Chain Manager» αφορά στον Διαχειριστή της ΕΠΕ ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  της ΑΕ, που δεν μπορεί είναι άλλος από τον παραπάνω Κύριο 51%, (με
   το πούρο), που ίσως ελέγχει μια μόνο εμπορική ή βιομηχανική επιχείρηση, (δηλαδή τον Κύριο των εμπορευμάτων), αλλά ενδεχόμενα  ελέγχει τα πλειοψηφικά πακέτα
   μετοχών περισσοτέρων εμπορικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων…

Ή αντίστοιχα
- Αν ο «Supply Chain Manager» αφορά στον Διαχειριστή μιας ΕΠΕ ή στον Διευθύνοντα Σύμβουλο  μιας Α.Ε. Μεταφοράς, Διαμεταφοράς ή Αποθήκευσης, (δηλαδή τον
  περιστασιακά Κάτοχο των εμπορευμάτων του κανονισμού 1071/2009), που διαχειρίζεται κατόπιν εντολών τα εμπορεύματα  των πελατών του, στην πορεία τους από τον
  τόπο παραγωγής προς τον τόπο τελικού προορισμού και κατανάλωσης που ορίζει στην σύμβαση που καταρτίζεται ο εκάστοτε Κύριος των εμπορευμάτων.

Άρα,...
...όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ως ομάδα στην λειτουργία της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας έχουν τον δικό τους «Κύριο 51%», που οργανώνει, διοικεί και ελέγχει συνολικά την λειτουργία τους. Αυτό μάλιστα ισχύει, ως είναι αυτονόητο,  και στην περίπτωση που αφορά στην λειτουργία μιας μόνο επιχείρησης, που λειτουργεί κατά τους θεωρητικούς ως «αυτόνομη οντότητα», ή με βάση την διδασκαλία της ΑΒΣΠ λειτουργεί με «νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία».


 ΣΕΛΙΔΑ 5   Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  = ή # ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ;

Διαπιστώσαμε ότι στην αγορά συμμετέχουν «Κύριοι 51%», που είναι φυσικά πρόσωπα, όμως μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα, που ελέγχουν τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών περισσοτέρων επιχειρήσεων. Έχω αντιληφθεί ότι ίσως οι θεωρητικοί ονομάζουν «εφοδιαστική αλυσίδα» τις επιχειρήσεις που η Διοίκηση τους ελέγχεται από άλλες επιχειρήσεις και ο Christopher μας επιτρέπει αντί του όρου «αλυσίδα» να χρησιμοποιούμε τον όρο «δίκτυο». (Martin Christopher «Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» έκδοση Σεπτέμβριου 2017 σελ. 20.)


Όμως ήδη στην δεκαετία του 60 η ΑΒΣΠ στην ΟΔΕ δεν χρησιμοποιούσε τον όρο «αλυσίδα», αλλά «Δίκτυο», πχ δίκτυο πελατών, δίκτυο προμηθευτών. Στην ελβετική εταιρεία Διεθνών Μεταφορών ΔΑΝΖΑΣ που ήδη εργαζόμουν εκείνα τα χρόνια  χρησιμοποιούσαμε τον όρο «Δίκτυο ανταποκριτών», για να δηλώσουμε τις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμασταν παγκοσμίως, για την διενέργεια των Διεθνών Μεταφορών, ως και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων των πελατών μας.    

Όμως,
β) Ο δημοσιογράφος Antony Sampson ανεξάρτητα από την μεταγενέστερη εμφάνιση, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας 90 των εννοιών και των ορισμών «Διοίκησης» ή
    «Διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας», περιέγραψε ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το όνομα τους «εφοδιαστικές αλυσίδες» που τις ονομάζει «τηλεφωνίας»,
    «καλλυντικών», «αλλαντικών», «ενοικιάσεως  αυτοκινήτων», κλπ και φωτογράφισε – σκιτσάρισε μάλιστα και τον Διοικητή τους. Έχω διαπιστώσει ότι οι φοιτητές, κατά
     παράδοξο τρόπο, περιγράφουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες αγαθών, πχ φαρμάκου, μπύρας, κλπ, δίχως να αναφέρουν την συμμετοχή και την δράση του "Διοικητή" τους,
     δηλαδή του "Κυρίου 51%", που ελέγχει τις κατά περίπτωση εμπλεκόμενες επιχειρήσεις του.
 

  Όμως ο Antony Sampson δεν έκανε αναφορά στους όρους «Supply Chain» ή «Supply Chain  Management», γιατί απλούστατα δεν είχε εμφανιστεί το σχήμα της ΕΕ, που
  ενέπνευσε τους θεωρητικούς και άσχετους με την λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς να εισάγουν την έννοια της «αλυσίδας» και να την περιγράφουν καθένας
  κατά πως τον βόλευε και πως την φανταζόταν και μάλιστα να την ορίζει με τον δικό του διαφορετικό τρόπο.

Η ΑΒΣΠ όπως προανέφερα τις ονόμαζε τις «επιχειρήσεις αλυσίδας» των θεωρητικών σαν «Ομάδα Επιχειρήσεων».  
Ερωτάται:
Υπάρχει διαφορά μεταξύ των οργανωτών και των συμμετεχόντων σε μια σύναξη πχ στο «Oriana» ή στην «Exekutiv - Villa»; Προφανώς όχι, γιατί οι συγκεκριμένες, καθώς και κάθε άλλη σύναξη που οργανώνει μία «Μητέρα» επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου, (Η ΑΒΣΠ την ονόμαζε «ιθύνουσα Επιχείρηση»), στην ηγεσία των διοικήσεων των επιχειρήσεων του ομίλου της έχουν σαν σκοπό να τις ελέγξει ή να γνωριστούν τα στελέχη των επιχειρήσεων κάθε ομάδας, (προϊόντος ή δραστηριότητας ή υπηρεσίας), μεταξύ τους.

Επιπλέον όμως να τους δώσει νέες εντολές, για να συμβάλλουν καθεμιά χωριστά και όλες μαζί αθροιστικά στην επίτευξη του τελικού σκοπού της Μητέρας Επιχείρησης, δηλαδή όπως δίδαξε η ΑΒΣΠ:
«Την βάση σχεδίου παραγωγή και διάθεση χρησιμοτήτων (αγαθών) στην κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους»!

Την αλήθεια των παραπάνω απόψεων μου επιβεβαιώνει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου του ο Βλάσης  Γιαννάκαινας που μας ενημερώνει για τις συνάξεις – συνέδρια στο κρουαζιερόπλοιο Oriana και αναφέρει επί λέξει:
«Θα αποτελούσε τουλάχιστον αφέλεια να πιστέψει κανείς πως αυτές οι προσωπικότητες συγκεντρώνονται με σκοπό να μιλήσουν απλά μόνο για… αποθήκη και μεταφορές!»  
Εγώ δηλώνω ότι "οι προσωπικότητες" που συγκεντρώνονται σε αυτές τις συνάξεις "δεν μιλούν" παρά μόνο ακούνε τις εντολές και οδηγίες των επιτελών και του ίδιου του Κυρίου 51%, που τους μάζεψε, τους γλύκανε το χειλάκι με εδέσματα και τους προκάλεσε να δουλέψουν με μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εκτέλεση των εντολών που τους δίνονται, αν θέλουν να ξανάρθουν για να ξαναλαδώσουν το στομάχι τους με λειχουδιές...

Επομένως, οι «προσωπικότητες μιλούν» και για τις «προς τα πίσω και για τις προς τα εμπρός», (ο όρος ανήκει στους θεωρητικούς), δραστηριότητες των επιχειρήσεων τους, ως και τον τρόπο ανάπτυξης  των εργασιών των ομίλων των Πολυεθνικών επιχειρήσεων, που προσκαλούν τα μέλη τους για να τα ενημερώσουν μέσω αυτών των «συνεδρίων» μεταξύ άλλων:

α) τόσο για τα λογιστικά συστήματα Η/Υ, που προσαρμόζονται για να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των ΕΒΕ, (Εμπορικών & Βιομηχανικών Επιχειρήσεων), που
    λειτουργούν σαν αυτόνομες οντότητες. Επιπλέον όμως για να καλύπτουν τις ανάγκες και των Πολυεθνικών επιχειρήσεων Μεγάλου Κεφαλαίου, για να ελέγχουν τις
    επιχειρήσεις του ομίλου τους.

β) όσο και για τα λογιστικά συστήματα Η/Υ, που προσαρμόζονται για να καλύπτουν και τις υπηρεσίες των κατόχων των εμπορευμάτων, δηλαδή των επιχειρήσεων που
    προσφέρουν υπηρεσίες Διαμεταφοράς, Αποθήκευσης και Μεταφοράς…
 

Γ) …Αλλά όμως και για την σημαντική εξέλιξη μετά το 1993 ήταν η επιβολή από τον τελωνειακό Κώδικα της  ΕΕ η υποχρεωτική επικοινωνία των λογιστικών συστημάτων
     Η/Υ
των  εμπλεκομένων ΕΟΦ μεταξύ των, σε τρόπο ώστε τα προϊόντα να βρίσκονται αδιάλειπτα κάτω από τον έλεγχο των φορολογικών αρχών στην διάρκεια της
     κυκλοφορίας τους από την παραγωγή προς την κατανάλωση.  (ΕΟΦ = Εξουσιοδοτημένος Οικονομικός Φορέας)


Προσθήκη 03.11.2021 γιατί με ρωτήσατε:

Οι συνάξεις που οργανώνει η Ιθύνουσα Επιχείρηση δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τις συνάξεις που οργανώνουν πχ διάφορα Επιμελητήρια, Σύνδεσμοι Εξαγωγέων, Εμπόρων, βιομηχάνων, και άλλοι φορείς ή συντεχνιακά συμφέροντα, στους οποίους συμμετέχουν οι "επιχειρήσεις αλυσίδας" στις χώρες που είναι εγκατεστημένες. Κύρια διαφορά είναι ότι οι παραπάνω φορείς κατά δήλωση τους δεν είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι απλά βοηθούν στην ανάπτυξη των εργασιών των μελών τους.
   

Σε ότι αφορά όμως στο:
- Chartered Institute of Logistics and Transport, στο οποίο o Christopher είναι επίτιμο μέλος, ή στο...
- ...Chartered Institute of Procurement and Supply, στο οποίο ο Christopher είναι απλό μέλος
δεν με εντυπωσιάζουν, γιατί και εγώ ήμουν μέλος, (και μάλιστα ιδρυτικό), του Γερμανικού Συλλόγου Κοστολόγων Σιδηροδρομικών Μεταφορών, "Deutscher Tarifer Ferrein"  που ήταν μέλος του Διεθνούς Συνδέσμου Κοστολόγων, "International Verband der Tarifere".)
Σε ότι αφορά στο "Συμβούλιο Επαγγελματιών Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας" των Η.Π.Α., που τίμησε τον Christopher με το βραβείο διακεκριμένων υπηρεσιών, αυτό ειδικά με αφήνει παγερά αδιάφορο! Αυτό διότι και στην χώρα μας υπάρχουν διάφοροι επαγγελματικοί φορείς που μοιράζουν απλόχερα βραβεία ο ένας στο άλλο για να προβληθούν στην επικαιρότητα, με εξέχουσα θέση μεταξύ αυτών των Μελλοντολόγων, Μέντιουμ, Χειρομαντών, Αστρολόγων και άλλων.
Τέλος της προσθήκης


         ΣΕΛΙΔΑ 6   ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΕ & Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Άρα, Ενδεικτικά μπορώ να αναφέρω επίσης ότι οι σχολές ΟΔΕ οφείλουν να διδάξουν τις «εφοδιαστικές αλυσίδες» των αγαθών, (όπως πχ κοτόπουλου, μπύρας, φαρμάκου, κλπ, που αναφέρουν στις εργασίες τους οι φοιτητές), σε αναλυτικά επιστημονικά πεδία ΟΔΕ, όπως πχ στο μάθημα της «Εμπορευματολογίας», για να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια:

1) της σημασίας των δράσεων των στελεχών των επιχειρήσεων για τον εντοπισμό των πηγών  προέλευσης και την μελέτη του κόστους για την προμήθεια των πρώτων
    υλών, των βοηθητικών υλικών, των  μισοτελειωμένων προϊόντων, κλπ,

    όπως  επίσης:

2) την διάκριση της Βιομηχανικής παραγωγής σε παραγωγή συνεχούς ροής που δεν επιτρέπει να παραμείνει το προϊόν μισοτελειωμένο, και

3) Της παραγωγής κατά φάση που επιτρέπει μεταξύ άλλων να παραμείνει το προϊόν  μισοτελειωμένο, άρα να μπορεί  διατεθεί στην ελεύθερη αγορά, ή να διατεθεί σε
    άλλη  επιχείρηση του ίδιου ομίλου, ή να εισαχθεί σε άλλο χρόνο σε μια νέα φάση παραγωγής στην ίδια βιομηχανική  μονάδα…  (Εδώ εντάσσεται η ανάλυση στο
    αμφιθέατρο της διαφοράς των εννοιών της ΑΒΣΠ: "κατεργασία", "επεξεργασία" και "διαδικασία" παραγωγής...)
 

4) Την έννοια των λέξεων «κατανομή», «διανομή», «διάθεση» της παραγωγής, όπως επίσης την διαφορά της:
    - «Αποθήκης» ως έννοια της λογιστικής, που απεικονίζει με τις λογιστικές εγγραφές τις αυξήσεις  και τις μειώσεις των ειδών της επιχείρησης, καθώς και την έννοια του…
    - …«Αποθηκευτικού Χώρου», που είναι τεχνική έννοια, που αφορά στον οποιοδήποτε φυσικό  χώρο αποτίθεται για οποιοδήποτε λόγο προϊόν ή εμπόρευμα.

    Συγκεκριμένα διευκρινίζω:
 
    4α) Κατανομή της παραγωγής: Πρόκειται για τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης, προκειμένου να διασπαρθεί (αποκεντρωθεί) η παραγωγή σε επιλεγμένους τόπους
          και ίδιες εγκαταστάσεις της επιχείρησης, (ίσως όμως και σε εγκαταστάσεις τρίτων - συνεργαζομένων επιχειρήσεων), δηλαδή είναι εγκατεστημένες εντός της ίδιας
          χώρας και λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ, (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) και  αφορούν σε είδη που δεν έχουν προς το  παρόν πουληθεί.
         
     4β) Διάθεση της παραγωγής: Εξ ορισμού της ΑΒΣΠ: «Η λειτουργία της Διαθέσεως  περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται από την
          ολοκλήρωση της παραγωγής μέχρι και της εισπράξεως της αξίας των πωληθέντων.»

           Άρα η «Κατανομή της Παραγωγής» συνιστά μια επί μέρους δραστηριότητα της «Διαθέσεως».
 

      4γ) Παράδοση του πωληθέντος σημαίνει την εκτέλεση του βασικού όρου της σύμβασης πώλησης, με βάση την οποία οφείλει ο πωλητής να παραδώσει το πωληθέν
            είδος στον  αγοραστή. Η παράδοση όμως  με βάση τους όρους της σύμβασης πώλησης γίνεται είτε στις  εγκαταστάσεις του πωλητή, είτε στις εγκαταστάσεις του
            αγοραστή, είτε σε κάποιο ενδιάμεσο τόπο και πρόσωπο.    
          
            Προσοχή: Αν η παράδοση εκτελεστεί στον τόπο του αγοραστή με ΙΧ φορτηγό του  πωλητή, τότε υποχρεωτικά το ΙΧ φορτηγό επιτρέπεται να μεταφέρει μόνο
                            προϊόντα της δικής του επιχείρησης, άσχετα αν με το ίδιο δρομολόγιο παίρνει σβάρνα και παραδίδει αγορασθέντα είδη περισσοτέρων πελατών του. 
 
                           Αν αντίθετα η παράδοση εκτελείται στον τόπο του πωλητή, τότε υποχρεωτικά δρομολογείται το ΙΧ φορτηγό του αγοραστή, ανεξάρτητα αν με το ίδιο
                           δρομολόγιο του ΙΧ φορτηγού του αγοραστή  παραλαμβάνονται και  μεταφέρονται στον τόπο του αγοραστή και είδη άλλων προμηθευτών του.

                           Τέλος,
                
                Αν η παράδοση θα εκτελεστεί με φορτηγό Δημόσιας χρήσης, (ΔΧ) τότε πλέον στην  σύμβαση έργου με τον Μεταφορέα παίρνουν μέρος άλλα πρόσωπα, όπως
                πχ Αποστολέας, Παραλήπτης, Εντολέας, ή οι αντιπρόσωποι τους. Σημαντικό όμως είναι να εξεταστεί ποιος και μέχρι πότε έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την
                 σύμβαση με τον Μεταφορέα,
πχ να αλλάξει ο προορισμός, ο παραλήπτης, κλπ. (Βλέπε και άλλα κείμενα μου,)
        

        4δ) Διανομή: Με βάση τα παραπάνω η «Διανομή» είναι πολύ βαριά έννοια και χρήζει ειδικής  ανάλυσης, γιατί αφορά στις δραστηριότητες που εκτελούνται κατ΄εντολή
              των κυρίων των εμπορευμάτων από τους κατόχους των  εμπορευμάτων, δηλαδή από επιχειρήσεις Μεταφοράς, Διαμεταφοράς και Αποθήκευσης.
              Οι υποδομές αυτών των λειτουργιών καλούνται «Κέντρα Διανομής», «Distribution Centers», «Centre de distribution».
 

             Κύριο χαρακτηριστικό λειτουργίας αυτών των υποδομών είναι ότι διαχειρίζονται τα  προϊόντα πολλών επιχειρήσεων, τα οποία διακινούν από και προς το Κέντρο
            Διανομής σε εκτέλεση εντολών των κυρίων των εμπορευμάτων, δηλαδή των ΕΒΕ (Εμπορικών και  Βιομηχανικών Επιχειρήσεων).

             Προ του 1993 απαγορευόταν η διαχείριση ή η φύλαξη των εμπορευμάτων των ΕΒΕ από τρίτες επιχειρήσεις.
             Μόνη εξαίρεση ήταν το Τελωνείο, που φύλασσε στους  αποθηκευτικούς του χώρους τα είδη των ΕΒΕ.   


 Προσοχή: Ο ν. 4302/14 είχε σαν σκοπό να δοθεί το δικαίωμα στα Κέντρα Διανομής να ναυλώνουν ή να θέτουν σε κυκλοφορία ΔΧ φορτηγά, για να παραλαμβάνουν ή να παραδίδουν τα εμπορεύματα των πελατών τους. Άρα με βάση αυτήν την διάταξη του νόμου αναχωρεί από το Κέντρο Διανομής ένα ΔΧ φορτηγό, με τις αποστολές περισσοτέρων παραγωγών / εμπόρων - πωλητών, αντί να αναχωρούν πολλά ΙΧ φορτηγά με τις αποστολές κάθε ΕΒΕ - Παραγωγού ή Εμπόρου χωριστά. (Αυτήν την λειτουργία της αγοράς επισημαίνει εύστοχα και ο καθ. Μανιάτης στο βιβλίο του στο κεφάλαιο για την «Μεταφορά».)

 Κοντολογίς: Η Διανομή αφορά
                    - στις Συμβάσεις Έργου, που καταρτίζει η Επιχείρησης Μεταφοράς. Επιπλέον αφορά
                    - στις Συμβάσεις Βοηθητικών Υπηρεσιών Μεταφοράς του Διαμεταφορέα, αφορά επίσης
                    - στην Σύμβαση Λογιστικής Υποστήριξης* της Αποθηκευτικής Επιχείρησης.
                *(Ο όρος είναι δικός μου. Βλέπε σχετικά τις αναφορές μου και σε άλλα κείμενα.)
Εδώ σύντομα:
Λογιστική υποστήριξη σημαίνει να ενημερώνεται από απόσταση το λογιστικό σύστημα του πελάτη – ΕΒΕ (Εμπορικής ή Βιομηχανικής Επιχείρησης) για τα είδη που διαχειρίζονται για λογαριασμό του τα στελέχη της Μεταφορικής, Διαμεταφορικής ή Αποθηκευτικής επιχείρησης στους χώρους τους.
(Εδώ οι θεωρητικοί εντοπίζουν "3PL", που συνιστά λάθος προσέγγιση, γιατί η λειτουργία της αγοράς προσεγγίζεται από τις χωριστές συμβάσεις που καταρτίζονται, πχ "Πώλησης", "Διανομής", "Αποθήκευσης", κλπ, και όχι βέβαια αθροιστικά από τον αριθμό των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των επιχειρήσεων.)                 
Το συμπέρασμα είναι ότι: η «Διανομή» έπεται χρονικά της «Πώλησης» στην λειτουργία της αγοράς!   

5) Την έννοια της «Οργανωμένης Αποθήκης*» που αφορά σε αποθηκευτικό χώρο μέσα στον οποίο τα αγαθά είναι ταξινομημένα κατά θέση, ράφι, κωδικούς, ποσότητες
     αξίες, κλπ και επιτρέπουν μέσα από το λογιστήριο την λήψη και διαβίβαση εντολών, την έκδοση ενός τιμολογίου πώλησης ή άλλων έγγραφων Μεταφοράς και άλλα.
 

6)  Την έννοια της «Ανοργάνωτης Αποθήκης*» που αφορά σε αποθηκευτικό χώρο μέσα στον  οποίο στοιβάζονται τα εμπορεύματα των οποίων γνωρίζουμε την ύπαρξη,
      δηλαδή τις ποσότητες, τις αξίες, κλπ, μέσα από τους λογαριασμούς του λογιστικού σχεδίου, αλλά όμως πρέπει να περιφερθούμε στους χώρους του για να τα
      αναζητήσουμε.
     * (Οι όροι είναι δικοί μου...)

7) Την ένταξη και λειτουργία στην αγορά των επιχειρήσεων Μεταφοράς, Διαμεταφοράς και  Αποθήκευσης των οποίων οι δραστηριότητες έχουν σαν τελικό σκοπό να
     διαχειρίζονται τα  εμπορεύματα κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας τους από τους χώρους των Πωλητών –  Αποστολέων προς τους χώρους των Αγοραστών –
     Παραληπτών. 

  8) Να κατανοήσουν τέλος οι φοιτητές ΟΔΕ και την έννοια της ΑΒΣΠ «ενοποίηση των ισολογισμών» των επιχειρήσεων μιας ομάδας, που διενεργεί η επιχείρηση Μεγάλου
      Κεφαλαίου – Μητέρα Επιχείρηση – Ιθύνουσα Επιχείρηση κατά την ΑΒΣΠ, για να ελέγξει την διαχείριση και το αποτέλεσμα των δράσεων που έχει αναθέσει σε κάθε
      επιχείρηση που ελέγχει.
 

Αυτό όμως που δεν με βρίσκει σύμφωνο είναι να συγχωνεύεται όλο το επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ με προσεγγίσεις, αναλύσεις και τίτλους βιβλίων γύρο από «Logistics», «αλυσίδες» και «δίκτυα», που πλάθει η… επιστημονική φαντασία διαφόρων δημοσιογράφων, μεταφραστών ή και διαφόρων άλλων που έχουν σαν κίνητρο την προσωπική προβολή τους ή την προώθηση των δικών τους μόνο συμφερόντων.
 

Αυτό όμως αποπροσανατολίζει και παραπλανεί τους φοιτητές, που υποχρεώνονται μέσα σε λίγες δεκάδες σελίδες των εργασιών τους να προσπαθήσουν να συγχωνεύσουν την λειτουργία της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας.                   
                                        
                     ΣΕΛΙΔΑ 8     Η “ΔΙΟΙΚΗΣΗ” (;) ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Τι είναι τούτο μαθές;
 

Τέλος θυμηθείτε επίσης αυτό που αναφέρω στα κείμενα μου ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν στον όμιλο – ομάδα μιας Πολυεθνικής Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου, δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται σαν «εφοδιαστική αλυσίδα», αλλά σαν επιχειρήσεις «μιας χρήσης», «ειδικού σκοπού», «εικονικές» «τσόντες», «για πούλημα», «βιτρίνας», «νομότυπης κίνησης κεφαλαίων», «βιομηχανικές», «εμπορικές», «υπηρεσιών», «φούσκες», κλπ. (Οι χαρακτηρισμοί είναι δικοί μου.)
 

Ανεξάρτητα όμως από τον χαρακτηρισμό της κάθε επιχείρησης η καθεμιά έχει την δική της λειτουργική διάρθρωση και νομική προσωπικότητα που ορίζει ο «Κύριος 51%» που την ελέγχει, για την επίτευξη από καθεμιά ενός επί μέρους σκοπού που της έχει αναθέσει, ο οποίος επί μέρους σκοπός θα συμβάλει στην επίτευξη του τελικού σκοπού αθροιστικά όλων των επιχειρήσεων - ομίλου επιχειρήσεων - που ελέγχει. (Ή ίσως "της εφοδιαστικής του αλυσίδας" αν προτιμάτε...).
 

Η «Μητέρα επιχείρηση» ενός ομίλου ή ομάδας επιχειρήσεων διορίζει μειοψηφικά στην διοίκηση των επιχειρήσεων που ελέγχει στελέχη από την ίδια την χώρα και μάλιστα ανεξάρτητα αν ίδρυσε, αγόρασε ή συγχώνευσε την συγκεκριμένη επιχείρηση… Επιπλέον όμως διορίζει πλειοψηφικά και στελέχη της δικής της απόλυτης εμπιστοσύνης, που δρουν στην έδρα της Μητέρας - Ιθύνουσας - επιχείρησης δίπλα στον «Κύριο 51%».
 

Τα στελέχη αυτά μεταβαίνουν συχνά στους τόπους που είναι εγκατεστημένες οι "επιχειρήσεις αλυσίδας" που ελέγχει η Μητέρα Επιχείρηση, γιατί έχουν μεταξύ άλλων την ευθύνη να παρακολουθούν και να ελέγχουν, αν οι δράσεις των στελεχών της συγκεκριμένης "επιχείρησης αλυσίδας" συγκλίνουν στην εκτέλεση των επί μέρους σκοπών, οι οποίοι θα συμβάλλουν αθροιστικά στην επίτευξη του τελικού σκοπού που έχει ανατεθεί στην συγκεκριμένη ομάδα επιχειρήσεων.
 

Σημειώστε ότι ο Christopher στην σελίδα 326 του βιβλίου του κάνει αναφορά στον «τελικό σκοπό» της ΑΒΣΠ, μόνο που τον ορίζει ως «δηλώσεις αποστολής»… Η διαφορά των όρων ίσως να θεωρείται ασήμαντη, αλλά δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη. Αυτό διότι όταν γίνεται μετάφραση ενός ξένου βιβλίου πρέπει ο μεταφραστής να κατέχει ήδη το ισχύον επιστημονικό πεδίο της χώρας μας, για να μεταφράζει τις αναφορές των ξένων με την ισχύουσα αντίστοιχη ελληνική επιστημονική ορολογία.

Αυτό δυστυχώς δεν εφαρμόζεται και έτσι εξηγείται η Βαβυλωνία ορισμών:
- «Supply Chain» = τρέχα γύρευε…  και
- «Logistics» = φέξε μου και γλίστρησα… που επικρατεί στην χώρα μας.
 

Τα στελέχη της εμπιστοσύνης της Μητέρας επιχείρησης που εργάζονται στην έδρα της Πολυεθνικής Επιχείρησης και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα ΔΣ των διοικήσεων
των επιχειρήσεων «αλυσίδας» - ομίλου – ομάδας, αποκαλούσε η ΑΒΣΠ ως...: «τους έχοντες αντικειμενικότερη αντίληψη των πραγμάτων».

Στις συνάξεις επομένως των επιχειρήσεων ενός ομίλου συμμετέχουν:
- Από την μια πλευρά μειοψηφικά στελέχη της Διοίκησης κάθε επιχείρησης, που ελέγχει έμμεσα ή άμεσα η Μητέρα - Ιθύνουσα Επιχείρηση.
- Από την άλλη συμμετέχουν πλειοψηφικά στελέχη του ίδιου του Μιστερ 51% - Ιθύνουσας Επιχείρησης, (ή «Διοικητή αλυσίδας» για όσους το επιθυμείτε), μεταξύ των
   οποίων περιλαμβάνονται βέβαια ως συνδετικοί κρίκοι και «οι έχοντες αντικειμενικότερη αντίληψη  των πραγμάτων».


Τα παραπάνω στελέχη του Μίστερ 51% συμμετέχουν ομαδικά κατά «εφοδιαστική αλυσίδα» και καθένα χωριστά σε συσκέψεις, στην διάρκεια των οποίων στελέχη του ίδιου του «Διοικητή αλυσίδας» κάνουν απολογισμό συνολικά των αποτελεσμάτων των λειτουργιών κάθε επιχείρησης, καθώς και έλεγχο των δράσεων και των επιτευχθέντων επί μέρους σκοπών καθενός υπεύθυνου στελέχους κατά τομέα αρμοδιότητας.
Επιπλέον δίνουν νεώτερες εντολές και οδηγίες για την δράση εκάστου στελέχους, προς επίτευξη επί μέρους σκοπών των επιχειρήσεων που εργάζονται, που θα συμβάλλουν αθροιστικά στην επίτευξη του τελικού σκοπού της Μητέρας - Πολυεθνικής Επιχείρησης. (Σχετικά αναφέρομαι και παρακάτω.)
 

Άρα οι προσκληθέντες να συμμετάσχουν σε συνάξεις όπως πχ στην «Exekutiv - Villa», ή στο κρουαζιερόπλοιο «Oriana», ή στο «Davos», που έτυχε να συμμετάσχω εγώ, ή και οπουδήποτε αλλού οργανώνονται από την κάθε «Μητέρα Πολυεθνική Επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου», δεν πρέπει να θεωρούνται «Supply Chain Manager», αλλά απλά εκτελεστικά όργανα άνωθεν εντολών, που εγώ με πρώτο εμένα μας αποκαλώ «Υποτακτικούς Πολυτελείας»!      
 

Το συμπέρασμα είναι ότι καθένας από τους δεκάδες ορισμούς «Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και των «Διοικήσεων» τους, πρέπει να γίνεται μόνο θεωρητικά αποδεκτός, γιατί απλούστατα  συνολικά η λειτουργία της αγοράς βασίζεται στην «αλυσιδωτή εμπλοκή» των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα ποιος είναι ο «Κύριος 51%» που ίσως ελέγχει μια μόνο επιχείρηση ή  ενδεχόμενα και περισσότερες!  
   

                              ΣΕΛΙΔΑ 9     ΕΝΤΑΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
 

Επομένως ορθά ο καθηγητής Μανιάτης δεν αναφέρει ορισμό «εφοδιαστικής αλυσίδας» και του «Logistics της», αλλά περιγράφει σχηματικά στην σελίδα 31 του βιβλίου του την λειτουργική ένταξη των επιχειρήσεων εντός της αγοράς, γιατί απλούστατα οι δράσεις κάθε εμπλεκόμενης επιχείρησης, (πχ Αγορές, Παραγωγή, Πωλήσεις, Μεταφορά, Αποθήκευση, κλπ), εκτελούνται για την επίτευξη του δικού της μόνο τελικού σκοπού. Άρα συνιστούν ένα μόνο «κρίκο της αλυσίδας», στην λειτουργία των επιχειρήσεων και συνολικά της παγκόσμιας αγοράς.

Αν επομένως λάβουμε υπόψη ότι η αγορά λειτουργεί κυρίως σε εκτέλεση Συμβάσεων Πώλησης και Συμβάσεων Έργου, (πχ Μεταφοράς), τότε γίνεται εύκολα κατανοητό, ότι η αγορά λειτουργεί με «αλυσιδωτή εμπλοκή των επιχειρήσεων που ορίζουν οι "Διοικητές Αλυσίδας"», ή, όπως δηλώνω εγώ, με την «Υπαγωγή των Εμπλεκομένων, (Επιχειρήσεων και των στελεχών τους), σε Ιεραρχημένη Σειρά Δράσεων».

Άρα:
Η ΟΔΕ οφείλει να διδάξει στο επιστημονικό πεδίο της Μικροοικονομίας την λειτουργική διάρθρωση και λειτουργία κάθε επιχείρησης χωριστά. Αντίστοιχα να γίνεται προσέγγιση συνολικά της λειτουργίας της αγοράς στο επιστημονικό πεδίο της Μακροοικονομίας.

Φρόνιμο επομένως είναι να χρησιμοποιείται ό όρος «Εφοδιαστική  αλυσίδα»:

α) Μακροοικονομικά όταν περιγράφεται συνολικά η λειτουργία της αγοράς με την εμπλοκή περισσοτέρων κατηγοριών επιχειρήσεων, που καθεμιά συμμετέχει κατά την
    ΑΒΣΠ με νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία στις επί μέρους δραστηριότητες, για να παραχθούν και να κυκλοφορήσουν τα αγαθά από την παραγωγή στην
     κατανάλωση και να πληρωθεί η αξίας τους. 

β) Μικροοικονομικά όταν περιγράφεται η λειτουργική διάρθρωση και η λειτουργία μιας μόνο επιχείρησης που συμμετέχει στην αγορά, όπως τις ορίζει ο επιχειρηματίας
    προς επίτευξη του τελικού σκοπού, για τον οποίο την έχει συστήσει και την λειτουργεί.

γ) Όμως με βάση τις απόψεις των θεωρητικών συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο όρος «“Διοίκηση” Εφοδιαστικής Αλυσίδας» αφορά σε μια Πολυεθνική Επιχείρηση, η
     οποία ελέγχει σε οριζόντια διάταξη περισσότερες ομάδες επιχειρήσεων, που κάθε επιχείρηση της ομάδας έχει σαν επί μέρους σκοπό την  παραγωγή πρώτων υλών,
     βοηθητικών υλικών, ή μια φάση παραγωγής μισοτελειωμένων υλικών, ή ακόμα και τελικών – έτοιμων προϊόντων, την εμπορεία, κλπ.
 

    Ενδεχόμενα ένα μέρος των υλικών θα διατίθεται κατόπιν «άνωθεν συμφωνιών» σε επιχειρήσεις που δρουν υπό τον έλεγχο άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, ή στην
     ελεύθερη αγορά, ή θα διατίθενται σε σημαντικότερες επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου - ομάδας, που αναλαμβάνουν στην συνέχεια την παραγωγή και την διάθεση τελικών
    προϊόντων στην παγκόσμια αγορά!     
 Ιδού ένα σχήμα της ΑΒΣΠ:       

                                                                            

Τα παραπάνω αναλύονται και ερμηνεύονται με ακρίβεια στο προ 60 σχεδόν ετών παραπάνω σχήμα της ΑΒΣΠ, καθώς επίσης και στο 50 χρόνια μεταγενέστερο παρακάτω σχήμα του Christopher.
  
Το σχήμα της ΑΒΣΠ μπορεί να ερμηνευτεί καταρχήν Μικροοικονομικά, δηλαδή όπως απεικονίζεται με την περιγραφή της κάθετης λειτουργικής διάρθρωσης μιας μόνο επιχείρησης. Στο σχήμα από κάτω προς τα επάνω περιγράφονται:

α) Οι δραστηριότητες των εργαζομένων, που έχουν σαν σκοπό να εκτελεστούν οι τριτογενείς λειτουργίες – δράσεις, που καταλήγουν στους πρώτους μικρούς κύκλους, που
     αφορούν σε  παραγωγικά τμήματα, (φάσεις παραγωγικής διαδικασίας, ή λοιπές υπηρεσίες) της επιχείρησης και σε επί μέρους μισοτελειωμένα υλικά.

    (Θυμηθείτε: όσο διαρκεί η δράση των εργαζομένων, πχ να μεταφέρουν την παραγωγή στον  αποθηκευτικό  χώρο έχουμε δράση. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά η
    δράση έχει καταστεί  αυτοτελής δράση, γιατί συνάγεται από την ολοκλήρωση το λογιστικό γεγονός της απόθεσης  των προϊόντων στον αποθηκευτικό χώρο.)
   
    Δίχως την λογιστική εγγραφή πώς θα ήταν δυνατόν να λειτουργήσει το λογιστικό σύστημα Η/Υ για να γνωρίζουν, πχ οι πωλητές της επιχείρησης την διαθεσιμότητα προς
   πώληση μίας  συγκεκριμένης παρτίδας; Ή ίσως την δυνατότητα να εκτελεστεί η παραγγελία του Πελάτη;  (Περισσότερα σε άλλα κείμενα μου.)

β) Οι δραστηριότητες των εργαζομένων για να εκτελεστούν οι δευτερογενείς λειτουργίες - δράσεις.  Δηλαδή οι γραμμές αφορούν σε δράσεις εργαζομένων που εκτελούνται
    στα υλικά που τους προωθήθηκαν από τα προηγούμενα τμήματα της επιχείρησης. Άρα και εδώ εκτελούνται  εγγραφές βιομηχανικής λογιστικής, που εισάγονται και
    αυτές στο λογιστικό σύστημα Η/Υ της  επιχείρησης…

    Άρα δεν υπάρχει «αμάλγαμα στοιχείων κόστους», (διάβαζε “τουρλουμπούκι” στοιχείων   κόστους), που επικαλείται ο Christopher, αλλά καταχωρημένα λογιστικά «τα καθ’
    έκαστα  στοιχεία κόστους και ο καταλογισμός τους στις μονάδες έργου που παρήχθησαν στην κάθε φάση παραγωγής»
, που δίδαξε η ΑΒΣΠ!

γ) οι "βασικές λειτουργίες", που δίδασκε η ΑΒΣΠ, οι οποίες συμπίπτουν με τις απόψεις των θεωρητικών είναι κυρίως οι «Αγορές», η «Παραγωγή» και οι «Πωλήσεις». Ιδού
    πχ και το  αντίστοιχο σχήμα του Christopher στην σελίδα 328, που αφορά στις βασικές λειτουργίες.
 


 
    Με βάση τα προηγούμενα πρέπει να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι η «Διανομή» συνίσταται από  δράσεις που εντάσσονται στην λειτουργία της «Διαθέσεως» και αφορούν
    στην παράδοση των πωληθέντων στον Αγοραστή. Το σχήμα Christopher ορθό θα ήταν επομένως να αναφέρει τον  όρο «Κατανομή» αντί του όρου «Διανομή»… Ίσως
    δεν πρόκειται σε λάθος του Christopher, αλλά σε άγνοια του θέματος από την πλευρά του μεταφραστή!
 

δ) Όμως η ΑΒΣΠ με το υψηλό επιστημονικό πεδίο των καθηγητών της προσέγγιζε επιπλέον τα  θέματα ιδρύσεως και την παραπέρα λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα
    στην αγορά, μεταξύ  αυτών και την επιχείρηση που λειτουργεί με νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία. Σε αυτές τις επιχειρήσεις η ΑΒΣΠ ενέτασσε κατά τα
    γνωστά επιπλέον των παραπάνω βασικών λειτουργιών την «Χρηματοδότηση» και την «Διοίκηση» της επιχείρησης.

    Αυτή η σημαντική διάκριση των επιχειρήσεων δεν προσεγγίζεται από τους θεωρητικούς, που  διδάσκουν την «“Διοίκηση” Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Κατά την γνώμη μου
   ο λόγος είναι ότι οι  επιχειρήσεις «Αλυσίδας» δεν λειτουργούν κατά την ορολογία των θεωρητικών σαν «αυτόνομες οντότητες».

    Επομένως τα θέματα «Διοίκησης» και «Χρηματοδότησης» τα αποφασίζει συνολικά και  μάλιστα για όλες τις επιχειρήσεις του ομίλου, ή και καθ’ ομάδα επιχειρήσεων
    που λειτουργούν αθροιστικά για τον ίδιο τελικό σκοπό, η ιθύνουσα «Μητέρα Επιχείρηση»  στην έδρα της και τα εφαρμόζει με τις αποφάσεις και υποδείξεις αυτών που
    περιβάλλουν την  ηγεσία της Ιθύνουσας - Μητέρας – Πολυεθνικής Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου.  
       
    Άρα οι «επιχειρήσεις αλυσίδας» λειτουργούν σαν «ετερώνυμες», ή «εξαρτημένες», ή  «υποταγμένες οντότητες», ή «αλυσοδεμένες επιχειρήσεις», δηλαδή σαν πιόνια
    κάτω από τον  διαρκή και αυστηρό έλεγχο της Πολυεθνικής Επιχείρησης - Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου. Αυτό εξασφαλίζεται με τον διορισμό στα ΔΣ (Διοικητικά
    Συμβούλια)
αυτών των επιχειρήσεων προσώπων της απόλυτης εμπιστοσύνης από την έδρα της Πολυεθνικής Επιχείρησης.   
 

   Τα πρόσωπα αυτά εκχωρούν στην συνέχεια στους «Υποτακτικούς Πολυτελείας» περιορισμένες  αρμοδιότητες δυνάμει πληρεξουσίων, τα οποία τους επιτρέπουν να
    κορδώνονται, να  φουσκώνουν σαν γάλοι και να πουλάνε μούρη στους υφιστάμενους συνεργάτες τους.  

    Άρα οι αποφάσεις στα ζητήματα Χρηματοδοτήσεως και Διοικήσεως των «εξαρτημένων  οντοτήτων» λαμβάνονταν «άνωθεν» από την ιθύνουσα - Μητέρα επιχείρηση,
    που διακινεί  τεράστια κεφάλαια παγκοσμίως για να καλύπτει τις ανάγκες  των επιχειρήσεων που ελέγχει. 
   
 Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που στα σχήματα «αλυσίδας» των θεωρητικών δεν αναφέρεται  λειτουργία «Διοίκησης» και «Χρηματοδότησης», γιατί αυτές οι λειτουργίες αφορούν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τους θεωρητικούς ως «αυτόνομες οντότητες» ή κατά την ΑΒΣΠ σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με «νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία»!  


Όμως το ίδιο παραπάνω σχήμα της ΑΒΣΠ μπορεί να περιγράψει και τις επιχειρήσεις «εφοδιαστικής αλυσίδας», δηλαδή τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από μια επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή αντί για τις δράσεις των εργαζομένων εντός μίας επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι «αλυσιδωτές εμπλοκές και λειτουργίες» μικρών ή μεγαλύτερων επιχειρήσεων του ομίλου - ομάδας, (όπως απεικονίζονται κλιμακωτά ως κύκλοι στο ίδιο σχήμα της ΑΒΣΠ), που έχουν σαν σκοπό να προσφέρουν υλικά και πρώτες ύλες σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ομίλου.
 

Στην συνέχεια οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του ομίλου (βλέπε πάντα το σχήμα της ΑΒΣΠ) παράγουν πιο σύνθετα υλικά, που τα διαθέτουν σε ακόμα πιο μεγάλες επιχειρήσεις του ομίλου, γιατί όχι όμως και στην ελεύθερη αγορά.
(Προσοχή!

Το ίδιο ακριβώς σχήμα της ΑΒΣΠ απεικονίζει και ο Christopher στην σελίδα 303 του βιβλίου του εκδόσεως 2017 και το ορίζει ως : "χαρτογράφηση της εφοδιαστικής αλυσίδας"! Το σημαντικό όμως είναι ότι οι θεωρητικοί, μη έχοντας επιστημονική και τεχνοκρατική γνώση λειτουργίας της αγοράς, πλάθουν και περιγράφουν καθένας τις προσωπικές του φαντασιώσεις, γαρνιρισμένες και εμπλουτισμένες από ανασφάλεια και αβεβαιότητα, με τις εξ ίσου άβουλες και ανούσιες σοφιστείες που έπλασε η εικονική πραγματικότητα που βιώνουν και οι λοιποί ομοϊδεάτες του.) 
 

Άρα εμένα δεν με εντυπωσιάζουν αναφορές των θεωρητικών, που πχ με έκπληξη δηλώνουν ότι τα ενδύματα «τζιν» παράγονται σταδιακά σε 10 διαφορετικές χώρες.
Αυτό διότι εγώ κουβαλούσα από χώρα σε χώρα τα μισοτελειωμένα προϊόντα των εργοστασίων - πελατών μας, κατά την διάρκεια που εργαζόμουν στην Εταιρεία Διεθνών Μεταφορών!!! 

Τέλος η προς τα επάνω πορεία των υλικών, των μισοτελειωμένων προϊόντων, των βοηθητικών υλικών, κλπ, θα τεθούν στην διάθεση των σημαντικών επιχειρήσεων του ομίλου, όπως πχ αυτές που κατονόμασε παραπάνω ο Antony Sampson, ως επιχειρήσεις «από τηλεφωνεία μέχρι καλλυντικά και από ενοικιάσεις αυτοκινήτων μέχρι αλλαντικά…»!

Στον πίνακα αυτό μπορούν να προστεθούν σήμερα πλέον και επιχειρήσεις πχ αθλητικών ειδών, ειδών καθαρισμού,  ενδυμάτων, πληροφορικής, κλπ, που ελέγχουν μικρότερες επιχειρήσεις του ομίλου, (ή αλλιώς «αλυσοδεμένες φασονιέρισες» - δικός μου ο όρος -), που παράγουν και προμηθεύουν με την επίβλεψη αυτών που έχουν «αντικειμενικότερη αντίληψη των πραγμάτων» σε προκαθορισμένους χρόνους, τιμές, ποιότητες και ποσότητες τα υλικά που τους παραγγέλνονται. 

                 

   ΣΕΛΙΔΑ 12   Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς είναι γνωστός και εφαρμόζεται ήδη από 50 και πλέον ετών. Προς απόδειξη του ισχυρισμού μου σας απεικονίζω το βιβλίο του Christopher Tugendhat με τίτλο: «CES MULTINATIONALES  qui nous gouvernent». (Αυτές οι Πολυεθνικές που μας κυβερνάνε.) Η γαλλική έκδοση είναι του έτους 1973, ενώ πρωτότυπη είναι η αγγλική από το 1971 με τίτλο: «THE MULTINATIONALS», που αγόρασα και διάβασα όταν έκανα το 77 την επιμόρφωση μου στο Παρίσι. Ιδού το εξώφυλλο του βιβλίου:
 


Ήδη στις πρώτες σελίδες ο συγγραφέας δηλώνει για τις πολυεθνικές, που ενδεικτικά αναφέρονται στο εξώφυλλο του βιβλίου και τα προϊόντα που παράγουν ότι:
«...δεν αφορούν σε προϊόντα που παράγονται σε ένα τόπο και διατίθενται σε άλλο τόπο»…
και συνεχίζει…
…«Στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις πρόκειται για προϊόντα που παράγονται σε περισσότερες διαφορετικές χώρες και επιχειρήσεις, για να διατεθούν τελικά στην παγκόσμια αγορά με την εφαρμογή: {«συστημάτων διανομής», τα οποία περιλαμβάνουν την κυκλοφορία προϊόντων και υλικών που διέρχονται και διεθνή σύνορα»}!!!»   

Ερωτώ: Μήπως εδώ εντοπίζεται η "ιδέα" εφοδιαστικής αλυσίδας προ του 1990, που επικαλείται ο Christopher; Καθώς επίσης και η έννοια "Logistics" των θεωρητικών;

 

Συγκρινε:
Οι σύγχρονοι θεωρητικοί αναφέρουν και αναλύουν την εμπλοκή των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων εντός της διεθνούς αγοράς ως «Logistics & Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας». Όμως, όπως αποδεικνύω, τα ζητήματα παραγωγής και κυκλοφορίας των αγαθών παγκοσμίως δεν εμφανίστηκαν μετά την δεκαετία του 90, όπως δηλώνουν οι θεωρητικοί.

Θυμηθείτε:
Ο Christopher δηλώνει παραπάνω ότι η έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα το 90 ήταν στα σπάργανα». Προβληματιστείτε επομένως για να κατανοήσετε ότι και προ του 90 λειτουργούσε η παγκόσμια αγορά για την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων παραγωγής στην κατανάλωση. 

Όμως,

Το παραπάνω βιβλίο αποδεικνύει όμως ότι τα ζητήματα διεθνούς παραγωγής και κυκλοφορίας της παραγωγής των αγαθών παγκοσμίως, εφαρμόζονταν πολλές δεκαετίες πρωτύτερα του 90. Απλά οι πρωτοπόροι που ασχολήθηκαν με τον τομέα της παραγωγής, της κατανομής της παραγωγής σε διαφόρους τόπους και χώρες και της «Διάθεσης» των αγαθών της παραγωγής στην παγκόσμια αγορά, περιέγραφαν τις σύγχρονες ερασιτεχνικές έννοιες: «“προς τα εμπρός δράσεις” ή και “προς τα πίσω δράσεις” των επιχειρήσεων» ως  «συστήματα διανομής».
 

Σημειωτέον ότι η «Διανομή» που απεικονίζεται στο παραπάνω σχήμα στην σελίδα 328 του βιβλίου του Christopher δεν έχει σχέση με τα «συστήματα διανομής», διότι πρώτα καταρτίζεται η σύμβαση πώλησης και στην συνέχεια σε εφαρμογή των όρων της σύμβασης πώλησης εκτελείται η Μεταφορά για να διανεμηθεί ή αν θέλετε να παραδοθεί το πωληθέν είδος στον αγοραστή
 

Λάβετε υπόψη ότι ο Ταχυδρομικός “Διανομέας” περιφέρεται από πόρτα σε πόρτα για την παράδοση της αλληλογραφίας στους παραλήπτες. Η δήλωση είναι βάσιμη, γιατί υπηρέτησα την θητεία μου στο στράτευμα ως έφεδρος λοχίας Τ.Υ.Σ. –  Ταχυδρομικής Υπηρεσίας Στρατού – και εκπαιδεύτηκα σαν Προϊστάμενος Ταχυδρομικού Γραφείου. Άρα κατέχω την αλυσιδωτή δράση εμπλεκομένων, ώστε μια επιστολή από τον Καναδά ή την Αυστραλία να φθάσει σε ένα στρατιώτη που υπηρετούσε  σε μια μονάδα στα ελληνικά σύνορα και αντίστροφα.
 

Η διαφορά με την «εφοδιαστική αλυσίδα» της θεωρίας είναι ότι στην μια περίπτωση τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην Τ.Υ.Σ. “διοικούν” μια επιστολή βάρους 5 - 10 gr,  ενώ στην «διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας» οι “αλυσοδεμένοι διοικούν” πχ 5 -10 τόνους προϊόντων / εμπορευμάτων.  
 

Κατά τα γνωστά η δράση για την αποκέντρωση της παραγωγής για να βρίσκεται πλησίον των πελατών και της κατανάλωσης καλείται όπως την δίδαξε η ΑΒΣΠ ως «Κατανομή της Παραγωγής» σε αποκεντρωμένους τόπους και χώρες. (Βλέπε σε άλλα κείμενα μου περί του τόπου εγκαταστάσεως των επιχειρήσεων. Στην Κατανομή κύριος των προϊόντων παραμένει ο ίδιος ο Παραγωγός, ή μια “αδελφή επιχείρηση” στην άλλη χώρα που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματικό όμιλο.) 
 

Η Βαβυλωνία ορισμών στην λειτουργία της αγοράς εξηγείται από το γεγονός ότι στην διάρκεια του χρόνου παρεισφρέουν στο επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ άσχετοι με το αντικείμενο, κυρίως προερχόμενοι από τα Πολυτεχνεία, τους οποίους εγώ αποκαλώ «Logistician Mastorantza» και ειδικότερα τους πολιτικούς μηχανικούς τους αποκαλώ «Logistician Betaτζήδες».   

Τα πρόσωπα αυτά έχουν την ψευδαίσθηση, ότι επειδή κατέχουν το επιστημονικό πεδίο της κατασκευής των υποδομών, των μηχανολογικών εξοπλισμών, των μέσων μεταφοράς, κλπ, κατέχουν και το επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ, δηλαδή την Οργάνωση και την Εκμετάλλευση των Συντελεστών της Παραγωγής, (Με βάση την διδασκαλία της ΑΒΣΠ Φύση, Εργασία, Κεφάλαιο), για την παραγωγή και την διάθεση των αγαθών στην αγορά και στην κατανάλωση με σκοπό την επίτευξη κέρδους.  
 

Με την άποψη αυτή πιστεύω ότι συμφωνεί ο καθηγητής Μανιάτης, γιατί αναφέρει στην σελίδα 85 του συγγράμματος του ότι: «Η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας δεν ασχολείται ούτε με την τεχνολογία παραγωγής, από την άποψη του σχεδιασμού των μηχανημάτων και των οχημάτων, ούτε με τον σχεδιασμό των τελικών προϊόντων.» Άρα συνάγεται το συμπέρασμα ότι η Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας "ασχολείται" με εμπορικά, νομικά, οικονομικά, κλπ επιστημονικά πεδία, που διδάσκονται στην ΟΔΕ!


Σαν παράδειγμα για την ανεπίτρεπτη εισβολή των τεχνικών στην ΟΔΕ, αναφέρω το βιβλίο των Sunil Chopra  & Peter Meindl,  εκδόσεως στην Ελλάδα το έτος 2015 με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία». Ήδη στα σχετικά με τον  Sunil Chopra αναφέρεται ότι:

«Είναι διακεκριμένος από την IBM καθηγητής Διοίκησης Λειτουργιών και πληροφοριακών Συστημάτων στο Kellogg School of Management.» Επιπλέον ότι «εργάστηκε για ένα χρόνο στο τμήμα έρευνας της IBM.» Πιστεύω επομένως ότι το βιβλίο του είναι παραγγελιά της IBM, για να προβάλει στην αγορά τις δυνατότητες των «πληροφοριακών της  συστημάτων Η/Υ».
Προσοχή όμως:
Ειδικά για την ΙΒΜ αναφέρει ο Tugendhat στην σελίδα 187 του βιβλίου του εκδόσεως 1971 ότι: «Ουδέποτε από τις καλές ημέρες της Standard Oil  του John D. Rockefeller κατά τον 19ο αιώνα, μια εταιρεία όπως η ΙΒΜ, είχε κατορθώσει αυτεξούσια μια τέτοια στρατηγική και οικονομική πρωτιά στην παγκόσμια βιομηχανία».
 

Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι η ΙΒΜ για να επιτύχει αυτούς τους στόχους χρησιμοποίησε διαχρονικά πάρα πολλούς «ειδικούς επιστήμονες», που δεν είχαν όμως σχέση με την Διοίκηση – δηλαδή τον “Κύριο 51%” - της ίδιας της ΙΒΜ…   
        

Δεν πρέπει όμως οι φοιτητές ΟΔΕ να παραβλέψουν το γεγονός, ότι η IBM και όλες οι υπόλοιπες πολυεθνικές επιχειρήσεις που υπάρχουν στο εξώφυλλο του παραπάνω βιβλίου του Tugendhat εφάρμοζαν ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 70 «συστήματα διανομής»… και ότι το μόνο που άλλαξε από τότε είναι η τεχνολογία Η/Υ και η μετονομασία τους από: «συστήματα διανομής» σε «πληροφοριακά συστήματα Η/Υ», (εννοείται «Διανομής»).
 

Ως είναι αυτονόητο η έννοια «Διανομή», ανεξάρτητα πως την προσεγγίζουν οι θεωρητικοί, αφορά συνολικά και στην κυκλοφορία παγκοσμίως των μισοτελειωμένων προϊόντων ή και των έτοιμων προϊόντων της παραγωγής, μεταξύ των επιχειρήσεων που ελέγχει μια Πολυεθνική Επιχείρηση. Όμως, στην περίπτωση αυτή η «Διανομή» των ειδών διεθνώς μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου της Πολυεθνικής επιχείρησης εκτελείται με μια νομότυπη μεν, πλην όμως στην ουσία εικονική πώληση, προς άλλη επιχείρηση του ομίλου σε άλλη χώρα, προκειμένου να τηρηθούν οι φορολογικοί, τελωνειακοί και συναλλαγματικοί κανόνες.

Η μητέρα μου, (μια απλή κορδελιάστρα του Δημοτικού), θα περιέγραφε αυτήν την λειτουργία της αγοράς έτσι: «Τσούλησε το λάδι μας και μπήκε στο πιθάρι μας.» Εγώ σχολιάζω απλά ότι τα υλικά και οι αξίες τους πηγαίνουν από μια “τσέπη” - επιχείρηση - της Πολυεθνικής που είναι εγκατεστημένη σε μια χώρα, προς μια άλλη "τσέπη" - επιχείρηση - της ίδιας Πολυεθνικής, που είναι εγκατεστημένη σε μια άλλη χώρα!
 

Θυμήσου: "Κατανομή" έχουμε όταν αποτίθεται το προϊόν στην ίδια χώρα και προς ίδιες εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή προς εγκαταστάσεις αποθηκευτικής επιχείρησης. Δηλαδή «κύριος» του προϊόντος παραμένει ο παραγωγός του. Στην «διανομή», λόγω της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης  αλλάζει ο κύριος του πωληθέντος είδους.


Αντίστοιχα αλλάζει ο κύριος του πωληθέντος και με την νομότυπη – πλην όμως εικονική πώληση, δηλαδή στην περίπτωση που πωλητής και  αγοραστής ελέγχονται από Πολυεθνική Επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου ή κατά τους θεωρητικούς ο πωλητής και ο αγοραστής ελέγχονται από αυτόν που κατά τους θεωρητικούς ενδιαφέρεται για το «καλό της αλυσίδας» ή για το «καλό του συνόλου», ή, αυτόν που εγώ αποκαλώ «Κύριο 51%»!
 

Ανεξάρτητα όμως των ορισμών το επιστημονικό πεδίο που διδάσκει την εφαρμογή των κανόνων στην λειτουργία των επιχειρήσεων είναι η ΟΔΕ. Το μόνο που άλλαξε στην πορεία των δεκαετιών είναι η τεχνολογία. Άρα διαχρονικά λειτουργούσε η «λογιστική» και τα «συστήματα λογιστικής», για να καταχωρούνται:

- αρχικά στα «συστήματα διανομής» και
- αργότερα στα «πληροφοριακά συστήματα διανομής Η/Υ»,
  τα λογιστικά γεγονότα που συνάγονταν τόσο από την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης, όσο και από «τις προς τα εμπρός και προς τα πίσω» συναλλαγές της
  επιχείρησης με τους πελάτες ή τους προμηθευτές, ή και τις άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

 Αυτό μάλιστα με την τήρηση ενιαίων διατάξεων, που επέτρεπαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές.
Στο μάθημα της λογιστικής ήδη από την εποχή της Ανωτάτης Εμπορικής και της Ανωτάτης  Βιομηχανικής διδάσκονταν οι «Κώδικες» φορολογικών στοιχείων
και αργότερα οι «Κώδικες» βιβλίων και στοιχείων, Συναλλαγματικοί κανόνες της Τραπέζης της Ελλάδος, κλπ.

Άρα τα «Πληροφοριακά Συστήματα Η/Υ» που είναι εγκεκριμένα από τις φορολογικές αρχές συνιστούν για μια Πολυεθνική επιχείρηση το ασφαλές μέσο, για να ελέγξει τις δραστηριότητες λειτουργίας των επιχειρήσεων του ομίλου της. Δηλαδή τις αγορές, την παραγωγή, την κατανομή της παραγωγής, τις νομότυπες - “εικονικές”*** πωλήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου, την πώληση των προϊόντων προς τρίτους, κλπ.  
(Εδώ: *** “εικονικές” = παραδόσεις αγαθών μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου.)  

 

            ΣΕΛΙΔΑ 15     ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 

Ήδη με τις παραπάνω  αναφορές φάνηκε ότι:
H «Κατανομή» περιέχει χαμαλίκι για να εκτελεστεί, δηλαδή χειρονακτικές εργασίες, όπως πχ φόρτωση, εκφόρτωση, συσκευασία, ταξινόμηση, κλπ. Επιπλέον όμως οι δράσεις Κατανομής δεν απεικονίζονται με σχήματα, αλλά με λογιστικές εγγραφές που συνάγονται όταν οι δράσεις των στελεχών των επιχειρήσεων έχουν καταστεί αυτοτελείς δράσεις, δηλαδή καταχωρούνται:

- Στο «λογιστικό σύστημα» της άμεσα εμπλεκόμενης επιχείρησης,
- Στα «πληροφοριακά συστήματα» των λοιπών εμπλεκομένων επιχειρήσεων ενός ομίλου,
- Αλλά και ταυτόχρονα κατά περίπτωση και στο «πληροφοριακό σύστημα» της «Μητέρας Πολυεθνικής», (ίσως κατά τους θεωρητικούς της "Διοικήτριας" της εφοδιαστικής
  αλυσίδας;), όταν θα έχουν  εκτελεστεί ολοσχερώς, δηλαδή θα έχουν καταστεί κατά τα γνωστά αυτοτελείς δράσεις.


Ταυτόχρονα όμως λειτουργούν και λογιστικά συστήματα Η/Υ για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων που συνάγονται από την κατάρτιση και την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης και των συμβάσεων έργου, μεταξύ των επιχειρήσεων του ομίλου της Πολυεθνικής και τρίτων επιχειρήσεων, δηλαδή των προμηθευτών ή των πελατών τους.

Αυτό οι θεωρητικοί το περιγράφουν «προς τα εμπρός και προς τα πίσω»… Η διαφορά στην πάροδο του χρόνου, είναι ότι εξελίχθηκε η τεχνολογία, που επιτρέπει την αυτόματη μεταβίβαση των πληροφοριών:
 
- Τόσο μεταξύ του λογιστικού συστήματος μεταξύ των τμημάτων εντός της ίδιας επιχείρησης,
- Όσο και μεταξύ των συνεργαζομένων επιχειρήσεων, (για την λήψη και διαβίβαση εντολών), ανεξάρτητα του τόπου που είναι  εγκατεστημένες,
  επιπλέον
- Μεταξύ της Πολυεθνικής και των επιχειρήσεων που ελέγχει, αλλά και
- Με δυνατότητα πρόσβασης των φορολογικών αρχών στα λογιστικά συστήματα των επιχειρήσεων.


Για την εμπέδωση αυτών των δυσδιάκριτων λειτουργιών της αγοράς επαναλαμβάνω μια αγγελία εφημερίδας του 2013, που επιγράφεται ως «Logistics» πλην όμως αφορά σε συγκεκριμένες δράσεις εργαζομένων:
 Από την αγγελία φαίνεται καθαρά ότι έχουμε ένα «κρίκο αλυσίδας» μιας πολυεθνικής επιχείρησης, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «προς τα εμπρός δράση» ή και ως «Distribution Center Ελλάδος» της συγκεκριμένης πολυεθνικής, - "Διοικήτριας Εφοδιαστικής Αλυσίδας", που παράγει διεθνώς και διαθέτει αυτά τα ρούχα παγκοσμίως.

Σε ότι αφορά στην εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης διακρίνουμε 2 κύριες δραστηριότητες:
1) Το «χαμαλίκι*, δηλαδή τις δράσεις για την διαχείριση των εμπορευμάτων, πχ όπως αναφέρει η παραπάνω αγγελία «παραλαβή ταξινόμηση»,  «φόρτωση παραγγελιών»,
     «Διεκπεραίωση εισαγωγών», «αποστολών», «εσωτερικών διακινήσεων». Τα στελέχη αυτά τα ονομάζω «Ορντίναντσες Αποθήκης», για να απομυθοποιήσω τον
     εισαγόμενο όρο «Supply Chain  Manager». (*το χαμαλίκι είναι δικός μου όρος...)
 
2) Την λογιστική απεικόνιση των παραπάνω «δράσεων», οι οποίες κατά τα γνωστά όταν  εκτελεστούν ολοσχερώς συνάγονται λογιστικά γεγονότα και καλούνται
     κατά την ΑΒΣΠ «αυτοτελείς δράσεις». Τα στελέχη που καταχωρούν τις λογιστικές εγγραφές αφίξεων - παραλαβών και εκδίδουν τα έγγραφα μεταφοράς, ήτοι τιμολόγια
     πώλησης, δελτία αποστολής, κλπ, τα ονομάζω «τροχονόμους της παλέτας», για να απομυθοποιήσω τον εισαγόμενο όρο «Logistics Manager». 


Όπως δηλώνεται στην αγγελία το απολυτήριο Λυκείου είναι αρκετό, για την θέση «Ορντίναντσας Αποθήκης»  ή «τροχονόμου της παλέτας» στην παραπάνω επιχείρηση, γιατί οι δράσεις είναι αόριστα και όμοια επαναλαμβανόμενες.
Επιπλέον…
…Η πρόσληψη υπαλλήλων μειωμένων προσόντων συνδράμει στην βεβαιότητα κάθε υποτακτικού πολυτελείας, ότι κατά την επίσκεψη στην επιχείρηση υψηλόβαθμων στελεχών από την έδρα της Μητέρας Επιχείρησης και στις συζητήσεις ρουτίνας με τους  εργαζόμενους, δεν θα λάμψουν οι ικανότητες, το ταλέντο και οι γνώσεις κάποιου στελέχους, πχ πτυχιούχου ΟΔΕ, που εργάζεται καπελωμένος κάτω από την σκιά του υποτακτικού πολυτελείας!  
 

Είναι αυτονόητο ότι τα στελέχη από την έδρα της επιχείρησης ή τυχόν άλλων ομίλων επιχειρήσεων προμηθευτών, πελατών ή συνεργατών, δεν πρόκειται να εντυπωσιαστούν αν ακούσουν 10 ορισμούς «αλυσίδας» και άλλων τόσων «Logistics»! Αυτό που μετράει την συγκεκριμένη στιγμή είναι αντιληφθεί ο πτυχιούχος ΟΔΕ
τι θέλει να “ψαρέψει”, δηλαδή να εκμαιεύσει ο συνομιλητής του και να αναφέρει δήθεν αδιάφορα τους παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, για να επιτευχθεί ο σκοπός που προβληματίζει τον επισκέπτη από την έδρα της Πολυεθνικής – συνομιλητή του.   
 
Η ΟΔΕ οφείλει επομένως να απεγκλωβιστεί από τους ξενόφερτους όρους «Supply Chain» και «Logistics», που παπαγαλίζουν οι «Supply Chain Managermanatzides» και η «Logistician Mastoranza» και να διδάσκει επιστημονικά την λειτουργία της αγοράς με την εισαγωγή αυστηρά ελληνικής νομικής, εμπορικής, οικονομικής, φορολογικής, κλπ, ορολογίας.  

Κατά συνέπεια στην πράξη λειτουργίας της αγοράς έχουμε κατάρτιση σύμβασης πώλησης, σε εκτέλεση της οποίας ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πωληθέν εμπόρευμα στον αγοραστή. Άρα στην «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», (όποια θεωρητική έννοια και αν έχει ο όρος αυτός), εμφανίζεται η «Μεταφορά», δηλαδή οι δράσεις του «Μεταφορέα», που προσφέρει τις υπηρεσίες του για να εκτελεστούν οι όροι της σύμβασης πώλησης…

Με βάση τα παραπάνω μπορώ να σχολιάσω και το σχήμα που απεικονίζει ο καθηγητής Μανιάτης στην σελίδα 31 του  βιβλίου του, αντί να αναφέρει ένα ακόμα ορισμό «Εφοδιαστικής Αλυσίδας».

Ιδού το σχήμα Μανιάτη!
 


Είναι προφανές καταρχήν ότι οι «Προμηθευτές» και η «Παραγωγή» συνιστούν λειτουργίες της αγοράς. Επιπλέον ενδεχόμενα να αφορούν σε επιχειρήσεις «Αλυσίδας», δηλαδή σε επιχειρήσεις που ελέγχονται από μια επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου. Ίσως όμως να αφορούν και σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά την ΑΒΣΠ με «νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία» ή κατά τις απόψεις των θεωρητικών να αφορούν σε μια επιχείρηση που λειτουργεί σαν «αυτόνομη οντότητα».


Σε ότι αφορά στην «Μεταφορά» και στα «Κέντρα Διανομής» του σχήματος πρόκειται για λειτουργίες της αγοράς που είναι αναγκαίες για να βρεθούν ορθολογικά τα αγαθά από τον πωλητή στον αγοραστή ή και από την Παραγωγή στην Κατανάλωση.


Σαφής αναφορά της ύπαρξης και λειτουργίας των «Κέντρων Διανομής» έγινε από τον Tugendhat ήδη από το 1971 στο παραπάνω βιβλίο του, γιατί αναφέρει τα «Λογιστικά Συστήματα», στα οποία περιγράφονται οι δράσεις για την παραγωγή και κυκλοφορία των προϊόντων και τα όρισε μάλιστα όπως τώρα εύστοχα και ορθά ο καθ. Μανιάτης, δηλαδή ως: «Systemes de distribution» - «Distribution Center(s)».
 

Ενδιαφέρον μάλιστα είναι ότι το βιβλίο του Tugendhat αρχίζει σχολιάζοντας τις μεταβολές που επήλθαν στην λειτουργία της αγοράς «στο διάστημα των 25 τελευταίων ετών». Λαμβάνοντας επομένως υπόψη ότι το βιβλίο του Tugendhat γράφτηκε το έτος 1970, γίνεται σαφές ότι αφορά στην περίοδο που μόλις είχε καταλαγιάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος!
 

Προσωπικά έχω δουλέψει από το 1964 στην ελβετική εταιρεία Διεθνών Μεταφορών ΔΑΝΖΑΣ ΕΛΛΑΣ Ε.ΠΕ. στο εξής «Σύστημα Διανομής»:
Εκείνη την εποχή όλα τα εμπορεύματα από την Βόρεια Ευρώπη, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, κλπ, τα συγκέντρωναν οι ελληνικές εταιρείες μεταφορών στο Salzburg,  (σύνορα Αυστρίας Γερμανίας).

Από εκεί αναχωρούσαν με οργάνωση της εταιρείας Franz Welz προς την Χώρα μας σιδηροδρομικά βαγόνια με συμφόρτωση των αποστολών των εταιρειών Σένκερ, Πρόοδος και Δάνζας και με παραλήπτη εκ περιτροπής μια από τις 3 εταιρείες, η οποία εκχωρούσε στο τελωνείο τα φορτία των δύο άλλων…

Δεδομένου ότι στην συνέχεια εκχωρούσε στο τελωνείο καθεμιά εταιρεία με διατακτικές τις αποστολές στον κάθε πελάτη της, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στην Χερσαία Διεθνή Μεταφορά τα πρώτα «Κέντρα Διανομής», που λειτούργησαν στην χώρα μας ήταν τα Ελληνικά Τελωνεία. Στην συνέχεια κατά τα γνωστά με την ισχύ του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα 2454/93 λειτουργούν και  «Κέντρα Διανομής» ιδιωτικών επιχειρήσεων. (Βλέπε και σε άλλα κείμενα μου.)
 

  Το συμπέρασμα είναι ότι οι δράσεις εντός των «Distribution Center(s)», (Κέντρων Διανομής), συνιστά διαχρονικά το «χαμαλίκι» της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Αντίθετα, το «System de distribution», (δεν γνωρίζω τον αγγλικό όρο του πρωτότυπου κειμένου), αφορά στην λογιστική επιστήμη που παρακολουθεί σαν σκιά την παραγωγή και την κυκλοφορία των προϊόντων και απεικονίζει με λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά συστήματα Η/Υ, (ίσως κατά τους θεωρητικούς “Logistics”;), τις μεταβολές στους κυρίους, στους κατόχους, στις ποσότητες, στις αξίες, κλπ, ανά πάσα στιγμή των αγαθών!!!
 

  Ο δημοσιογράφος Christopher στην σελίδα 248 του βιβλίου του εκδόσεως 2017 αναφέρεται στα «Συγκεντρωτικά Logistics στη Lever Europe», με την διευκρίνιση ότι η «Lever» είναι μέρος της παγκόσμιας εταιρείας Unilever.
Όμως…
…ο Tugendhat στο βιβλίο του για τις Πολυεθνικές αναφέρεται ήδη 40 χρόνια πρωτύτερα, στην Εισαγωγή (Introduction) του βιβλίου του στην σελίδα 7, για την «Unilever» και για τα «Συστήματα Διανομής» που εφαρμόζει. Αυτό σημαίνει ότι οι σχετικές αναφορές του Christopher συνιστούν απλά ένα κατά 40 χρόνια ετεροχρονισμένο δημοσιογραφικό κουτσομπολιό, που δεν έχει σχέση με την επιστήμη ΟΔΕ και την Διοίκηση της Πολυεθνικής «Unilever», ως και των αποφάσεων της για την αναδιοργάνωση της παραγωγής και των «Συστημάτων Διανομής» των σαπουνιών ή άλλων προϊόντων της.  
 

Ειδικότερα στην σελίδα 249 αναφέρει ο Tugendhat σχετικά με την εγκατάσταση των θυγατρικών των Πολυεθνικών επιχειρήσεων την δήλωση του Διευθυντή της Unilever Dr Ernest Woodroofe, που δημοσιεύτηκε στους «Times» στις 4 Νοεμβρίου 1969: «Être à la foi grand et aimé  semble une chose contre nature». (Το να είσαι μεγάλος και ταυτόχρονα αγαπητός μοιάζει σαν ένα πράγμα ενάντια στην φύση.)
 

Είναι επομένως αυτονόητο ότι οι Διοικήσεις των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων έχουν σαν πρωταρχικό μέλημα να επενδύουν τα τεράστια κεφάλαια που διαθέτουν για την αγορά, την πώληση και την συγχώνευση επιχειρήσεων. Ο σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι να ελέγχουν την παγκόσμια αγορά, σε ότι αφορά στην παραγωγή και στην διάθεση στην κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων.
 

Στις αποφάσεις τους όμως για την εγκατάσταση επιχειρήσεων παγκοσμίως, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μεταξύ πολλών άλλων παραγόντων και τις κυβερνήσεις των κρατών, τις μικρές εγχώριες επιχειρήσεις, τους συνδικαλιστές και τους καταναλωτές…
 

Οι περισσότερες Πολυεθνικές προκειμένου να αναπτύξουν και να ελέγξουν τις «αλυσίδες» τους εφαρμόζουν εξαιρετικά πολύπλοκες μεθόδους για την οικονομική ανάπτυξη των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Αν τα συμπεράσματα είναι αρνητικά εγκαταλείπεται η επένδυση πριν δαπανηθεί έστω και μια δεκάρα!
 

 Κατά συνέπεια οι Πολυεθνικές, δηλαδή οι "διοικητές της εφοδιαστικής τους αλυσίδας", δεν διστάζουν να αγοράζουν ή να πουλάνε επιχειρήσεις με ευκολία σαν να πρόκειται για κατσαρόλες. Ή σε ότι αφορά στα στελέχη τους, να προσλαμβάνουν και να απολύουν το προσωπικό αυτών των επιχειρήσεων με απίστευτη ταχύτητα, αδιαφορία και ψυχρότητα.
 

Κυρίως όμως έχουν και σαν παρασκηνιακή δραστηριότητα να συνάπτουν συμφωνίες με άλλους ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων αλυσίδας, με σκοπό:
- να μοιράσουν την αγορά,
- να ελέγξουν από κοινού μια επιχείρηση που θα τις προμηθεύει συγκεκριμένα είδη σε προσιτές τιμές,  
- να καθορίζουν τις τιμές των προϊόντων τους για να αποφεύγεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός,
- να μην προσλαμβάνουν υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων τους για να κρατούν χαμηλά τις αμοιβές  τους...
…Όλα αυτά βέβαια σε εφαρμογή της λαϊκής ρήσης «κόρακας - κοράκου μάτι δεν βγάνει»! 
 

Για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και...
...Για την κατανόηση της έννοιας της "οικονομικής οντότητας της ομάδας επιχειρήσεων" ή του "συνόλου επιχειρήσεων" που εισάγουν οι θεωρητικοί θα αναφέρω ένα απόσπασμα από την σελίδα 11 του συγγράμματος της ΑΒΣΠ "Ενοποιημένοι Ισολογισμοί" του 1960, που αφορά στους λόγους της πλειοψηφικής συμμετοχής της Ιθύνουσας Επιχείρησης,
(ή Mister 51% κατ' εμέ ή κατά τους θεωρητικούς Supply Chain Manager;), στις εξαρτημένες επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που ελέγχει:

α) "Αν ο λόγος της πλειοψηφικής συμμετοχής είναι  η υπό της ιθύνουσας επικερδής απλώς τοποθέτηση κεφαλαίων άνευ οιουδήποτε ενδιαφέροντος προαγωγής των ιδίων αυτής
     εργασιών, ο δημιουργούμενος σύνδεσμος είναι χαλαρός και πολλάκις πρόσκαιρος"
. (θυμηθείτε την παραπάνω αναφορά μου: "αγοράζουν και πουλάνε εταιρείες με ευκολία
     σαν κατσαρόλες"!)
Αντίθετα...
β) "Αν η αιτία της απόκτησης από την ιθύνουσα της πλειοψηφικής συμμετοχής επί της εξαρτώμενης, (διάβαζε αλυσοδεμένης), είναι η δημιουργία μιας μόνιμης βιομηχανικής ή
     εμπορικής δραστηριότητας ή η επέκταση και η επαύξηση των ιδίων αυτής εργασιών και γενικώς αμέσως ή εμμέσως βελτίωση αυτών, ο σύνδεσμος λόγο των 
     αναπτυσσόμενων σχέσων μεταξύ των δύο εταιρειών, είναι στενός και αρραγής και εκδηλώνεται δια μιας μονίμου μεταξύ αυτών συνεργασίας.  Π.χ. η Α ιθύνουσα επιχείρηση
     αγοράζει τις πρώτες ύλες οι οποίες απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων της παρά της Β και πωλεί τα προϊόντα της στην Γ, η οποία έχει αναλάβει την διοχέτευση
     αυτών στην αγορά.

    
Διευκρίνηση δική μου:
      Λάβετε υπόψη ότι τίποτα δεν εμποδίζει την ιθύνουσα επιχείρηση να αγοράσει την πλειοψηφία των μετοχών της επιχείρησης που προμηθεύεται τις πρώτες ύλες, για να
      αποφύγει τα "τυχόν κουνήματα φτερών πεταλούδας", που αναφέρει εμφαντικά ο Christopher στην σελίδα 227...
      Επιπλέον...
      Πριν το 1990 δεν "κυκλοφορούσαν απλώς οι ιδέες της εφοδιαστικής αλυσίδας", όπως αναφέρει ο Christopher, αλλά λειτουργούσε στην αγορά η ίδια η "Διοίκηση της
      εφοδιαστικής αλυσίδας"
, όπως όμως την δίδασκε η ΑΒΣΠ, που ήταν μάλιστα όπως έχω αναφέρει, μανταλωμένη με φορολογικούς και τελωνειακούς κανόνες!!!

      Τέλος σημειώστε παρενθετικά γιατί ερωτήθηκα - 19.05.2021 - ότι...
      ... Ο Christopher περιγράφει την ίδια ακριβώς λειτουργία της αγοράς όπως ακριβώς την αναφέρει το παραπάνω απόσπασμα από την διδασκαλία της ΑΒΣΠ του 60. Ιδού
      προς απόδειξη το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο του Christopher εκδόσεως 2017, σελίδα 318, που αφορά στον "Ενορχηστρωτή Εφοδιαστικής Αλυσίδας" Li & Fung:
      {"Η Li & Fung έχει την δυνατότητα να προσφύγει σε αυτή την μεγάλη ποικιλία συνεργασιών, επιλέγοντας νήματα από την μια χώρα, τα οποία θα υφανθούν και θα βαφτούν
        σε μία άλλη, θα κοπούν σε μια τρίτη και θα ραφτούν σε μια τέταρτη, πριν αποσταλούν στους λιανοπωλητές."}

       Ένας πρωτοετής φοιτητής θα ρωτούσε σχετικά "με την μεγάλη ποικιλία συνεργασιών", αν αφορά στις "εξαρτημένες" ή στις "μη εξαρτημένες οντότητες"; Επιπλέον αν αφορά
        στις "οντότητες" που ελέγχονται από την ίδια την Li & Fung ή τυχόν από άλλον Mister 51% - από άλλη Πολυεθνική - άλλον "ενορχηστρωτή Εφοδιαστικής Αλυσίδας";...
        Επιπλέον, μήπως ο "ενορχηστρωτής" Li & Fung  "προσφεύγει" στην "συνεργασία" με την Διοίκηση κάποιας άλλης Πολυεθνικής επιχείρησης, η οποία ελέγχει τις εταιρείες
        που θα προμηθεύσουν τελικά την Li & Fung; Τέλος,...
        ...Τι σημαίνει "πριν αποσταλούν στους λιανοπωλητές"; "Ποιός αποστέλλει"; Ποιός πληρώνει; Πώς αμείβεται η εμπλοκή της Li & Fung στο όλο νταραβέρι;
        Αυτό όμως ας το "διδάξει" ο δημοσιογράφος Christopher.

        Όμως
        Η ΑΒΣΠ δίδαξε ότι η Ιθύνουσα Επιχείρηση, - Mister 51% - Πολυεθνική - όπως είναι υποθέτω η Li & Fung, κερδίζει με βάση την πλειοψηφική συμμετοχή της στο κεφάλαιο
         των επιχειρήσεων που ελέγχει.
        Ως γνωστό, στο τέλος κάθε χρήσης το ΔΣ συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που στην περίπτωση μας η Li & Fung κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των
        μετοχών τους, δηλαδή πχ των παραπάνω  επιχειρήσεων νηματουργίας, υφαντουργίας, βαφείου, ραφής ενδυμάτων...
        Όμως
        Σε αυτήν την Γεν. Συνέλευση την Li & Fung εκπροσωπεί βάσει πληρεξουσίου ένας άριστος και έμπειρος μεταπτυχιακός ΟΔΕ προερχόμενος από την έδρα της Πολυεθνικής
        - Ιθύνουσας επιχείρησης - που θα εκτελέσει τις αποφάσεις που ελήφθησαν προηγούμενα στην έδρα της ίδιας της Li & Fung, σχετικά με την διάθεση των κερδών μιας προς
           μία της κάθε επιχείρησης του ομίλου, πχ:
        α) Να μην διανεμιθούν τα κέρδη αλλά να επενδυθούν για την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης με σκοπό την αγορά των αναγκαίων για την αύξηση της παραγωγής,
        β) Να μην διανεμιθούν τα κέρδη αλλά να επενδυθούν για την "αγορά της συνεργασίας" μιας άλλης επιχείρησης, χρήσιμης στον προγραμματισμό της παραγωγής, ή πχ για
             την εμπορία των προϊόντων, κλπ...
         γ) ...Ίσως όμως να αποφασιστεί η διανομή των κερδών, οπότε στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Li & Fung θα προστεθούν τα κέρδη των "συνεργασιών", αναλογικά 
             με βάση το ποσοστό συμμετοχής της στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων που ελέγχει!
         Διευκρινίζω πάνω σε αυτά ότι τα πρακτικά και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΕ υποβάλλονται αρμοδίως στις αρχές της Πολιτείας, η οποία ελέγχει τα
         πεπραγμένα της διαχείρισης και της αποφάσεις Γεν. Συνέλευσης της ΑΕ για την προστασία και των συμφερόντων της μειοψηφίας...(Βλέπε και αλλαχού στο παρόν.)

 

       Επιπλέον και μια δική μου ερώτηση:
       Ο Christopher αναφέρει επί λέξη στην σελίδα 319: "H Li & Fung αναζητά συνεχώς νέες εταιρείες με σκοπό να τις προσθέσει στο δίκτυο, όπως και νέες ευκαιρίες προϊόντος."
       Διερωτώμαι, μήπως αυτό επιβεβαιώνει την πείρα μου, ότι δηλαδή η εμπλοκή των Πολυεθνικών επιχειρήσεων στην λειτουργία της διεθνούς αγοράς έχει σαν αποτέλεσμα να
       αγοράζονται και να πωλούνται οι επιχειρήσεις "αλυσίδας" ή "δικτύου", (όπως αναφέρει εδώ ο Christopher), με ευκολία, σαν να πρόκειται για κατσαρόλες;
       Κοντολογίς:
       Ποιά θα είναι η απόφαση της Li & Fung για την τύχη μιας επιχείρησης που ελέγχει, η οποία παράγει ένα υλικό ή ένα προϊόν που δεν της είναι πλέον χρήσιμο;
        Εγώ δηλώνω ότι την "φουσκώνει" και την μοσχοπουλάει για να την ξεφορτωθεί!

       Ποιά είναι όμως πάνω σε αυτό η άποψη του Christopher καταρχήν σαν ομότιμος καθηγητής; Επιπλέον και σαν δημοσιογράφος - εκδότης περιοδικού;
        α) Αυτό το δηλώνω γιατί διαπιστώνω ότι ο Christopher δεν τολμά να πάρει θέση ως καθηγητής και να διδάξει στους φοιτητές τα θέματα γύρο από τις δραστηριότητες στην
            στην αγορά και στις κερδοσκοπικές μεθοδεύσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Απλά όπως διαπιστώνετε αμολάει κάτι κοτσάνες για "ενορχηστρωτές" ή "διοικητές" της
            εφοδιαστικής αλυσίδας, με αποτέλεσμα να αποπροσανατολίζει και να παραμυθιάζει τους φοιτητές.
        Επιπλέον,
        β) Όλα όσα αναφέρει ο Christopher σαν δημοσιογράφος και εκδότης περιοδικού για την "Διοίκηση" και τους "ενορχηστρωτές" της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" είναι στημένα
           και "φιλτραρισμένα" από τις διοικήσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων, που τον χρησιμοποιούν σαν φερέφωνο και ντελάλη για να κάνουν την δουλειά τους..
 

Μιας και ο λόγος για την Li & Fung παίρνω την αφορμή για να αποδείξω την δήλωση μου ότι ο υποτακτικός πολυτελείας εργάζεται με την εφαρμογή των "οικονομικών αρχών".
Ο Christpher αναφέρει επί λέξη στην σελίδα 319: "Η Li & Fung αποκομίζει τα οφέλη του ελέγχου, χωρίς να προκαλεί ασφυξία στις καινοτομίες. Αποκτά το προϊόν ή την υπηρεσία που χρειάζεται, αλλά αφήνει τον προμηθευτή να αποφασίσει ποιός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να το επιτύχει."
Άρα επιβεβαιώνεται η άποψη μου ότι ο πιο οικονομικός - ορθολογικός και "αποτελεσματικός τρόπος" επιτυγχάνεται όταν το προϊόν ή η υπηρεσία "αποκτάται" με την εφαρμογή των οικονομικών αρχών!!! (Σχετικά έχω αναφερθεί και σε άλλα κείμενα μου.)

       Τέλος της παρένθεσης   

Το συμπέρασμα είναι ότι στην χώρα μας κατείχαμε υψηλό επίπεδο που αφορά στην λειτουργία της αγοράς. Το μόνο που άλλαξε μετά την εμφάνιση του σχήματος της αλυσίδας  του κανονισμού ΕΕ 2454/93, είναι ότι οι θεωρητικοί εμπνεύστηκαν τον όρο "εφοδιαστική αλυσίδα", ενώ στην πράξη επαναλαμβάνουν τις έννοιες που δίδαξε η ΑΒΣΠ. Μάλιστα μπορώ να δηλώσω ότι η σύγχρονη διδασκαλία της "εφοδιαστικής αλυσίδας" είναι αόριστη και ελλιπής, γιατί δεν γίνεται αναφορά στις δραστηριότητες της "αλυσίδας τους", που να αφορούν στις δράσεις για την πληρωμή και είσπραξη της αξίας των πωληθέντων. 
 

Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι θεωρητικοί και ιδίως οι μηχανικοί θα ήταν υποχρεωμένοι να προσεγγίζουν να εισάγουν στα κείμενα της "εφοδιαστικής τους αλυσίδας" και την Λογιστική Επιστήμη! Όμως,
- Επειδή οι μηχανικοί νοιώθουν ότι οι λογιστικές εγγραφές συνιστούν στην πράξη την έννοια των κρίκων της "εφοδιαστικής τους αλυσίδας" και όχι βέβαια οι φωτογραφίες των
   μέσων Μεταφοράς και των υποδομών, ή τα σχήματα τους, (αυτά με τα βελάκια, τις γραμμούλες)!
- Επιπλέον...
- ...ότι οι νόμοι της πολιτείας υποχρεώνουν στην τήρηση λογιστηρίου,
αναγκάζονται να μπουρδουκλώνουν τα πράγματα με την εισαγωγή της λέξης "Logistics" = τρέχα γύρευε.
 
Αυτό εξηγεί τον λόγο που υπάρχουν "τόσοι ορισμοί Logistics, όσοι είναι και αυτοί που τους αναφέρουν". Η ορθή αυτή διαπίστωση είναι του καθηγητή Μανιάτη και αναφέρεται ως ορισμός 1 στην σελίδα 460 του συγγράμματος του και για τον λόγο αυτό τον συγχαίρω για μία ακόμα μια φορά!  
 

                                ΣΕΛΙΔΑ 18   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ      
 

Στον απόηχο των αναφορών μου για την «Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» θα επιστήσω το ενδιαφέρον των φοιτητών ΟΔΕ στην εξέχουσα θέση της επιστήμης τους στην λειτουργία της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας. Προς τον σκοπό αυτό θα αναφέρω την ρήση των καθηγητών του Πολυτεχνείου στην δεκαετία 70, για να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των πρωτοετών φοιτητών:
«Κύριοι να προσέχετε γιατί ενώ τα λάθη των γιατρών θάβονται, τα λάθη των μηχανικών φαίνονται!».
Άρα τώρα πλέον…
…καιρός είναι να απαγκιστρωθεί η επιστήμη ΟΔΕ από την επιρροή της «Logistician Mastoranτζας» και κατά την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών ΟΔΕ να δηλώνουν οι καθηγητές: «Κύριοι να προσέχετε, γιατί ενώ τα λάθη των γιατρών θάβονται και τα λάθη των μηχανικών φαίνονται, τα λάθη των στελεχών ΟΔΕ πληρώνονται!»  


Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω επειδή εντόπισα στο βιβλίο του Μανιάτη στην σελίδα 460 την αναφορά από το έτος 1969 των Richard Muther end Knut Haganas, ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιατρική προσέγγιση για την σύγκριση των εννοιών «Supply Chain Management» και «Logistics». Ειδικότερα για τους δύο αυτούς όρους αναφέρεται σχετικά ότι: «ο σκελετός του ανθρώπου αντιστοιχεί με την χωροταξία στον βιομηχανικό χώρο και το μυϊκό σύστημα αντιστοιχεί στις ενδοεπιχειρησιακές διακινήσεις (Material handling) – διότι ο σκελετός μόνος του δεν δουλεύει, τότε κατ’ αντιστοιχία και πλειοψηφικά εάν υποθέσουμε ότι η SCM είναι ο σκελετός, τότε τα Logistics είναι το μυϊκό σύστημα.»

Όμως ήδη την εποχή του 70 ο Tugendhat αναφέρει επί λέξει στο βιβλίο του για τις «Multinationals»: «Ένα χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων που ελέγχονται από πολυεθνική επιχείρηση είναι ότι οι θυγατρικές αυτές εταιρείες λειτουργούν με αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας στο πλαίσιο κοινής συλλογικής στρατηγικής και κοινού συλλογικού ελέγχου, και συνεχίζει: ...Η έδρα της Πολυεθνικής είναι ταυτόχρονα ο εγκέφαλος και το νευρικό σύστημα των επιχειρήσεων του ομίλου…»

Άρα, αν προσεγγίσουμε με όρους της ανθρωπολογίας τα περί «Supply Chain Management» και «Logistics», πρέπει να ορίσουμε τις έννοιες της σελίδας 460 του βιβλίου Μανιάτη ως εξής:

1) Το «Supply Chain Management» είναι ο εγκέφαλος, δηλαδή η «Ιθύνουσα επιχείρηση», κατά την ΑΒΣΠ, ή «Mister 51%» και κατ’ εμέ, που παίρνει τις αποφάσεις για την
     διοίκηση των επιχειρήσεων των οποίων κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, άρα τις έχει υπό τον έλεγχο και την Διοίκηση του.
     Ερωτάται:      
     Μήπως αυτές οι επιχειρήσεις συνθέτουν την "εφοδιαστική αλυσίδα" των θεωρητικών;

2) Το νευρικό σύστημα απαρτίζουν τα υψηλόβαθμα στελέχη του Mister 51% που εργάζονται στην έδρα της Πολυεθνικής, με καθήκον μεταξύ άλλων να συμμετέχουν κατά
     πλειοψηφία στα ΔΣ
των  επιχειρήσεων του ομίλου της Πολυεθνικής, για να διαβιβάσουν τις εντολές του Mister 51%, ήτοι του  ίδιου του Διοικητή Εφοδιαστικής Αλυσίδας
    
και να επιβλέψουν για την πιστή εκτέλεση τους.
 

     Όπως προανέφερα η ΑΒΣΠ περιέγραφε τις παρεμβάσεις και την ιδιότητα αυτών των στελεχών: «Ως τους έχοντες αντικειμενικότερη αντίληψη των πραγμάτων»,  γιατί έχουν
     ήδη αναλύσει, μελετήσει και αποφασίσει από κοινού με τον Κύριο 51% στην έδρα της Πολυεθνικής, όλους τους παράγοντες που αφορούν πχ:
     - στην επιλογή της ποιότητας των προϊόντων,
     - στην πηγή εξεύρεσης των πρώτων υλών,
     - στις ποσότητες ανά προϊόν και παραγωγική μονάδα,
     - στον προγραμματισμό της παραγωγής κάθε επιχείρησης του ομίλου,
      - στις χώρες και τους τόπους κατανομής της παραγωγής, καθώς και
      - της ενδιάμεσης απόθεσης (προσωρινής εναπόθεσης) της παραγωγής στους χώρους από όπου τελικά θα διατεθούν στους πελάτες τα προϊόντα,
      - στην χρηματοδότηση του όλου παραπάνω έργου και...
      - στην εξεύρεση πόρων για την παροχή πιστώσεων προς τους πελάτες, κλπ...

     Ερωτάται:
     Μήπως μόλις τώρα περιέγραψα τον τρόπο που λειτουργεί ο "Supply Chain Manager" των θεωρητικών; Ή κατ΄εμέ ο Mister 51%; Ή κατά την ΑΒΣΠ η Ιθύνουσα Επιχείρηση;

3)  Σκέτο το «Supply Chain» είναι ο σκελετός που «δουλεύει», για να εκτελεστούν οι εντολές του Mister 51% ή  Ιθύνουσας επιχείρησης.  (Ή μήπως, όπως διερωτήθηκα, ίσως ο
     σκελετός να είναι κατά τους θεωρητικούς ο ίδιος ο Supply Chain Manager; Αυτό όμως ας το απαντήσουν οι θεωρητικοί...). Εγώ δηλώνω απλά ότι πρόκειται για δράσεις για
     να παραχθούν και να διατεθούν τα αγαθά στην κατανάλωση για την  επίτευξη κέρδους.
     Άρα κατά τα γνωστά και με βάση τις απόψεις μου "ο σκελετός που δουλεύει" αφορά στα εκτελεστικά όργανα των εντολών του Mister 51%, ή της Ιθύνουσας Επιχείρησης
    
δηλαδή στους  «υποτακτικούς πολυτελείας», στους  «τροχονόμους της παλέτας», στις "Ορντίναντσες Αποθήκης" και στην «Logistician Mastoranτζα»...!!!
 

4) Τέλος το ή τα «Logistics» είναι το πληροφοριακό σύστημα Η/Υ που χρησιμοποιεί υποχρεωτικά κάθε επιχείρηση σε εαφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, άρα και η  
     πολυεθνική επιχείρηση, επιπλέον όμως, για να ελέγχει συνολικά τις επιχειρήσεις του ομίλου της.

    Δηλαδή τα βέλη των σχημάτων αφορούν στις μεταβολές των ποσοτήτων, των ποιοτήτων, των προθεσμιών, των αξιών, κλπ, που υποχρεούνται τα στελέχη των επιχειρήσεων
    να καταχωρήσουν στο  πληροφοριακό Σύστημα Η/Υ με αυστηρή τήρηση των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων κάθε χώρας που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.   
 

Σημειωτέον ότι η ίδια «ανθρωπολογική» προσέγγιση, (εξαιρούμενη του  Christopher που θα αναφερθώ λίγο παρακάτω για ειδικούς λόγους προς το τέλος του παρόντος), λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός της αγοράς ισχύει και για την επιχείρηση που λειτουργεί κατά τους θεωρητικούς σαν «αυτόνομη οντότητα» ή κατά την ΑΒΣΠ λειτουργεί με νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία.
 

Απλά το κόστος του πληροφοριακού συστήματος της πολυεθνικής είναι πιο πολύπλοκο, γιατί εντάσσονται (ενοποιούνται) στο σύστημα περισσότερες επιχειρήσεις (πχ επιχειρήσεις του ομίλου, πελάτες, προμηθευτές, κλπ), και γι’ αυτό κοστίζει πολλαπλάσια…  Το βάσιμο της δηλώσεως μου αποδεικνύει το παρακάτω σχήμα που απεικονίζεται στα βιβλία των θεωρητικών για να {«κατανοήσουν»; (Πώς άραγε;) οι φοιτητές την έννοια της «εφοδιαστικής αλυσίδας»},  Ιδού ένα από τα πολλά σχήματα των θεωρητικών:  
    


Για την «κατανόηση» του σχήματος όμως δεν αρκούν τα βέλη που θυμίζουν τις γραμμές που κάνουν οι προπονητές μπάσκετ σε ένα γήπεδο την στιγμή ενός τάϊμ - άουτ, για να εξηγήσουν το σύστημα που πρέπει να εφαρμόσουν και τις θέσεις που θα αλλάζουν οι παίκτες στην συνέχεια του αγώνα.

Οι καθηγητές στην ΑΒΣΠ στο τμήμα ΟΔΕ δίδασκαν ήδη από την πρώτη εβδομάδα του πρώτου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών τα παρακάτω, για την κατανόηση της έννοιας «Εφοδιαστική Αλυσίδα» από τους φοιτητές. Στην ΑΒΣΠ δεν αναφερόταν όμως ο όρος «εφοδιαστική αλυσίδα», γιατί τότε δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο όρος, αφού ως γνωστό το 1990, δηλαδή ύστερα από 30 χρόνια, ήταν κατά την δήλωση του  Christopher ο όρος «εφοδιαστική αλυσίδα» ακόμα στα σπάργανα και… μόνο οι ιδέες κυκλοφορούσαν από καιρό!!! (Πληροφορώ όμως τον Christopher ότι οι “ιδέες” εφαρμόζονταν στην πράξη λειτουργίας της αγοράς δίχως να είναι “εφοδιαστικοαλυσοδεμένες” από τους θεωρητικούς, τους μηχανικούς και τους δημοσιογράφους.)

Αναφέρω επομένως για σύγκριση ενδεικτικά λίγα αποσπάσματα από την διδασκαλία της ΑΒΣΠ, για την λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς γενικότερα, για να υπάρχει αντικειμενική σύγκριση με την σημερινή διδασκαλία των θεωρητικών που αφορά στην «“διοίκηση” της εφοδιαστικής τους αλυσίδας».

Επειδή μάλιστα οι θεωρητικοί ορίζουν την ίδια την εφοδιαστική αλυσίδα καθένας κατά την κρίση του με δεκάδες ορισμούς, αναφέρω την «ιδέα» της «εφοδιαστικής αλυσίδας», όπως την δίδασκε η ΑΒΣΠ:

- αρχικά ως ορισμό, ήτοι: Τελικός σκοπός (της λειτουργίας της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας) είναι η βάση σχεδίου παραγωγή και διάθεση χρησιμοτήτων
   στην  κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους.


- Και παρακάτω με ενδεικτικά αποσπάσματα:…

Α) Από το σύγγραμμα του Δημ. Παπαδημητρίου «Ενοποιημένοι Ισολογισμοί» του 1960

1) Η σύγχρονη  επιχείρηση έχει την τάση να είναι μεγάλη, λειτουργεί με την μορφή της Ανώνυμης  εταιρείας και είναι συνήθως εξατομικευμένης παραγωγής.

2) Τα προϊόντα που παράγει είναι τυποποιημένα και επιδιώκει την βελτίωση των αποτελεσμάτων με την   αύξηση της παραγωγής, η οποία προκαλεί κατά κανόνα
     μείωση του κόστους.


3) Αλλά και αυτή η διάρθρωση της επιχείρησης δεν έχει πάντοτε εξασφαλισμένη επιτυχία, λόγω του  ανταγωνισμού που αναπτύσσεται, ο οποίος είναι πολλές φορές
    τόσο οξύς, που απειλεί και την ύπαρξη  της ίδιας της επιχείρησης.


4) Σε αυτές τις περιπτώσεις η συγκέντρωση της παραγωγής συνιστά μέσο για την αντιμετώπιση του  ανταγωνισμού, που πραγματοποιείται καταρχήν εν μέρει.
    Στην συνέχεια όμως προχωρεί και λαμβάνει καθολικό χαρακτήρα  μέσω συνεννοήσεων και συνδυασμών μεταξύ των διοικήσεων των επιχειρήσεων.

   (Ερωτώ: Μήπως στην συγκέντρωση της παραγωγής εντοπίζεται «η από καιρό “ιδέα” της “Εφοδιαστικής Αλυσίδας”»;) Αυτό διότι η "συγκέντρωση της παραγωγής" έχει σαν
    επακόλουθο:
    4α) Την "αλυσιδωτή κυκλοφορία" των πρώτων υλών, των βοηθητικών υλικών και των λοιπών αναγκαίων μέσων για την παραγωγή των αγαθών προς τους τόπους
           παραγωγής,
    4β) Την "αλυσιδωτή κυκλοφορία" των αγαθών από τους τόπους παραγωγής των προς τους τόπους κατανομής των αγαθών στην αγορά και την διάθεσή τους στην
           κατανάλωση. 
     (Ως "αλυσιδωτή κυκλοφορία" ορίζω τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων και τις συμβάσεις που καταρτίζονται προς τον σκοπό αυτό.)

5)  Όταν η συγκέντρωση αποβαίνει καθολική, τότε δύναται να καταλήξει σε καταδυνάστευση των  συμφερόντων της κατανάλωσης και προκαλεί την αντίδραση της Πολιτείας.
   (βλέπε παρακάτω στις φορολογικές ρυθμίσεις για την ισχύουσα «αντίδραση της Πολιτείας.»)

6) Οι επιχειρήσεις οδηγούνται πολλές φορές σε συνεργασία, με άλλες κατά κανόνα ομοειδείς επιχειρήσεις, για να εξασφαλίσουν την θέση τους στην αγορά. Με την
    συγκέντρωση αυτή των επιχειρήσεων δημιουργούνται ιδιαίτεροι οικονομικοί συνασπισμοί, με δύο κύρια χαρακτηριστικά:

   
    6α) Έχουν αμυντικό χαρακτήρα, δηλαδή την κατάπαυση του μεταξύ τους εξοντωτικού ανταγωνισμού,
    6β) Έχουν επιθετικό χαρακτήρα για να κυριαρχήσουν στην αγορά με την άσκηση ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής.

     (Ερωτώ: - Μήπως οι "οικονομικοί συνασπισμοί" της ΑΒΣΠ συνιστούν την σημερινή έννοια "εφοδιαστική αλυσίδα";
                    - Μήπως η "Διοίκηση των οικονομικών συνασπισμών" συνιστά την σημερινή έννοια "Διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας;)
 

Β)  Από το σύγγραμμα του Μάριου Γεωργιάδη «Οικονομική των Eπιχειρήσεων» του 1966 

Τέλος για να κλείσω την προ 50 ετών διδασκαλία της ΑΒΣΠ και να την συνδέσω προς όφελος των φοιτητών με την κατανόηση της σημερινής θεωρητικής έννοιας «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», θα αναφέρω από την σελίδα 80 της «Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Μάριου Γεωργιάδη από την δεκαετία του 60, τις κατηγορίες συνασπισμών αναλόγως της παραγωγικής διάταξης των επιχειρήσεων:

α) Ο «συνασπισμός» ή «συγκέντρωση» των επιχειρήσεων προκύπτει εκ της συνενώσεως ή συγχωνεύσεως πλειόνων της μιας επιχειρήσεων που επιδιώκει το κέρδος.

β) Ανάλογα την παραγωγική διάταξη των συγκεντρωμένων επιχειρήσεων,…      
(Ερωτάται: μήπως η παραγωγική διάταξη συνιστά την έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα» των θεωρητικών;  
 Ίσως όμως να αφορά και στην δική μου ανάλογη έννοια «αλυσίδας»,  δηλαδή «Υπαγωγή  των  εμπλεκομένων σε ιεραρχημένη σειρά δράσεων»!),…
   …Σε κάθε περίπτωση ο «συνασπισμός» με βάση την διδασκαλία της ΑΒΣΠ διακρίνεται:
  
    β1) Σε «οριζόντιο» ή «παράλληλο» όταν συνεννοούνται ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν ομοειδή προϊόντα.
          (Διευκρίνιση: Σήμερα αναφέρεται με έμφαση από τους θεωρητικούς ότι τα ενδύματα «τζιν»  παράγονται σε 10 διαφορετικές χώρες. Εδώ σίγουρα θα πρόκειται για
          ένα οριζόντιο συνασπισμό επιχειρήσεων, που προφανώς λειτουργούν υπό την ηγεσία μιας πολυεθνικής επιχείρησης.)  
   
     β2) Σε «κάθετο» όταν πρόκειται για επιχειρήσεις παραγωγικά συνδεδεμένες, δηλαδή ασχολούνται με  ένα στάδιο παραγωγής, επεξεργασίας ή κατεργασίας του ίδιου
           τελικού προϊόντος.
Πχ. με βάση την ΑΒΣΠ: συγκέντρωση Βαμβακουργίας, Νηματουργίας, Βαφείου, Υφαντουργείου, ραφείου, σε  ένα τόπο και μια επιχείρηση. Εδώ
            αντίθετα τα «τζιν» παράγονται «κάθετα» σε μια χώρα και σε μια βιομηχανική επιχείρηση.

  «Παρενθετικά τώρα για να γίνει σύγκριση:  
- Τα περί «οριζόντιων» και «κάθετων»  οργανωτικών δομών τα επαναλαμβάνει ο Christopher με 50  χρόνια καθυστέρηση στην σελίδα 332 του βιβλίου του.
   Πέραν αυτών ο Christopher "χαρτογραφεί" στην σελίδα 196 την εφοδιαστική αλυσίδα βασισμένη στον χρόνο και ορίζει μάλιστα ως:
   {"οριζόντιο" τον χρόνο που αναλίσκεται σε μια διαδικασία},
    ενώ τον χρόνο που συμπεραίνει ότι: "δεν συμβαίνει τίποτα" τον ορίζει ως "κάθετο".
    Διευκρινίζει μάλιστα: "ότι στον κάθετο χρόνο τα υλικά και τα προϊόντα μένουν ακίνητα ως απόθεμα"...
    Στο ίδιο σημείο αναφέρει ο Christopher "ότι σε μια επιχείρησης πληροφορικής παρέμενε το τελικό προϊόν στην αποθήκη για τρεις εβδομάδες"...
    Όμως
    Η ΑΒΣΠ δίδασκε για τις "δράσεις" που όταν έχουν εκτελεστεί ολοσχερώς καθίστανται "αυτοτελείς δράσεις", γιατί συνάγονται και καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές!!! Σε
    άλλο σημείο του παρόντος σχολίου αναφέρω, πως όταν έχει εκτελεστεί ολοκληρωθεί, πχ η δράση της παραγωγής, διενεργείται εγγραφή απογραφής και εισαγωγής της
    παραγωγής στον αποθηκευτικό χώρο για την ενημέρωση της διοίκησης και όλων γενικά των τμημάτων της επιχείρησης.  

    Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί άψογα από πλευράς οργάνωσης και  διοίκησης. Οι "τρεις εβδομάδες καθυστέρησης" που αναφέρει ο Christopher οφείλονται
     επομένως καταρχήν στην αμέλεια καταχώρησης της εγγραφής αποθήκης στο λογιστικό σύστημα Η/Υ, (Logistical System). Ή ενδεχόμενα οφειλόταν στην αδιαφορία του
    προσωπικού διανομής να παρακολουθεί ως οφείλει στο τερματικό του λογιστικού συστήματος Η/Υ την πρόοδο της εξέλιξης των φάσεων της παραγωγής. Με άλλα λόγια
    εδώ προσεγγίζεται η εσωτερική λειτουργία μιας επιχείρησης που δεν αφορά στην λειτουργία συνολικά της αγοράς.
    (Αν εντάξουμε αυτήν την επιχείρηση στην "εφοδιαστική αλυσίδα", τότε τα στελέχη ΟΔΕ από την έδρα της Ιθύνουσας επιχείρησης θα εντοπίσουν την ανοργανωσιά και θα
     καταλογίσουν ευθύνες κυρίως στον υποτακτικό πολυτελείας, που δεν μεριμνά να εκτελείται ο σκοπός που έχει ανατεθεί στην επιχείρηση αυτή με την εφαρμογή των
     οικονομικών αρχών.)
    Τέλος της παρένθεσης

   Εγώ για να μην αφήνω απορίες στους φοιτητές διευκρινίζω ότι ανάλογα με την συγκέντρωση και τον συνασπισμό των παραγωγικών διαδικασιών  προσαρμόζεται και το
   «λογιστικό σύστημα Η/Υ»,…  Ή…
 - …Το κατά Christopher «Logistics» στις επιχειρήσεις, για να απεικονίζονται τα λογιστικά γεγονότα που  συνάγονται από τις δράσεις των εργαζομένων, που όταν έχουν
    εκτελεστεί ολοσχερώς καθίστανται "αυτοτελείς δράσεις". (βλέπε και σε άλλα κείμενα μου). Όμως…

 - … Η ΑΒΣΠ είχε ήδη διδάξει:
    «Η επέκταση προς την οριζόντια ή κάθετο διάταξη της παραγωγικής κλίμακας στην οποία ευρίσκεται η επιχείρηση είναι η δημιουργία από αυτήν νέων μονάδων που θα
     λειτουργούν με την μορφή της ΑΕ, οι οποίες παρόλο που είναι υπό τον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο της ιδρύτριας, λόγω της κατοχής υπ’ αυτής της πλειοψηφίας των
     μετοχών,…
έχουν ίδια νομική προσωπικότητα, με τας μετ’ αυτή απορρέουσας συνεπείας.»
   
(Δημ. Παπαδημητρίου: «Ενοποιημένοι Ισολογισμοί» Ιανουάριος 1960. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα και επιβάλλεται διαχρονικά από την φορολογική νομοθεσία )
   
     β3) Σε «συμπληρωματικό» όταν οι συγκεντρωμένες επιχειρήσεις αν και ουδεμία παρουσιάζουν ομοιότητα ή παραγωγική εξάρτηση, εν τούτοις υποβοηθούν
           η μια το έργο της άλλης.
Πχ να  συγκεντρωθεί μια ξενοδοχειακή επιχείρηση με μια συγκοινωνιακή για την μεταφορά των πελατών   ή με μια επιχείρηση
           για την προσφορά ψυχαγωγίας στους πελάτες.
    
     β4) «Ουσιαστική προϋπόθεση» για τον επιτυχή συνασπισμό είναι η διαρκής ομοιομορφία των προϊόντων των συγκεντρωμένων επιχειρήσεων. 
    
     β5) «Τυπική προϋπόθεση» είναι η κατάρτιση σύμβασης, η κεφαλαιακή δέσμευση και η συγχώνευση μεταξύ των επιχειρήσεων…    
    
     β6) Οι «κυριότεροι τύποι» που προκύπτουν από τον συνασπισμό ή την συγχώνευση επιχειρήσεων είναι  το Καρτέλ, το Κονσέρν, (βλέπε στο παραπάνω εξώφυλλο την
           λέξη “Konsern” για την ΙΤΤ), οι συμφωνίες Κυρίων, (εγώ συμπληρώνω τον όρο ως «…Κυρίων 51%»), τα Rings και Corners, τα Pools και το Trus
t.    

Με την παραπάνω προ 60 ετών διδασκαλία της επιστήμης ΟΔΕ από την ΑΒΣΠ αποδεικνύεται ότι τα αγαθά που παράγονται εκεί που εκκινούν τα βέλη του παραπάνω σχήματος αφορούν στους «κυρίους» των προϊόντων, δηλαδή στις βιομηχανικές και στις εμπορικές επιχειρήσεις.

Επιπλέον όμως αφορούν στους «κατόχους» των εμπορευμάτων, δηλαδή  στις Μεταφορικές, Διαμεταφορικές και Αποθηκευτικές Επιχειρήσεις, στις οποίες συγκεντρώνεται η παραγωγή με βάση τα σχήματα συνασπισμών που έχουν αποφασίσει οι διοικήσεις των επιχειρήσεων, αρχικά για την κατανομή της παραγωγής στην αγορά και τελικά για την διάθεση της παραγωγής μέσω του  διεθνούς εμπορίου στην κατανάλωση.

Ποια είναι επομένως η διδασκαλία των θεωρητικών για την «κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας» από τους φοιτητές, αν δεν δηλώνεται στα κείμενα τους:
- τι ρόλο παίζει κάθε υποδομή των σχημάτων τους, από την οποία εκκινούν ή καταλήγουν τα βέλη των σχημάτων στην λειτουργία της αγοράς; Ή,…
- …αν τυχόν συμμετέχει κάθε επιχείρηση των σχημάτων σε ομάδα επιχειρήσεων υπό την Διοίκηση και τον έλεγχο κάποιου Κυρίου 51%; Ή,…
- …Με πιο επιστημονικό τρόπο συνάγεται το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα των δράσεων των «επιχειρήσεων αλυσίδας»; Δηλαδή αυτό που οι θεωρητικοί αποκαλούν
    «όφελος του συνόλου»; Ή «καλό της αλυσίδας»;

- Σε τι ενδιαφέρει πχ μια «αυτόνομη οντότητα» που παράγει ένα πατενταρισμένο προϊόν της, το οποίο πωλεί πανάκριβα στην αγορά, αν το «καλό» και το «όφελος» του
   συνόλου, δηλαδή το αποτέλεσμα των εργασιών των υπόλοιπων «επιχειρήσεων αλυσίδας», με τις οποίες δεν έχει κάποια άμεση ή έμμεση σχέση, σημειώνει ζημιές; 

   Σε  όλες τις περιπτώσεις ισχύει ότι «“Διοικητής” Εφοδιαστικής Αλυσίδας» είναι ο παραπάνω κύριος 51% με το πούρο(!), που λαμβάνει υπόψη για την λήψη των
    αποφάσεων:
- τόσο την παραπάνω σύντομη περίληψη της διδασκαλίας περί ενοποιημένων ισολογισμών της ΑΒΣΠ που   ανέφερα...
- …Όσο όμως λαμβάνει υπόψη και τις υπόλοιπες 650 σελίδες του μαθήματος  «Οικονομική των   Επιχειρήσεων», ή το σύγγραμμα «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις»
    και πολλά άλλα συγγράμματα  της ΑΒΣΠ, που περιέγραφαν  την αλυσιδωτή εμπλοκή των επιχειρήσεων και έθεταν τις βάσεις για την  κατανόηση τόσο των κανόνων
   εσωτερικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς μέσα στον διεθνή ανταγωνισμό! (Για να είμαι δίκαιος και αμερόληπτος δηλώνω
   ότι και σήμερα διδάσκονται στην ΟΔΕ αντίστοιχα μαθήματα...)

Όπως και να «κατανοήσουμε» επομένως την έννοια «Εφοδιαστική Αλυσίδα» δεν παύει να συνιστά το άθροισμα των  λειτουργιών των επιχειρήσεων και των
«προς τα εμπρός και προς τα πίσω» δράσεων των στελεχών τους, για να παραχθούν και να κυκλοφορήσουν τα αγαθά, με τελικό σκοπό να βρεθούν από την
παραγωγή στην κατανάλωση και να πληρωθεί η αξία τους.

Άρα
Οι ισολογισμοί των «επιχειρήσεων αλυσίδας» συνιστούν αθροιστικά το μέσο ελέγχου, αν το σύστημα και η οργάνωση της παραγωγής και της κυκλοφορίας
των προϊόντων προς την κατανάλωση είναι ανταγωνιστική και κερδοφόρα.

Άρα,
Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων που ελέγχουν τα πλειοψηφικά πακέτα μετοχών πολλών επιχειρήσεων είναι το χρήσιμο εργαλείο ελέγχου στα χέρια των Κυρίων 51%. Όμως ταυτόχρονα η μελέτη των ισολογισμών των επιχειρήσεων είναι και το μέσο για την κατανόηση της ορθολογικής λειτουργίας της «εφοδιαστικής αλυσίδας» Μην λησμονούμε ότι ο καβγάς για την λειτουργία της κάθε εφοδιαστικής αλυσίδας είναι τελικά το ΚΕΡΔΟΣ!!!

Αυτό σημαίνει ότι το αποτέλεσμα των «δράσεων αλυσίδας», κέρδος ή ζημιά, απεικονίζεται στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων, τους οποίους η ΑΒΣΠ διέκρινε
σε δύο κατηγορίες:

α) Από την μια πλευρά ο κλασσικός ισολογισμός, που εμφανίζει την αξία των μετοχών πλειοψηφίας   ως αξιόγραφων άλλων επιχειρήσεων που είναι  στην κατοχή της
    επιχείρησης του Κυρίου 51%, (ή Ιθύνουσας επιχείρησης - Πολυεθνικής επιχείρησης - επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου).


β) Από την άλλη πλευρά αντιστοιχεί άλλος ένας ισολογισμός που απορρέει από την ιδιότητα της επιχείρησης του Κυρίου 51% ως κυρίαρχο των άλλων επιχειρήσεων.
 

Αυτός ο δεύτερος ισολογισμός κατά την ΑΒΣΠ παραβλέπει προς στιγμήν την νομική αυτοτέλεια που λειτουργούν αυτές οι επιχειρήσεις και αποδίδει ρεαλιστικά την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα ολόκληρης της ομάδας που έχει υπό έλεγχο σαν μια ενιαία οικονομική οντότητα.
(Ιδού, αν δεν υπάρχει αντίρρηση,το «καλό του συνόλου» και το «καλό της αλυσίδας», που διδάσκουν – αναμασάνε - με 50 χρόνια καθυστέρηση οι θεωρητικοί!)

Ο ισολογισμός αυτός αποκαλείται στην Χώρα μας, (από την ΑΒΣΠ) «Ενοποιημένος Ισολογισμός», σε απόδοση του αγγλικού όρου «Consolidated Balancesheet» ή ευρύτερα «Consolidated Statement».

Κατά την ΑΒΣΠ:…
…«Η διαφορά που εξάγεται πολλές φορές από τους δύο ισολογισμούς είναι σημαντική, χωρίς να δύναται να λεχθεί ποιος εκ των δύο ισολογισμών είναι ορθότερος. Πολύ περισσότερο αν ο ένας ισολογισμός δύναται να υποκαταστήσει τον άλλο.»


Η νομοθεσία της κάθε χώρας προβλέπει τον τρόπο συντάξεως των ισολογισμών και καθιστά υπεύθυνους για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας και την κατάρτιση του λογιστικού σχεδίου τους ίδιους τους Λογιστές. Επιπλέον ορίζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί από Υπουργεία της χώρας, πχ Οικονομικών, Εμπορείου, και άλλα.

         
Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων των «επιχειρήσεων αλυσίδας» προάγει την σχετική διαφώτιση κάθε ενδιαφερομένου και κυρίως του «Κυρίου 51%» και επικουρικά των λοιπών μετόχων και των πιστωτών της Πολυεθνικής Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου.

       
   Ένα παράδειγμα για την “κατανόηση” της συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας του παραπάνω σχήματος, δηλαδή ότι αφορά στο ένα από τα βέλη του σχήματος. Έστω ότι σε μια χώρα ο συντελεστής φορολογίας είναι ελάχιστος και ο Κύριος 51%, ή ιθύνων νους, κατά την ΑΒΣΠ αποφασίζει να πουλήσει πανάκριβα την παραγωγή της στην προστιθέμενη εταιρεία του ομίλου του για να μειώσει εικονικά το κέρδος της επιχείρησης στην άλλη χώρα που ισχύουν υψηλοί συντελεστές κερδών.

        
  Είναι προφανές ότι η μειοψηφία των μετόχων θα διεκδικήσει μερτικό από τα υπέρογκα, πλην όμως εικονικά κέρδη της εταιρείας που πούλησε ακριβά…
Η ΑΒΣΠ όμως δίδασκε μεθόδους για την «εξάλειψη των ενδοεταιρικών κερδών.» με βάση:
α) την μέθοδο εξαλείψεως των ενδοεταιρικών κερδών, και
β) την μέθοδο της εκπτώσεως αναλογίας συμμετοχής ιθυνούσης επί των ενδοεταιρικών κερδών.

 

Ένα ακόμα παράδειγμα: Έστω ότι μια επιχείρηση του ομίλου πουλήσει πάγια περιουσιακά στοιχεία αξίας 700.000 $ στην Μητέρα – Ιθύνουσα Επιχείρηση
αντί 1.000.000 $. Η ΑΒΣΠ δίδασκε για αυτές τις περιπτώσεις ποιές θα είναι οι λογιστικές τεχνικές και οι εγγραφές που συνάγονται, αν η Ιθύνουσα εφαρμόζει
πχ συντελεστή αποσβέσεων 20%!!!

 

Επιπλέον αυτών ο Ενοποιημένος Ισολογισμός επηρεάζει την κρίση του Κυρίου 51% για την γενική οικονομική θέση των επιχειρήσεων που διοικεί και ελέγχει, κυρίως
για την λήψη νέων αποφάσεων. Πχ, όπως αναφέρει ο Christopher στην σελίδα 248 για την απόφαση της Unilever να κλείσει 5 εργοστάσια σε όλη την Δυτική  Ευρώπη
και να αλλάξει τα συστήματα διανομής σαπουνιών, κλπ…  
 

Σημαντική προσθήκη 03.07.2021
Μόλις ανακοινώθηκε συμφωνία μεταξύ των κρατών του ΟΟΣΑ , (περίπου 130), να επιβληθεί "παγκόσμιος ελάχιστος φόρος 15% στις Πολυεθνικές επιχειρήσεις", δηλαδή στους ίδιους τους "Διοικητές Εφοδιαστικών Αλυσίδων"... Οι οποίοι τελικά είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τα κέρδη των "αλυσοδεμένων" επιχειρήσεων που ελέγχουν! 
Αυτά τα θέματα πρέπει να διδάσκονται αναλυτικά στα Μεταπτυχιακά τμήματα των Οικονομικών Πανεπιστημίων, γιατί στην πράξη οι ίδιες οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις με τις επιχειρήσεις που ελέγχουν διεθνώς συνιστούν την λειτουργία της αγοράς, που οι θεωρητικοί διδάσκουν ως "Διοίκηση ή Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας". Εγώ εδώ έκανα ήδη μια σύντομη προσέγγιση σχετικά, η οποία με βάση αυτήν την ανακοίνωση για την φορολογία των Πολυεθνικών επιχειρήσεων, μου δίνει την ευκαιρία να τονίσω αυτό ακριβώς που πιστεύω για την λειτουργία της αγοράς.

Δηλαδή ότι υπάρχουν και λειτουργούν επιχειρήσεις παγκοσμίως, που ελέγχονται από μια Πολυεθνική Επιχείρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις φορολογούνταν στο παρελθόν με
κυμαινόμενους ανταγωνιστικούς συντελεστές φορολογίας των κερδών μεταξύ των κρατών, στα οποία αυτές ήταν εγκατεστημένες. Αυτή η φορολογική μεταχείριση είχε σαν αποτέλεσμα να θεωρούνται κάποια κράτη ως "φορολογικοί παράδεισοι", με αποτέλεσμα να προσελκύουν τόσο την εγκατάσταση των παραγωγικών μονάδων, όσο και την έδρα  των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων που τις ελέγχουν στα διάφορα αυτά κράτη. 

Άρα...
Η διάκριση των επιχειρήσεων που περιγράφω στο παρόν κείμενο μου σχετικά με τις "αλυσοδεμένες φασονιέρισες", ή τις "υπαγμένες σε ιεραρχημένη σειρά δράσεων", κλπ είναι απόλυτα έγκυρες και ισχυρές, γιατί αφορούν στις επιχειρήσεις που ελέγχουν οι Πολυεθνικές - Ιθύνουσες - επιχειρήσεις παγκοσμίως!
Το θέμα επομένως είναι να γίνει κατανοητό ότι η "Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" αφορά στον τρόπο που οργανώνει η Πολυεθνική επιχείρηση σε οριζόντια διάταξη τις δράσεις για την επίτευξη του επί μέρους σκοπού που αναθέτει στην κάθε "επιχείρηση αλυσίδας", ώστε να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός της Πολυεθνικής από το σύνολο των δράσεων της ομάδας - "αλυσίδας επιχειρήσεων", που έχει κατά περίπτωση και προϊόν ορίσει και ελέγχει. (Ο δημοσιογράφος και εκδότης περιοδικού Christopher στο βιβλίο του, (που μνημονεύω συνεχώς), αναφέρει με το όνομα τους ορισμένες πολυεθνικές επιχειρήσεις και περιγράφει τις διεθνείς δραστηριότητες τους.) 
Επομένως...
...Η ΟΔΕ οφείλει να παράγει τα υψηλόβαθμα στελέχη που θα στελεχώνουν την Διοίκηση της ίδιας της Πολυεθνικής και θα συμμετέχουν πλειοψηφικά στα ΔΣ (Διοικητικά
Συμβούλια) των επιχειρήσεων που κατέχουν το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, για να επιβάλουν και να ελέγξουν  την εκτέλεση των αποφάσεων της Μητέρας - Πολυεθνικής - Ιθύνουσας - Επιχείρησης.


Το συμπέρασμα είναι ότι στην Πολυεθνική εργάζονται καλοδιαβασμένοι και έμπειροι πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί ΟΔΕ, οι οποίοι λαμβάνουν από κοινού με την Διοίκηση της Πολυεθνικής τις αποφάσεις για την Διοίκηση των επιχειρήσεων του ομίλου, όπως πχ αναφέρω σε άλλο σημείο την πληροφορία του Christopher... "να κλείσει η
Unilever 5 εργοστάσια στην Ευρώπη..."
Σε ότι αφορά τώρα στους φοιτητές θα έγινε πιστεύω σαφές ότι:
α) Στις "αλυσοδεμένες επιχειρήσεις" (μη αυτόνομες οντότητες), εργάζονται οι "Υποτακτικοί Πολυτελείας", οι "Ορντίναντσες Αποθήκης", οι Τροχονόμοι της Παλέτας" και η
     Logistician Mastorράντζα, που ασκούν κατά τα γνωστά Εκτελεστική και όχι βέβαια Διοικητική εργασία!!!

β) Στις "αυτόνομες οντότητες" - "ανεξάρτητες επιχειρήσεις" εργάζονται πιο επιμελείς και καλοδιαβασμένοι πτυχιούχοι ΟΔΕ, γιατί στις επιχειρήσεις αυτές εντάσσεται 
     επιπλέον των "Προμηθειών", της "Παραγωγής" και των "Πωλήσεων" η λειτουργία της "Χρηματοδότησης" και της "Διοίκησης".

γ)
Τέλος στην Διοίκηση των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και κατά την ΑΒΣΠ των "Ιθυνουσών Επιχειρήσεων" που ελέγχουν διεθνώς πολλές και διάφορες επιχειρήσεις,
     δρουν και εργάζονται καλοδιαβασμένοι και έμπειροι μεταπτυχιακοί ΟΔΕ, που όπως αναφέρω στο παρόν:
     - Αφενός συμμετέχουν πλειοψηφικά στα ΔΣ (Διοικητικά Συμβούλια) των επιχειρήσεων που ελέγχουν απανταχού του πλανήτη,
     - Αφετέρου όμως ασκούν ταυτόχρονα ευρύτερες δράσεις και επαφές με Κυβερνήσεις, Τραπεζικά ιδρύματα, συνδικαλιστικούς φορείς, Επιμελητήρια, κλπ, σε τρόπο ώστε
       να επιτύχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την λειτουργία των επιχειρήσεων τους, πχ ελεύθερη αξιοποίηση των κερδών, επαναπροσδιορισμό της αξίας των παγίων, κλπ.

Άρα οι μεταπτυχιακοί ΟΔΕ που εργάζονται στην έδρα της Πολυεθνικής κατέχουν συνολικά τα τεκταινόμενα στην διεθνή αγορά και ειδικότερα τα θέματα νομοθεσίας, ανταγωνισμού, εξέλιξης της τεχνολογίας, συνάψεως συνασπισμών από κοινού με άλλες Πολυεθνικές, κλπ. Όσοι τώρα εισάγουν στην χώρα μας τον "Logistician" και τον  "Supply Chain Manager" φρόνιμο είναι να δηλώνουν το νομικό πρόσωπο - την επιχείρηση - που εργάζονται, ποιές εξουσίες και αρμοδιότητες τους έχουν με βάση τον νόμο  κατανεμηθεί και πώς αυτές έχουν νομότυπα δημοσιευτεί;! 
    
Τέλος της προσθήκης, (που επέλεξα να εντάξω στο σημείο αυτό, μιας και αμέσως μετά αναφέρομαι σε θέματα φορολογικά που αφορούν και στις Πολυεθνικές...)

 

             ΣΕΛΙΔΑ 22      ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ & Επιταγές της Νομοθεσίας για τον έλεγχο της αγοράς

...Είναι προφανές επομένως ότι ο Κύριος 51% της Unilever δεν έλαβε εκείνες τις αποφάσεις να κλείσει τα πέντε εργοστάσια λαμβάνοντας υπόψη στημένα δημοσιεύματα του τύπου, ή άρθρα από το κουτσομπολίστικο περιοδικό του Christopher, αλλά από την συγκέντρωση και την μελέτη των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του ομίλου του, καθώς και τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις στις χώρες που είναι εγκατεστημένες οι επιχειρήσεις του ομίλου.
 

Στην ΟΔΕ πρέπει να διδάσκονται σήμερα τα θέματα αυτά ως  «Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις». Δηλαδή στελέχη από την έδρα της Πολυεθνικής επισκέπτονται και ελέγχουν τους λογαριασμούς ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως των επιχειρήσεων που ελέγχουν και συγκεντρώνουν τα ποσά που χρειάζονται για να υπολογιστεί επακριβώς  το αποτέλεσμα της χρήσης, που ενδιαφέρει την ηγεσία της Πολυεθνικής – Κυρίου 51% - Ιθύνουσας επιχείρησης. (Ίσως όμως με βάση τις απόψεις των θεωρητικών και "Διοικητή" εφοδιαστικής αλυσίδας;) 
 

Πέραν αυτών με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις οι επιχειρήσεις υποβάλλουν στις φορολογικές αρχές τον «φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών», για να κριθεί αν οι παραπάνω και πολλές άλλες δοσοληψίες μεταξύ επιχειρήσεων ενός ομίλου – ομάδας Επιχειρήσεων Μεγάλου Κεφαλαίου – ή «συνδεδεμένων προσώπων», διενεργήθηκαν όπως τις ορίζει η νομοθεσία! (…ιδού μια ακόμα “εφοδιαστική” αλυσίδα! ή μήπως υπάρχει αντίθετη άποψη; ...)

Αυτό όμως επιβάλλεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, προκειμένου να προστατευτούν καταρχήν τα συμφέροντα της Πολιτείας, επιπλέον τα συμφέροντα των μειοψηφιών των μετόχων και τελικά των καταναλωτών.   

Βλέπε Ν. 4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος  άρθρο 50 για τις «Ενδοομιλικές Συναλλαγές». Ενδοομιλικές συναλλαγές βάσει της νομοθεσίας θεωρούνται οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων.
«Συνδεδεμένα πρόσωπα» θεωρούνται κατά νόμο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση λόγω ύπαρξης άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στην Διοίκηση ή στο έλεγχο ενός νομικού προσώπου.


(Τώρα σύγκρινε και «κατανόησε» τον όρο «συνδεδεμένα πρόσωπα» με τον αντίστοιχο όρο των θεωρητικών Διοίκηση» ή «Διαχείριση» εφοδιαστικής αλυσίδας} και τι σημαίνουν τα βέλη των σχημάτων στην πράξη λειτουργίας της αγοράς, μέσα στο θεσμοθετημένο πλαίσιο που ορίζει η πολιτεία. Δώσε μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση του Christopher:
α) Στην σελίδα 20 του βιβλίου του ότι: "παρόλο που ο όρος «διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας  χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι θα ήταν
     προτιμότερο να αναφέρεται ως Διαχείριση αλυσίδας ζήτησης...
    ...Ο Christopher συμπληρώνει αμέσως μετά:
β) «Αντιστοίχως η λέξη αλυσίδα θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την λέξη δίκτυο."
 

Αν πάλι θελήσει κάποιος να «κατανοήσει» την λειτουργία της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας με βάση τις ρυθμίσεις της πολιτείας, και όχι με τις αντιφατικές απόψεις των θεωρητικών, όπως παραπάνω του Christopher, πρέπει να μην παίζει με τις λέξεις, αλλά με την σημασία που λαμβάνουν οι λέξεις στις διατάξεις του νόμου:


Βλέπε πχ και ενημερώσου από τον Ν. 4174/2013:
- άρθρο 21 για την υποχρέωση κατάθεσης «Φακέλου Τεκμηρίωσης» και
- άρθρο 22 για την « Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης».


  Δηλαδή οι “ενδοομιλικές συναλλαγές”  θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις και ότι θα τηρείται απαρέγκλιτα
  η αρχή των «ίσων αποστάσεων», δηλαδή να έχουν οι “ενδοομιλικές συναλλαγές”  τους ίδιους οικονομικούς ή εμπορικούς όρους, που θα ίσχυαν στην
  ελεύθερη αγορά, δηλαδή μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων.

 

Οι θεωρητικοί οφείλουν επομένως να δηλώνουν στις προσεγγίσεις τους, αν οι «αλυσίδες τους» αφορούν στις ανεξάρτητες ή στις «“αλυσοδεμένες”» επιχειρήσεις. Όπως επίσης και αν τα «δίκτυα τους» αφορούν επίσης στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις της νομοθεσίας ή στις «“δικτυωμένες” επιχειρήσεις» του Christopher καθώς και των θαυμαστών και των συνοδοιπόρων του.


Επειδή με τους νόμους δεν παίζουμε και προς διευκόλυνση των αναγνωστών μου παραθέτω αυθεντικά το κείμενο των άρθρων των νόμων. Από τα άρθρα φαίνεται ότι στην ουσία επαναλαμβάνεται το παραπάνω σχήμα με τα αλυσοδεμένα πρόσωπα της ΕΕ, μόνο που σήμερα οι επιχειρηματίες έχουν κατανοήσει, ότι στην λειτουργία της αγοράς δεν υπάρχει η «εφοδιαστική αλυσίδα», ή η «αλυσίδα ζήτησης» του Christopher, (βλέπε στην σελίδα 20 του βιβλίου του), παρά μόνο η νομοθεσία, που, (δικά μου αυτά), μπουζουριάζει, αλυσοδένει,  μανταλώνει και πακετάρει ομοιόμορφα:

α) καταρχήν τις «προς τα εμπρός» και «προς τα πίσω»
δραστηριότητες των ίδιων των «Διοικητών» και «Διαχειριστών» κάθε μορφής «αλυσίδας»
     ή «δικτύου», δηλαδή όπως πχ την “εφοδιαστική”, την “τροφοδοτική”, την “παραγωγική”, την “διανεμητική”, κλπ,  «δικτυοαλυσίδα»*.   
*
(Ο όρος «δικτυοαλυσίδα» είναι δικός μου, που εμπνεύστηκα από τον Christopher που μας   επιτρέπει αντί του όρου «αλυσίδα» να χρησιμοποιούμε και τον όρο «δίκτυο».)

β) Επιπλέον όμως η νομοθεσία ρυθμίζει τις «εντός* και επί τα αυτά* δραστηριότητες», (πχ  την παραγωγή).
γ) Ως και τις «εντός* εκτός* και επί τα αυτά* δραστηριότητες», (πχ ανάθεση εργασιών σε τρίτους).

δ) Όπως και τις κοινά αποδεκτές λειτουργίες των επιχειρήσεων, «αγορές», «παραγωγή» και «πωλήσεις».
     *(οι όροι είναι δικοί μου.)

                       ΣΕΛΙΔΑ 24          Άρθρο 50 Νόμου 4172/2013
 

 1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες όταν πραγματοποιούν συναλλαγές, μία ή περισσότερες, διεθνείς ή και εγχώριες, με συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με οικονομικούς ή εμπορικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό που δεν μειώνουν το ποσό του καταβλητέου φόρου.
   

                       ΣΕΛΙΔΑ 25      Άρθρο 21 Νόμου 4174/2013 - Φάκελος Τεκμηρίωσης
 

 1. 1. Για τις μεταξύ τους συναλλαγές που εμπίπτουν στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, καθώς και τη μεταξύ τους μεταφορά λειτουργιών του άρθρου 51 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης. Φάκελο Τεκμηρίωσης υποχρεούνται να τηρούν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για τις παραπάνω συναλλαγές τους με το κεντρικό ή με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για τις παραπάνω συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν στην αλλοδαπή.
   
 2. 2. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης Φακέλου Τεκμηρίωσης, εφόσον:
 3. α) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου δεν
       υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος, ή
 4. β) οι παραπάνω συναλλαγές ή μεταφορά λειτουργιών ανέρχονται μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ ετησίως και αθροιστικώς, όταν ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου
       υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 5. Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4223/2013 με ισχύ την 31/12/2013 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

 6. 3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται
  έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος
  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.
 7. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές
  περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος.
 8. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4410/2016 με ισχύ την 3/8/2016. Δες την εξέλιξη της παραγράφου.
   
 9. 4. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τηρείται στην έδρα του υπόχρεου καθ’ όλο το χρονικό διάστημα, για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης τίθεται στη διάθεση της Φορολογικής Διοίκησης οποτεδήποτε ζητηθεί από αυτή εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος από τον υπόχρεο.
   
 10. 5. Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να ενημερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω μεταβολή λαμβάνει χώρα.

  Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικων Συναλλαγών της παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισμός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε σε ετήσια είτε μόνιμη βάση.
 11. Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Υποπαράγραφος Δ2 Παράγραφος Δ Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4254/2014 με ισχύ την 1/1/2014 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 12. 6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται και εξειδικεύονται το ακριβές περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι παραπάνω φάκελοι θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, οι αποδεκτές μέθοδοι καθορισμού των τιμών των συναλλαγών και, οι μέθοδοι καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους. Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για πολύ μικρές και μικρές οντότητες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), καθώς επίσης και απαλλαγές από την υποχρέωση τεκμηρίωσης για πολύ μικρές οντότητες.
 13. Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 40 ΝΟΜΟΣ 4410/2016 με ισχύ την 3/8/2016 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 14. Άρθρο 22 Νόμου 4174/2013  

Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
 

 1. 1. Συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό, καθώς και με συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραμματέα αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.
 2. Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4223/2013 με ισχύ την 31/12/2013 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 3. 2. Αντικείμενο της προέγκρισης της προηγούμενης παραγράφου αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.
 4. Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα.
 5. Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 Άρθρο 44 ΝΟΜΟΣ 4223/2013 με ισχύ την 31/12/2013 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 6. 3. α) Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξετάζει την αίτηση και την αποδέχεται ή την απορρίπτει. Η σχετική απόφαση εκδίδεται εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, σε περίπτωση αίτησης για μονομερή προέγκριση, και κοινοποιείται στους αιτούντες. Η μονομερής προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης δεν εφαρμόζεται για προγενέστερα φορολογικά έτη. Η διάρκεια ισχύος της απόφασης προέγκρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερος χρόνος για την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου που δεν μπορεί πάντως να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες από την υποβολή της αίτησης.
   
 7. β) Σε περίπτωση αίτησης για διμερή ή πολυμερή προέγκριση, μπορεί να περιέχεται και αίτημα εφαρμογής της απόφασης σε προγενέστερα φορολογικά έτη από το έτος υποβολής της αίτησης προέγκρισης, ως ρήτρα αναδρομικής ισχύος, εφόσον υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών για τα οποία ζητείται η αναδρομική ισχύς με τα πραγματικά περιστατικά της υπό εξέταση αίτησης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά κατά την υποβολή του αιτήματος:
 8. βα) να μην έχει παραγραφεί η εξουσία του φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη, και
 9. ββ) να μην έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο εντολή φορολογικού ελέγχου για τα εν λόγω φορολογικά έτη.».
 10. β) Οι διατάξεις της περ. α) για τη χορήγηση ρήτρας αναδρομικής ισχύος εφαρμόζονται και στην περίπτωση εκκρεμών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεων για διμερή ή πολυμερή προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.
 11. Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4714/2020 με ισχύ την 31/7/2020 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
 12.  
 13. 4. Οι τιμές των ενδοομιλικών συναλλαγών της επιχείρησης, τις οποίες αφορά η απόφαση προέγκρισης, θεωρούνται ότι δεν διαφέρουν από αυτές που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων προσώπων, εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή. Ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της προέγκρισης, περιορίζεται στην επαλήθευση, ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι παραδοχές, οι περιστάσεις και οι όροι στις οποίες αυτή βασίστηκε.
   
 14. Σε περίπτωση που στην απόφαση προέγκρισης περιλαμβάνεται ρήτρα αναδρομικής ισχύος, ο φορολογικός έλεγχος των συναλλαγών των ετών τα οποία καταλαμβάνονται από την εν λόγω ρήτρα, περιορίζεται στην επαλήθευση ότι τηρήθηκαν τα οριζόμενα στην απόφαση προέγκρισης και ότι υπάρχει ταύτιση των πραγματικών περιστατικών των ετών που καταλαμβάνει με τα πραγματικά περιστατικά των συναλλαγών για τα οποία ζητήθηκε η προέγκριση.
   
 15. Πέραν των υποχρεώσεων τήρησης και διαφύλαξης στοιχείων που επιβάλλονται από άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, η επιχείρηση υποχρεούται να διαφυλάσσει τα στοιχεία τεκμηρίωσης που αφορούν την απόφαση προέγκρισης για το χρονικό διάστημα για το οποίο υφίσταται υποχρέωση διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων κάθε φορολογικού έτους το οποίο αφορά η απόφαση προέγκρισης.
 16. Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4714/2020 με ισχύ την 31/7/2020 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 17. 5. Η απόφαση προέγκρισης αναθεωρείται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της, είτε κατόπιν αίτησης από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, είτε αυτεπάγγελτα από τον Γενικό Γραμματέα, στις εξής περιπτώσεις:
 18. α) εφόσον οι κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης αποδειχθούν εσφαλμένες,
 19. β) εφόσον επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών που καθιστά αδύνατη την τήρηση των οριζομένων στην απόφαση προέγκρισης,
 20. γ) σε περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας διμερούς σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας ή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις ίδιες συναλλαγές του ίδιου φορολογουμένου.
 21. Ο Γενικός Γραμματέας εκδίδει απόφαση για την αναθεώρηση της αρχικής απόφασης προέγκρισης, η οποία κοινοποιείται στους αιτούντες και έχει τα αποτελέσματα που ορίζονται στην παράγραφο 4, αρχής γενομένης από την έκδοσή της.
   
 22. 6. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ανακληθεί από τη Φορολογική Διοίκηση κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 23. α) εφόσον διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία ή κρίσιμες παραδοχές στα οποία βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης ήταν ανακριβείς, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας ή πλημμελειών που αποδίδονται στον φορολογούμενο,
 24. β) εφόσον διαπιστωθεί, ότι οι αιτούντες δεν τήρησαν ουσιώδη όρο ή υποχρέωση που ορίζονται στην απόφαση προέγκρισης.
 25. Σε περίπτωση ανάκλησης, η απόφαση προέγκρισης θεωρείται ως μηδέποτε εκδοθείσα.
   
 26. 7. Η απόφαση προέγκρισης δύναται να ακυρωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 27. α) εφόσον διαπιστωθεί ότι επήλθε ουσιώδης μεταβολή των κρίσιμων παραδοχών ή συνθηκών στις οποίες βασίστηκε η απόφαση προέγκρισης,
 28. β) εφόσον διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν τήρησε ουσιώδεις όρους ή υποχρεώσεις που ορίζονται από την απόφαση προέγκρισης,
 29. γ) εφόσον επέλθει ουσιώδης μεταβολή των εφαρμοστέων φορολογικών διατάξεων οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς την απόφαση προέγκρισης.
 30. Δεν επιτρέπεται η ακύρωση της απόφασης προέγκρισης, εφόσον είναι δυνατή η αναθεώρησή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.
 31. Σε περίπτωση ακύρωσης, η ισχύς της απόφασης προέγκρισης παύει από το χρονικό σημείο που ορίζεται με την απόφαση ακύρωσης.
   
 32. 8. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ορίζονται τα ειδικότερα θέματα, τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων και συγκεκριμένα, η διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, την ανάκληση και την ακύρωσή της, το ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, οι όροι και προϋποθέσεις αναδρομικής ισχύος της απόφασης προέγκρισης, τα σχετικά παράβολα, η διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές αλλοδαπών εμπλεκόμενων κρατών, ο τύπος και το περιεχόμενο των αποφάσεων της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4714/2020 με ισχύ την 31/7/2020 Δες την εξέλιξη της παραγράφου
   
 33. 9. Αν από απόφαση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης προκύπτει υποχρέωση υποβολής τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για παρελθόντα φορολογικά έτη που καλύπτει η απόφαση προέγκρισης, θεωρείται ότι αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης προέγκρισης στον φορολογούμενο.».
 34. Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4714/2020 με ισχύ την 31/7/2020 Δες την εξέλιξη της παραγράφου

                                                  ../.. τέλος των άρθρων

 
Με βάση αυτά που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις του νόμου,
    Ερωτάται:
    α) «Οι ενδοομιλικές συναλλαγές»  για την Παραγωγή και την Διάθεση της Παραγωγής στην αγορά  και   στην κατανάλωση, που προβλέπονται από την νομοθεσία, συνιστούν
        ή εντάσσονται στην «εφοδιαστική αλυσίδα», που αναφέρουν οι θεωρητικοί;

   β) Οι συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων που προβλέπονται από την νομοθεσία πρέπει να διδάσκονται στην ΟΔΕ σαν «“Διαχείριση”   ή σαν “Διοίκηση” της
       εφοδιαστικής αλυσίδας»;
       Ή πρέπει να διδάσκονται σαν “λειτουργία της  αγοράς του ελεύθερου ανταγωνισμού”;…  Που… ως “ελεύθερη αγορά” δεν έχει «Διοίκηση» ή «Διοικητή»; Ή ακόμα δεν έχει
      «Διαχείριση» και «Διαχειριστή»… παρά μόνο θεσμοθετημένους από την Πολιτεία κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων και των συναλλαγών τους; 

    γ) Ο Τελωνειακός Κώδικας ΕΕ 2454/93 ρύθμιζε "προς τα εμπρός" και "προς τα πίσω" συναλλαγές μεταξύ των  ΕΟΦ δίχως να περιγράφονται σαν «εφοδιαστική αλυσίδα»,
       παρόλο που σχηματικά μόνο τους αλυσοδένει, ενώ ουσιαστικά τους "αλυσοδένει" με τις ρυθμίσεις που ορίζει, τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι ΕΟΦ / ΑΕΟ.

Αντίστοιχα η σύγχρονη νομοθεσία ορίζει τα πρόσωπα αυτά σαν «συνδεδεμένα πρόσωπα», δίχως να τα περιγράφει σαν «εφοδιαστική αλυσίδα», ή «αλυσίδα ζήτησης»,
παρόλο που οι δράσεις τους "αλυσοδένονται" με τις φορολογικές διατάξεις…
   

 Θυμηθείτε αυτό που ανέφερα παραπάνω ότι δίδαξε η ΑΒΣΠ, δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις του ομίλου της Πολυεθνικής:
«έχουν ίδια νομική προσωπικότητα, με τας μετ’ αυτής απορρέουσας συνεπείας

Αυτό σημαίνει με βάση την διδασκαλία της ΑΒΣΠ ότι οι ισολογισμοί των «επιχειρήσεων “αλυσίδας”» έχουν κοσκινιστεί και ελεγχθεί με βάση τους φορολογικούς και εμπορικούς νόμους από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, στις οποίες είναι εγκατεστημένες.
 

Επομένως είναι γνωστό στην ηγεσία της Πολυεθνικής, ότι τα αποτελέσματα χρήσεως και οι καταβληθέντες φόροι εισοδήματος, σε συνάρτηση με τα στοιχεία της απογραφής των παγίων και των εμπορευμάτων, συνιστούν μεταξύ άλλων τα ποσά που ενοποιούνται στον «ενδοομιλικό ισολογισμό» ή στις «Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις» της Μητέρας – Ιθυνούσης - Πολυεθνικής Επιχείρησης – “διοικήτριας” της συγκεκριμένης... “εφοδιαστικής αλυσίδας”!!! 
 

  Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον Διοικητή της εφοδιαστικής αλυσίδας, (που έχουν στον… νου τους οι θεωρητικοί), ή Κύριο 51% κατ’ εμέ, (άσχετα αν ελέγχει μόνο την επιχείρηση του ή περισσότερες…) να συγκεντρώσει με την βοήθεια των επιστημόνων Λογιστών τα εγκεκριμένα και ελεγμένα από την πολιτεία στοιχεία του ισολογισμού της επιχείρησης του, ή ίσως των  επιχειρήσεων του ομίλου του και  να υπολογίσει μαζί τους το «καλό της επιχείρησης του» και το «καλό  των λοιπών επιχειρήσεων που ελέγχει», για λάβει τις νέες επιχειρηματικές αποφάσεις του.
 

  Σε ότι αφορά στο «καλό της αλυσίδας», ή στο «καλό του συνόλου», που αναφέρουν οι θεωρητικοί, αυτό το αφήνω στους ίδιους τους θεωρητικούς να το ορίσουν και να μας δηλώσουν πόθεν συνάγονται τα στοιχεία που χρειάζονται για να κάνουν το «Logistics»* τους, δηλαδή τον «Λογισμό» τους, δηλαδή την «μέτρηση και τον υπολογισμό τους», για να υπολογίσουν… «τα καλά της αλυσίδας» και «το καλό του συνόλου της»!
(Κατ’ εμέ εδώ: *«Logistics» = Λογισμός. Με βάση έγκυρο λεξικό: Λογισμός = Μέτρηση και Υπολογισμός.)   
 

 Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που η συγκέντρωση και η αξιολόγηση αυτών των στοιχείων είναι πολύ δύσκολη και προβληματίζει την « “Διαχείριση” ή “Διοίκηση” της αλυσίδας» για τον σχηματισμό αντικειμενικής εικόνας της οικονομικής κατάστασης του ομίλου των κατά νόμο συνδεδεμένων προσώπων, ή θεωρητικά των "αλυσοδεμένων προσώπων".

Αυτό όμως συνιστά και την κορυφαία επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών ΟΔΕ, που προς το παρόν παραβλέπει την νομοθεσία και δυστυχώς εξαντλείται στην παράθεση 20 εισαγόμενων ορισμών «Supply Chain» και άλλων τόσων ορισμών «Logistics».  
 

    Με την άποψη μου αυτή συμφωνεί στην σελίδα 377 του βιβλίου του ο Christopher, που επισημαίνει επί λέξει για την ανάγκη: «Να αποκτώνται δεξιότητες σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων»!  Όμως με τις προσεγγίσεις στο βιβλίο του δεν πείθει ότι και ο ίδιος κατέχει την λογιστική επιστήμη, την Μικροοικονομική Ανάλυση και γενικά το πεδίο της επιστήμης ΟΔΕ..., για την λειτουργία των επιχειρήσεων και τις επιστημονικές μεθόδους για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
 

Οι αναφορές του Christopher συνιστούν μια ασυνάρτητη  και αντιφατική περιγραφή συνολικά της λειτουργίας της αγοράς, με μια απλή, ανούσια, ανεύθυνη και αποσπασματική αναφορά δημοσιευμάτων του συνόλου των θεμάτων που προσεγγίζονται αναλυτικά και σε βάθος από την επιστήμη ΟΔΕ!   
 

 Το αποτέλεσμα είναι να συντάσσονται «εργασίες αλυσίδας» από τους φοιτητές για το κοτόπουλο, την μπύρα και το φάρμακο, κλπ γαρνιρισμένες με ανούσια και εντυπωσιακά αποσπάσματα από μεταφράσεις ξένων βιβλίων για «κουνήματα φτερών πεταλούδας» και άλλες ατάκες, που θα ήταν μόνο χρήσιμες στα σενάρια των σήριαλ στις τηλεοράσεις.
 

Στις εργασίες των φοιτητών δεν έχω δυστυχώς εντοπίσει τα αυτονόητα γύρο από την «κάθετη» ή την «οριζόντια» διάταξη  των «επιχειρήσεων αλυσίδας». Δηλαδή αν πχ το φάρμακο παράγεται «κάθετα» σε μια βιομηχανική μονάδα ή «οριζόντια» με την αλυσιδωτή, («προς τα πίσω» κατά τους θεωρητικούς), εμπλοκή περισσοτέρων επιχειρήσεων, που προμηθεύουν τις πρώτες ύλες, δηλαδή τα φαρμακευτικά υλικά, τα υλικά συσκευασίας, κλπ, στην βιομηχανική επιχείρηση που παράγει το φάρμακο και το προωθεί, («προς τα εμπρός» με βάση τις απόψεις των θεωρητικών), στην διεθνή αγορά, όπως επίσης στους ασθενείς μέσω των Φαρμακείων, Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.
 

Δεν γνωρίζω πως έγινε κατανοητή με τις αναφορές μου η έννοια της «Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και το «Logistics» της. Εγώ κολύμπησα στα βαθιά και περιέγραψα εκ των έσω την λειτουργία της αγοράς και τις ομάδες των «επιχειρήσεων αλυσίδας» ή τα κατά νόμο «συνδεδεμένα πρόσωπα». Σαν ένα απλό παράδειγμα  αναφέρω τις επιχειρηματικές λειτουργίες: «αμπελώνας», «οινοποιείο», «συσκευαστήριο» και «εμπόριο οίνου».
Ερωτάται:
Συνιστούν αυτές οι λειτουργίες «εφοδιαστική αλυσίδα», αν κάθε λειτουργία συνιστά μια «ανεξάρτητη οντότητα»; Δηλαδή κάθε λειτουργία ανήκει σε άλλο επιχειρηματία; Ή, αντίθετα, συνιστούν «εφοδιαστική αλυσίδα» μόνο αν όλες οι λειτουργίες συνολικά ανήκουν σε μια Ιθύνουσα Επιχείρηση - Πολυεθνική ή Επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου,  που εκμεταλλεύεται κατά νόμο και ελέγχει ως συνδεδεμένες επιχειρήσεις  ένα αμπελώνα, ένα οινοποιείου, ένα συσκευαστηρίου και μια εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται, για την διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυτού του συγκεκριμένου ομίλου της; 
Αυτό γιατί είναι ενδεχόμενο η συγκεκριμένη, καθώς και κάθε άλλη Πολυεθνική να ελέγχει ταυτόχρονα και άλλους ομίλους επιχειρήσεων, που "διοικούν" άλλα προϊόντα, πχ υλικά καθαρισμού,  στην αγορά; Όλα αυτά όμως τα μπουρδουκλώνει ο Christopher στην σελίδα 204 που εισάγει τον όρο «διευρυμένη εφοδιαστική αλυσίδα» = τρέχα γύρευε…!


Προσθήκη 18.02.2021 επειδή με ρωτήσατε
Η ΑΒΣΠ πάνω σε αυτά δίδασκε μεταξύ άλλων ήδη από το 1960 σχετικά με την αιτία δημιουργίας εξαρτημένων επιχειρήσεων, (δηλαδή κατά τους όψιμους θεωρητικούς την δημιουργία της κάθε είδους "εφοδιαστικής αλυσίδας"), τα εξής:
Δηλαδή ότι αιτία είναι... "Ο εξαρχής σχεδιασμός ενός ορθολογικά διατεταγμένου συγκροτήματος επιχειρήσεων, που καταλαμβάνει έκταση και ασκεί επιρροή πάνω στην εμπορία ή βιομηχανία ορισμένων ειδών ή και γενικά επί ενός παραγωγικού κλάδου."
Παραπάνω αναφέρθηκε η εταιρεία Li & Fung, η οποία εκμεταλλεύεται ένα κατά την ΑΒΣΠ  "διατεταγμένο συγκρότημα" νηματουργίας, βαφείου, υφαντουργείου, κλπ.
Σε ότι αφορά στην αντίστοιχη έννοια του Christopher "Μέγάλη ποικιλία συνεργασιών" ας την διευκρινίσει ο ίδιος!

Άρα οι φοιτητές θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι πριν την ανακάλυψη, (κατά Christopher), του όρου "εφοδιαστική αλυσίδα" στις αρχές του 90, ήδη 30 τουλάχιστον χρόνια πρωτύτερα λειτουργούσε στην αγορά η "εφοδιαστική αλυσίδα" πχ του φαρμάκου, του σαπουνιού, του κοτόπουλου, κλπ στην πράξη. Η διαφορά με τους θεωρητικούς είναι ότι η ΑΒΣΠ όριζε την "εφοδιαστική αλυσίδα κάθε αγαθού ως "τον εξαρχής σχεδιασμό ενός ορθολογικά διατεταγμένου συγκροτήματος επιχειρήσεων,"  Όμως η ΑΒΣΠ εισήγαγε στην διδασκαλία της και την εμπλοκή του "σιδερά της αλυσίδας", (δηλαδή την Πολιτεία), που θεσμοθετούσε την ένταξη, την λειτουργία και τις συναλλαγές στην αγορά των εφοδιαστικοαλυσοδεμένων επιχειρήσεων. Επιπλέον, ανεξάρτητα με την Βαβυλωνία ορισμών "εφοδιαστικής αλυσίδας", που την διδάσκουν οι θεωρητικοί, χαρακτήριζε τους "κρίκους", (επιχειρήσεις), της κάθε είδους "αλυσίδας τους" ως "εξαρτημένες επιχειρήσεις".
Τέλος της προσθήκης.


Όμως, όπως διαπιστώσατε παραπάνω από την αποσπασματική παράθεση της νομοθεσίας όλες οι «αλυσίδες» και τα «δίκτυα» των θεωρητικών, είτε «διευρυμένες» είτε «εικονικές», όπως και οι όροι του Christopher στην σελίδα 204: («Διευρυμένη επιχείρηση» – «εικονική εφοδιαστική αλυσίδα»), προβλέπονται και ρυθμίζονται από την Πολιτεία και διδάσκονται στην ΟΔΕ.
 

Αυτό το αντιλαμβάνεται ο Christopher που είναι ομότιμος καθηγητής Marketing & Logistics στην Σχολή Διοίκησης των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Cranfield στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον λόγο αυτό νιώθει την ανάγκη να μαζεύει τις ασυναρτησίες του και τον αχταρμά διαφόρων δημοσιευμάτων με την υπόδειξη: «Να υπάρχουν και γνώσεις γύρο από την Διοίκηση Επιχειρήσεων», που αναφέρει στην σελίδα 377 υπό τον τίτλο: «Συμπεράσματα για τους αυριανούς υπεύθυνους logistics».

Αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν έκανε ο Christopher αυτήν την δήλωση – παραδοχή, το Cranfield θα του έδινε τα παπούτσια στο χέρι, γιατί ότι αναφέρει ο Christopher, διδάσκονται επιστημονικά και αναλυτικά στα εξειδικευμένα επιστημονικά πεδία ΟΔΕ. Όμως, επειδή εμείς στην χώρα μας διδάσκουμε ήδη από την δεκαετία του 60 το αντικείμενο της ΟΔΕ, κατέχουμε σε βάθος και έχουμε τεράστια εμπειρία σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.
 

Ήδη διαπιστώσατε πιο πάνω ότι εγώ με πτυχίο ΟΔΕ της ΑΒΣΠ του 1974 και πείρα πάνω στο πεδίο της παραγωγής και της κυκλοφορίας των αγαθών από την παραγωγή προς την κατανάλωση, τον μεν Logistician αποκάλεσα «τροχονόμο της παλέτας», τον δε Supply Chain Manager αποκάλεσα «ορντίναντσα αποθήκης».  Η παραπάνω αγγελία της εφημερίδας του 2013 επιβεβαιώνει την δήλωση μου, γιατί στο Λύκειο δεν διδάσκεται Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων… Παρόλα αυτά το απολυτήριο Λυκείου συνιστά επαρκές προσόν για την εκτέλεση «των δράσεων Logistics και Supply Chain», της παραπάνω αγγελίας της εφημερίδας.  
 

Επειδή ο Christopher στην ουσία συμφωνεί μαζί μου αισθάνεται την ανάγκη να αναδείξει την σημασία της ΟΔΕ και για τον λόγο αυτό επανέρχεται στην σελίδα 379 στον τίτλο «Δημιουργία προφίλ δεξιοτήτων σχήματος Τ», στην οποία επαναλαμβάνει ότι «οι δεξιότητες δημιουργούνται μέσω κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης στην διοίκηση των επιχειρήσεων.»  
 
Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης ότι η διδασκαλία – αποσπάσματα δημοσιεύσεων – του Christopher στο βιβλίο του με τίτλο «Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», θα κατατασσόταν από τους φοιτητές της Σχολής Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Cranfield, σε αυτό που στην ΑΒΣΠ ορίζαμε ως «σημειώσεις της κωλότσεπης».    

Τα συμπεράσματα των φοιτητών μεταξύ των απόψεων:
α) Των θεωρητικών που ενώ προσυπογράφει ο ένας τις απόψεις του άλλου για να τηρείται «επιστημονική ειρήνη», ορίζει ο καθένας τους διαφορετικά την έννοια
    «Supply Chain Management» και «Logistics» και άντε τελικά να αποφασίσεις, τι τέλος πάντων να αποδεχτείς για να «κατανοήσεις ορθά την έννοια “εφοδιαστική αλυσίδα”».
Και…
β) …Των δικών μου απόψεων, που είναι ανατρεπτικές και βασισμένες στην πείρα μου, στην ισχύουσα  νομοθεσία  και στην κρυστάλλινη υψηλού επιπέδου διδασκαλία της
    ΑΒΣΠ,…
και αυτά όμως τα αφήνω στην κρίση των φοιτητών.  
  
Προς απόδειξη των δηλώσεων μου αναφέρω ενδεικτικά τους λογαριασμούς κατηγορίας 9 του «Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου», για να γίνει κατανοητή η σημασία της επιστήμης ΟΔΕ και της λογιστικής και όχι βέβαια του «Logistics» = τρέχα γύρευε για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων ή ακόμα και για την λειτουργία των επιχειρήσεων, της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας:

10.99  Αποσβεσμένες εδαφικές εκτάσεις,
20.99  Προϋπολογισμένες αγορές,
30.80  Πελάτες εσωτερικού εκχωρηθέντες με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994),
30.82  Πελάτης Ελληνικό Δημόσιο εκχωρηθείς με σύμβαση Factoring (Γνωμ. 216/2176/1994),
40.03  Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών
40.91  Καταβεβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο (ν. 2169/1993),
58.76  Προϋπολογισμένα – προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων,
64.11  Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων,
72.10  Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων ή απολεσθέντων αποθεμάτων,
80.02  Έξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων,
90.06  Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα,
90.07  Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα,
91.01  Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα,
91.02  Αγορές αποθεμάτων ενσωματωμένες (προϋπολογιστικά),
91.05  Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς μερισμό,
92.02  Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως,
92.04  Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας.


Αντιλαμβάνεστε επομένως την υψηλού επιστημονικού επιπέδου κατάρτιση που πρέπει να έχουν τα στελέχη ΟΔΕ που εργάζονται στην έδρα της επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου που ελέγχει μια «αλυσίδα άλλων επιχειρήσεων», για να έχουν την γνώση να συγκεντρώσουν, μέσα από τους ήδη ελεγμένους από τα κράτη ισολογισμούς των επιχειρήσεων του ομίλου τους, τα ποσά που πρέπει να απεικονιστούν στις Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις των εταιρειών του κάθε ομίλου της Πολυεθνικής χωριστά;

Άρα τώρα θα αντιληφθήκατε τι εννοούσα ότι: «τα λάθη των στελεχών ΟΔΕ πληρώνονται Τι είδους αποφάσεις μπορεί να λάβει ο Κύριος 51% για το «καλό της αλυσίδας»,
ή το «καλό του συνόλου» και τελικά το καλό του ίδιου ως επιχειρηματία, αν οι λογιστές του συγκεντρώνουν και αναλύουν άσχετα ή λαθεμένα στοιχεία που αφορούν στην πορεία των εργασιών ή των αποτελεσμάτων χρήσης είτε μιας μόνο επιχείρησης ή του συνόλου επιχειρήσεων της ομάδας ή του ομίλου επιχειρήσεων που ελέγχει;  
 
Άρα, τώρα μπορώ και εγώ να αναφέρω τι λεγόταν μεταξύ των φοιτητών στην ΑΒΣΠ στο τέλος της δεκαετίας του 60 για να αντικρουστεί η εκδηλωμένη ήδη από τότε αλαζονεία από το Πολυτεχνείο για το καπέλωμα των γιατρών και των Λογιστών - επιστημόνων ΟΔΕ:
«Στο Πολυτεχνείο κάνουν από τα πολλά μαθηματικά το μυαλό τους φελλό!»  

Ερωτάται:
Προκειμένου να αποφασιστεί η αγορά, η συγχώνευση ή η ίδρυση θυγατρικής μιας πολυεθνικής σε ένα τόπο θα ληφθούν υπόψη οι κατασκευαστικές γνώσεις πολιτικού μηχανικού ή οι κομπιουτερικές γνώσεις ηλεκτρονικού μηχανικού; Ή μήπως οι ανταποκρίσεις των δημοσιογράφων και τα δημοσιεύματα του τύπου;
Ή αντίθετα,
...οι γνώσεις του εμπορίου, της αγοράς, του ανταγωνισμού, της ανάλυσης ισολογισμών, κλπ, ενός πτυχιούχου ΟΔΕ;
 

Την απάντηση την έδωσε ήδη παραπάνω ο Christopher  στην σελίδα 377 και 379 του βιβλίου του, που επισημαίνει επί λέξει για την ανάγκη: «Να αποκτώνται δεξιότητες σε κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων»! Εμένα αυτό είναι βίωμα και επάγγελμα, από την εποχή που ο Christopher ήταν “επιστημονικά” ή και δημοσιογραφικά στα σπάργανα…!

Τέλος και μια δική μου συμβουλή:
Όποιος θέλει να σταδιοδρομήσει στην «Εφοδιαστική Αλυσίδα» πρέπει με την επιστημονική του κατάρτιση να μπορεί να διακρίνει ποια είναι η κορυφή της, δηλαδή η «Διοίκηση» της, που προσπάθησα να περιγράψω στο παρόν κείμενο. Αν επιτύχει αυτόν τον στόχο θα έχει βάσιμη ελπίδα να φτάσει στην μέση της ιεραρχίας της. Στην συνέχεια για την παραπέρα εξέλιξη στην ιεραρχία αποφασιστικό ρόλο θα παίξει η διορατικότητα, το επιχειρηματικό ένστικτο, η επίπονη εργασία, η επιμόρφωση και η όσφρηση της αγοράς!!!
 
Όμως αυτό που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψη κάποιου σαν το βασικό στέλεχος σε μια υπό σύσταση «επιχείρηση αλυσίδας» ενός ομίλου μιας πολυεθνικής επιχείρησης είναι η ευρύτατη κατοχή των επί μέρους επιστημονικών πεδίων ΟΔΕ, αυτό δηλαδή που το αποδέχεται όπως ανέφερα παραπάνω ο Christopher με σαφήνεια στις σελίδες 377 και 379…)

Επειδή ο Christopher δεν κατέχει το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου ΟΔΕ, αναφέρω εγώ παρακάτω αυτές τις «δεξιότητες» που δεν αναφέρει ο Christopher, δηλαδή πχ:

- Των θεμάτων Λογιστικής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Εμπορικά Θέματα, ήτοι πχ συστάσεως ή τροποποίησης και δημοσίευσης των καταστατικών των επιχειρήσεων, μελέτης και κατάρτισης των συμβάσεων πώλησης και έργου, γνώση των διεθνών οικονομικών σχέσεων, των συμφωνιών μεταξύ των  ηγεσιών των επιχειρήσεων, τήρηση και δημοσίευση των ισολογισμών και των πρακτικών των ΔΣ των επιχειρήσεων και φροντίδα για να εκτελεστούν κατά γράμμα οι αποφάσεις του ιθύνοντος νου κατά την  ΑΒΣΠ, ή Mister 51% κατ’ εμέ ή ίσως και «“Διοικητή” ή και "Ενορχηστρωτή" εφοδιαστικής αλυσίδας» κατά τους θεωρητικούς.   

Επιπλέον
Ζητήματα Νομικά, Τελωνειακά, Ασφαλιστικά, Εργασιακά, συνδικαλιστικά, φορολογικά, κινήσεως κεφαλαίων, κλπ, γιατί με τον τρόπο αυτό η πολυεθνική εξοικονομεί:

- αφενός δαπάνες, γιατί εξασφαλίζει με τις υπηρεσίες ενός στελέχους την αποφυγή προσλήψεως περισσοτέρων…
- Αφετέρου αποφεύγεται ο κίνδυνος να διαρρεύσουν οι πληροφορίες του επενδυτικού σχεδίου σε πολλά πρόσωπα.

Κυρίως όμως
- Αποφεύγεται η Βαβυλωνία ιδεών, προτάσεων και υποδείξεων για την συγκέντρωση πληροφοριών στην  κάθε χώρα, που θα μπορούσε ένα μόνο στέλεχος με ευρύτητα
   γνώσεων ΟΔΕ, (όχι βέβαια Supply Chain =  φέξε μου και γλίστρησα ή Logistics = τρέχα γύρευε), με τεκμηριωμένες και κατάλληλες επαφές σε Υπουργεία, Οργανισμούς,
   Επιμελητήρια, Τράπεζες, Καταστήματα Εφορειών, κλπ, να τις συλλέξει και να τις αξιολογήσει με ταχύτητα, εχεμύθεια και ακρίβεια…     

Σε όλες τις περιπτώσεις το δίδαγμα σε ότι αφορά συνολικά στην λειτουργία της αγοράς είναι ένα:
- Οι Λογιστές ξέρουν να κάνουν καλά την δουλειά τους, αλλά όμως και…
- Το κράτος ξέρει να κάνει την δική του και μάλιστα πολύ καλύτερα! 

(Ενημερώσου πχ τι εξελίσσεται στην επικαιρότητα 22 – 23/12/2020 με την «Folli – Follie», υψηλόβαθμα στελέχη της οποίας είναι τώρα στην φυλακή για παραβάσεις χειραγώγησης της αγοράς, δηλαδή  δεν τήρησαν κατά την άσκηση της «Διοίκησης της Αλυσίδας τους» την νομοθεσία της χώρας μας, μέρος της οποίας αναφέρω στο παρόν κείμενο μου.)       
 

            ΣΕΛΙΔΑ 30     ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
                                             

Προς απόδειξη των ισχυρισμών μου και προς τον σκοπό να εγκαταλειφθούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις «Logistics» και «Supply Chain» και να παραμείνει η διδασκαλία των φοιτητών για την λειτουργία της αγοράς βασισμένη επάνω στην επιστήμη ΟΔΕ, σε ελληνική επιστημονική ορολογία και στις ρυθμίσεις της πολιτείας, παραθέτω ως έχει το απόσπασμα από τις «Αρχές» που αναφέρει  το κείμενο του «Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου».

Με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατανοητό στους φοιτητές ότι η «Διαχείριση της “εφοδιαστικής” και κάθε άλλης αλυσίδας» είναι μανταλωμένη στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, και  δεν σηκώνει παρερμηνείες, προσεγγίσεις ή κατά κρίσιν εφαρμογή των κανόνων της πολιτείας:  

 
«1.100 Η Αρχή της Αυτονομίας


1. Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών.


2. Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από τη γενική, σε λογαριασμούς που αναπτύσσονται στην ομάδα 9, συνδέονται δε και συλλειτουργούν μεταξύ τους στο ανεξάρτητα λογιστικό κύκλωμα της ομάδας αυτής. (Διευκρινίζω εγώ: λίγους λογαριασμούς της ομάδας 9 ανάφερα παραπάνω.)


3. Η αυτονομία της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως εξασφαλίζεται με διάμεσους - αντικρυζόμενους λογαριασμούς, οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν
    στην ομάδα 9, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 5.211.


4. Οι λογαριασμοί ουσίας της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται
    στο κεφ. 2.2.


5. Οι λογαριασμοί τάξεως, που αναπτύσσονται στη δεκάτη (0) ομάδα, λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο κεφ. 3.2.


6. Είναι δυνατό να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα λογιστικής (στο αυτό λογιστικό κύκλωμα) η γενική και η αναλυτική λογιστική με την προϋπόθεση
    ότι η αναλυτική λογιστική θα διατηρεί την αυτονομία της και δεν θα αλλοιώνονται οι βασικές αρχές των παρακάτω παρ. 1.101 και 1.102.


1.101 Η αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων.


1. Σύμφωνα με την αρχή της κατ' είδος συγκεντρώσεως και παρακολουθήσεως των αγορών, των εξόδων και των εσόδων, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε λογαριασμούς αποθεμάτων (ομάδας 2), εξόδων (ομάδας 6), εσόδων (ομάδας 7), και έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδας 8), οι οποίοι ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έξοδα και έσοδα.

2. Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περίπτωσης οι σχετικοί λογαριασμοί δέχονται χρεώσεις ή πιστώσεις και αντίστοιχους αντιλογισμούς, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, στο τέλος κάθε χρήσεως, μεταφέρονται στο λογαριασμό της γενικής εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, ή στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.809.

(Παρατήρηση δική μου: Άρα η νομοθεσία δεν αναγνωρίζει «το αμάλγαμα στοιχείων κόστους» του Christopher και απαιτεί τον καταλογισμό των καθ’ έκαστα στοιχείων κόστους – της ΑΒΣΠ - στους λογαριασμούς που ανήκουν.)
 

1.102 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές.


Ο λογαριασμός της γενικής εκμεταλλεύσεως καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά σ' αυτόν την αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ' είδος, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.803, έτσι ώστε από την ανάλυσή του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασμών κυκλοφορίας**** ή εκμεταλλεύσεως**** της οικονομικής μονάδας.
 

1.103 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών


1. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού) δηλαδή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως του εξόδου, του εσόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, όπως π.χ. τιμολογίου, πιστωτικού σημειώματος, δελτίου λιανικής πωλήσεως, αποδείξεως παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεως επαγγελματικής δαπάνης, που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αυτή αρχή επιτρέπεται στις υποπεριπτώσεις που αναφέρονται στην περίπτ. 3 της παρ. 5.1.600.


2. Στους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:
 

    α. Ο αύξοντας αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η λογιστικοποίηση και καταχώριση στο  λογαριασμό αυτό του σχετικού ποσού.

     β. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού.


3. Για τους αναλυτικούς λογαριασμούς της τελευταίας βαθμίδας της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξεως είναι υποχρεωτική η τήρηση αναλυτικών μερίδων σε καρτέλες ή με οποιοδήποτε  τρόπο. Για τους ίδιους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής ισχύουν όσα ορίζονται στην περίπτωση 7 της παρ. 5.210.


4. Παρέχεται η ευχέρεια στις οικονομικές μονάδες να ενημερώνουν τους λογαριασμούς της προτελευταίας βαθμίδας (περιληπτικούς) μόνο με τη συνολική κίνηση, τόσο της χρέωσης, όσο και της πιστώσεως, των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών) με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστο στο τέλος κάθε μήνα.» 

                           ../.. τέλος των αρχών του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου  ../..


Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα ότι τα διάφορα λογιστικά προγράμματα Η/Υ πρέπει να εισάγουν υπό τον έλεγχο των Λογιστών «κωδικούς κίνησης» στο λογιστικό σύστημα Η/Υ, που να σέβονται τους ορισμούς του Νόμου και συγχρόνως να διευκολύνουν την εκτέλεση των λογιστικών απεικονίσεων για την καταχώρηση όμοια επαναλαμβανόμενων λογιστικών γεγονότων, όπως πχ έκδοση τιμολογίου πώλησης, υποβολή αίτησης / παραγγελίας αγοράς, παραλαβή παραγγελίας, εισαγωγή νέου κωδικού είδους στο λογιστικό σύστημα Η/Υ, κλπ.
 

Σημαντική προσθήκη 13.02.2021
Για την κατανόηση της σημασίας της λογιστικής επιστήμης και την συμβολή των λογιστικών συστημάτων Η/Υ στην λειτουργία της αγοράς είμαι υποχρεωμένος να περιγράψω
την χρησιμότητα του "Barcode", που ορίζει τα είδη, τις αξίες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται, άλλως... "εφοδιαστικοαλυσοδένονται".
Καταρχήν ο Barcode, (όπως έχω αναφέρει σε άλλα κείμενα μου), συνίσταται από 13 αραβικούς αριθμούς και είναι της μορφής ΜΜ ΠΠΠΠΠ ΑΑΑΑΑ - Χ.
Συγκεκριμένα:
Το Χ είναι ο "αριθμός ελέγχου" και συνάγεται από τον πολλαπλασιασμό όλων των άλλων αριθμών με το 1 ή με το 2. Οι αριθμοί των γινομένων που προκύπτουν αθροίζονται σαν αριθμοί και όχι σαν γινόμενο πχ τα γινόμενα  16, 18, κλπ, αθροίζονται σαν 1+6+1+8, κλπ. Στην συνέχεια το άθροισμα όλων των αριθμών που ευρίσκονται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να συμπληρωθεί με ένα αριθμό, έτσι ώστε το άθροισμα να φθάσει στην επόμενη δεκάδα, πχ το άθροισμα 44 χρειάζεται το 6 για να φθάσει την δεκάδα 50. Αντίστοιχα το 52 χρειάζεται το 8, ενώ το άθροισμα 60 χρειάζεται το 0 (μηδέν). Αυτός ο αριθμός επομένως που συμπληρώνει την δεκάδα είναι το Χ, δηλαδή ο αριθμός ελέγχου.
(Aυτό το γνωρίζω ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70, γιατί με κάποιο αντίστοιχο τρόπο συναγόταν και ο αριθμός ελέγχου των αριθμών των σιδ/κών βαγονιών! Επιπλέον οι αριθμοί ελέγχου των αυθεντικών εμπορευματοκιβωτίων - ε/κ - containers...)


Οι 5 αριθμοί που σημειώνω ως Α (πχ: 89605, 17310) περιγράφουν το είδος - αγαθό - προϊόν και είναι μοναδικοί παγκοσμίως, πχ ένα κάθισμα αυτοκινήτου, ένα ζευγάρι υποδήματα, ένα σαπούνι, κλπ!
Οι 5 αριθμοί που σημειώνω ως Π (πχ: 86187, 16810) περιγράφουν τον παραγωγό του αγαθού - είδους - και είναι μοναδικοί παγκοσμίως! Τέλος...
Οι 2 πρώτοι αριθμοί που σημειώνω ως Μ (πχ: 52) σημειώνουν το κράτος της υφηλίου που είναι εγκατεστημένος ο Mister 51% , άλλως η Ιθύνουσα Επιχείρηση κατά την ΑΒΣΠ,
Ή αυτός που ελέγχει τα κατά νόμο συνδεδεμένα πρόσωπα με την έμμεση ή άμεση συμμετοχή του στο κεφάλαιο, στον έλεγχο ή στη διοίκηση τους! 
(Ίσως εδώ ζητωκραυγάσουν οι θεωρητικοί γιατί θα εντοπίσουν που "κάνει πιάτσα", δηλαδή που είναι το "στέκι", δηλαδή η Έδρα του Supply Chain Manager ή του "Διοικητή" ή του "ενορχηστρωτή" της αλυσίδας τους).


Όμως, ανεξάρτητα από την πλάκα που κάνω, πρέπει να σημειωθεί ότι η λειτουργία της αγοράς από φορολογικής και τελωνειακής πλευράς έχει δύο προσεγγίσεις:
1) Οι λειτουργίες των επιχειρήσεων "Π" είναι οι "αγορές", η "παραγωγή" και οι "πωλήσεις" και σε γενικές γραμμές από την εκτέλεση τους συνάγονται τα λογιστικά γεγονότα που 
    καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα Η/Υ, (Logistics - Logistical System), κάθε εμπλεκόμενης επιχείρησης.
2) Όμως, κατά νόμο οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στην λειτουργία της αγοράς διακρίνονται στις κατά νόμο "συνδεδεμένες επιχειρήσεις" ή στις "ανεξάρτητες επιχειρήσεις", που
    είναι υποχρεωμένες με βάση τον νόμο να τηρούν λογιστήριο, (Logistics, Logistical System Η/Υ), για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων που συνάγονται τόσο για τις
    "προς τα εμπρός" όσο και για τις "προς τα πίσω" δράσεις για την κατάρτιση και την εκτέλεση των συμβάσεων.  

(Παραπάνω ανέφερα τις αρχές του ενιαίου λογιστικού σχεδίου που ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Θυμηθείτε επίσης ότι κάθε επιχείρηση που ιδρύεται, είτε πρόκειται για "συνδεδεμένη", είτε για "ανεξάρτητη", αναλαμβάνει τις ίδιες ακριβώς φορολογικές υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία κάθε χώρας... και όπως δίδαξε η ΑΒΣΠ: "με τας μετ' αυτής απορρεούσας συνεπείας"!)

Όμως υπάρχουν φορολογικές και εμπορικές υποχρεώσεις για τον Mister 51%, - Ιθύνουσα Επιχείρηση - ή κατά τους θεωρητικούς τον "εφοδιαστικοαλυσιδατζή", που περιέγραψα παραπάνω για την κατάθεση στοιχείων στις φορολογικές αρχές που αφορούν πχ στις ενδοομιλικές συναλλαγές, τον φάκελο τεκμηρίωσης, κλπ. Αυτές όμως οι υποχρεώσεις ρυθμίζονται από τους "έχοντες αντικειμενικότερη αντίληψη των πραγμάτων", που δρουν στην έδρα της Πολυεθνικής και κατά τα γνωστά συμμετέχουν πλειοψηφικά στα ΔΣ (Διοικητικά Συμβούλια) και στις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των επιχειρήσεων του ομίλου. 


Ως είναι αυτονόητο μόνο τα υψηλόβαθμα στελέχη από την έδρα της Πολυεθνικής - Ιθύνουσας Επιχείρησης  Mister 51% γνωρίζουν τις επιχειρήσεις του ομίλου, επομένως έχουν τα στοιχεία για την σύνταξη των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων, την υποβολή στις φορολογικές αρχές των φακέλων τεκμηρίωσης και μάλιστα χωριστά, για την κάθε επιχείρηση του ομίλου, κλπ.
 

Διευκρίνηση:
Τους 5 αριθμούς Π δύναται να λάβει και ο Αγοραστής - Εισαγωγέας και έτσι απεικονίζεται στα προϊόντα που διαχειρίζεται. Αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό, γιατί εφαρμόζεται στην Χώρα μας από 60 και πλέον ετών. Ήδη, όπως γνωρίζω, στην αγορά πολλές επιχειρήσεις που προμηθεύονταν μεγάλες ποσότητες καταναλωτικών ειδών, όπως πχ ενδύματα, υποδήματα, κλπ, συμφωνούσαν με τον Παραγωγό - Προμηθευτή τους να θέση την ετικέτα με την επωνυμία τους στα προϊόντα που αγόραζαν και όχι ως έδει του παραγωγού προμηθευτή τους, πχ "υποδήματα Σεβαστάκη", "Υποκάμισσα Κ. Μαρούση", κλπ. Στην Γερμανία είχα πληροφόρηση την ίδια εποχή ότι ένα εργοστάσιο στην πόλη "Meschede", (εργαζόταν ο αδελφός μου ως εργάτης), που παρήγαγε εξαρτήματα φρένων αυτοκινήτων, "κτυπούσε" για το ίδιο ακριβώς προϊόν το σήμα του πελάτη του, πχ της "Opel", της "Mercedes", κλπ, ενώ σε άλλα ιδια ακριβώς προϊόντα, (της ίδιας παρτίδας παραγωγής), δεν κτυπούσε σήμα. Στην χώρα μας αποκαλούσαμε τα προϊόντα με σήμα "γνήσια" και κόστιζαν πολλαπλάσια...
 

Για την εμπλοκή των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων - "Διοικητών Εφοδιαστικής αλυσίδας" έχω αναφερθεί ήδη και στην σελίδα 36 του παρακάτω πρώτου μέρους του άρθρου που ανάρτησα με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του καθηγητή Μανιάτη.  Εκεί απεικονίζω το σχήμα της σελίδας 20 του βιβλίου του Christopher "Δίκτυο Εφοδιαστικής

Αλυσίδας", στο οποίο απεικονίζονται από τον Christopher οι επιχειρήσεις που ασκούν τις δράσεις αλυσίδας, δηλαδή τις "αγορές", την "παραγωγή" και τις "πωλήσεις". Εγώ συμπλήρωσα το σχήμα απεικονίζοντας και την Πολυεθνική Επιχείρηση - Ιθύνουσα Επιχείρηση, που ασκεί τον έλεγχο και την διοίκηση των "δικτυωμένων" - "αλυσοδεμένων" επιχειρήσεων του σχήματος Christopher. 

Τέλος της προσθήκης
                           

                  ΣΕΛΙΔΑ 32  ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΧΟΛΙΑ για τις φορολογικές ρυθμίσεις


Τα παραπάνω γύρο από την φορολογία εισοδήματος συνιστούν τις θεμελιώδεις γνώσεις ενός Λογιστή που είναι πτυχιούχος ΟΔΕ. Όμως, σε πτυχιούχο του Πολυτεχνείου ηχούν αυτές οι διατάξεις, όπως ηχεί σε μένα το «b 225 Stahl 3, Φί των 8 ανά 10»… Ή το «ελατό» και το «όλκιμο» των μετάλλων…

Ασφαλώς θα προσέξατε τα **** στους λογαριασμούς κυκλοφορίας**** και εκμεταλλεύσεως**** που έθεσα. Ο νόμος  ορίζει ως λογαριασμούς κυκλοφορίας τους λογαριασμούς στους οποίους καταχωρούνται τα λογιστικά γεγονότα που συνάγονται από τις συμβάσεις πώλησης, που ως είναι αυτονόητο καταρτίζονται «προς τα πίσω» με τους Προμηθευτές και «προς τα εμπρός» με τους Πελάτες. (Επισημαίνω: «σύμβαση αγοράς» δεν υπάρχει στο Ελληνικό Δίκαιο.)
 

Εγώ, αν επίσης προσέξατε, δεν χρησιμοποιώ στα κείμενα μου τον όρο «Flow of Goods» που μεταφράζουν οι θεωρητικοί και οι μηχανικοί κατά λέξη σαν «ροή των αγαθών» και εγώ παραφράζω ως: «τα πήρε το ποτάμι, τα πήρε ο ποταμός.»

Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο της νομοθεσίας «κυκλοφορία των αγαθών» και διευκρινίζω ότι τα εμπορεύματα – αγαθά «κυκλοφορούν μεταξύ των επιχειρήσεων, κυρίως σε εκτέλεση συμβάσεων πώλησης επάνω στα Μέσα Μεταφοράς», τα οποία Μέσα Μεταφοράς «δρομολογούνται στους Μεταφορικούς άξονες».

Επίσης ο νόμος ορίζει ως λογαριασμούς εκμεταλλεύσεως τους λογαριασμούς της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, όπως πχ «Παραγωγής», «Κοστολογίου», κλπ, που προβλέπονται στο «Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο».
 

Φρόνιμο επομένως είναι να φροντίσουν οι Μηχανικοί για την επιμόρφωση στην επιστήμη τους και να εγκαταλείψουν τις σοφιστείες και τις εισβολές στην ΟΔΕ με τις μεταφράσεις ξένων βιβλίων, ή δυστυχώς με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σε τμήματα ΟΔΕ των Οικ. Πανεπιστημίων. Όπως αποδεικνύω, γιατί το γνωρίζω εκ πείρας, στην χώρα μας κατέχουμε τα θέματα παραγωγής και κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εξ ίσου καλά με τους ξένους και ίσως ακόμα καλύτερα από αυτούς.


Άρα δεν χρειαζόμαστε την θεωρητική και ανεφάρμοστη εισαγόμενη γνώση που μας προσφέρουν οι μεταφραστές – Μηχανικοί. Αυτό διότι κατέχουμε ήδη από μακρού χρόνου στην χώρα μας τα θέματα παραγωγής και κυκλοφορίας των προϊόντων και θεσμοθετούμε τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στους ξένους.


Προσέξτε την απόδειξη του ισχυρισμού μου:

Εμείς παρακολουθούμε στην χώρα μας την παραγωγή και την κυκλοφορία των εμπορευμάτων με βάση τους κανόνες  της Λογιστικής ενταγμένους μάλιστα στην φορολογική νομοθεσία και στις λοιπές ρυθμίσεις της πολιτείας. Δηλαδή οποιαδήποτε μεταβολή στην λειτουργία της επιχείρησης αφορά στην αύξηση ή στην μείωση των ποσοτήτων, των αξιών, της θέσης που είναι στοιβαγμένα τα είδη, στους κατόχους ή στους κυρίους των αγαθών, στις δαπάνες, στα έσοδα, κλπ, απεικονίζεται με λογιστικές εγγραφές βάσει παραστατικών στα εγκεκριμένα από την Πολιτεία λογιστικά προγράμματα Η/Υ = Logistics.

Επιπλέον καταφεύγουμε στην μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων που προκύπτουν μεταξύ άλλων και από τα λογιστικά δεδομένα, για την λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.


Αντίθετα οι μηχανικοί στα μεταφρασμένα βιβλία «αλυσίδας» που μας μοστράρουν για εντυπωσιασμό, (όπως τα καθρεφτάκια στους ιθαγενείς), παρουσιάζουν σε σχήματα με τετράγωνα ή κύκλους με βελάκια και γραμμούλες που αφορούν σε δράσεις που μεταβάλλουν τα παραπάνω μεγέθη και τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις δράσεις αυτές.

Ερωτάται: Τι είναι ορθό για να περιγραφεί η κυκλοφορία των αγαθών από την παραγωγή στην κατανάλωση;
α) Τα κάθε είδους σχήματα και οι περιγραφές τους κατά την κρίση των θεωρητικών , Ή,…
β) …Οι λογιστικές εγγραφές, που συνάγονται από τις δράσεις των εργαζομένων, που καταχωρούνται στα  λογιστήρια των εμπλεκομένων επιχειρήσεων;…
    ...Οι οποίες δηλώνουν μάλιστα με επιταγή της νομοθεσίας ανά πάσα στιγμή στις κινήσεις των λογαριασμών τις αξίες, τις ποσότητες και βέβαια την θέση των αγαθών, όπως
     επίσης και τους εκάστοτε κυρίους ή και τους κατόχους τους;

Είναι προφανές ότι τα σχήματα των θεωρητικών είναι αυθαίρετα διότι δεν περιγράφουν το θεσμικό πλαίσιο  που έχει ληφθεί υπόψη στην “ζωγραφική απεικόνιση” των σχημάτων τους… Επιπλέον δεν δηλώνεται τι είδους «σύνδεση» έχουν οι επιχειρήσεις αλυσίδας των σχημάτων τους. Ο νόμος, όπως προανέφερα ορίζει: «Συνδεδεμένα πρόσωπα» θεωρούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση λόγω ύπαρξης άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο κεφάλαιο, στον έλεγχο ή στην Διοίκηση ενός νομικού προσώπου.» (Μήπως αυτή η επιταγή του νόμου θεωρείται «εφοδιαστική αλυσίδα»;)

Ερωτάται:
Οι «Εφοδιαστικές Αλυσίδες» από τι είδους «πρόσωπα» σχηματίζονται; Έχουν αυτά κάποια «σύνδεση» μεταξύ τους;

Αν δεν υπάρχει «σύνδεση» μεταξύ τους, τότε σημαίνει ότι δεν υπάρχει Κύριος 51%, που ελέγχει περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, παρά μόνο ένας Επιχειρηματίας, που ελέγχει και διοικεί την δική του και μόνο «αυτόνομη οντότητα», δηλαδή την επιχείρηση του, που λειτουργεί κατά την ΑΒΣΠ με νομική αυτοτέλεια και οικονομική αυθυπαρξία.


Άρα, όταν προσεγγίζεται η λειτουργία μίας μόνο επιχείρησης – "αυτόνομης οντότητας" - δεν υπάρχει και δεν μπορεί να διδαχθεί η θεωρητική έννοια «εφοδιαστική αλυσίδα»!!!
Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να προσεγγίζονται και να διδάσκονται μόνο οι βασικές – εσωτερικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, όπως τις δίδαξε η ΑΒΣΠ ήτοι «αγορές», «παραγωγή» και "πωλήσεις»…

Όμως
στην έννοια λειτουργίας της ελεύθερης – ανταγωνιστικής - αγοράς και της πραγματικής οικονομίας εντάσσονται στην λειτουργία κάθε επιχείρησης η «Διοίκηση» και η «Χρηματοδότηση», που δεν μπορεί να εντοπιστεί στην επιχείρηση «αλυσίδας» ενός ομίλου επιχειρήσεων – «συνδεδεμένων προσώπων». Αυτό διότι ως είναι αυτονόητο η "Διοίκηση" και η "Χρηματοδότηση" των "συνδεδεμένων προσώπων" - "εφοδιαστικοαλυσοδεμένων προσώπων" - διοικούνται και ελέγχονται από τον Κύριο 51% - την “ιθύνουσα επιχείρηση” – τον “διοικητή αλυσίδας”, την πολυεθνική επιχείρηση με βάση τις φορολογικές και λοιπές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπονται στις διεθνείς διατάξεις και στις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις της κάθε χώρας.
 

                                               ΣΕΛΙΔΑ  34    ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΟΡΙΣΜΩΝ ''ΑΛΥΣΙΔΑΣ''

Προς σύγκριση παραθέτω το απόσπασμα από την μετάφραση του βιβλίου των Sunil Chopra & Peter Meindl, που απαντά στο ερώτημα που θέτουν οι ίδιοι:
«Τι είναι Εφοδιαστική Αλυσίδα;»
Η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι στο ερώτημα τους είναι:
«Μια Εφοδιαστική Αλυσίδα» αποτελείται από όλα εκείνα τα στάδια (;) που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, στην εκπλήρωση της απαίτησης ενός πελάτη. Η Εφοδιαστική αλυσίδα δεν περιλαμβάνει μόνο κατασκευαστές αλλά και μεταφορείς, αποθήκες, πωλητές, ακόμα και τους ίδιους τους πελάτες…»
(Προσοχή όμως...!
...Εδώ περιγράφονται τα πρόσωπα του κανονισμού ΕΕ 2454/1993! Μόνο που η ΕΕ ονόμασε τους εμπλεκόμενους "στα στάδια" ως ΕΟΦ και όρισε με σαφή τρόπο την εμπλοκή εκάστου στην λειτουργία της αγοράς, που αφορά αποκλειστικά στην κυκλοφορία εμπορευμάτων σε καθεστώς κοινοτικής διαμετακόμισης. Βλέπε παραπάνω στο σχήμα της ΕΕ τα εμπλεκόμενα - "αλυσοδεμένα πρόσωπα". Θυμηθείτε επίσης ότι ο όρος "εφοδιαστική αλυσίδα" έχει εμφανιστεί στις αρχές του 1990 ακριβώς γιατί η ΕΕ έθεσε σε ισχύ τον κανονισμό 2454/93 και απεικόνισε το γνωστό σχήμα "αλυσίδας'''... Επιπλέον όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι τα πρόσωπα "αλυσίδας" των Sunil Chopra & Peter Meindl λειτουργούσαν διαχρονικά στην αγορά, δίχως να ορίζονται ως "εφοδιαστική αλυσίδα"!!! )
 

Σημαντική προσθήκη 18.1.2022 (επανάληψη πολλών προηγούμενων αναφορών μου.)  
Το κείμενο του κανονισμού 2454/93 συντάχθηκε επίσημα στην γερμανική και γαλλική γλώσσα. Κάθε άλλη μετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα, συμπεριλαμβανομένης και της αγγλικής, ήταν ανεπίσημη, γιατί σε περίπτωση διαφοράς κατίσχυε το γερμανικό (die Lieferkette)   ή το γαλλικό, (La chaine d’approvisionnement), κείμενο, που μεταφράστηκε λαθεμένα πχ "εφοδιαστική αλυσίδα", αντί "αλυσίδα εφοδιασμού"!
Δεν γνωρίζω τι σημαίνει γραμματικά ο αγγλικός όρος "supply chain", αν δηλαδή το "supply" είναι ουσιαστικό ή επίθετο... Αυτό επομένως που είναι βέβαιο είναι ότι αυτός που έχει το μαχαίρι κόβει και το πεπόνι, που σημαίνει ότι η ΕΕ που θεσμοθέτησε την κυκλοφορία των αγαθών σε καθεστώς Τ1, δηλαδή εξωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, όρισε τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες ως "αλυσίδα εφοδιασμού".  
Εγώ στα κείμενα μου ακριβώς για τον λόγο ότι δεν θέλω να προσεγγίσω την λειτουργία της αγοράς εγκλωβισμένος στην λογοτεχνία, εισάγω τον όρο "Υπαγωγή Εμπλεκομένων σε ιεραρχημένη σειρά Δράσεων", που καλύπτει όλες τις περιπτώσεις λειτουργίας της αγοράς. Δηλαδή:
- Αφενός δηλώνει αυτόν που ορίζει, διοικεί και ελέγχει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν αθροιστικά στην παραγωγή και διάθεση κάποιου αγαθού στην αγορά και στην
  κατανάλωση.
- Αφετέρου θεωρείται ως αυτονόητο ποιά κατά περίπτωση πρόσωπα θα ενταχθούν στην κάθε δραστηριότητα, που θα έχει σαν τελικό σκοπό την παραγωγή και διάθεση του
  αγαθού στην αγορά και στην κατανάλωση.

Διευκρινίζω μάλιστα ότι τα πρόσωπα που λειτουργούν στην αγορά για την παραγωγή και διάθεση κάποιου αγαθού στην αγορά και στην κατανάλωση χωρίζονται σε τρεις  βασικές κατηγορίες:
α) στους κυρίους των αγαθών - προϊόντων - εμπορευμάτων, (Εμπόρους, Βιομηχάνους) και
β) στους περιστασιακά κατόχους των αγαθών - προϊόντων - εμπορευμάτων, (Μεταφορείς, Αποθηκευτές) επιπλέον
γ) στους παρέχοντες βοηθητικές υπηρεσίες Μεταφοράς, (Διαμεταφορείς, εκτελωνιστές και άλλους)

Την αποδοχή των απόψεων μου έχω αφήσει στην κρίση των φοιτητών!
Τέλος της προσθήκης


Η ΑΒΣΠ διέκρινε όμως σχετικά με τις "απαιτήσεις του πελάτη" την παραγωγή ως «μαζική» όταν προσπαθούσε και καλύψει συνολικά τις ανάγκες των καταναλωτών - πελατών. Επιπλέον ως «εξατομικευμένη» ή «κατά παραγγελία» παραγωγή, όταν κάλυπτε τις ιδιαίτερες και ακριβές ανάγκες «ενός πελάτη», που αναφέρουν οι Sunil Chopra & Peter Meindl. Σε κάθε περίπτωση όμως λειτουργεί διαχρονικά στην αγορά η εμπλοκή των προσώπων που παράγουν, αποθηκεύουν, κουβαλάνε, εκτελωνίζουν, φορτώνουν, κλπ, το αγαθό που καλύπτει τις ανάγκες του "ενός πελάτη"... 

Δίνω ένα δικό μου παράδειγμα με τις «απαιτήσεις ενός πελάτη», πχ:
Παραγωγή ενός επιβατικού οχήματος που παραγγέλνει ένας Σαουδάραβας Μεγιστάνας με ιδιαίτερες προδιαγραφές κατασκευής, που δεν περιλαμβάνονται στα οχήματα της μαζικής παραγωγής.

Αν αντίθετα θελήσει «ένας πελάτης να εκπληρώσει την απαίτηση» να αγοράσει πχ ένα σαπούνι με “άρωμα τραγίλας”, λίγο θα συγκινήσει τους «Διοικητές αλυσίδας», για να ικανοποιήσουν αυτήν την φτηνιάρικη – χαμηλή ζήτηση από άλλους πελάτες -, για αυτήν την απαίτηση αγοράς… του «ενός πελάτη».
Όμως,
αν ο Άραβας Μεγιστάνας ζητήσει να παραχθεί ένα ιδιαίτερο νέο άρωμα για το χαρέμι του, είναι βέβαιο ότι θα γίνει μεγάλος χαμός, για να ικανοποιηθεί η ακριβοπληρωμένη «απαίτηση αυτού του νέου πελάτη».


Παράβαλε σήμερα τον «χαμό» που έγινε όταν χτύπησε η επιδημία του κορονοϊού και «απαίτησε ένας πελάτης το εμβόλιο»!!! Δηλαδή οι φαρμακοβιομηχανίες κίνησαν γη και ουρανό για να ανακαλύψουν το εμβόλιο, γιατί γνώριζαν ότι θα καλύψουν καθεμιά ταυτόχρονα και τις ανάγκες πολλών ακόμα εκατοντάδων εκατομμυρίων «νέων» πελατών. 


Άρα τολμώ να διαφωνήσω εξαρχής με τους Sunil Chopra & Peter Meindl και να δηλώσω ότι {«όλα εκείνα τα «στάδια» που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα, στην εκπλήρωση της απαίτησης ενός πελάτη»}, δεν είναι «εφοδιαστική αλυσίδα» αλλά η λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και της πραγματικής οικονομίας, που η ΟΔΕ διδάσκει μέσα από τις έννοιες «Προσφορά» και «Ζήτηση». Επιπλέον δηλώνω ότι στους «αγώνες» (εγώ θεωρώ ως «αγώνες»  τον ελεύθερο ανταγωνισμό), που κατά Sunil Chopra & Peter Meindl διεξάγονται μέσα στα "στάδια", ή κατ’ εμέ “στην αγορά”, διαιτητής που ορίζει τους κανόνες του «παιχνιδιού» είναι η Πολιτεία.  

Τέλος,
Παίρνω αφορμή από την παραπάνω ασυνάρτητη έννοια «εφοδιαστικής αλυσίδας κάλυψης των αναγκών ενός πελάτη», που όπως απέδειξα είναι άστοχη, για να σχολιάσω την έννοια και άλλων “ανατσούμπαλων” «εφοδιαστικών αλυσίδων», που αλίευσα από την βιβλιογραφία: (“ανατσούμπαλος”, ή “ατσούμπαλος” είναι λέξη της κρητικής διαλέκτου)

1) Αναφέρω καταρχήν τον ορισμό που υιοθετεί ο Christopher στην σελίδα 20 του βιβλίου του:


    «Η διαχείριση των σχέσεων προς τα πίσω όσο και προς τα εμπρός, δηλαδή τόσο με τους προμηθευτές όσο και με τους πελάτες, ώστε να παρέχεται αυξημένη αξία  προς τον
    πελάτη, με μικρότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολο της.» 
     Όμως, επειδή ο Christopher έχει επίγνωση ότι αναφέρει θεωρητικές ασυναρτησίες αναφέρει αμέσως μετά στην σελίδα 21 ένα παρόμοιο δανεικό ορισμό, για να ορίσει 
     ακριβέστερα την εφοδιαστική αλυσίδα ως εξής:
     "Ένα δίκτυο συνδεδεμένων αλληλεξαρτώμενων  οντοτήτων, οι οποίες λειτουργούν από κοινού και με πνεύμα συνεργασίας για να ελέγξουν, να διαχειριστούν και να  
     βελτιώσουν τη ροή υλικών και πληροφοριών από τους προμηθευτές μέχρι τους τελικούς χρήστες."

 

Εδώ υπάρχουν αναφορές που χρήζουν διευκρινήσεων, πχ:
- Πώς "συνδέεται" νομικά, οικονομικά, κλπ, το δίκτυο των "συνδεδεμένων" οντοτήτων;
- Πώς επιβάλλεται και λειτουργεί η "αλληλεξάρτηση" των οντοτήτων;
Μήπως, λέω εγώ, εδώ εννοείται το δίκτυο Μεταφορέων, Διαμεταφορέων, Αποθηκευτών, κλπ, δηλαδή των προσωρινά κατόχων των εμπορευμάτων, οι οποίοι ελέγχουν διαχρονικά την "ροή υλικών και πληροφοριών" των κάθε είδους "υλικών" - φορτίων - εμπορευμάτων, που κυκλοφορούν μεταξύ των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, για να καταλήξουν εκεί που δεν πάει παρακάτω, δηλαδή στην κατανάλωση ή ίσως όπως ο ορισμός αναφέρει στους "τελικούς χρήστες";...

 Σύγκρινε:
    Η ΑΒΣΠ δίδασκε την «εκμετάλλευση», δηλαδή την εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης και τις «συναλλαγές» της επιχείρησης με τους πελάτες και τους προμηθευτές της.
    Άρα αγνοούσε τις απόψεις των θεωρητικών και του εκδότη Christopher που διδάσκουν σχετικά με την “Διαχείριση” των  σχέσεων», ότι αυτές αφορούν στην «“Διοίκηση”
    ή στην “Διαχείριση”
εφοδιαστικής Αλυσίδας».

    Αντίθετα,
    η ΑΒΣΠ δίδασκε για την λειτουργία της ίδιας της «“Διοίκησης” της Επιχείρησης», που κατανέμει στα στελέχη της εξουσίες και αρμοδιότητες για την κατάρτιση τόσο
    «προς τα πίσω» και «προς τα εμπρός», όσο όμως και προς «πάσα κατεύθυνση» συμβάσεων, των οποίων οι δράσεις για την εκτέλεση τους θα συμβάλουν στην επίτευξη
    του τεθέντος από την Διοίκηση της Επιχείρησης τελικού σκοπού, δηλαδή:
    «Την βάση σχεδίου παραγωγή και διάθεση χρησιμοτήτων στην κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους.»  


   Όπως προανέφερα, στην Μικροοικονομική πρακτική προσέγγιση λειτουργίας των επιχειρήσεων και της αγοράς, δηλαδή στην μελέτη λειτουργίας  μιας μόνο επιχείρησης,
   «προς τα πίσω» είναι η διαχείριση της λειτουργίας των Αγορών και «προς τα εμπρός» είναι η διαχείριση της λειτουργίας των Πωλήσεων.
 
    Όμως, στην…
   …ο ΑΒΣΠ διδασκόταν ότι στην «“Διαχείριση” ή στην “Διοίκηση” των σχέσεων», προκύπτουν και  καταχωρούνται στο λογιστήριο κάθε επιχείρησης τα λογιστικά γεγονότα που
    συνάγονται από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των εργαζομένων
. Αυτό μάλιστα ισχύει για την διαχείριση της  «λειτουργίας των πωλήσεων» της μίας, που όμως
    συνιστά ταυτόχρονα την διαχείριση της «λειτουργίας των αγορών» της άλλης.  
   

   Αντίθετα, η «διαχείριση» των αγορών και των πωλήσεων στην Μακροοικονομικήθεωρητική έννοια  «εφοδιαστική αλυσίδα» του Christopher και των συνοδοιπόρων του,
   τόσο οι «αγορές», όσο και οι  «πωλήσεις» διδάσκονται κατά τρόπο διφορούμενο. Ο λόγος είναι ότι στην «εφοδιαστική αλυσίδα», όπως  αναφέρει παραπάνω ο Christopher…:
   …«συμμετέχουν ταυτόχρονα περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, που συνιστούν αθροιστικά την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολο της».

   Άρα, η «προς τα πίσω δράση αγοράς» της μιας «επιχείρησης αλυσίδας», συνιστά ταυτόχρονα την «προς τα εμπρός δράση» της «επιχείρησης αλυσίδας» που πουλά. Απλά
   κάθε «επιχείρηση αλυσίδας» λαμβάνει τις αποφάσεις της και καταρτίζει τις συμβάσεις πώλησης με βάση την προαγωγή των δικών της και μόνο συμφερόντων. 

  Προσοχή όμως
  Στο ελληνικό δίκαιο υπάρχει μόνο «Σύμβαση πώλησης». Επομένως η λειτουργία της αγοράς του ελεύθερου ανταγωνισμού για την κυκλοφορία των αγαθών από την
  παραγωγή προς την κατανάλωση βασίζεται αποκλειστικά σε «προς τα εμπρός» συμβάσεις πώλησης μεταξύ των εμπορικών και των  βιομηχανικών επιχειρήσεων.
  Επομένως οι θιασώτες των απόψεων Christopher να μας εξηγήσουν:
  «Πόθεν παρέχεται η “αυξημένη αξία” προς τον πελάτη, με μικρότερο κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα στο σύνολο της;»

  Άρα εγώ συμπεραίνω ότι:
  Ή θα δεχθούμε ότι η «εφοδιαστική αλυσίδα» έχει σαν «κρίκους ανεξάρτητες οντότητες», άρα δεν υφίσταται ζήτημα μελέτης κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της,
  παρά μόνο το κόστος  λειτουργίας και το αποτέλεσμα της χρήσης χωριστά της κάθε «οντότητας – επιχείρησης», που συμμετέχει στην αγορά του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 
  Ή, αντίθετα
  θα δεχθούμε, ότι υπάρχει «κόστος για την «Εφοδιαστική Αλυσίδα στο σύνολό της», αν οι εκάστοτε κατά περίπτωση εμπλεκόμενες «επιχειρήσεις αλυσίδας» ελέγχονται από μια
  επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου, οπότε ο Κύριος 51% είναι ο μόνος αρμόδιος να ελέγξει και να κρίνει:
- τόσο την λειτουργία και το κόστος της «δικής του εφοδιαστικής αλυσίδας στο σύνολό της»,
- όσο και το αποτέλεσμα των δράσεων, που έχει αναθέσει στην κάθε επιχείρηση της δικής του "εφοδιαστικής αλυσίδας", καθώς και
- τα αποτελέσματα της λειτουργίας κάθε ομίλου επιχειρήσεων που έχει υπό τον έλεγχο του. (Πχ αλλαντικών, καλλυντικών, τηλεφωνίας, κλπ), χωρίς να τσαλαβουτά στα θολά
   νερά των αοριστιών της θεωρίας και της Βαβυλωνίας ορισμών και προσεγγίσεων της "εφοδιαστικής τους αλυσίδας". 

 (δηλαδή, κατά Christopher - σελίδα 255: …«θα υπάρξει μια καθαρή εικόνα του Διοικητή ή Διαχειριστή της συγκεκριμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, “για την μη συμμόρφωση”».) 
 
Αξίζει τώρα να φέρετε στην σκέψη σας αυτό που δήλωσε ο Κύριος 51% στην σύναξη της ΙΤΤ:
 «Μισώ όλα όσα δεν είναι δυνατόν να επανελεγχθούν με ακρίβεια!»…  (Ich hasse alles, was nicht genau nachgeprueft werden kann!)
 …Για να συμφωνήσετε μαζί μου ότι η «εφοδιαστική αλυσίδα» συνίσταται από «σύνολο επιχειρήσεων», που  ελέγχονται από έναν μόνο "Διοικητή" ή “Διαχειριστή”, δηλαδή τον «“Διαχειριστή” πίσω από την κλειστή πόρτα», ή “Κύριο 51%”, (ή “κερδοσκόπο” ή “Businessman” ή “Επιχειρηματία”)!

Αντιλαμβάνεστε ότι οι μόνοι που έχουν «δικαίωμα εισόδου», δίχως προηγούμενη αίτηση στην “κλειστή πόρτα” που λαμβάνονται οι αποφάσεις για την "Διοίκηση"  κάθε έννοιας και ορισμού "εφοδιαστικής αλυσίδας", είναι οι καλοδιαβασμένοι και έμπειροι πτυχιούχοι ΟΔΕ. Οι «Logisticians», οι  «Logistics Managers», οι «Supply Chain Managers» και κάθε άλλο πρόσωπο – παράγωγο της επιστημονικής φαντασίας των θεωρητικών, έχουν ελπίδα για «δικαίωμα εισόδου» στην κλειστή πόρτα του Επιχειρηματία - Κυρίου 51%, μόνο σαν… σερβιτόροι!!!

2) Ο Σπύρος Μπινιώρης στο βιβλίο του: {«Εισαγωγή στην Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» Logistics}:
   
   «Ορίζει ως αντικείμενο σπουδής της επιστήμης της Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management ή Logistics) την μελέτη όλων αυτών των ενεργειών
    που τελικά προσδίδουν αξία χρόνου και τόπου στο τελικό προϊόν.» 

    Σύγκρινε:
    Η Νομοθεσία προβλέπει ότι ο «Διαχειριστής» των υποθέσεων μιας επιχείρησης τηρεί υποχρεωτικά  Λογιστήριο, που εδώ το αναφέρει ο Μπινιώρης στον τίτλο του βιβλίου του
    ως «Logistics».
    Επιπλέον σύγκρινε ότι ο «Διαχειριστής» οφείλει να προάγει τον σκοπό για τον οποίο συνεστήθη η επιχείρηση, που με βάση το καταστατικό της του ανατέθηκε η Διαχείριση
    των εργασιών.
    Άρα
    Ο Διαχειριστής έχει αναλάβει την στοιχειώδη ευθύνη έναντι της επιχείρησης να παράγει βάσει σχεδίου προϊόντα τα οποία να διαθέτει προς επίτευξη κέρδους στην αγορά.
     Ο Διαχειριστής γνωρίζει επομένως ότι  για να υπάρχει ζήτηση στα προϊόντα στην αγορά για να πουληθούν και να επιτευχθεί το κέρδος οι  λαμπάδες πρέπει να διατεθούν
     στην πελατεία το Πάσχα, τα είδη κολύμβησης τον Μάιο, κλπ.

   Η ΑΒΣΠ δίδασκε αυτά τα αυτονόητα στα μάθημα του πρώτου και δεύτερου έτους «Marketing», που  αναφερόταν στις μεθόδους ανάλυσης και κατάκτησης της αγοράς. Ο όρος
   «Διαχείριση της Εφοδιαστικής  Αλυσίδας» δεν αναφερόταν στα συγγράμματα της ΑΒΣΠ ούτε για πλάκα. Αυτό διότι οι λειτουργίες των επιχειρήσεων ορίζονταν και αναλύονταν
   με το όνομα τους, δηλαδή «αγορές», «παραγωγή» και «πωλήσεις»...
   Για «αλυσίδες» και «κομποσκοίνια»  δεν γινόταν λόγος στην ΑΒΣΠ… γιατί δεν τα γνωρίζαμε, αφού ήταν κατά Christopher «έμβρυα» ή στα… σπάργανα!
 
   Ή, ίσως εκκολαπτόταν η «ιδέα» σε κάποιους θεωρητικούς, κυρίως μηχανικούς, ίσως όμως και  δημοσιογράφους, να βιάσουν την επιστήμη ΟΔΕ, κάτι που τελικά έπραξαν, και
   έτσι γεννήθηκε η «εφοδιαστική αλυσίδα» = τρέχα γύρευε και η «Διαχείριση ή η Διοίκηση της» και το ή τα «Logistics της» = φέξε μου και γλίστρησα.
   Στην ουσία η εμφάνιση και η διδασκαλία κατά το δοκούν αυτών των όρων και κατά πως βόλευε, δίχως σεβασμό στις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις της Πολιτείας ήταν απλά η
   διέξοδος σε ασήμαντους, για να προβληθούν στην επικαιρότητα.    


3) Ο Βλάσης Γιανάκαινας δεν αναφέρει στο βιβλίο του ορισμό «αλυσίδας»...

    ...αλλά ορίζει ως «Logistics» αυτό που άλλοι συγγραφείς περιγράφουν ως «εφοδιαστική αλυσίδα»,  δηλαδή: «Την Οργάνωση και  Προγραμματισμό της φυσικής ροής των
     αγαθών καθώς και τον Έλεγχο και Συντονισμό όλων των  σχετικών εργασιών και πληροφοριών της.»  
   
    Σύγκρινε:
    Η ΑΒΣΠ όλα τα σχετικά με την «φυσική ροή» τα δίδασκε στο επιστημονικό πεδίου του «Βιομηχανικού Λογισμού»,  δηλαδή την Οργάνωση και τον Προγραμματισμό της
    παραγωγής, με τελικό σκοπό την διάθεση της παραγωγής στην αγορά για την επίτευξη κέρδους.  Άρα εδώ η λέξη «Logistics» σημαίνει «Λογισμός» και ειδικότερα επειδή
    αυτός ο λογισμός αφορά στην «στην φυσική ροή των αγαθών - πρώτων υλών - βοηθητικών υλικών - μισοτελειωμένων προϊόντων - έτοιμων προϊόντων» ονομάζεται κατά την
    ΑΒΣΠ «Βιομηχανικός Λογισμός», που περιλαμβάνει το επιστημονικό πεδίο να διδάξει «την βάσει σχεδίου παραγωγή και κυκλοφορία των αγαθών - χρησιμοτήτων, για την
    διάθεση τους στην αγορά και στην  κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους.»     


    Φυσικά και στον Βιομηχανικό Λογισμό ισχύουν τα σχετικά με την λειτουργία των επιχειρήσεων, δηλαδή με την εκτέλεση «δράσεων» που όταν έχουν εκτελεστεί ολοσχερώς
    καθίστανται «αυτοτελείς δράσεις», γιατί συνάγονται και καταχωρούνται λογιστικά γεγονότα. Πχ όσο μεταφέρονται πρώτες ύλες από τον  αποθηκευτικό χώρο στην παραγωγή
     έχουμε κατά την γνώμη μου μια «“προς τα εμπρός” δράση “αλυσίδας”» των θεωρητικών.

    Όταν μεταφερθούν τα υλικά στην Παραγωγή η "προς τα εμπρός δράση αλυσίδας", (που έχουν κατά νου οι θεωρητικοί), έχει καταστεί αυτοτελής δράση κατά την ΑΒΣΠ, γιατί
    συνάγονται και καταχωρούνται οι προβλεπόμενες εγγραφές «αλυσίδας», δηλαδή της «Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως» ή «Βιομηχανικής Λογιστικής». 
 

Όταν πουληθεί η παραγωγή έχουμε πάλι κατά την γνώμη μου  «προς τα εμπρός» δράση της επιχείρησης που πουλάει, και όχι «προς τα πίσω» δράση της επιχείρησης που αγοράζει. Αυτό πρέπει να το δεχθούν οι θεωρητικοί - οπαδοί της Flow of Goods = ροής των αγαθών, γιατί όπως και να το κάνουμε το ποτάμι της παραγωγής και της κυκλοφορίας των αγαθών δεν γυρίζει πίσω. (Επιπλέον, κατά τα γνωστά, δεν υπάρχει "σύμβαση αγοράς" στο ελληνικό Δίκαιο για τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων.)

 

                         ΣΕΛΙΔΑ  36    ΤΟ  ''REVERSE LOGISTICS'' ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Οι λογιστικές εγγραφές δείχνουν κατά τα γνωστά ανά πάσα στιγμή την θέση των αγαθών. Επιπλέον με τις συμβάσεις που καταρτίζονται και καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα Η/Υ απεικονίζονται οι εκάστοτε  προστιθέμενοι στην "αλυσίδα" νέοι κύριοι ή νέοι κάτοχοι των αγαθών.  

Προφθάνω την αντίδραση και τον ισχυρισμό ότι στην αγορά υπάρχει και λειτουργεί το «Reverse Logistics». Όμως… και αυτή η δράση στην λειτουργία της αγοράς είναι «προς τα εμπρός»!!! Αναφέρω παρακάτω αποσπάσματα από τα κείμενα μου, για την ευρύτερη και αντικειμενική ενημέρωση των φοιτητών:

Παραπάνω σε ένα από τους πολλούς ορισμούς είδαμε ότι:
«Η διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι ο σχεδιασμός και η διοίκηση των διαδικασιών αδιάλειπτης προστιθέμενης αξίας σε όλα τα επιχειρησιακά όρια για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του τελικού πελάτη.»
 
Ερωτάται:
ποια είναι η {"αδιάλειπτη προστιθέμενη αξία" στην "reverse Logistics ανάκτηση  της αξίας";}
Παραπάνω αναφέρθηκαν εταιρείες ανακύκλωσης που χρησιμοποιούν σαν πρώτη ύλη μεταχειρισμένες συσκευασίες. Ως γνωστό τα υλικά αυτά συγκεντρώνουν εταιρείες από πολλές πηγές, τα οποία πωλούν μαζικά σε βιομηχανίες για την παραγωγή από αυτές πλαστικών, αλουμινίου, χαρτικών, γυαλικών, κλπ. Επειδή η πώληση είναι εμπορική πράξη πρέπει να εκδοθεί τιμολόγιο πώλησης το οποίο επιβαρύνεται με φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 
 

Οι πτυχιούχοι ΟΔΕ έχουν διδαχθεί στον ΦΠΑ για την "αυτοπαράδοση αγαθών".  Δηλαδή η εταιρεία που συγκέντρωσε τα μεταχειρισμένα υλικά από κάδους απορριμμάτων, ιδιώτες, χωματερές, κλπ δεν έχει καταβάλει ΦΠΑ, επομένως δεν έχει δικαίωμα να τα εμπορευτεί. Ο νόμος προβλέπει όμως ΦΠΑ για την αυτοπαράδοση αγαθών, που σημαίνει ότι υποβάλλεται δήλωση με υποκείμενη αξία στον φόρο που δηλώνει ο ίδιος ο υπόχρεος. Όταν στην συνέχεια πωλεί το είδος εκδίδει τιμολόγιο και μετακυλύει τον ΦΠΑ στον βιομήχανο ανακύκλωσης - αγοραστή – πελάτη του.

Παράδειγμα:
(Ο συντελεστής ΦΠΑ είναι τυχαίος για τις ανάγκες του παραδείγματος.)
Ο Υπόχρεος υποβάλλει δήλωση αυτοπαράδοσης αγαθών για 10 τόνους πρεσαρισμένα αλουμινένια κουτιά μπύρας και αναψυκτικών και δηλώνει ως φορολογητέο ποσό Ευρώ 4.000 και καταβάλει στην Δ.Ο.Υ. πχ 24% ΦΠΑ, δηλαδή 960 Ευρώ. Στην συνέχεια πωλεί τα είδη αυτά με το κέρδος του και χρεώνει τον πελάτη με τον  «Φόρο της "αδιάλειπτης" Προστιθέμενης Αξίας». Πχ αξία πωληθέντων 5.000 + ΦΠΑ 1.200 = 6.200 Ευρώ. Στην Δ.Ο.Υ. με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ  θα καταβάλει φυσικά 1.200 μείον 960 = 240 Ευρώ.  

Η βιομηχανία παραγωγής μεταλλικών ειδών συσκευασίας έστω ότι παράγει και πωλεί από αυτούς τους 10 τόνους:
10.000 τεμάχια δοχεία ελαιολάδου 5 λίτρων προς 1 Ευρώ ανά τεμάχιο =              10.000.-  Ευρώ
Επιπλέον
20.000 τεμάχια κουτιά αναψυκτικών 0,33 λίτρων προς 0,20 Ευρώ ανά τεμάχιο       4.000.-  Ευρώ

                                                                                                             Άθροισμα     14.000.-  Ευρώ

Άρα η επιχείρηση θα εισπράξει συνολικά 14.000 + 24% ΦΠΑ 3.360 = 17.360 Ευρώ

 Άρα η προστιθέμενη αδιάλειπτη αξία ανέρχεται σε 14.000 – 5.000 = Ευρώ 9.000
Έστω ότι η βιομηχανία έχει επιβαρυνθεί για την κατασκευή  επιπλέον Ευρώ 3.000
τα οποία έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ πχ 24% = 720 Ευρώ.
                                                                                                        
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα συνταχθεί έτσι:
Εκροές  10.000 + 4.000 = 14.000 με επιβάρυνση ΦΠΑ 24% =              3.360
Μείον εισροές: από την αγορά πρεσαρισμένων κουτιών ΦΠΑ 1.200
                   από ΓΒΕ τυχόν λοιπών εισροών – δαπανών πχ     720         1.920

Άρα στην Δ.Ο.Υ. θα καταβάλει ως ΦΠΑ την διαφορά 3.360 – 1.920 = 1.440.-  Ευρώ


Από αυτό το παράδειγμα συνάγεται ότι αν πχ ένα σούπερ μάρκετ πωλεί τις χάρτινες συσκευασίες των εμπορευμάτων που προμηθεύεται, τότε οφείλει να εκδώσει τιμολόγιο πώλησης για το παρεπόμενο έσοδο και να χρεώσει τον αγοραστή – εταιρεία ανακύκλωσης με την αξία των μεταχειρισμένων συσκευασιών συν τον ΦΠΑ, δίχως υποχρέωση υποβολής δήλωσης «αυτοπαράδοσης αγαθών».

 

Αυτό συμβαίνει διότι για τις συσκευασίες έχει καταβάλει ήδη ΦΠΑ που περιλαμβανόταν στο τιμολόγιο αγοράς των ειδών που ήταν συσκευασμένα από τον προμηθευτή του σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρόκειται κατά τα προηγούμενα και την διδασκαλία της ΑΒΣΠ, για ένα παρεπόμενο έσοδο του σούπερ μάρκετ.

 

Πιστεύω ότι απέδειξα ότι δεν υπάρχει “reverse Logistics” στην λειτουργία της αγοράς, παρά μόνο «προς τα εμπρός» δράσεις. Σημειώστε ότι επειδή οι ρακοσυλλέκτες δεν θεωρείται ότι ασκούν επάγγελμα δεν εκδίδουν τιμολόγιο. Άρα η επιχείρηση που αγοράζει από ρακοσυλλέκτες δεν έχει καταβάλει ΦΠΑ και για τον λόγο αυτό υποχρεούται να υποβάλει την δήλωση αυτοπαράδοσης αγαθών που προανέφερα.  

Αν δεν γίνει αυτό δεν θα υπάρχει ποσό ΦΠΑ για να το εκπέσει από το ποσόν του ΦΠΑ, που θα εισπράξει με την πώληση των ειδών στην επιχείρηση που παράγει με πρώτες ύλες “ανακύκλωσης”. Επιπλέον δεν θα μπορεί να δικαιολογηθεί στις φορολογικές αρχές η ύπαρξη αυτών των ειδών στους χώρους της επιχείρησης…

 

Τέλος, σημειώστε την πιο απλή περίπτωση «αυτοπαράδοσης αγαθών» που λειτουργεί στην αγορά, την οποία ευτυχώς για την ΟΔΕ δεν έχουν την γνώση να προσεγγίσουν διάφοροι περιθωριακοί της παραγωγής και της κυκλοφορίας των αγαθών, όπως πχ μηχανικοί, δημοσιογράφοι και διάφοροι άλλοι θεωρητικοί. Αν πχ η Unilever Ευρώπης κρατήσει ένα τόνο σαπουνιών προς χρήση των εργαζομένων στην παραγωγική μονάδα ή στα γραφεία της, τότε οφείλει να υποβάλει την δήλωση «αυτοπαράδοσης αγαθών».

 

Ενδεικτικά αναφέρω Κωδικούς Άσκησης δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) επιχειρήσεων που προσδίδουν χρησιμότητες «προς τα εμπρός», με πρώτες ύλες προερχόμενες από μεταχειρισμένα ή άχρηστα υλικά, ήτοι πχ:
 

ΚΑΔ 38.32.25 υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμινίου
ΚΑΔ 38.32.32 υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτού και χαρτονιού
ΚΑΔ 38.32.33 υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού
ΚΑΔ 38.32.34 υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού
ΚΑΔ 38.32.35 υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών
ΚΑΔ 38.32.39 υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών.

Διευκρίνιση:
ΚΑΔ, δηλαδή “Κωδικό Άσκησης Δραστηριότητας” λαμβάνουν οι επιχειρήσεις την στιγμή που υποβάλουν στην Εφορία (Δ.Ο.Υ.) Δήλωση έναρξης εργασιών.
 

Είναι αυτονόητο ότι τα υλικά, που προέρχονται από «άχρηστα υλικά που ανακτούν αξία», θα συνεχίσουν την «προς τα εμπρός» πορεία τους, για την παραγωγή νέων καινούργιων χρήσιμων αγαθών, ιδού ενδεικτικά σχετικοί ΚΑΔ, πχ: 

ΚΑΔ 22.11.20  Κατασκευή αναγομωμένων ελαστικών αυτοκινήτων.
ΚΑΔ 23.13.11   Κατασκευή μπουκαλιών και άλλων δοχείων από γυαλί.
ΚΑΔ 25.99.12  Κατασκευή νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιερών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο.

  
Αυτό που χρήζει διευκρινήσεων από τους θεωρητικούς είναι να μας πληροφορήσουν αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των περιπτώσεων «reverse Logistics», όπως πχ η πώληση αποσβεσμένου μηχανήματος:
α) «αν πουλιέται το αγαθό» σαν μεταχειρισμένο σε «Συνδεδεμένο πρόσωπο», ή
β) «αν πουλιέται το αγαθό» σαν μεταχειρισμένο:
    β1) κατά τους θεωρητικούς, σε «ανεξάρτητη οντότητα», ή
    β2) με βάση την νομοθεσία σε ανεξάρτητη επιχείρηση
γ) «αν πουλιέται το αγαθό» σε κάποιο τρίτο για παλιοσίδερο, (δηλαδή να το λυόσουν για να παραχθεί νέο μέταλλο)…

Εγώ δηλώνω ότι από την στιγμή που η πώληση πραγμάτων με σκοπό πχ: {την «ανακύκλωση», για να πάρουν  αξία κατά τους θεωρητικούς}, υπόκεινται σε ΦΠΑ (Φόρο Προστιθέμενης Αξίας), αφορούν αποκλειστικά και δίχως εξαίρεση στις «προς τα εμπρός δράσεις» λειτουργίας της αγοράς, από τις οποίες συνάγονται λογιστικά γεγονότα και όχι βέβαια το «reverse Logistics» = το «τρέχα γύρευε» των μηχανικών και των συνοδοιπόρων τους!!!

Οι θεωρητικοί οφείλουν να κατανοήσουν ότι η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς δεν προσομοιώνεται μέσα στα εργαστήρια των Πολυτεχνείων, ούτε διδάσκεται με αναφορές συνολικά του τρόπου λειτουργίας της αγοράς άλλων κρατών και άλλων εποχών, που ήταν μάλιστα ενταγμένες σε διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Όμως, οι τεχνικοί «βλέπουν» μόνο τεχνικά πχ την παραγωγή υαλοπινάκων ή προφίλ αλουμινίου από μεταχειρισμένα υλικά και δεν βλέπουν την εμπορική - φορολογική πλευρά των επιχειρηματικών δράσεων, ότι δηλαδή αφορούν στους κυρίους και στους κατόχους αγαθών και ότι ακόμα και τα «υλικά ανακύκλωσης»  έχουν αξίες και ότι οι δοσοληψίες για την διαχείριση τους  υπόκεινται σε «προς τα εμπρός» λογιστικές και φορολογικές διατάξεις!  (Η ΑΒΣΠ προσέγγιζε αυτά τα θέματα ήδη στο πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους σπουδών και τα ανέλυε στο κεφάλαιο για την «χρησιμότητα των αγαθών».)
 

Άρα μπορώ να δηλώσω ότι η γιαγιά μου στο χωριό Φρέ (Νομού Χανίων) που την έβλεπα όταν ήμουν 4 – 5 ετών να μαζεύει τσι κοπριές από τα οζά, (τα γίδια και τα πρόβατα), και τις έριχνε στον κήπο με τσι ντομάτες ήταν «reverse Logisticiane». Όπως επίσης και ο μπάρμπας μου, που έφερνε στο σπίτι ξύλα μετά το “μάζομα τσι ελιάς” για το ψήσιμο των φαγιώϊν (φαγητών),  ήταν και αυτός «reverse Logistician».
Όμως…
… και στην Αθήνα - Αιγάλεω ήμουν τότε 5 - 7 ετών (γύρο στο 1952 – 1954), γνώρισα και άλλους  «reverse Logisticians»: Πχ μεταξύ Κηφισού ποταμού, οδού Πειραιώς και Ιεράς Οδού μέσα στα μποστάνια λειτουργούσαν και καμίνια που παρήγαγαν τούβλα. Το έδαφος στην περιοχή ήταν σε μεγάλο βάθος κατάλληλο για πρώτη ύλη. Για το ψήσιμο των τούβλων τα καμίνια μάζευαν πριονίδια και ροκανίδια από τα γειτονικά μαραγκούδικα του Αιγάλεω…

Ιδού και μια ακόμα «reverse Logistics» λειτουργία. Όμως εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν φορολογικές υποχρεώσεις και δεν τηρείτο λογιστήριο… Απλά οι συμμετέχοντες στην «reverse Logistics» δραστηριότητα, συνεργάζονταν προς το κοινό συμφέρον: Ο ένας ξεσαβούρωνε και ο άλλος εξασφάλιζε δωρεάν ενέργεια.

Μήπως όμως και σήμερα δεν αναφέρεται ότι από τα σκουπίδια παράγεται ενέργεια;

Ερωτάται:
- Αν η «διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας» έχει σαν αντικείμενο το «Flow of Goods» που ρέουν αποκλειστικά μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων – αυτόνομων οντοτήτων;
  Ή αν η «διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας»:…
- …Αναλύει επιπλέον και την «ροή» εντός της ίδιας επιχείρησης; (Πχ η ΑΒΣΠ αναφερόταν "στο Flow of Goods" των ρινισμάτων σαπουνιού που επιστρέφουν – “reverζάρουν” -
   στην παραγωγή για να γίνουν εκ νέου εμπορεύσιμο σαπούνι και δίδασκε τις σχετικές εγγραφές «Βιομηχανικής Λογιστικής».)
 

Σε ότι αφορά στην ίδια την έννοια «reverse Logistics», ούτε που την είχαμε δει, ούτε που την  είχαμε απαντήσει κατά την διάρκεια των σπουδών στην ΑΒΣΠ. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που αποκτούσαμε άριστη επιστημονική κατάρτιση χωρίς να μας αποπροσανατολίζουν ή να μας παραπλανούν οι θεωρητικές ασυναρτησίες των τεχνικών, τα στημένα δημοσιεύματα του τύπου ή οι επιλεγμένες ανταποκρίσεις δημοσιογράφων! 
 
Το κυριότερο:
Ερωτάται…
- …Η "εφοδιαστική αλυσίδα" σε όλα τα «στάδια», (κατά Sunil Chopra & Peter Meindl), διοικείται από τον ίδιο  Διοικητή;...
  ...Ή η "εφοδιαστική αλυσίδα" κατά Christopher (σελίδα 318) διοικείται - ενορχηστρώνεται - από τον ίδιο Μαέστρο Ενορχηστρωτή;
-   Ή, κάθε «στάδιο» και "ορχήστρα" έχει τον δικό του Διοικητή ή Μαέστρο;
Κοντολογίς:
- Τι συμβαίνει με τον υπόχρεο σε ΦΠΑ στην εφαρμογή στην λειτουργία της αγοράς στο «reverse Logistics»; ή και στο… «προς τα εμπρός  Logistics»;

 

                    ΣΕΛΙΔΑ 38    ΑΛΛΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


4) Ο καθηγητής Λάμπρος Λάϊος αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του τον όρο «δίκτυα Logistics».

    Το μόνο που επιτρέπεται σε εμένα είναι να αναφέρω όπως εγώ κατανοώ τον όρο. Εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τον όρο: «Λογιστικό Σύστημα Η/Υ» και διευκρινίζω
     ότι το λογιστικό σύστημα Η/Υ δίνει την δυνατότητα πρόσβασης μιας επιχείρησης σε επιλεγμένες σελίδες του λογιστηρίου της άλλης, πχ για να παραγγελθεί ένα είδος,
     ή να αναγγελθεί η εκτέλεση μιας παραγγελίας, ή να αναγγελθεί η άφιξη του φορτηγού στον προορισμό, κλπ.

    Άρα αυτό που πιστεύω ότι εννοεί ο καθηγητής Λάϊος συνάγεται στις αναλύσεις του συγγράμματος του, που διδάσκει στους φοιτητές ΟΔΕ πως λειτουργεί ο «Εφοδιασμός»
    στις επιχειρήσεις και στην αγορά, με την πρόσβαση της μιας επιχείρησης στο Λογιστικό σύστημα Η/Υ της άλλης. Αυτά είναι προφανώς τα "δίκτυα Logistics" του καθ. Λάϊου,
    δηλαδή τα "Συστήματα Διανομής Η/Υ" και όχι βέβαια η θεωρητική έννοια «Εφοδιαστική αλυσίδα» = τρέχα γύρευε! Ή ακόμα και... "Logistics" = φέξε μου και γλίστρησα!
 

5) Γενικά όλοι οι ορισμοί «εφοδιαστικής αλυσίδας» αναφέρουν την ίδια έννοια της ΑΒΣΠ δηλαδή:
   

     Τελικός σκοπός της λειτουργίας της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας είναι «Η βάση σχεδίου παραγωγή και διάθεση χρησιμοτήτων - αγαθών στην κατανάλωση για την
      επίτευξη κέρδους.»

    Προσέξτε πως περιγράφουν και παραποιούν οι θεωρητικοί την περιγραφή λειτουργίας της αγοράς και την ορίζουν, (γιατί άραγε;), ως «εφοδιαστική αλυσίδα»:

    - «Σχεδιασμό αδιάλειπτης προστιθέμενης αξίας»,
    - «Σχεδιασμό και διοίκηση ομαλών διαδικασιών προστιθέμενης αξίας»,
    - «Διοίκηση της ροής των υλικών από τους προμηθευτές στους πελάτες»
    - «Όλες οι εγκαταστάσεις, οι λειτουργίες, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ροή και το  μετασχηματισμό των αγαθών και υπηρεσιών από πρώτες ύλες σε πελάτες…»

 

Εγώ για να απομυθοποιήσω τις αντιφατικές και αντιεπιστημονικές προσεγγίσεις των θεωρητικών στην προσπάθεια τους να περιγράψουν την λειτουργία της αγοράς, θα αναφέρω ένα περιστατικό που προβλήθηκε στην τηλεόραση πριν από 20 - 25 χρόνια. Στο περιστατικό έλαβαν μέρος ο κ. Σιμόπουλος – Αστρονόμος – Διευθυντής του Πλανηταρίου και ο Πητ Παπαδάκος, ένας αστρολόγος.
 

Ο κ. Σιμόπουλος αποστόμωσε τον Παπαδάκο δηλώνοντας ότι η «Αστρονομία»  είναι επιστήμη γιατί όλοι οι αστρονόμοι μελετώντας τα αστέρια καταλήγουν πάντα για το ίδιο φαινόμενο στο ίδιο συμπέρασμα, πχ πότε θα γίνει έκλειψη Ηλίου ή Σελήνης, κλπ.
Στην συνέχεια δήλωσε ο κ. Σιμόπουλος:
«Οι αστρολόγοι αντίθετα στις προβλέψεις τους για τα ίδια ζητήματα συνάγουν καθένας διαφορετικά συμπεράσματα.
Άρα, (δικό μου αυτό), οι θεωρητικοί που προσεγγίζουν την ίδια έννοια, δηλαδή την «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» και την διδάσκουν ή αντιλαμβάνονται καθένας με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, δεν είναι επιστήμονες, (αλλά είναι με βάση τις απόψεις μου), «αστρολόγοι» και «καφετζούδες», που περιγράφουν καθένας τις δικές του διαφορετικές φαντασιώσεις, γαρνιρισμένες, (για σιγουριά), με παραμάζωμα γνώσεων άλλων, πάνω στην λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς.

Μάλιστα...
...οι θεωρητικοί για να δικαιολογήσουν την Βαβυλωνία ορισμών και προσεγγίσεων "εφοδιαστικής αλυσίδας" και "Logistics" δηλώνουν ότι οι αναφορές τους συνάγονται μέσα από πορίσματα συνεδρίων, διεθνών συσκέψεων, διασκέψεων, κλπ.
Εκεί ακριβώς στηρίζεται και η δική μου αντίθετη άποψη, δηλαδή ότι κάθε φορέας, πρόσωπο, οργανισμός, κλπ, προκειμένου να παραμείνει στην επικαιρότητα ή για να δικαιολογεί την ύπαρξη του, συνάγει και τα δικά του διαφορετικά πορίσματα και ορισμούς "αλυσίδας" και "Logistics"!
 

Σε τι θα διέφεραν πχ οι αναφορές των ελλήνων θεωρητικών, αν αντί του ξενόφερτου όρου «εφοδιαστική αλυσίδα», εισήγαγαν και ανέλυαν τον ελληνικότατο όρο «Λειτουργία της Αγοράς»; Πάλι δεν θα όριζαν «προς τα πίσω» τις αγορές και «προς τα εμπρός» τις πωλήσεις; Όμως θα ήταν ταυτόχρονα υποχρεωμένοι εκ του νόμου:
- Να ορίζουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή επιχειρήσεις και τους νόμιμους εκπροσώπους τους που εμπλέκονται στην κατάρτιση και στην εκτέλεση των μεταξύ τους συμβάσεων.
- Να απεικονίζουν και τις λογιστικές εγγραφές στα λογιστικά συστήματα Η/Υ, που θα συνάγονται από τις δράσεις των εργαζομένων στην λειτουργία των επιχειρήσεων και της
  αγοράς, που όταν θα έχουν εκτελεστεί ολοσχερώς, θα έχουν καταστεί αυτοτελείς δράσεις.  


Άρα ο επιχειρηματίας – «Διοικητής αλυσίδας» - κάθε επιχείρησης συγκεντρώνει τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης του και λαμβάνει τις επιχειρηματικές αποφάσεις, που δικαιολογημένα διαφέρουν μεταξύ των επιχειρηματιών, για τον λόγο ότι τις επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζουν «αστάθμητοι παράγοντες»,  όπως πχ το «επιχειρηματικό ένστικτο», οι "εμπορικές σκοπημότητες" και ο «επιχειρηματικός κίνδυνος». Επιπλέον όμως και η εκάστοτε κατάσταση και οι προοπτικές εξέλιξης της αγοράς.  

Για τον λόγο αυτό εγώ αρνούμαι κατηγορηματικά την χρήση του όρου "στρατηγική" που χρησιμοποιούν οι θεωρητικοί για να ορίσουν την δράση των επιχειρηματιών για την επίτευξη του τελικού σκοπού, για τον οποίο ίδρυσαν και λειτουργούν την επιχείρηση τους. Ο ορθός όρος κατά την γνώμη μου, όπως τον κατανόησα από τις σπουδές μου στην ΑΒΣΠ,  καλείται "επιχειρηματικότητα".

Παρενθετικά:
Μελετείστε στην βιβλιογραφία τον οικονομικό όρο «Konjunktur = «Συγκυρία».
Προσοχή: Ο όρος «Konjunktur στην επιστήμη ΟΔΕ δεν έχει πληθυντικό αριθμό και πρέπει να γίνεται κατανοητός ως «η παρούσα κατάσταση». Κατά συνέπεια κακώς οι θεωρητικοί και οι μηχανικοί χρησιμοποιούν την ελληνική μετάφραση της λέξης στον πληθυντικό αριθμό, δηλαδή «συγκυρίες».
 

Η «συγκυρία» είναι στατική έννοια* και χρησιμοποιείται για να περιγράψει την στιγμιαία κατάσταση της αγοράς, που λαμβάνεται υπόψη για την λήψη της επιχειρηματικής απόφασης. Πχ αν η κατάσταση της αγοράς είναι καλή και η οικονομία σε ανάπτυξη  χρησιμοποιείται από τους ξένους ο όρος Hoch Konjunktur, που είναι και αυτή στον ενικό αριθμό και διευκρινίζεται στα ξένα κείμενα ως «Boom».  *("Στατική έννοια" σημαίνει με βάση την διδασκαλία της ΑΒΣΠ ότι στην μελέτη και ανάλυση της έννοιας δεν λαμβάνεται υπόψη ο παραγοντας χρόνος. Η αντίθετη έννοια καλείται "Δυναμική" στην μελέτη και ανάλυση της οποίας λαμβάνεται υπόψη και ο παράγοντας χρόνος.)

6) Κατά συνέπεια ο όρος που χρησιμοποιεί ο μεταφραστής Αλέξανδρος Τσίγκας στην σελίδα 384 – 5η σειρά  από επάνω στην μετάφραση του βιβλίου του Christopher:
    «Οι σημερινές οικονομικές συγκυρίες» είναι ερασιτεχνικός και αδόκιμος. Συνιστώ στις περιπτώσεις που θέλουμε να περιγράψουμε το περιβάλλον λειτουργίας της αγοράς να
     χρησιμοποιούνται έννοιες όπως πχ: «Οι προοπτικές εξέλιξης των συνθηκών της αγοράς», ή ακόμα  «Οι συνεχείς διακυμάνσεις της αγοράς», ή «Η κατάσταση που επικρατεί
     σήμερα στην αγορά», ή «η συγκυρία δεν επιτρέπει την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας Χ», κλπ.

  
 (Σε μεταπτυχιακή εργασία μάλιστα του Παν. Πειραιά με αντικείμενο την "Εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου",  έχω εντοπίσει τον όρο: «κατασκευαστής φαρμάκου». Άντε, με
   το καλό να δούμε και εργασία εφοδιαστικής αλυσίδας για την «παραγωγή της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου». Πάντως, όπως πληροφορήθηκα, το μεταπτυχιακό για μηχανικούς στο
    Πανεπιστήμιο  Πειραιά πρέπει – ευτυχώς - να καταργήθηκε. Δεν γνωρίζω αν έγινε κάτι αντίστοιχο με το μεταπτυχιακό για μηχανικούς του Παν. Θεσσαλονίκης – Μακεδονίας.)
    

Το ερώτημα όμως που θα παραμείνει είναι τι ρόλο θα παίζει η ίδια η «Διοίκηση» ή η «Διαχείριση» της «εφοδιαστικής αλυσίδας»; όπως και του «Διοικητή» ή του «Διαχειριστή» της; Δηλαδή αν αυτό το πρόσωπο με βάση τις απόψεις τους διοικεί μόνο μια επιχείρηση, δηλαδή την δική του και μόνο, ή ίσως διοικεί και περισσότερες της μιας επιχειρήσεις, που ο νόμος όπως αναφέρω, τις ορίζει ως «συνδεδεμένα πρόσωπα»;…

Επιπλέον επισημαίνω ότι ο νόμος προσδιορίζει και ορίζει ότι: «τα “συνδεδεμένα πρόσωπα” έχουν σχέση λόγω ύπαρξης άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο κεφάλαιο, στον έλεγχο ή στην Διοίκηση από ένα νομικό πρόσωπο
Λαμβάνοντας υπόψη την φορολογική νομοθεσία τίθεται το ερώτημα: Ο Supply Chain Manager είναι ένα "φυσικό" ή ένα "νομικό" πρόσωπο;
 

Εγώ αποκαλώ το φυσικό “πρόσωπο” «Κύριο 51%, (δηλαδή τον παραπάνω διευθυντή ορχήστρας με το πούρο)». Με βάση όμως τον νόμο ο "Κύριος 51%" αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που προβλέπει η νομοθεσία, ήτοι πχ στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο μιας ΑΕ. Κατά τα γνωστά, όπως ανέφερα παραπάνω, την εμπλοκή του νομικού προσώπου στην λειτουργία της αγοράς δίδασκε η ΑΒΣΠ ήδη στην δεκαετία του 60 και το αποκαλούσε "Ιθύνουσα Επιχείρηση". Μάλιστα, εγώ για  να απομυθοποιήσω τον όρο «”Διοίκηση” ή “Διαχείριση” εφοδιαστικής αλυσίδας», αποκαλώ το “πρόσωπο”, που μας έχουν μοστράρει οι θεωρητικοί, (ίσως Supply Chain Manager;), με βάση την επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκεί ως «Εφοδιαστικοαλυσιδατζή»!


Συνιστώ λοιπόν να εγκαταλειφθεί ο όρος «Διοίκηση» ή «Διαχείριση» εφοδιαστικής Αλυσίδας» και η Βαβυλωνία των ορισμών και των προσεγγίσεων των θεωρητικών, για να απαλλαγεί η λειτουργία της αγοράς και της πραγματικής οικονομίας από τα δεσμά της αλυσίδας, που την κρατούν σιδηροδέσμια Μηχανικοί, δημοσιογράφοι και θεωρητικοί και να εισαχθούν και διδαχθούν οι όροι της ΟΔΕ «Μικροοικονομική» και «Μακροοικονομική» προσέγγιση Λειτουργίας της Αγοράς.

 

Σε αυτήν την προσέγγιση και μέσα από το επιστημονικό πεδίο ΟΔΕ, θα μπορούν με αντικείμενο μαθημάτων, όπως πχ:
- Το σύγγραμμα του Καθηγητή του Παν. Πειραιά Λάμπρου Λάϊου: «Διοίκηση Εφοδιασμού» ή
- Το σύγγραμμα του καθ. του Οικ. Παν. Αθηνών Μανιάτη: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας -  Από τη Θεωρία στην Πράξη».

Να προσεγγίζεται πρακτικά και μεθοδικά η λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς, καθώς επίσης η συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών, για να γίνει κατανοητή η «εφοδιαστική», η «τροφοδοτική» και κάθε άλλη αλυσιδωτή εμπλοκή «συνδεδεμένων με συμβάσεις πώλησης προσώπων», που δρουν με τελικό σκοπό την παραγωγή και την διάθεση της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους.
 

Κοντολογίς
Όταν περιγράφεται η λειτουργία των επιχειρήσεων εντός της αγοράς όλες οι απόψεις των επιστημόνων ΟΔΕ οφείλουν να ταυτίζονται, για τον απλό λόγο ότι αναφέρονται στην επιχειρηματική δραστηριότητα ενταγμένη εντός του πλαισίου των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων. Άρα οι λειτουργίες και οι επιχειρηματικές αποφάσεις αφορούν στην οργάνωση και στον προγραμματισμό των δράσεων λειτουργίας της επιχείρησης που έχει μελετήσει και αποφασίσει ο επιχειρηματίας, προς επίτευξη του τελικού σκοπού για τον οποίο έχει συστήσει και λειτουργεί πχ μεμονωμένα μια επιχείρηση. Όπως επίσης ενδεχόμενα να ελέγχει σε οριζόντια διάταξη, μέσω μιας Ιθύνουσας επιχείρησης που έχει υπό τον έλεγχο του, μια ομάδα από συγκεκριμένες επιχειρήσεις και να αναθέτει στην καθεμιά την επίτευξη ορισμένου επί μέρους σκοπού, όπως πχ την παραγωγή πρώτης ύλης ή βοηθητικού υλικού, την παραγωγή μισοτελειωμένου ή έτοιμου προϊόντος ή την εμπορεία αυτών των προϊόντων - αγαθών, κλπ.

 

ΣΕΛΙΔΑ 39      ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 

Άρα η επιστήμη ΟΔΕ οφείλει να διδάσκει ότι περιλαμβάνεται στο θεσμοθετημένο πλαίσιο που ισχύει στην αγορά και να αδιαφορεί για τις δαιδαλώδεις απόψεις των θεωρητικών, των μηχανικών και των δημοσιογράφων, που αναφέρουν – κουτσομπολεύουν - αποσπασματικά κάποια περιστατικά από την λειτουργία των επιχειρήσεων, δίχως αναφορά των επιστημονικών, οικονομικών και εμπορικών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και ελήφθησαν υπόψη στην λήψη των συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.   

Πχ ο Christopher, όπως προανέφερα, δημοσίευσε σαν εκδότης περιοδικού για την απόφαση της Unilever να κλείσει τα 5 εργοστάσια στην Ευρώπη. Όμως οι φοιτητές ΟΔΕ θα πρέπει να διδαχθούν και για  τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Πχ, αν αφορούσαν στην λειτουργία της αγοράς, ή αν είχαν αφορμή απεργιακές κινητοποιήσεις; Ίσως περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων; Ή αν αφορούσαν στην εσωτερική λειτουργία του ομίλου Unilever; Πχ στην ζημιογόνο λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων; Ή ίσως η παραγωγή αυτών των 5 εργοστασίων ανατέθηκε σε τρίτους;  Ή ίσως οφειλόταν στα οικονομικά δεδομένα που συνάγονται και αξιολογούνται από τις ενοποιημένες λογιστικές καταστάσεις; Ή ίσως συγχωνεύτηκαν με άλλες επιχειρήσεις, κλπ...

Επιπλέον
α) Ο Christopher ενημερώνει στην σελίδα 319 ότι η Li & Fung: {"διασφαλίζει την αφοσίωση των προμηθευτών της προαγοράζοντας ποσοστό από την δυναμικότητα τους, το
    οποίο κυμαίνεται από 30% έως 70%.}
Διερωτώμαι καταρχήν μήπως την διαφορά μεταξύ 30% μέχρι 70% "προαγοράζει" η Li & Fung μέσω άλλης επιχείρησης που ελέγχει; Ή
β) Μήπως η Li & Fung δεν "προαγοράζει ποσοστό δυναμικότητας", αλλά και ποσοστό στο κεφάλαιο αυτών των επιχειρήσεων για να ελέγχει την διοίκηση τους;
γ) Τι σημαίνει η αποστροφή του Christopher στο ίδιο σημείο: {...ανταμείβει με ακόμα περισσότερες παραγγελίες εκείνους που αποδεικνύονται πιο αποδοτικοί;} Μήπως διευρύνει
     ή τροποποιεί τις υφιστάμενες "συμβάσεις αφοσίωσης";
    Πιστεύω επομένως ότι θα ήταν χρήσιμο να διδάσκονται υποδείγματα τέτοιων "συμβάσεων αφοσίωσης" για την ενημέρωση των φοιτητών ΟΔΕ;
Επιπλέον...
δ) ...Μήπως είναι λάθος η μετάφραση; και εδώ ίσως εννοεί ο Christopher πχ "συμβάσεις φασόν";
ε) Πάντως η ΑΒΣΠ δίδαξε, όπως ανάφερα παραπάνω, για τους
"οικονομικούς συνασπισμούς", (που έχουν "αμυντικό" ή "επιθετικό" χαρακτήρα), μεταξύ των επιχειρήσεων, και
    ίσως αυτό ερμηνεύει τον Christopher. Δηλαδή ότι τις "αφοσιωμένες" επιχειρήσεις, (των οποίων ο Christopher μας πληροφορεί ότι η Li & Fung διασφαλίζει αφοσίωση 30% έως
   70%), τις διοικούν και εκμεταλλεύονται από κοινού δύο πολυεθνικές - Ιθύνουσες επιχειρήσεις;! Ή ενδεχόμενα ελέγχεται από μια τρίτη Πολυεθνική; Με την οποία έχουν συνάψει
   συμφωνία κάτω από το τραπέζι οι άλλες δύο;

   Όμως η ΟΔΕ οφείλει να διδάσκει και...: "τι σόϊ πράμα είναι και πώς μετριέται η ίδια η αφοσίωση"; Η ΑΒΣΠ είχε προσεγγίσει αυτό το ζήτημα και το δίδασκε με εκτενή ανάλυση,
  όπως και με επιστημονικές μεθόδους υπολογισμού των όρων "Δυναμικότητα" και "Παραγωγικότητα" της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι η "αφοσίωση" είναι μετρήσιμο μέγεθος
  επομένως μπορεί να γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης, συμφωνίας και τελικά κατάρτισης σύμβασης μεταξύ δύο επιχειρήσεων.
   Άρα
   Η ΟΔΕ οφείλει στα μαθήματα Αστικού και Εμπορικού Δικαίου να διδάσκει και υποδείγματα των σχετικών "συμβάσεων αφοσίωσης" ή να επισημαίνει τις επιπτώσεις τους στην
   χειραγώγηση και καταδυνάστευση της αγοράς, των καταναλωτών και στις αντιδράσεις της Πολιτείας.

Προσοχή επίσης: Στους χορηγούς τηλεοπτικών εκπομπών εντός του 2021 αναφέρεται μεταξύ άλλων και μια επιχείρηση με την επωνυμία: {"ΕΛΑΪΣ - Unilever Hellas AE"}. Ενδιαφέρον θα ήταν στις εργασίες των φοιτητών να ερευνηθεί με βάση το καταστατικό αυτού του επιχειρηματικού σχήματος ποιός κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του; Ποιά είναι η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του; Ποιός είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου της Επιχείρησης (ΑΦΜ); Είναι ο ίδιος που λειτουργούσε η "ΕΛΑΪΣ" στο παρελθόν; κλπ... (Αυτά τα στοιχεία δεν είναι εμπιστευτικά γιατί δημοσιεύονται...).
Η έρευνα θα ήταν χρήσιμη, γιατί με τον τρόπο αυτό θα γίνει κατανοητό στους φοιτητές ΟΔΕ, τι σημαίνει στην πράξη το δημοσιογραφικό κουτσομπολιό του Christopher ότι:
{Η Unilever "έκλεισε" 5 εργοστάσια Ευρώπη!}, δίχως να αναφέρει συγκεκριμένα πότε, πώς και γιατί τα είχε "ανοίξει";...
 

Πέραν αυτού:
Στην επικαιρότητα (26.05.2021) ανακοινώθηκε η πώληση της εταιρείας "Τσιπίτα", η οποία λειτουργεί 16 εργοστάσια σε 10 χώρες και έχει παρουσία σε 56 χώρες. Την "Τσιπίτα" αγόρασε, (ή αγοράζει), ο όμιλος "Mondelez".  Όμως η "Τσιπίτα" ανήκει κατά ποσοστό 80% στον όμιλο "Olayan", ο οποίος προφανώς πουλάει συνολικά και το 80% της "Τσιπίτα" ή ίσως ένα μέρος αυτού; Πιστεύω ότι η "Modelez" θα αγοράσει συνολικά το 80% για να αποκτήσει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της "Τσιπίτα", δίχως την δυνατότητα προβολής από την πλευρά των μειοψηφιών των μετόχων αντιρρήσεων ή αντιδράσεων στις αποφάσεις της ή τυχόν εμφάνισης εμποδίων λόγω αντίθετων διατάξεων της νομοθεσίας...

Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το "deal μαμούθ", όπως έχει χαρακτηριστεί, θα μεταβάλει ριζικά την "εφοδιαστική αλυσίδα του... κρουασάν"! Όμως θα υπάρξουν προς τούτο εξ ανάγκης μεταβολές στην οργάνωση και διοίκηση όλων των εργοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων της "Τσιπίτα", σε τρόπο ώστε να συντονιστούν με τις παραγωγικές μονάδες και τις λοιπές εγκαταστάσεις της "Mondelez".
Επιπλέον για να συγχρονιστούν ανάλογα τα προγράμματα παραγωγής και κατανομής της παραγωγής του νέου σχήματος παγκοσμίως. Ιδού επομένως ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πεδίο της ΟΔΕ, που αφορά στην λειτουργία της αγοράς και στις διαρκείς μεταβολές που συμβαίνουν, το οποίο επιβάλλει να επανεξετάσουμε τις απόψεις των θεωρητικών για την "εφοδιαστική αλυσίδα" πχ του κοτόπουλου, του φαρμάκου, της μπύρας, κλπ, που έχω εντοπίσει στις εργασίες φοιτητών, γιατί όχι τώρα πλέον και του κρουασάν, όπως αυτή μεταλλάχθηκε μετά την πώληση της "Τσιπίτα"!.

Αυτό διότι οι προσεγγίσεις των θεωρητικών που αφορούν στην λειτουργία της αγοράς απέχουν μακράν της ίδιας της Διοίκησης των εμπλεκομένων οικονομικών μονάδων - επιχειρήσεων, που ελέγχονται από μια Πολυεθνική Επιχείρηση Μεγάλου Κεφαλαίου - Ιθύνουσα Επιχείρηση, (ίσως "διοικητή" εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τους θεωρητικούς;), που τις κατατάσσει σε ιεραρχημένη σειρά δράσεων για την εκτέλεση καθεμιάς ενός επί μέρους σκοπού, πχ παραγωγή πρώτης ύλης, βοηθητικού υλικού, ενός μισοτελειωμένου προϊόντος, εμπορεία, κλπ, με τελικό σκοπό  να παραχθεί και να κυκλοφορήσει στην αγορά και στην κατανάλωση ένα τελικό προϊόν πχ το κοτόπουλο, το σαπούνι ή η μπύρα... 


Είναι βέβαιο ότι η "Mondelez" ως Ιθύνουσα επιχείρηση πλέον, θα διορίσει με έκτακτη Γεν. Συνέλευση δικό της έμπιστο πρόσωπο ως Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της "Τσιπίτα". Επιπλέον θα διορίσει πλειοψηφικά στα ΔΣ της "Τσιπίτα" και των επιχειρήσεων που ήλεγχε η "Τσιπίτα", δικά της έμπιστα πρόσωπα, δηλαδή αυτούς που θα έχουν "αντικειμενικότερη αντίληψη των πραγμάτων" και θα μεριμνούν να εκτελούνται κατά γράμμα οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται στην έδρα της "Mondelez". Μειοψηφικά στα ΔΣ θα διοριστούν έμπειρα και ικανά υφιστάμενα στελέχη της "Τσιπίτα", με αρμοδιότητες σε καθένα από αυτά σε επί μέρους τομέα που ήδη απασχολείτο στην "Τσοπίτα", όπως πχ παραγωγής, εμπορίου, λογιστηρίου, κλπ. 


Παρενθετικά για να γίνει διάκριση μεταξύ των εννοιών:

-"εφοδιαστική αλυσίδα πχ του κρουασάν, του κοτόπουλου ή της μπύρας"...
...και γενικά της έννοιας...-"Διοίκηση" της εφοδιαστικής αλυσίδας":
 

Επειδή εγώ αρνούμαι την έννοια "εφοδιαστική αλυσίδα", (καθώς και κάθε άλλη "αλυσίδα", όπως πχ "αλυσίδα εφοδιασμού"), γιατί αποδέχομαι και εισάγω τον όρο "λειτουργία της αγοράς", θα ασχοληθώ με την "Διοίκηση" των Ιθυνουσών επιχειρήσεων, πχ της "Mondelez",  που ελέγχουν "αλυσιδωτά" τις λειτουργίες διαφόρων επιχειρήσεων.  (Αυτήν την έννοια λειτουργίας της αγοράς την ονομάζω κατά τα γνωστά "Υπαγωγή Εμπλεκομένων σε Ιεραρχημένη Σειρά Δράσεων.) Άρα γιατί όχι τώρα πλέον της Mondelez που αναλαμβάνει την διοίκηση της "Τσιπίτα" και των επιχειρήσεων που ήλεγχε η Τσιπίτα παγκοσμίως.

Το ζητούμενο όμως είναι να διακρίνουμε αν με βάση τις εργασίες των φοιτητών η "Mondelez" θα ελέγχει ή όχι την εφοδιαστική αλυσίδα του... κρουασάν, δεδομένου ότι η "Τσιπίτα" δεν ελέγχει μονοπωλιακά την αγορά του κρουασάν... Άρα η προσέγγιση μου σε αυτήν την εξέλιξη της αγοράς θα στραφεί υποχρεωτικά περί την Οργάνωση και την Διοίκηση της Ιθύνουσας επιχείρησης "Mondelez". Για την πλήρη κατανόηση των αναφορών μου θα τις περιγράψω όπως τις διδάχθηκα στην ΑΒΣΠ και εμπέδωσα μέσα από την εργασία μου και την πείρα πολλών δεκαετιών.
 

Ποιές θα είναι όμως πχ οι μεταβολές στην λειτουργία της διοίκησης της "Τσιπίτα", δηλαδή όπως θα τις ανέφεραν οι φοιτητές στην "Διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του κρουασάν"; που θα ελέγχεται τώρα πλέον από την "Mondelez";

Καταρχήν πρέπει να περιγραφεί η Διοίκηση του Πολυεθνικού κολοσσού "Mondelez". Ήδη στο τέλος της δεκαετίας του 60 ο Tugendhat, (Christopher Tugendhat δημοσιογράφος και αυτός όπως ο Martin Christopher, αλλά αυτός ήταν ένας διευθυντής των "Financial Times"), είχε περιγράψει ενδεικτικά στο παραπάνω βιβλίο του την ιεραρχία της Διοίκησης μιας εκ των Πολυεθνικών επιχειρήσεων Μεγάλου Κεφαλαίου ως εξής:

1) Πρόεδρος
2) Αντιπρόεδροι με καθήκοντα:
    2α) Αντιπρόεδρος για τις πρώτες ύλες και τα λοιπά υλικά,
    2β) Αντιπρόεδρος με καθήκοντα ελέγχου των παγίων (υλικών και άυλων) περιουσιακών,
    3β) Αντιπρόεδρο για την παραγωγή και τις πωλήσεις, που έχει υπό την εποπτεία του 6 - 8 γενικούς διευθυντές αρμόδιους για τις πωλήσεις σε περιοχές
          όλου του πλανήτη...
3) Αντιπρόεδρο για ζητήματα οικονομικά,
4) Αντιπρόεδρο για ζητήματα τεχνικά,
5) Αντιπρόεδρο για θέματα προσωπικού,
6) Αντιπρόεδρο για διοικητικά θέματα,
7) Αντιπρόεδρο για νομικά θέματα,
8) Αντιπρόεδρο για τις δημόσιες σχέσεις.


Όλοι αυτοί οι κορυφαίοι στην ιεραρχία, πχ για το παράδειγμα μου της "Mondelez", (προηγούμενα είχε αντίστοιχη οργάνωση η ίδια η "Olayan" και η "Τσιπίτα"), πλαισιώνονται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους από καλοδιαβασμένους πτυχιούχους ή μεταπτυχιακούς ΟΔΕ, με επιπλέον καθήκοντα, όπως έχω  αναφέρει, να συμμετέχουν πλειοψηφικά στα ΔΣ των επιχειρήσεων του ομίλου της "Mondelez", όπως και κάθε άλλης Πολυεθνικής Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου.

Πώς όμως θα εφαρμοστεί η ένταξη και λειτουργία της "Τσιπίτα" στον όμιλο της "Mondelez";

Το πρόβλημα είναι απλό και λύνεται με την εφαρμογή του σχήματος "εφοδιαστικής αλυσίδας" του Μανιάτη. Συγκεκριμένα:

1) Σε ότι αφορά στα δύο πρώτα σχήματα "Προμηθευτές / Παραγωγή" είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει σταδιακά επανεξέταση των συμβάσεων πώλησης με τους προμηθευτές των
    πρώτων και βοηθητικών υλικών που αγοράζει η "Τσιπίτα", ίσως ακόμα και αλλαγή ορισμένων από αυτούς, για τον καθορισμό και την προσαρμογή των ποσοτήτων και της
    ποιότητας των προϊόντων, όπως επίσης και στις μονάδες που θα αναλάβουν την παραγωγή των ειδών, στα σημεία που θα συγκεντρώνονται και θα ομαδοποιούνται οι
    πρώτες ύλες και τα λοιπά βοηθητικά υλικά, με τα οποία θα τροφοδοτούν τις παραγωγικές μονάδες, κλπ.
    Όλα αυτά βέβαια με σκοπό να ενταχθεί ο όμιλος "Τσιπίτα" στα επιχειρηματικά πλάνα συνολικά του ομίλου των επιχειρήσεων που ελέγχει η "Mondelez".
 

2) Σε ότι αφορά αντίστοιχα και στα δύο επόμενα σχήματα Μανιάτη που αφορούν στις Διάθεση της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και
    σε αυτές τις δραστηριότητες σταδιακή σύμπτυξη και επανακαθορισμός των τόπων και χώρων που θα κατανέμεται η παραγωγή, σε τρόπο ώστε να διανέμονται / παραδίδονται
    από αυτούς τα πωληθέντα εμπορεύματα ορθολογικά και ομαδοποιημένα στους αγοραστές, γιατί όχι ομαδοποιημένα σε κέντρα διανομής με άλλα είδη που παράγουν και
    διαθέτουν στην αγορά οι άλλες επιχειρήσεις του ομίλου "Mondelez".

Και κάτι δικό μου
Τίποτα δεν εμποδίζει βέβαια την Πολυεθνική - Ιθύνουσα επιχείρηση "Mondelez" να πουλήσει κάποιες από τις εταιρείες που ήλεγχε η "Τσιπίτα", ή να συγχωνεύσει κάποιες από αυτές με επιχειρήσεις που ελέγχει ήδη η "Mondelez". Ή ακόμα να αφαιρέσει δραστηριότητες από κάποια επιχείρηση που ήλεγχε ή "Mondelez", ακόμα και να πουλήσει μια από αυτές, αναθέτοντας τις εργασίες της, (δηλαδή τον σκοπό που της είχε αναθέσει), σε μια επιχείρηση της νεοαποκτηθείσας "Τσιπίτα", κλπ. Όλα αυτά θα εκτελεστούν ως αυτονόητο με Logistics = Λογισμό = "Μέτρηση και Υπολογισμό". Μάλιστα επειδή ο Λογισμός αυτός αφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος καλείται από την ΑΒΣΠ "Επιχειρησιακός Λογισμός" που οι ξένοι πήραν από εμάς και τον μετάφρασαν στην γλώσσα τους ως "Business Logistics".

Στις λίγες παραπάνω γραμμές φάνηκε έντονα η διαφορά του επιστημονικού επιπέδου των στελεχών ΟΔΕ που εργάζονται στην έδρα της πολυεθνικής - Ιθύνουσας επιχείρησης, πχ για το παράδειγμα μου της "Mondelez". Ο Μανιάτης προσεγγίζει αναλυτικά με παραδείγματα όλα τα ζητήματα που προβληματίζουν τα στελέχη ΟΔΕ που εργάζονται στην έδρα της Πολυεθνικής επιχείρησης, για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων, την συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση και προοπτικές εξέλιξης της αγοράς, κλπ, για λήψη των σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων.

Σε ότι αφορά στον "Supply Chain Manager", στον "Logistician" και στον "Logistics Manager", που εισάγουν οι θεωρητικοί, θεωρώ ότι αφορούν στα πρόσωπα που εργάζονται στις επιχειρήσεις για να εκτελέσουν τις εντολές που λαμβάνουν από την έδρα της Πολυεθνικής - Ιθύνουσας Επιχείρησης - Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου που τις ελέγχει! Επομένως εργάζονται με βάση τις οικονομικές αρχές, γιατί η εργασία τους όπως δίδαξε η ΑΒΣΠ  είναι "Εκτελεστική" και όχι "Διοικητική".

Η "εκτελεστική" εργασία και τα πρόσωπα που την ασκούν περιγράφεται πιο πάνω στην αγγελία της εφημερίδας... Εγώ για να προβάλω την σημασία της επιστήμης ΟΔΕ περιέγραψα αυτούς που εκτελούν τις εντολές της Διοίκησης της Πολυεθνικής - Ιθύνουσας Επιχείρησης - Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου ως "Υποτακτικούς Πολυτελείας", "Ορντίναντσες Αποθήκης", "Τροχονόμους της Παλέτας" και "Logistician Mastoranza"!
 

Η "Διοικητική" εργασία διδασκόταν στην ΑΒΣΠ αναλυτικά, με κυρίαρχο αντικείμενο την συγκέντρωση και αξιολόγηση χρηματοοικονομικών μεγεθών και λοιπών παραγόντων της αγοράς, για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στοιχεία αυτών των επιστημονικών πεδίων ΟΔΕ προσεγγίζει περιληπτικά ο Μανιάτης για τις ανάγκες του δικού του βιβλίου που αναφέρεται στην παραγωγή και στην κυκλοφορία των αγαθών. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι βέβαια δυνατόν όλα αυτά τα κοστολογικά, φορολογικά, νομικά, τελωνειακά, εργασιακά, χρηματοοικονομικά, εμπορικά, κλπ επιστημονικά πεδία να διδαχθούν σε ένα μόνο σύγγραμμα.
Η ΟΔΕ οφείλει όμως να διδάσκει τα επί μέρους επιστημονικά πεδία του συγγράμματος Μανιάτη όπως πχ Προμηθευτές / Αγορές, Παραγωγή, Αποθήκευση, Πωλήσεις, Μεταφορά, Διαμεταφορά, κλπ, σε αναλυτικά συγγράμματα πρώτου πτυχίου και μεταπτυχιακού επιπέδου. Μόνο έτσι θα καταστεί δυνατόν να αναβαθμιστούν τα ελληνικά οικονομικά ΑΕΙ έναντι των ξένων. 

Η ανάλυση μου παραπάνω για την ιεραρχία μιας Πολυεθνικής επιχείρησης  Μεγάλου Κεφαλαίου πρέπει να  προβληματίσει τους φοιτητές κατά την εκπόνηση των εργασιών τους για "την εφοδιαστική αλυσίδα" κάποιου αγαθού, σε τρόπο ώστε να επικεντρώνονται στην Διοίκηση της επιχείρησης και στον τρόπο που λαμβάνει τις αποφάσεις της, πχ για να ρίξει ένα νέο είδος στην αγορά, να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε νέες αγορές, να αγοράσει μια επιχείρηση, να πωλήσει κάποια από τις επιχειρήσεις που ελέγχει, να συγχωνεύσει δύο επιχειρήσεις, να αναθέσει την εκτέλεση επί μέρους σκοπού σε διάφορες επιχειρήσεις, με τελικό σκοπό να οργανωθεί αθροιστικά οριζόντια διάταξη παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ενός είδους, κλπ.


Όμως όπως διαπιστώσαμε συμβαίνει στην αγορά να αγοράσει μια πολυεθνική με ένα "deal μαμούθ" ένα ολόκληρο παγκόσμιο δίκτυο παραγωγής και εμπορίας ενός αγαθού, πχ η πώληση της  "Τσιπίτα"  από την "Olayan"  στην "Mondelez"...!!! Προς επίτευξη αυτού του σκοπού εργάστηκαν καλοδιαβασμένοι και έμπειροι πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί ΟΔΕ και των δύο επιχειρήσεων, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την προσέγγιση των προσδοκιών και των επιχειρηματικών σχεδίων των Διοικήσεων και των δύο επιχειρήσεων, "Olayan" και "Mondelez" ώστε να καταλήξουν στην σύμβαση της πώλησης της "Τσιπίτα" με ευκολία σαν να πρόκειται για... κατσαρόλα!!!

                           
                          ΣΕΛΙΔΑ 40  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ( Κατάλληλα μόνο σε… 18 άνω!)
   

Παρενθετικά συμπληρώνω πριν κλείσω…,
…γιατί θα ήταν παράληψη μου να μην αναφέρω και τις «ανθρωπολογικές» σοφιστείες του εκδότη - δημοσιογράφου Christopher, που… λόγω επαγγέλματος έχει την ψευδαίσθηση ότι γνωρίζει τα πάντα! Όμως όταν αναμασάς τις γνώσεις, τις ιδέες και τις απόψεις των άλλων δεν είσαι επιστήμονας! Σαν απόδειξη αυτού σας ενημερώνω για την δήλωση του δημοσιογράφου Martin Christopher περί την έννοια «Logistics» και «Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας», που μας ενημερώνει και μας διδάσκει στην σελίδα 379 του βιβλίου του ότι:


«Ο  ανθρώπινος εγκέφαλος έχει δύο διακριτές πλευρές, το αριστερό και το δεξιό ημισφαίριο. Από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου εξαρτάται η ανάλυση γεγονότων και η λήψη λογικών αποφάσεων με την αξιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων. Το δεξιό ημισφαίριο εστιάζει στην αισθητηριακή αντίληψη και ερμηνεία του περιβάλλοντος.»…

…Στην συνέχεια δηλώνει λίγο παρακάτω το απόφθεγμα της ιατρικής – Logistics – Supply Chain “σοφίας” και δημοσιογραφικής “φαντασίας” του ότι:
«Όσον αφορά το είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται  για την Διοίκηση πολύπλοκων συστημάτων όπως των παγκοσμίων εφοδιαστικών αλυσίδων, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι είναι χρήσιμα τα γνωρίσματα τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού ημισφαιρίου.»

Εδώ εγώ διαπιστώνω μια ακόμα φορά τις αντιφάσεις του Christopher, δηλαδή το: …«“θα μπορούσε” να υποστηριχτεί ότι είναι χρήσιμα τα γνωρίσματα τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού ημισφαιρίου…».

Σημασία όμως θα είχε να μας επιβεβαιώσει ο Christopher, αυτό που υποστηρίζει σχετικά ο ίδιος πάνω στα γνωρίσματα τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, δηλαδή:
Να αναφέρει κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες που έχει ο ίδιος ταξινομημένες στο κάθε ημισφαίριο του δικού του εγκεφάλου, από αυτές που μας διδάσκει, (αραδιάζει), ότι απαιτούνται για την διαχείριση των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων!

Απάντηση σίγουρα δεν υπάρχει γιατί όποιος απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση θα έχει σίγουρα «τρικυμία εν κρανίω». Όμως, επειδή εγώ μεταξύ 1954 -1957, ήμουν τότε 7 - 9 ετών υπήρξα στο Αιγάλεω «reverse Logistician», άρα και «Supply chain Manager», μπορώ να  απαντήσω σταράτα και αιγαλιώτικα και όπως αρμόζει στην περίπτωση, δηλαδή στην παραπάνω ερώτηση – «ανθρωπολογικό προβληματισμό», για την διαχείριση των κατά Martin Christopher "παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων".

Καταρχήν όμως θα πρέπει να περιγράψω το «reverse Logistics» και το «Supply Chain Management» που ασκούσα εκείνη την περίοδο. Συγκεκριμένα…

…Μαζί με άλλα παιδιά πηγαίναμε στο όρος Αιγάλεω και μαζεύαμε «μολύβι», που πουλούσαμε στους παλιατζήδες προς μια Δραχμή την οκά. (Το σίδερο πουλιόταν 0,5 Δραχμές, το αλουμίνιο – δηλαδή κάποιο τρύπιο σκεύος μαγειρικής – 1,5 Δρχ. και ο χαλκός, που μαζεύαμε από τα συνεργεία της ΔΕΗ, 2 Δρχ η οκά).

Το μολύβι ήταν σε μέγεθος περίπου όπως το καπάκι του μπουκαλιού του αναψυκτικού, μόνο που ήταν πιο χονδρό, με οδοντωτά ανώμαλα άκρα, γκριζαρισμένο από τον χρόνο και στις ρωγμές του ήταν γεμάτο χώμα.
Με συγκίνηση σας ενημερώνω ότι μετά από πολλά χρόνια συνειδητοποίησα, ότι επρόκειτο για εξοστρακισμένες σφαίρες από τον εμφύλιο, που ευτυχώς βρίσκαμε, γιατί δυστυχώς οι σφαίρες – «μολύβι» - που δεν βρίσκαμε, ήταν θαμμένες λίγο παρακάτω στο Γ’ Νεκροταφείο, σφηνωμένες στο κορμί κάποιου παλληκαριού… 


Άρα έχω αποδεδειγμένα την πιο μακρόχρονη πείρα όλων των «Logistics Managers», των «Supply Chain Managers» και των «reverse Logisticians», επομένως κατέχω την γνώση να απαντήσω έγκυρα στην δική μου ερώτηση, που σίγουρα δεν θα απαντήσει ο Christopher, κάποιος θαυμαστής ή κάποιος θιασώτης του.

Όμως, για να το κάνω ευχάριστο και διασκεδαστικό θα απαντήσω και εγώ «ανθρωπολογικά» στην ερώτηση με την πείρα της ζωής μου, ως δεκάχρονου «Supply Chain Manager», γιατί μελαγχόλησα, που αναπόλησα τα παιδικά μου χρόνια, που ήμουν ξυπόλυτο αλάνι στο Αιγάλεω.
 

Δηλώνω λοιπόν ότι θα πρέπει πρωτύτερα και ο Christopher να ενημερώσει τους φοιτητές και τους θαυμαστές του, σε ποιανού «κεφαλιού» τον εγκέφαλο αναφέρεται; στου «πάνω»; ή στου «κάτω»;;;!!!
 Αυτό γιατί με τις ασυνάρτητες και αόριστες «μ...μπιπ» - ανταποκρίσεις ή συνεντεύξεις - που έχει συγκεντρώσει ως εκδότης περιοδικού ο Martin Christopher, έχω την αίσθηση ότι μάλλον στου «κάτω κεφαλιού» τον εγκέφαλο αναφέρεται, που δεν έχει δεξιό και αριστερό ημισφαίριο!
(Επιστημονικά με όρο της ιατρικής το «κάτω κεφάλι» καλείται: «βάλανος»… )
 

Θα ήταν πάντως ωφέλιμο για τους φοιτητές να αντιπαρατεθούν επιχειρήματα στις απόψεις που καταθέτω στο παρόν κείμενο μου. Η σιωπή από αυτούς που δεν συμφωνούν και μάλιστα με αφορμή τον τρόπο της «ανθρωπολογικής» μου έκφρασης, θα ήταν εύκολη, πλην όμως αδικαιολόγητη υπεκφυγή.

Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που έκανα προς το τέλος του παρόντος κειμένου την δική μου «ανθρωπολογική» προσέγγιση στην λειτουργία της αγοράς…  Ήθελα δηλαδή να έχουν μελετηθεί οι προσεγγίσεις μου πριν υπάρξει δυσφορία για τον τρόπο που απέρριψα τις ανθρωπολογικές απόψεις του Christopher.  

Εξ άλλου εγώ χρησιμοποίησα για να γίνω σαφής την επικρατούσα στην πιάτσα  ορολογία των δεκαετιών  1950 - 1970… Στην συνέχεια της σταδιοδρομίας μου χρησιμοποίησα επικουρικά την ορολογία από τις σπουδές στην ΑΒΣΠ, τις μετεκπαιδεύσεις μου στην Ευρώπη και την πείρα μου ως υποτακτικός πολυτελείας σε θέσεις ευθύνης σε  Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Όσοι έχουν αντίθετες απόψεις ας αντιπαρατεθούν με δικά τους επιχειρήματα σε όποιο επιστημονικό πεδίο αφορά στα θέματα Παραγωγής και στην Διάθεση της Παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση επιθυμούν.  


Αρκεί μόνο να δηλώσουν από πιο ημισφαίριο του δικού τους εγκεφάλου έχουν ανασύρει τα όποια επιχειρήματα τους για την «Διοίκηση πολύπλοκων συστημάτων όπως των παγκοσμίων εφοδιαστικών αλυσίδων», που αναφέρει ο Martin Christopher. Δεν αρκεί δηλαδή στην συγκεκριμένη  περίπτωση η αποσπασματική αναφορά  από την πείρα και τις γνώσεις άλλων ή σε ότι  αναφέρει η βιβλιογραφία, που και εγώ έχω μελετήσει και γι’ αυτό κατέληξα στα παραπάνω ανατρεπτικά συμπεράσματα!!!

Επαναλαμβάνω:
Τα θέματα παραγωγής των προϊόντων και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων παγκοσμίως, τα κατέχουμε εξ ίσου καλά, ίσως και ακόμα καλύτερα από τους ξένους και έχουμε για τα πάντα θεσμοθετημένες ρυθμίσεις από την πολιτεία, όπως επίσης εισάγουμε και χρησιμοποιούμε στην διδασκαλία των φοιτητών αποκλειστικά  ελληνική επιστημονική και τεχνοκρατική ορολογία.  

Συγκεκριμένα:

Η Νομοθεσία της χώρας μας περιγράφει τις "αλυσοδεμένες επιχειρήσεις" των θεωρητικών σαν "συνδεδεμένα πρόσωπα" και ορίζει τα νταραβέρια μεταξύ των αλυσοδεμένων επιχειρήσεων ως "ενδοομιλικές συναλλαγές".
Επιπλέον η νομοθεσία ορίζει τα "μη συνδεδεμένα πρόσωπα", (δηλαδή τις μη αλυσοδεμένες επιχειρήσεις, ή κατά τους θεωρητικούς τις "αυτόνομες οντότητες"), ως "ανεξάρτητες επιχειρήσεις".

Το  κυριότερο

Η νομοθεσία προβλέπει την λειτουργία στην αγορά του "Διοικητή" των συνδεδεμένων προσώπων και προσδιορίζει με ακρίβεια τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του για την άσκηση των δραστηριοτήτων στην Διοίκηση, στο Κεφάλαιο και στον Έλεγχο των "συνδεδεμένων προσώπων", ίσως "αλυσοδεμένων" επιχειρήσεων" με βάση τις απόψεις των δημοσιογράφων, των μηχανικών και των θεωρητικών;

 

    ΣΕΛΙΔΑ 42       Επίλογος και διδάγματα χρήσιμα στις εργασίες των φοιτητών

Πιστεύω ότι θα αντιλαμβάνεστε τώρα πλέον γιατί οι θεωρητικοί στις λειτουργίες των αλυσοδεμένων επιχειρήσεων περιλαμβάνουν μόνο τις "αγορές", την "παραγωγή" και τις "πωλήσεις"; Επιπλέον τον λόγο που εξαφανίζουν την ένταξη στην αγορά και τις λειτουργίες του Mister 51%; ή "Ιθύνουσας Επιχείρησης"; ή Πολυεθνικής Επιχείρησης Μεγάλου Κεφαλαίου; Αυτό συμβαίνει διότι οι επιχειρήσεις "αλυσίδας" που προσεγγίζουν οι θεωρητικοί δεν ασκούν την λειτουργία "Διοίκησης" και "Χρηματοδότησης" που δίδασκε η ΑΒΣΠ!
Σας θυμίζω ότι στα κείμενα μου ορίζω για τον λόγο αυτό τις "αλυσοδεμένες επιχειρήσεις", δηλαδή τις επιχειρήσεις που οι θεωρητικοί εντάσσουν στην "εφοδιαστική τους αλυσίδα" ή κάποιοι άλλοι στην "αλυσίδα εφοδιασμού", ως "αλυσοδεμένες φασονιέρισες"!

Άρα θα συμφωνήσετε μαζί μου που συγχαίρω τον καθηγητή Μανιάτη γιατί δεν καταθέτει ορισμό Διοίκησης "εφοδιαστικής αλυσίδας" και του "Logistics" της,  αλλά απεικονίζει με σχήματα τις δράσεις των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην λειτουργία της διεθνούς αγοράς του ελεύθερου ανταγωνισμού, αδιάφορο μάλιστα αν οι έννοιες των όρων αυτών των δράσεων "αλυσίδας" αφορούν στην Διοίκηση των κατά νόμο "ανεξάρτητων επιχειρήσεων" ή στην Διοίκηση των κατά νόμο "συνδεδεμένων προσώπων".
Το βέβαιο είναι ότι οι θεωρητικοί οφείλουν να διδάξουν την παραγωγή και την κυκλοφορία των αγαθών με σεβασμό στην ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και να αδιαφορούν για τις εισαγόμενες σοφιστείες των θεωρητικών και των δημοσιογράφων για τις "αλυσίδες τους", με τις οποίες παραπλανούν και αποπροσανατολίζουν τους φοιτητές.


Το σημαντικό είναι ότι ο Μανιάτης περιγράφει συνεκτικά τις ίδιες τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, (Αγορές, Παραγωγή, Πωλήσεις, Μεταφορά, Διαμεταφορά, Αποθήκευση, κλπ), που εκτελούνται διαχρονικά στην αγορά και σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις, σε εκτέλεση του σκοπού συστάσεως και λειτουργίας εκάστης. Η προσέγγιση της λειτουργίας της αγοράς για την παραγωγή και την διάθεση της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση του Μανιάτη συνάδει απόλυτα με την προσέγγιση της ΑΒΣΠ της δεκαετίας του 60, (Παπαδημητρίου σελ. 28), την οποία επαναλαμβάνω:
{"Τελικούς σκοπούς της επιχειρήσεως ονομάζομεν τους τιθέμενους βάσει σχεδίου σκοπούς παραγωγής και διαθέσεως χρησιμοτήτων εις την κατανάλωσιν προς επίτευξιν  κέρδους".}:
α) Άρα τα δύο πρώτα σχέδια του Μανιάτη (προμηθευτές - παραγωγή), αφορούν στην έννοια της ΑΒΣΠ "βάση σχεδίου παραγωγή".
β) Τα δε επόμενα 2 σχέδια Μανιάτη (Μεταφορά, Αποθήκευση, κλπ), αφορούν στην έννοια της ΑΒΣΠ "Διάθεση χρησιμοτήτων στην κατανάλωση για την επίτευξη κέρδους".

Όπως διαπιστώνετε το σχήμα Μανιάτη τελειώνει και αυτό στην κατανάλωση!  Η ΑΒΣΠ όριζε μάλιστα σχετικά με την λειτουργία της Διαθέσεως, ότι "περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων των δημιουργουμένων μετά την  ολοκλήρωση της παραγωγής και μέχρι και της εισπράξεως της αξίας των πωληθέντων", ότι ακριβώς περιγράφει σχηματικά και ο Μανιάτης!!!


Η προσέγγιση "αλυσίδας" του Μανιάτη είναι η ορθή και ισχύει διαχρονικά μέχρι σήμερα, γιατί η νομοθεσία θεσμοθετεί με τους ίδιους κανόνες την ίδρυση, ένταξη, Διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων στην αγορά.
Συγκεκριμένα:
Το καταστατικό συστάσεως κάθε επιχείρησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά το άρθρο "Σκοπός", με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις εντάσσονται και προσεγγίζονται από την ΟΔΕ, πχ σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, μεταποίησης, βιομηχανικές, γεωργικές. εμπορικές, παροχής υπηρεσιών, κλπ. Άρα μια μόνο επιχείρηση δεν μπορεί να συνθέσει την "εφοδιαστική αλυσίδα", δηλαδή να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που προανέφερα. Άρα η Παραγωγή και η Διάθεση της παραγωγής στην αγορά και στην κατανάλωση για όλα τα αγαθά είναι το άθροισμα των "σκοπών" των επιχειρήσεων που εμπλέκονται κατά περίπτωση και προϊόν! Το άθροισμα των "Σκοπών" του συνόλου των εμπλεκομένων  επιχειρήσεων για να παραχθεί το προϊόν και για να διατεθεί στην αγορά και κατανάλωση το όρισε η ΑΒΣΠ ως "Τελικό Σκοπό"!!!
 

Επιπλέον
Η πολιτεία ελέγχει την λειτουργία των επιχειρήσεων με εφαρμογή των θεσμοθετημένων ρυθμίσεων, που σημαίνει αυτό που δίδαξε η ΑΒΣΠ, ότι δηλαδή κάθε επιχείρηση λειτουργεί με εφαρμογή των νόμων και...: "Με τας μετ' αυτών απορρεούσας συνεπείας", που ισχύει και σήμερα, γιατί η νομοθεσία επιβάλλει και ελέγχει με τους ίδιους κανόνες την ίδρυση, ένταξη, λειτουργία, μεταβολές, συγχωνεύσεις, εξαγορές, συναλλαγές, λύση, κλπ, των επιχειρήσεων στην αγορά.

Το επιστημονικό πεδίο που διδάσκει τα παραπάνω είναι η ΟΔΕ, που προσεγγίζει τα επί μέρους θέματα με τον όρο «Επιχειρησιακός Λογισμός» = «Business Logistics*». Το κάθε επιστημονικό πεδίο πρέπει όμως στην ΟΔΕ να διδάσκεται αναλυτικά όπως το σύγγραμμα του Λάϊου και συνεκτικά στα πρώτα έτη σπουδών για την σφαιρική ενημέρωση των φοιτητών ΟΔΕ όπως το σύγγραμμα Μανιάτη. Μάλιστα τα ίδια θέματα (πχ Παραγωγή, Πωλήσεις, Μεταφορά, Αποθήκευση, κλπ) να διδάσκονται σε βάθος όπως ο "Εφοδιασμός" του Λάϊου και μάλιστα, σε ορισμένες από τις παραπάνω λειτουργίες, να διδάσκονται επί μέρους εξειδικευμένα πεδία σε μεταπτυχιακά τμήματα.
(*Η μετάφραση του "Business Logistics" είναι των ξένων που μετάφρασαν στην γλώσσα τους τον ελληνικό όρο "Επιχειρησιακός Λογισμός" της ΑΒΣΠ.)


Η αιχμή όμως της διδασκαλίας ΟΔΕ πρέπει να αποσαφηνίζει ότι οι δράσεις των εργαζομένων εντός των επιχειρήσεων καθίστανται αυτοτελείς δράσεις, όταν από την ολοκλήρωση τους συνάγεται λογιστικό γεγονός, πχ όσο φορτώνεται ένα μέσο μεταφοράς